Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Юрій Охромєєв

621 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Юрій Охромєєв

 1. 1. Збирання доказової бази у випадках порушення прав у мережі Інтернет Охром єєв Ю. Г. Завідуючий лабораторією права промислової власності Науково-дослідного центру судової е кспертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Судовий експерт
 2. 2. <ul><li>Неправомірне використання торговельної марки на WEB- сторінці та/або у доменному імені; </li></ul><ul><li>Продаж або пропонування до продажу продукту, що містить об'єкт інтелектуальної власності, або його вільне розповсюдження; </li></ul><ul><li>Використання об'єкту інтелектуальної власності безпосередньо у контенті WEB- сторінки; </li></ul>Найбільш розповсюджені види правопорушень у мережі Інтернет
 3. 3. <ul><li>Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ст.57 ЦПК). </li></ul>Поняття доказів
 4. 4. Проблеми збирання доказів про вчинені правопорушення у мережі Інтернет <ul><li>Виявлення особи правопорушника; </li></ul><ul><li>Фіксація вчинення правопорушення; </li></ul><ul><li>Фіксація дати вчинення правопорушення. </li></ul>
 5. 5. Проблеми збирання доказів про вчинені правопорушення у мережі Інтернет <ul><li>Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (ст. 58 ЦПК) . </li></ul><ul><li>Письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи (ст. 64 ЦПК). </li></ul>
 6. 6. Вирішення питання фіксації правопорушення та дати його вчинення у Російський Федерації Відповідно до ст.ст. 102, 103 Закону РФ «Основи законодавства про нотаріат», нотаріус на прохання зацікавлених осіб забезпечує докази, необхідні в разі виникнення справи в суді або адміністративному органі, якщо є підстави вважати, що подання доказів згодом стане неможливим або складним. Нотаріус вправі забезпечувати докази шляхом допиту свідків, огляду письмових і речових доказів, призначенням експертизи. Нотаріус вправі здійснювати такі нотаріальні дію тільки тоді, коли ще немає справи в суді. Винятком з правил є лише випадок, коли докази забезпечуються для подання їх в закордонні судові органи. Найпоширеніший вид забезпечення доказів у нотаріуса - забезпечення доказів в Інтернеті.
 7. 7. Етапи засвідчення  інтернет сторінок нотаріусами Російської Федерації <ul><li>Перевірка доменного імені, встановлення DNS-серверів ; </li></ul><ul><li>Перевірка відповідності IP-адреси ; </li></ul><ul><li>Перевірка достовірності відображення вмісту  сайту; </li></ul><ul><li>Відображення головної сторінки, переходи на сторінки, що цікавлять заявника ; </li></ul><ul><li>Кожен крок фіксується в описовій частині протоколу, результати огляду (веб-сторінки, фотографії, скріншоти тощо) роздруковуються і підшиваються до протоколу. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Відповідно до чинного законодаства на замовлення адвокатів, захисників та осіб, які самостійно захищають свої інтереси, та їх представників, нотаріусів, банківських установ, страхових компаній, а також інших юридичних і фізичних осіб можуть виконуватись експертні дослідження, що потребують спеціальних знань та використання методів криміналістики і судової експертизи. </li></ul><ul><li>Результати експертних досліджень викладаються в письмових висновках експертних досліджень згідно з чинним законодавством України (п. 1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 53/5 від 08.10.1998 р.). </li></ul>Збір доказів (матеріли для проведення судової експертизи)
 9. 9. <ul><li>Питання, як і вирішуються при </li></ul><ul><li>проведенні експертного дослідження </li></ul><ul><li>Проведення експертного дослідження щодо об ’ єкту інтелектуальної власності, який міститься на web- сайті та надання висновку. </li></ul><ul><li>У процесі проведення експертного дослідження відбувається: </li></ul><ul><li>Перевірка доменного імені, встановлення DNS-серверів; </li></ul><ul><li>Перевірка відповідності IP-адреси; </li></ul><ul><li>Фіксація відображення вмісту сайту, відображення головної сторінки, переходи на сторінки, що цікавлять заявника; </li></ul><ul><li>Визначення часу створення web- сторінки; </li></ul><ul><li>Відбувається фіксація досліджуваних даних в дослідницькій частині висновку, результати огляду (веб-сторінки, фотографії, скріншоти тощо) оформлюються актом огляду із зазначеням дати. </li></ul><ul><li>Експертні дослідження проводяться атестованими судовими експертами за відповідними спеціальностями, які внесені до реєстру судових експертів Міністерства юстиції України. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Можливі питання на вирішення експертного дослідження або судової експертизи, пов'язаної з використанням об'єктів інтелектуальної власності у мережі Інтернет </li></ul><ul><li>Чи є схожим позначення “ХХХ”, що розміщене на web- сторінці за адресою www.--- із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 000 до ступеню сплутування? </li></ul><ul><li>Чи відтворено аудіовізуальний твір “ХХХ” у ролику “ UUU ”, що розміщений на web- сторінці за адресою www.---- ? </li></ul><ul><li>Чи відтворено комп'ютерну програму “ХХХ” у програмі “ UUU ”, що розміщена на web- сторінці за адресою www.---- ? </li></ul>
 11. 11. Дякую за увагу! <ul><li>Охромєєв Юрій Геннадійович </li></ul><ul><li>Завідуючий лабораторією права промислової власності </li></ul><ul><li>Судовий експерт </li></ul><ul><li>04053, м. Київ, пл. Львівська, 4а </li></ul><ul><li>Тел. +38 044 592 14 01 </li></ul><ul><li>Тел/факс. +38  044 272 44 15 </li></ul><ul><li>e-mail: centr@intelect.org.ua </li></ul><ul><li>Web- сторінка . intelect.org.ua   </li></ul>

×