Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. luomukeruu johanna honkanen

Luonnontuotteet talteen – luomusta lisaarvoa -webinaari 18.2.2021

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3. luomukeruu johanna honkanen

 1. 1. Luomukeruutuotanto 3.2.2021 Honkanen Johanna
 2. 2. Luomukeruualue Honkanen Johanna 2 § Luomukeruualueella tarkoitetaan luomuvalvonnan piiriin kuuluvia luonnonalueita esim. metsiä ja soita, sekä maatalousalueita kuten pientareita § Luomukeruutuotannolla tarkoitetaan luonnonvaraisten kasvituotteiden keruuta kaupallisiin tarkoituksiin luomuvalvontaan liitetyiltä alueilta § Luomukeruutuotteilla tarkoitetaan luomukeruualueelta saatuja, luontaisesti kasvavia luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia
 3. 3. Honkanen Johanna 3 § Luomukeruutuotteet jaetaan jokamiehen oikeudella kerättäviin tuotteisiin (mm. marjat ja sienet) ja tuotteisiin, joiden keruu vaatii luvan maanomistajalta (mm. kuusenkerkkä, mahla, pihka, pakuri) § Huom! Luomu on laatujärjestelmä, esimerkiksi vain luomukeruualueilta kerättyjä mustikoita saa markkinoida luomuna ja luomuväittämillä § Luomukeruualueiden valvonta on maksullista § Keruualueena oleminen ei estä normaaleja metsänhoitotoimenpiteitä, kuten hakkuita, harvennuksia tai virkistyskäyttöä
 4. 4. Keruualueen ja toimijan liittäminen luomuvalvontaan Honkanen Johanna 4 § Alueen omistaja / haltija ilmoittautuu valvontaan = perusmalli § Keruualueen selvittäjä ilmoittautuu valvontaan = selvittäjämalli Valvontaan ilmoittautunut toimija sitoutuu noudattamaan luonnonmukaista tuotantotapaa keruuseen käytetyillä alueilla
 5. 5. Valvontaan ilmoittautuminen perusmallissa Honkanen Johanna 5 § Ilmoitus ELY-keskukseen – Luomuvalvontalomake 1 ja täydennyslomake 1c sekä sen liitteeksi luomusuunnitelma § Keruu ei saa vahingoittaa luonnollisen elinympäristön vakautta eikä lajien pysyvyyttä keruualueilla § Alueita ei ole käsitelty luomussa kielletyillä aineilla keruuta edeltävänä kolmena vuonna – Erillinen listaus luomussa hyväksytyistä aineista
 6. 6. Keruutuotannon luomusuunnitelma, perusmalli Honkanen Johanna 6 Sisältö: § Keruualueiden sijainti ja kartat § Alueella tehdyt metsänhoitotoimenpiteet viimeisen kolmen vuoden aikana (avohakkuut, istutukset, lannoitukset ja kasvinsuojelu) § Siirtymäaikavaatimusten täyttyminen § Ajantasaiset metsänhoitosuunnitelmat § Selvitys, ettei kerättävien lajien olemassaolo vaarannu keruun seurauksena § Kerättävät kasvilajit ja niiden osat § Tuotteiden keruuaika
 7. 7. Luomukeruualueen tarkastus Honkanen Johanna 7 § Valvojana ELY-keskus § Valvontaan ilmoittautumisen jälkeen tehdään ensin alkutarkastus ja sen jälkeen tuotantotarkastus vähintään kerran vuodessa § Valvontaan kuulumisesta saa luomutodistuksen, jossa maininta keruutoiminnasta (luomutodistuksen saa lisämaksusta myös ruotsin- ja/tai englanninkielisinä) § Keruutuotannon toimijan tulee vuosittain jättää vuosisuunnitelmansa ELY-keskukseen
 8. 8. Keruualueen tarkastukseen valmistautuminen Honkanen Johanna 8 § Luomusuunnitelman päivittäminen § Keruutuotannon vuosisuunnitelma ELY- keskukseen – Luomuvalvontalomakeella 13 – Vuosisuunnitelma jätetään ELY-keskukseen vähintään 1 kuukausi ennen suunnitellun keruun alkua, kuitenkin viimeistään 15.6 mennessä § Ajantasaiset muistiinpanot kerätyistä ja myydyistä tuotteista
 9. 9. Lisätietoja Honkanen Johanna 9 § www.ruokavirasto.fi § www.metsaan.fi § http://luomumpivs.livia.fi/luomukeruuohje/ § https://www.arktisetaromit.fi/fi/marjat/poimintaohj eet/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Honkanen, p. 0295 038 058, johanna.honkanen@ely-keskus.fi
 10. 10. Kiitos! Honkanen Johanna 10

×