Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maxman University - Vlado Zlatoš: Staň sa architektom svojho života

345 views

Published on

Maxman University - Nová forma vzdelávania: prednášky a workshopy pre vysokoškolských študentov v našich priestoroch. Maxman University nie je náhrada ani alternatíva súčasného VŠ štúdia, je to nadstavba, ktorá dopĺňa prevažne teoretické štúdium na našich VŠ praktickými témami z reálneho života.

Viac informácií :
maxman-consultants.com/sk/univerzita

Počas prednášky zistíte, ktoré tri základné oblasti života je potrebné rozvíjať pre to, aby ste boli nezávislí či už v oblasti zdravia, podnikania alebo financií a ďalších. Vďaka bohatým skúsenostiam Vlada Zlatoša v oblasti podnikania a rozbiehania nových projektov, budete mať možnosť získať množstvo užitočných informácií, tipov a odporúčaní, prečo je kladenie si nepríjemných otázok základom rozvoja. Pochopíte, ako úspech ovplyvňuje strach a komfortná zóna, a ako sa naučiť s týmito premennými narábať tak, aby nám nestáli v ceste. Zároveň vám ukáže, aké je dôležité budovať si telo a myseľ a ako vás to môže priviesť k vlastnej spokojnosti s tým, čo robíte.

Vlado Zlatoš spolu so svojou manželkou Tinou pôsobia ako poradcovia vo vrcholovom športe, vo firmách, reštauračných zariadeniach i pre bežných ľudí. Obaja sú zároveň aktívni športovci. Veria v jednoduchú filozofiu, že všetci sa môžeme stať lepšou verziou samých seba, pretože lepšie informácie pomáhajú tvoriť lepší a naplňujúcejší život.
Vlado je autorom niekoľkých elektronických publikácií, cvičebných programov a stovák článkov na vlastnom blogu. Inicioval a dohliadal na vývoj niekoľkých funkčných produktov v spolupráci so spoločnosťou Kompava (Wellness Protein, Wellness BAR, Sport Premium Energy a Protein Premium Energy). Je zakladateľom mnohých športových projektov (Akadémia Parkour & Freerun, Skill LAB a TEAM SX). Špecializuje sa na výskum i tréning metabolizmu (flexibilita), funkčný pohyb (plasticita, komplexnosť) a ich praktickú aplikáciu pre bežných ľudí i vrcholových športovcov.
Viac informácií o jeho práci nájdete na vladozlatos.com

Odkaz na video záznam:
https://vimeopro.com/maxmanuniversity/maxman-university/video/157949029

Published in: Self Improvement
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Maxman University - Vlado Zlatoš: Staň sa architektom svojho života

