Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6. luonnontuotepotentiaali juha vornanen

Luonnontuotteet talteen – luomusta lisaarvoa -webinaari 18.2.2021

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6. luonnontuotepotentiaali juha vornanen

 1. 1. Luonnontuotepotentiaali Pohjois-Pohjanmaalla – mitä apua metsätiedoista? Luonnontuotteet talteen – luomusta lisäarvoa –webinaari 18.2.2021 Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin-hanke (LULUME)
 2. 2. 1. Metsänomistajien tavoitteet metsien käytölle ovat monipuolistuneet 2. 60 %:lla luonnontuotteita jalostavista yrityksistä on haasteita raaka-aineiden saannissa
 3. 3. Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin –hanke (Lulume) • Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke • Tavoitteena parantaa luonnontuotesektorin liiketoiminnan edellytyksiä! › Lisätä metsänomistajien tietoisuutta luonnontuotteista › Ohjataan metsänomistajia tuottamaan ja myymään raaka-aineita --> uutta tulovirtaa puuntuotannon rinnalle. › Luonnontuotetiedon tuottaminen Metsään.fi-palveluun. › Edistetään luomukeruualueiden perustamisia. › PEFC- ja FSC-metsäsertifikaattien hyödyntäminen luonnontuotealalla › LUOMU-tukkipuu esiselvitys • Rahoittaja EAKR ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto › 485 113 €, josta EAKR:n ja valtion rahoitus 70 %. › Toteutusaika 1.3.2018-31.8.2021 › Hankealue Pohjois-Karjala
 4. 4. Luonnontuotetieto Metsään.fi-palvelussa • Luonnontuotemetsä-karttataso • Taustalla Luken laskentamallit luonnontuotteille • Kuusenkerkkä (ha, kg) • Koivun mahla (ha, l) • Pakuri- ja lakkakäävän viljely (ha) › Laskenta mv-tiedon pohjalta, yksityismaille › Kohteet (kuviot) näkyvät vain metsänomistajan omien metsien osalta. › Maantieteellisiä eroja ei huomioitu • LISÄKSI: P-P laskettu määriä kuusen ja männyn pihkalle (ha, kg) •Lisätietoja https://www.metsakeskus.fi/lulume
 5. 5. Millaisia metsiä luonnontuotteiden tuottamiseen? • Kerkänkeruu: mahdollisimman puhtaat kuusentaimikot (väh. 1200r/ha), 3-6 m ja ala vähintään 1 ha. Kaksi satotasoa: hyvä (1000-4000 kg/kuvio) ja erinomainen (yli 4000 kg/kuvio). › P-P 4-12m, 1ha ei muita rajoitteita • Koivunmahlan valutus: hyväkasvuiset varttuneet koivikot, pinta-ala tai useamman vierekkäisen kuvion yhteispinta-ala on yli 2 ha ja laskennallinen mahlasato on vähintään 50000 litraa/vuosi. • Kuusen aktiivinen pihka: kuusen uudistamiskohteet, keskiläpimitta > 22 cm, valutus maks. 3 vuotta ennen hakkuuta. Vain P-P. • Männyn aktiivinen pihka: männyn uudistamiskohteet, keskiläpimitta > 22 cm, valutus maks. 3 vuotta ennen hakkuuta. Vain P-P. • Pakurikäävän viljelyyn soveltuvat kohteet ovat heikkokasvuisia pinta-alaltaan vähintään 0,5 hehtaarin koivikoita. • Lakkakääpää viljellään harvennuksen jälkeen kantoihin, joten metsikkökuviolla on oltava harvennushakkuuehdotus lähitulevaisuudessa. Kohteet ovat varttuneita vähintään 1ha:n kokoisia sekametsiä, joissa sekä lehtipuun että kuusen osuuksien pitää olla vähintään 15 % pohjapinta-alasta.
 6. 6. Alueellista luonnontuotetietoa •Power-Bi raportti https://www.metsakeskus.fi/lulume
 7. 7. Luonnontuotepotentiaali Pohjois- Pohjanmaalla
 8. 8. Kuusenkerkkä 7 453 005kg/ 48 006 029 kg 27 933 ha
 9. 9. Kuusen pihka 1 902 383 kg 42 926 ha Kuusen pihka
 10. 10. Männyn pihka 12 445 090 kg 104 006 ha
 11. 11. Muita luonnontuotteita Luonnontuote Ha / Suomi Ha / P-P Litraa /Suomi Litraa /P-P Koivun mahla 12618 67 476 555 931 2 864 800 Pakurikääpä viljelyala 300 367 60832 Lakkakääpä viljelyala 85640 1940
 12. 12. • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Kiitos Juha Vornanen juha.vornanen@metsakeskus.fi / p.050 529 2038 Siltakatu 20b, 80100 JOENSUU

×