Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keruutuotanto

Luomukeruusertifiointi tunnetuksi metsänomistajille verkkoseminaari 8.12.2020

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Keruutuotanto

 1. 1. Luomukeruu 16.11.2020 Keski-Suomen ELY-keskus, Laitinen Riitta
 2. 2. Luomukeruualue Laitinen Riitta2 ▪ Luomukeruualueella tarkoitetaan luomuvalvonnan piiriin kuuluvia luonnonalueita esim. metsiä ja soita, sekä maatalousalueita kuten luonnonlaitumia ja pientareita ▪ Luomukeruutuotannolla tarkoitetaan luonnonvaraisten kasvituotteiden keruuta kaupallisiin tarkoituksiin luomuvalvontaan liitetyiltä alueilta ▪ Luomukeruutuotteilla tarkoitetaan saatuja luontaisesti kasvavia luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia
 3. 3. Luomukeruualue Laitinen Riitta3 ▪ Luomukeruutuotteet jaetaan jokamiehen oikeudella kerättäviin tuotteisiin (mm. marjat, sienet, villiyrtit) ja tuotteisiin, joiden keruu vaatii luvan maanomistajalta (mm. kuusenkerkkä, mahla, pihka, pakuri) ▪ Huom! Luomu on laatujärjestelmä → esimerkiksi vain luomukeruualueilta kerättyjä mustikoita saa markkinoida luomuna ja luomuväittämillä → maksullinen ▪ Keruualueena oleminen ei estä normaaleja metsänhoitotoimepiteitä, kuten hakkuita, harvennuksia tai virkistyskäyttöä
 4. 4. Luomukeruu Laitinen Riitta4 ▪ Kaksi eri tapaa liittyä luomuvalvontajärjestelmään: – Alueen omistaja/haltija liittyy = perusmalli – Keruualueen selvittäjä liittyy = selvittäjämalli → Liittyjä sitoutuu noudattamaan luonnonmukaista tuotantotapaa keruuseen käytetyillä alueilla
 5. 5. Miten voi liittyä perusmallissa? Laitinen Riitta5 ▪ Hakemus ELY-keskukseen – Luomuvalvontalomake 1 ja täydennyslomake 1c sekä sen liitteeksi luomusuunnitelma ▪ Ehtona, että keruu ei saa vahingoittaa luonnollisen elinympäristön vakautta eikä lajien pysyvyyttä keruualueilla ▪ Huomioita myös, että aluetta ei ole käsitelty luomussa kielletyillä aineilla keräilyä edeltävän kolmena vuonna – Erillinen listaus luomussa hyväksytyistä aineista
 6. 6. Keruutuotannon luomusuunnitelma Laitinen Riitta6 ▪ Sisältö: – Keruualueiden sijainti, kartat ja kiinteistötunnukset – Alueella tehdyt metsänhoitotoimenpiteet viimeisen kolmen vuoden aikana – Siirtymäaikavaatimusten täyttyminen – Ajantasaiset metsänhoitosuunnitelmat – Selvitys, ettei kerättävien lajien olemassaolo vaarannu keruun seurauksena – Kerättävät kasvilajit ja niiden osat – Tuotteiden keruuaika
 7. 7. Keruualueen tarkastus Laitinen Riitta7 ▪ Valvojana ELY-keskus ▪ Tehdään ensin alkutarkastus ja aloittamisen jälkeen tarkastus vähintään kerran vuodessa ▪ Laatujärjestelmään kuulumisesta saa luomutodistuksen, jossa maininta keruutoiminnasta (luomutodistuksen saa lisämaksusta myös ruotsin- ja/tai englanninkielisinä) ▪ Keruutuotannon toimijan tulee vuosittain jättää vuosisuunnitelmansa ELY-keskukseen
 8. 8. Kerualuuen tarkastukseen valmistautuminen Laitinen Riitta8 ▪ Toimija ylläpitää luomusuunnitelmaansa ▪ Keruutuotannon vuosisuunnitelma ELY-keskukseen – Käytetään luomuvalvontalomaketta 13 – Vuosisuunnitelma jätetään ELY-keskukseen vähintään 1 kuukausi ennen suunnitellun keruun alkua, kuitenkin viimeistään 15.6 mennessä ▪ Muistiinpanot kerätyistä ja myydyistä tuotteista
 9. 9. Linkkejä ja lisätietoja Laitinen Riitta9 ▪ www.ruokavirasto.fi ▪ www.metsaan.fi ▪ http://luomumpivs.livia.fi/luomukeruuohje/ ▪ https://www.arktisetaromit.fi/fi/marjat/poimintaohjeet/ ▪ Keski-Suomen ELY-keskus, Riitta Laitinen, 029 502 4569, riitta.laitinen@ely-keskus.fi ▪ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Honkanen, 029 503 8058, johanna.honkanen@ely-keskus.fi ▪ Pohjanmaan ELY-keskus, Lars Björkgård, 029 502 8540, lars.bjorkgard@ely-keskus.fi
 10. 10. Kiitos! Laitinen Riitta10

×