Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Temel iletişim becerileri

9,772 views

Published on

 • Login to see the comments

Temel iletişim becerileri

 1. 1. TETEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ BENİ DİNLE ANLA YORUMLA… MÜGE ISPARTALI, 2013
 2. 2. Neden İletişim Kurarız? İletişimin başlıca amacı; bilgi paylaşımında bulunmaktır.
 3. 3. İletişim; kişiler, gruplar, örgütler arasında bilgi, duygu ve düşünce alışverişi sağlayan sosyal bir olgudur.
 4. 4. 4 İLETİŞİMİN TEMEL YAPISI
 5. 5. (Filtreleme: Kıyas-Uyum-Silme) 5 ALGI İletişim ne anlattığınız değil nasıl anlattığınız ve algılandığınızdır.
 6. 6. 6 (Filtreleme: Kıyas-Uyum-Silme) ALGI
 7. 7. İLETİŞİMİN GERÇEKLERİ 7  Bilinçli veya bilinçsiz yapılması  İlk izlenimin önemli olması  Bilgi alışverişinden fazlası olması  Kişiye rağmen değil kişiyle yapılması  Bütünsel olarak iletişim  Sosyal bir süreç olması
 8. 8. 8  Olumluluk (Positiveness): Kendine ve karsısındakine yüksek ölçüde saygılı olmak pozitif tavırları tetikler ve ortaya çıkarır.  Açıklık (Opennes): Öz açıklığın ortaya çıkabilmesi için yüksek ölçüde güven ve dürüstlük gerekir.  Destekleyicilik (Supportiveness): iletisim, yorumları yargılamaktan çok betimleme ve tarafların birbirlerinin fikirlerini kabul etmeye hazır olması demektir.  Eşitlik (Equality): Ast ya da üst çalısanların, birbirlerini tehdit etmeden, birbirlerine karsı esit ölçüde saygılı davranmaları gerekir.  Empati (Empathy): Dünyayı karsısındaki insanın gözlerinden anlamaya çalısmak için bireyin kendini karsısındaki insanın yerine koyması gerekir. De Vito Savı - POSEE ÖĞELERİ İLETİŞİMİN GERÇEKLERİ
 9. 9. 9 UYGULAMA 1
 10. 10. 10 " e "
 11. 11. 11 Psikoloji literatüründe tanımlanmış 3 kişilik kavramı bulunmaktadır. A tipi kişilik; zeki, yaratıcı, aceleci, gerilen, mükemmeliyetçi, çabuk sinirlenen, kendi görevini asla başkasına devretmeyen bir yapıda olmak ile beraber, ertelemeyen genelde esneklikten uzak, bir yere geç kalmayan bireylerdir. B de ise; sakin, sessiz, planlı kişilik yapısı olarak adlandırılabilir. Bu yapıdaki bireyler; ölçülü, dengeli ve sistemlilerdir. C tipi de; literatüre yeni giren bir sınıflamadır. Aşırı duygusallığı ile duygularını, özellikle de öfkelerini içe atan, başkaları odaklı yaşayan aşırı verici bireylerdir. "Ben böyle olmasını istiyorum " yerine "Sen nasıl istersen" tarzında düşünürler. Peki siz hangi tip kişiliksiniz? 71 adet " e "
 12. 12. 12 SÖZLÜ İLETİŞİM
 13. 13. 13 Dinlerken;  Söz kesme  Sadece dinle, başka bir şeyle uğraşma  Dinlediğini davranışınla da belli et  Anlamaya çalış, sabırlı ol  Dinlerken savunmaya geçme ( Kontrollü ol - Süreçte tepki verme)  Konuşanı karar vermeye, yorum yapmaya zorlama Kendini Etkili ve Doğru İfade Etmek SÖZLÜ İLETİŞİM
 14. 14. 14 Kendini Etkili ve Doğru İfade Etmek Dinlerken;  Geribildirim ver  Saldırgan tavırlar takınma  Anlatılanlara gülme, utandırma  Beğenmesek de, katılmasak da dinle  Duygularını gizlemeye çalışma ama ön yargılı olma  Konuşmacının sözünü zihninde canlandırır  Anlamadığı bir şey olursa konuşmacının sözü bittiğinde sorar. SÖZLÜ İLETİŞİM
