Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energiapuukauppa piristyy: Mhy Kaakon energiapuunhankinta

Esitetty Energiapuun kysyntä kasvaa kaakon kulmalla -webinaarissa 20.1.2021. (c) Johannes Pohjala, Metsänhoitoyhdistys Kaakko

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energiapuukauppa piristyy: Mhy Kaakon energiapuunhankinta

  1. 1. Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Historia • Energiapuutoimituksia noin 10v • 2015 aloitettiin toimintaa isommin – VT6 hakkuutähteet • Toiminta keskittynyt Luumäelle – Yksittäisiä toimituksia Miehikkälän, Virolahden ja Haminan alueella
  2. 2. Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Vuosittaisia määriä • Metsähaketta noin 23 000 m³ – Hakkuutähteet 12 000 m³ – Kokopuu 4 000 m³ – Karsittu ranka 1 500 m³ – Järeämpi runkopuu 5 500 m³ • Teollisuuden sivutuotteet noin 500 m³
  3. 3. Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Lähienergiaa • Toimitussäde pääasiassa noin 30km – Lyhyempi matka – pienemmät päästöt • Paikallisella toiminnalla, paikallista yrittäjyyttä – Puunmyyjä, haketus, kuljetus, lämmöntoimitus – Teollisuuden sivutuotteet (pintalaudat, ylijäämät yms.) • Energiapuunkorjuusta hyödymme kaikki
  4. 4. Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. MHY Kaakon palvelut • Onnistunutkaan nuoren metsän energiapuuketju ei korvaa oikein ajoitettuja taimikonhoitoja • Korjuumenetelmä ja puutavaralajit valitaan kuvion puuston perusteella aina tapauskohtaisesti. • MHY Kaakko tarjoaa metsänomistajille asiantuntemusta ja kannattavia palveluita – tilanteeseen kuin tilanteeseen
  5. 5. Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Kestävää lähienergiaa ”Aines- ja energiapuun yhdistelmäkorjuu on kannattavaa – Niin metsänomistajalle kuin minullekin” Henri Savikurki, koneyrittäjä
  6. 6. Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Kiitos! Kysymyksiä? Johannes Pohjala Johannes.pohjala@mhy.fi 0500 556 914 www.mhy.fi/kaakko

×