Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi

1,809 views

Published on

Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi

Published in: Education
 • Login to see the comments

Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi

 1. 1. Analiza statistikore e të dhënave: Korelacioni Ardiana Gashi
 2. 2. 3. Matësit e raporteve/ndërlidhjeve lineare Fuqia dhe drejtimi i lidhjeve lineare në mes të dy variablave (nëse egziston ndërlidhja). Kovarianca dhe koeficienti I korelacionit. Kovarianca – a egziston ndonjë ndërlidhje në lëvizjen e dy variablave? Koeficienti I korelacionit – sa e fortë ëhstë ndërlidhja në mes dy variablave?
 3. 3. 3. Matësit e raporteve/ndërlidhjeve lineare: kovarianca Mesatarja e variablës X dhe e Y
 4. 4. 3. Matësit e raporteve/ndërlidhjeve lineare: kovarianca Tri grupe të të dhënave (mostër andaj /n-1) …
 5. 5. 3. Matësit e raporteve/ndërlidhjeve lineare: kovarianca  Në tri grupet e të dhënave vlerat e X dhe Y janë të njejta, I vetmi ndryshim renditja e vlerave të varablës Y..  Në grupin e parë, me rritjen e X rritet edhe Y; Sxy (kovarianca) është pozitive dhe e lartë  Në grupin e 2-të, me rritjen e X Y bie; Sxy (kovarianca) negative dhe e lartë  Në grupin e 3-të, me rritjen e X Y nuk lëviz në asnjë drejtim ngase kovarianca e ulët.
 6. 6. 3. Matësit e raporteve/ndërlidhjeve lineare: kovarianca Kur dy variabla lëvizin në të njejtin drejtim (rriten ose bien) kovarianca është pozitive dhe numër i madhë. Kur dy variabla lëvizin në drejtime të kundërta, kovarianca është negative dhe numër I madh. Kur nuk egziston kurrfarë lidhje kovarianca është numër I vogël.
 7. 7. 3. Matësit e raporteve/ndërlidhjeve lineare: koeficienti i korelacionit Definohet si kovariancë pjestuar me devijimin standard të të dy variablave: Greek letter “rho” Koeficienti tregon: Sa e fortë është ndërlidhja në mes të X and Y?
 8. 8. 3. Matësit e raporteve/ndërlidhjeve lineare: koeficienti i korelacionit Përparësi ka ngase sillet brenda -1 dhe 1: Nëse dy variabla janë të lidhura pozitivisht, koeficienti do të marrë vlerë afër +1 Nëse dy variabla janë të lidhura negativisht, koeficienti do të marrë vlerë afër -1 Vlera afër zeros tregon se nuk ka ndonjë ndërlidhje në mes të dy variablave. Excel: Tools > Data Analysis… > Covariance Tools > Data Analysis… > Correlation
 9. 9. 3. Matësit e raporteve/ndërlidhjeve lineare: koeficienti i korelacionit ρ ose r = +1 0 -1 Lidhje pozitive Nuk egziston ndonjë lidhje Lidhje negative
 10. 10. 3. Matësit e raporteve/ndërlidhjeve lineare: koeficienti i korelacionit Shembull Kovarianca 26.16; koeficienti I korelacionit 0.5365 Egziston lidhje pozitive në mes të dy variablave të studiuara (kovarianca) Ndërlidhja e variablave është mesatarisht e fortë (koeficienti I korelacionit)

×