Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. metsanomistajakyselysta pohjois pohjanmaalla poimittua raili-hokajarvi

Luonnontuotteet talteen – luomusta lisaarvoa -webinaari 18.2.2021

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4. metsanomistajakyselysta pohjois pohjanmaalla poimittua raili-hokajarvi

 1. 1. Metsänomistajakysely Pohjois-Pohjanmaalla: Metsien luonnontuotteista ja luomukeruualueista Luonnontuotteet talteen – luomusta lisäarvoa webinaari 18.2.2021 Raili Hokajärvi, projektipäällikkö Metsästä monituotebisnestä –hanke https://www.metsakeskus.fi/metsasta-monituotebisnesta
 2. 2. 1) Tunnistetaan Pohjois-Pohjanmaan alueelta keräävien ja / tai luonnontuotteita jalostavien yritysten raaka-aineen saatavuuden tilanne ja kehittämistarpeet, palveluyritysten kohdetarpeet 2) Raaka-aineketjujen rakentaminen metsänomistajien ja yritysten välille, palveluyritysten ja maanomistajien yhteydet, poimijat osana ketjua 3) Metsänomistajat hakeutuvat toimimaan aktiivisina monituotemetsänomistajina tuottamalla ja myymällä monipuolisesti metsänsä jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevia luonnontuotteita. 4) Pohjois-Pohjanmaan metsien luomukeruualueiden sertifioinnin tarve ja mahdollisuudet on tunnistettu ja etenemisestä on tehty suunnitelma. 5) Sähköisiä palveluja hyödynnetään sekä raaka-aineketjujen muodostamisessa (esim. Metsään.fi) että luonnontuotetiedon välityksessä • Budjetti 178 788 €, rahoitus PP ELY-keskus 169848,60 €, Suomen metsäkeskus 8939,40 € Metsästä monituotebisnestä 1.1.2019-30.9.2021
 3. 3. Kyselyn toteutus • Kysely toteutettiin helmikuussa 2020 • Lähetettiin yli 10 000 yli 10 ha metsää Pohjois-Pohjamaalla omistavalle • Kysely oli pitkä – samalla lisättiin asian tunnettuutta ja kyseltiin kiinnostuksesta liiketoimintaan (40 kysymystä) • Vastauksia saatiin 480 kpl Tulosraportti katsottavissa Metsästä monituotebisnestä -hankkeen sivuilla Raportti Pohjois-Pohjanmaa
 4. 4. Kiinnostavatko luomukeruualueet Pohjois-Pohjanmaan metsänomistajia
 5. 5. Oletko kuullut aikaisemmin luomukeruualueiden sertifioinnista?
 6. 6. Mielipiteitä luomukeruualueista
 7. 7. Olen jo sertifioinut metsäni luomukeruualueiksi 1 % Olen jo ilmoittanut Metsään.fi -palvelussa halukkuudesta liittyä luomusertifiointiin 1 % Olen valmis sertifioimaan metsäni kokonaan luomukeruualueiksi 8 % Olen valmis sertifioimaan osan metsistäni luomukeruualueiksi 19 % Olen kiinnostunut luomukeruualueiden sertifioinnista, mikäli siitä on minulle taloudellista hyötyä 42 % Metsieni luomukeruualueiden sertifiointi sopii minulle, jos siitä ei aiheudu kustannuksia tai vaivannäköä minulle. 38 % Olen valmis ilmoittamaan käsittelyistä, jotka rajaavat käsitellyn alueen pois luomukeruusta. 25 % En halua sertifioida metsiäni luomukeruualueiksi 24 % Tarvitsen lisätietoja siitä, mitä metsien sertifiointi luomukeruualueiksi tarkoittaa, ennen kuin teen päätökseni 55 % Mielipiteitä luomukeruualueista
 8. 8. Kiinnostus luonnontuotteisiin ja niihin liittyvään yritystoimintaan Pohjois-Pohjanmaalla
 9. 9. Mitkä luonnontuotteet kiinnostavat
 10. 10. Mitkä luonnontuotteet kiinnostavat
 11. 11. 0 50 100 150 200 250 Kyllä, omassa yrityksessä Kyllä, sopimaan En ole kiinnostunut En osaa sanoa, tarvitsen lisätietoa Oletko kiinnostunut hyödyntämään metsiäsi luontopalveluissa? 0 50 100 150 200 250 Kyllä, omaan käyttöön Kyllä, kaupallisesti En ole kiinnostunut En osaa sanoa, tarvitsen lisätietoa Oletko kiinnostunut luonnontuotteiden hyödyntämisestä? Oletko kiinnostunut?
 12. 12. LUONNONTUOTTEISIIN LIITTYVÄ LIIKETOIMINTA JA TULOMAHDOLLISUUDET 174 143 31 39 29 131 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Keruusta ja myynnistä verovapaasti Sopimaan keruusta metsissäni Viljelykäytöstä poistettujen maiden hyödyntämisestä itse tai vuokraamalla Luonnontuotteiden esikäsittelystä Luonnontuotteiden jatkojalostuksesta En ole kiinnostunut
 13. 13. • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Kiitos

×