 15. 15. 15 %38 Ses Tonu %7 Kelimelerin anlamı %55 Beden Dili Ne söylediğiniz kadar, nasıl söylediğiniz önemlidir. İnsanlar kalıcı izlenimlerinin % 90’ını ilk 30-90 saniye içinde edinmektedir.
 16. 16. 16 Sözsüz İletişim’ de Beden Dili
 17. 17. 17 UYGULAMA 2
 18. 18. 18  HAYDİ İZLEYELİM 
 19. 19. 19 Geri Bildirim  Konuşmanın gideceği yönü belirler  Mesajı anlayıp anlamadığımızı bildirir.  Etkili bir dinleme yapılmamışsa, etkili bir geri bildirim olamaz.  Geri bildirim karşı taraf açısından önemlidir.  İletişimin devam etmesini sağlar ( çift yönlü)  Anlamadığın yer olursa konuşma bitince sorunu sor, kişinin sözünü kesme  Olumlu ve olumsuz olabilir:
 20. 20. 20 Sözlü Sözsüz "Anlıyorum…" Başla onaylama "Hımm, evet…" Sürekli göz teması "Bu çok ilginç…" Öne doğru eğilme "Gerçekten mi? " Yana doğru çekilme "Devam edin… sonra…" Kaşları kaldırma(merak ifadesi) "Daha ayrıntılı anlatın…" Gülümseme Olumlu geri bildirim anlamına gelen sözlü ve sözsüz davranışlar şunlardır: Olumlu Geri Bildirim
 21. 21. 21 Sözlü Sözsüz " Pekala, tamam… " Parmaklarla oynamak " Evet, ama…" Saate bakmak " Pek anlamadım. " Uzaklara bakmak " Bu konuyu geçebilir miyiz? " Kağıtları, notları karıştırmak " Size pek katılmıyorum. " Kolları kavuşturmak ve geriye yaslanmak Olumsuz geri bildirim anlamına gelen sözlü ve sözsüz davranışlar şunlardır: Olumsuz Geri Bildirim
 22. 22. 22 Konuşurken;  "En değerli mesaj göze gider" sözünü unutma  Gereğinden fazla ve uzun konuşma  Doğal ol  Uygun dil ve seviyeye geç  Daha iyi anlamak için sorular sor Kendini Etkili ve Doğru İfade Etmek
 23. 23. 23 Konuşurken;  Saldırgan tavırlar takınma  Duygularını gizlemeye çalışma ama kontrollü ol  Yargılama  "Ben dili" kullan Kendini Etkili ve Doğru İfade Etmek " Konuşma, İnsanın Aklını Kullanma Sanatıdır." EFLATUN
 24. 24.  Konuşmayı teşvik edecek tepkiler vermek  Etkin dinlemek  Özetlemek  Beden dilini kullanma  Soru sormak  Empati kurmak  Eleştiri  Hayır diyebilmek  Geri bildirim vermek gibi tepkiler olmalıdır. 24 İletişimin Püf Noktaları İletişimin Sağlıklı Olması İçin
 25. 25. 25  Ne  Neden  Nerede  Ne zaman  Nasıl ve  Kim Bilgi ve görüş almak için Soru Sorun 5N + 1 K Formülü İletişimin Püf Noktaları
 26. 26. İLETİŞİM BECERİLERİ ARAŞTIRMALARI 26 8 iletişim becerisi Bilgi Verme – Sohbet etme – Rahatlatma – Düzenleme – İkna Etme –Destekleme – Çatışmaları Çözümleme – Anlatma Destek Verme- Rahatlatma- Çatışmaları Çözümleme Bilgi Sağlama- Çatışmaların Çözümleme- Destek Verme *İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Dr. Pınar Ünsal, Arzu Oğuz ve diğerleri
 27. 27. 27 İletişim Engelleri  Karşı taraf yerine tahlil etme Öyle diyorsun ama şöyle şöyle – onun yerine durumu değerlendirme  Güven verme, teskin etme Herşey çok güzel olacak - geçer geçer- takma kafanı  Soru sormak , sorgulamak  Konuyu değiştirme  Geçmişi getirmek, kendini hep haklı göstermek
 28. 28. 28  Emretme veya yönetme durumu …onu da böyle yapman gerekir – İnşallah iyi bir haberle gelmişsindir.  Öğüt vermek, fikir vermek Ben olsam, bence ( talep edildiğinde fikir ver)  Yargılama, eleştirme, suçlama, yıkıcı eleştiri En çok yaptığımız hata, amaç sorunu çözüme kavuşturmak, sonuca varamayız.  Ad takma , gülünç duruma düşürme İletişim Engelleri
