Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikacja prezentacja Processum - Konferencja IABC 2013

1,192 views

Published on

Komunikacja, procesy, organizacja

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Komunikacja prezentacja Processum - Konferencja IABC 2013

 1. 1. Komunikacja jako spoiwo procesów biznesowych w organizacji  Michał Kopczewski
 2. 2. Mówiąc o komunikacji w organizacjiwpadamy w utarte schematy myślowe 2
 3. 3. Oto kilka „szufladek” tradycyjnegomyślenia o komunikacji w organizacji 3
 4. 4. Myślimy o ludziach i komórkachodpowiedzialnych za komunikację w firmie 4
 5. 5. Przypominamy zarządomo istotności komunikowania strategii 5
 6. 6. Zwracamy uwagę, że komunikacjajest niezbędnym narzędziem w momentach zmian 6
 7. 7. Doskonalimy metody skutecznej(dwustronnej!) komunikacji z klientem 7
 8. 8. Tymczasem... Odpowiedzialności za komunikację nie da się przypisać wybranej komórce organizacyjnej Nie tylko strategia wymaga komunikowania Nie tylko w momentach zmian powinniśmy przypominać sobie o komunikacji Nie można komunikacji wewnętrznej poświęcać na ołtarzu budowania relacji z klientem 8
 9. 9. Zwykle niedoceniana jest ...... codzienna komunikacja pomiędzy pracownikami,dotycząca regularnych procesów, które realizują 9
 10. 10. W każdej firmie tworzą się silosy 10
 11. 11. Każdy dział czy departament tworzyodrębną jednostkę, odgradzając się od pozostałych 11
 12. 12. Zarządzanie procesami w firmieumożliwia pokonywanie barieri komunikowanie się w poprzek organizacji 12
 13. 13. Czym jest proces? 13
 14. 14. Mapy procesów sąnarzędziami komunikacji 14
 15. 15. Procedury, instrukcje, regulaminysą znacznie trudniejsze w odbiorze Opisy stanowisk (zakresy obowiązków) prezentują wyłącznie wycinek procesu 15
 16. 16. Co robić, by aktywnie zarządzać procesami w firmie? * * ...i tym samym znacząco poprawić codzienną komunikację na poziomie operacyjnym
 17. 17. 1. Opracować mapy procesów (wizualizacja) 17
 18. 18. 2. Powołać funkcję właściciela procesuProjektuje przebieg procesu 18
 19. 19. 3. Umożliwić/wymusić* rotację pracowników * niepotrzebne skreślić 19
 20. 20. 4. Budować kulturę współodpowiedzialności 20
 21. 21. 5. Uczynić z procesu źródło przewagi konkurencyjnej 21
 22. 22. 6. Doskonalić procesy regularnie 22
 23. 23. 7. Czasem... zwolnić i pomyśleć • Pit-stop: 2-dniowy wyjazdowy warsztat dla pracowników • Czas na weryfikację procesów i zmianę tego, co przeszkadza w codziennej pracy 23
 24. 24. Zarządzanie procesami poprawiacodzienną komunikację wewnętrzną w firmie 24
 25. 25. Michał Kopczewskikopczewski@processum.plwww.processum.plPrezentacja dostępna zgodnie z licencją Creative Commons:Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polskahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
 26. 26. Źródła zdjęć wykorzystanych w prezentacjiSlajd 2: http://www.flickr.com/photos/industriarts/4616297062/Slajd 3: http://www.flickr.com/photos/striatic/2612308/Slajd 4: http://www.flickr.com/photos/chrisharte/2842810103/Slajd 5: http://www.flickr.com/photos/dellphotos/8184921295/Slajd 6: http://www.flickr.com/photos/victornuno/473882122/Slajd 7: http://www.flickr.com/photos/dailypic/1459055735/Slajd 9: http://www.flickr.com/photos/richevenhouse/5027249301/Slajd 10: http://www.flickr.com/photos/marcusramberg/76381659/Slajd 11: http://www.flickr.com/photos/thearmaturapress/473444423/Slajd 12: http://www.flickr.com/photos/jakecaptive/135024146/Slajd 13: http://www.flickr.com/photos/29623457@N02/8218843167/Slajd 14: http://www.flickr.com/photos/davegray/5630708345/Slajd 15: http://www.flickr.com/photos/kaptainkobold/162521570/Slajd 19: http://www.flickr.com/photos/weiwei/2955167782/Slajd 20: http://www.flickr.com/photos/dragonpreneur/3880883712/Slajd 21: http://www.flickr.com/photos/anshul/2313406717/ http://www.flickr.com/photos/acorsi/4274072192/Slajd 22: http://www.flickr.com/photos/lesterpubliclibrary/2592019652/Slajd 23: http://www.flickr.com/photos/dck47/186248828/Slajd 24: http://www.flickr.com/photos/ana_crisan/8170848557/ 26

×