Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luomukeruualueiden sertifiointi

Luomukeruusertifiointi tunnetuksi metsänomistajille verkkoseminaari 8.12.2020

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Luomukeruualueiden sertifiointi

  1. 1. Luomukeruutoiminta Suomessa Luomuvalvontaan liittyminen – selvittäjämalli Eija Vuorela Osk KAAMOSKEHRÄ YOUNGFOUR OY 8.12.2020
  2. 2. Story about purity, wilderness and cold, clean and special nature  Athmospheric particulate matter in Europe, 2015
  3. 3. Luomukeruualue sertifikaatin vaiheita  Järjestelmä kehitettiin Suomen oloihin vuosina 1998-2000 EU:n luomuasetuksen pohjalta. Kehitystyö toteutettiin Suomen 4H-liiton koordinoimana, tiiviissä yhteistyössä luomun viranomaistoimijoiden, metsäalan sidosryhmien ja yritysten kanssa. Järjestelmään tuli mukaan erittäin kattava joukko metsänomistajatahoja.  Tarve luomulaatuisille metsäraaka-aineille tuli alan teollisten toimijoiden puolelta. Erilaistamisen tarve markkinoilla oli tunnistettu.  Tavoitteena oli luoda toimintatapa, joka pystyy sertifioimaan laajoja yhtenäisiä alueita resurssitehokkaasti, huomioiden Suomalaisen metsäympäristön erityispiirteet  Järjestelmää on hyödynnetty jo 20vuotta. Laajojen alueiden selvitys-toiminta on alan yrityksien tilaamaa toimintaa. Metsämarjojen lisäksi tuotettu myös erikoiskeruutuotteita luomulaatuisina. => se kolmas sertifikaatti metsäympäristössä
  4. 4. Luomukeruualue sertifiointi nyt  EU:n uusi luomuasetus astuu voimaan 1.1.2022  Luomukeruutuotannon ohjeistuksen päivitys valmistui 6.2018, on osa Yleiset ja kasvintuotannon edot pakettia  Sovellettiin käytäntöön 1. kerran kaudella 2019, ilman siirtymäaikaa  Tuotanto-ohjeen muutos muutti toimintatapaa merkittävästi  Muutoksen johdosta luomukeruualue supistui noin kolmannekseen = > Metsäluomulle on markkinoita = > Uusille luomualueille on tarvetta
  5. 5. Pääosa Suomen luomukeruu-alueista on sertifioitu selvittäjämallilla, Youngfour Oy:n toimesta. Suomessa toimii muutama valvonta- järjestelmään liittynyt selvittäjä toimija. Ely keskus valvoo luomukeruualueita. Ruokavirasto tilastoi luomualueet Alueilta tuotetut raaka-aineet käsitellään ja jalostetaan usein teollisissa yrityksissä. Myös PK yritykset usein yhteistyössä teollisen raaka-ainetoimitusketjun kanssa.
  6. 6. Luomun kriteerit  Kun metsätila sitoutuu luomujärjestelmään, tulee pohdittavaksi toimitaanko metsässä samoin kuin ennenkin, vai muutetaanko toimintaa enemmän luomupainotteiseksi  Metsätilan toimet eli hakkuut, lannoitukset, istutukset, muut torjunta-ainekäsittelyt(esim. kantokäsittelyt)?  Jos käytetään muita kuin luomussa sallittuja tuotantopanoksia, ko alueille 36kk siirtymäaika, jonka jälkeen palautuvat takaisin luomuun.  Jos käytetään luomussa sallittuja, niin siirtymävaiheita ei muodostu. => Metsänomistaja itse valitsee miten aikoo toimia
  7. 7. Selvittäjämalli  Selvittäjämalli tarkoittaa toimintaa jossa joukko metsänomistajia valtuuttaa sopimuksin jonkun yrityksen, toimijan hoitamaan puolestaan luomuvalvontaan liittämisen  Selvitystoiminta on aina tilaukseen perustuvaa maksullista palvelua, joko raaka-aineita ostavan yrityksen lukuun tai metsätilan omaan lukuun  Selvittäjän toimintaa valvoo sijaintipaikkakunnan ely-keskus  Selvittäjä vastaa luomukelpoisuuteen vaikuttavan tiedon koonnista –tämä tehdään yhteistyössä tilojen kanssa, voidaan hyödyntää avointa metsävaratietoa  Selvittäjä vastaa valvontakustannuksista  Luomupaikkatiedon käytöstä sovitaan aloitusvaiheessa
  8. 8. Kiitos mielenkiinnosta  Kysy lisää, autan mielelläni luomukeruun asioissa eteenpäin Eija Vuorela +35840 7151820 Osk KAAMOSKEHRÄ e.l.vuorela@gmail.com Youngfour Oy eija.vuorela@4h.fi

×