 29. 29. 29 İnsan İlişkilerinde Başarılı Olmanın Sırrı  Buna katılıyorum  Üzgünüm, bu konuda hatalıyım  Bu konu hakkında ne düşünüyorsun  Senin başarın beni mutlu etti, bütün kalbimle seni kutluyorum  Lütfen bunu yapar mısın?  Nasıl yardımcı olabilirim?  Teşekkürler  Lütfen  Biz  Ben
 30. 30. Karşındakini aktif olarak dinle Ne söyleyeceğini ve nasıl söyleyeceğini bil Güvenle konuş Hislerini doğal bir şekilde göster Coşkunu göster ama kendin ol Geri bildirim ver - mesajı ilet 30 Engellerin Aşılması ve Etkin İletişimi Sağlama
 31. 31. Tavsiye edilen Filmler- Kitaplar  Bir konuşabilse – Sofia Coppola (2004)  Mesaj – Robert Zemeckis (1997)  Lincoln – Steven Spielberg (2012)  Kadir Özer – İletişimsizlik Becerisi  Michael Kahn - İletişimin TAO’su  Üstün Dökmen – İletişim Çatışmaları ve Empati 31
 32. 32. 32 Sonuç 32 Hayatınızın her döneminde mutlu olmanız dileğiyle…
 33. 33. 33 KAYNAKLAR 1. Altunay, Arzu; Organızatıonal Communıcatıon And Its Relatıon To Job Satısfactıon A Study In Bankıng Sector, Yeditepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009 2. Barutçugil, İsmet; Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi- Eğitimcinin Eğitimi, Kariyer Yayıncılık,İstanbul, 2002 3. Çetin Gürer, Canan; Personel Seçiminde Görüşme, Çağlayan Kitabevi, Birinci Baskı, İstanbul, 1990 4. Dökmen Üstün, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, Birinci Basım, İstanbul, 1994 5. Eroğlu Ve Diğerleri; İki Farklı Üniversitenin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi,2009 6. Halis, Muhsin; Örgütsel İletişim ve İletişim Tatminine İlişkin Bir Araştırma, İktisadi ve idari Bilimler Dergisi, Cilt:14, Haziran 2000 Sayı: 1 7. İzgören, Ahmet Şerif, Etkili iletişim- Soruların Kullanımı, http://www.youtube.com/watch?v=5BMcCqpEgWM 8. Integration Training , Effective Listening Skills Exercise , http://www.youtube.com/watch?v=F5CjNuOx-Ao 9. Kaya,A.,Yönetimde İnsan İlişkileri,IB.,Eğitim Kitabevi Yayınları,Konya,2006. 10. Özan ,Sema; Öz Ve Akran Değerlendirmenin Temel İletişim Becerileri Üzerindeki Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi,izmir,2008 11. Özaslan, Sibel; Sözsüz İletişimin Örgütsel İletişim Tatminine Etkileri: Çanakkale’ Deki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale,2009 12. Ünsal, Pınar , Oğuz A. ve diğerleri ; Bir Büro Ortamında Çalışan Kişilerin Ast/Üst Ve Aynı Düzeydeki İşgörenlerde Aradıkları İletişim Becerileri , İstanbul Üniversitesi 13. Saruhan, Şadi Can; İnsan Kaynakları Yönetimi, Teori ve Uygulama, Beta Yayınları,İstanbul, 2012 14. http://www.tennessean.com/article/20130512/COLUMNIST03/305120031/2047/business 15. http://www.mailce.com/unlu-dusunurlerin-filozoflarin-anlamli-sozleri.html 16. http://www.youtube.com/watch?v=edOnQMyW3J4 17. http://patronamektuplartweetler.blogspot.com/2013/03/anlamak-icin- dinlemek.html?goback=.gde_4051952_member_242076802 33
 34. 34. Dinlediğiniz İçin Teşekkürler 

×