 1. 1. Staň sa architektom svojho života PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD. Mgr. Tina Zlatoš Turnerová
 2. 2. 1. Zdravie a energia 2. Charakter, povaha a identita 3. Informácie a technológie 4. Flow a zručnosti 5. Poslanie, práca a hodnoty
 3. 3. 1. Zdravie a energia
 4. 4. Základné puzzle skladačky: 1. Vedomá myseľ 2. Triezva životospráva 3. Funkčná výživa 4. Výživný pohyb V poctivom manuály na ovládanie tela je minimálne 70 veľmi dôležitých puzzle skladačiek, ktoré by mal človek ovládať, ak chce prevziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk… Mapa vlastných poznatkov a jej puzzle skladačky
 5. 5. Vedomá myseľ Triezva životospráva Funkčná výživa Výživný pohyb Sebavzdelávnie Základné piliére nášho učenia i hodnôt (verzia 1.0) Proaktivita a zodpovednosť Emočná inteligencia Kvalita vedomia (bez ega) Self-koncept Manažment strachu a komfortnej zóny Budovanie trvalo skvelej spoločnosti Uvedomelé dýchanie Kolektívne dobro Vedenie kultúrneho sporu Vnútorné bohatstvá Zdravie Emócie Vzťahy Čas Poslanie Pohyb za NO-EXTRA-TIME Formovanie kultúry pohybu Otužovanie celodenné (ne)sedenie EMF smog Mobilita Manipulácia so svetlom Mnoho pohybových kompetencií Generalizácia nie špecializácia Neuroplasticita mozgu 5 opakovaní a dosť Tréning na lačno Tréning pečene Viackĺbové cvičenia Funkčnosť predlaktia a lopatiek Funkčnosť od malíčka po malíček Fasciálna sila Improvizácia a hra Zápasenie z kolien Mikro trauma Metabolické programovanie Čiastočné hladovanie Kvalitné tuky Low-carb až keto stravovanie Kvantifikácia zdravia a iných telesných parametrov Kvalitné a poctivé potraviny a recepty Štandardy a identita
 6. 6. Self koncept • seba-ideál • seba-image • seba-úcta Zdravé telo • energia • kondícia Bohatstvá • energia • emócie • vzťahy • čas • práca / poslanie • peniaze • dávanie
 7. 7. 2. Charakter, povaha a identita
 8. 8. Kto má pod kontrolou tvoj vnútorný dialóg? (ten má pod kontrolou aj tvoj život) Miera uvedomenia rozhoduje. Kde je uploadnutá tvoja myseľ najčastejšie?
 9. 9. Dve základné zručnosti ktoré formujú to kým sme manažment komfortnej zóny manažment strachu Obe tieto kompetencie určujú level vašich ŠTANDARDOV = vašu IDENTITU +
 10. 10. Akým strachom denne čelíte? (manažment odvahy a riskovania)
 11. 11. Poschodia (ne)užitočných štandardov extrémne vysoké štandardy veľmi vysoké štandardy vysoké štandardy stredné štandardy nízke štandardy pod-štandardy: lenivosť, neochota meniť vlastnú dogmu, silná komfortná zóna… cieľová zóna (80/20) rebelský fanatizmus 
 (boj za to v čo verím bez 
 deštrukcie + hľadanie pravdy) revolucionársky fanatizmus (deštruktívny boj proti druhým, prípadne za to čo ma platia)
 12. 12. 3. Informácie a technológie INDUSTRY 4.0 exponenciálne technológie: IoT, robotika, 3D printing, siete/senzory, syntetické biotechnológie, drony, zber dát, algoritmy, data mining, data analytics, data machine learning, umelá inteligencia, databázové systémy, platformy, virtuálna realita, aplikácie, gamifikácia, kvantifikácia, personalizácia Sebavzdelávanie nie je voľba
 13. 13. Komplexnosť = nenahraditeľnosť. Buď 80% odborník na mnohé oblasti schopnosť riešiť problémy a improvizovať 80% odborník na mnohé kľúčové oblasti
 14. 14. Pyramída poznatkov a vedomostí dáta, dáta, dáta, dáta informácie, informácie poznatky múdrosť závery Mechanizmus hľadania pravdy, nie jej vlastnenia závery Kvalita akrchitektúry usporiadaných informácií rozhoduje o kvalite života / práce / poslania.
 15. 15. Pyramída vnútorných bohatstiev a poslania Pyramída úsilia a projektov Pyramída poznatkov a vedomostí Objem informácií v jednej puzzle skladačke od pohoria poznatkov až po údolie nevedomosti… Myšlienková mapa všetkých tvojich poznatkov. Koľko puzzle skladačiek obsahuje?
 16. 16. Množstvo nadobudnutých poznatkov Množstvo aplikovaných poznatkov Informačná toxicita ? aká je veľká medzera ?? realita Rátajú sa najmä aplikované informácie Vzdelávanie a informácie: nejde tu len o osobné prospechy, ale najmä o kolektívne prospechy (vzťahy, spolupráca, myslenie na prírodu a minimálne EGO).
 17. 17. www.diamandis.com TOP postoje
 18. 18. Aký v tom vidíte ROZDIEL pôžitok počúvanie jedenie pozeranie prežívanie odtrénovať sex radosť načúvanie vychutnávanie prizeranie bytie zatrénovať milovanie NEVEDOMÉ MYSLENIE stav poloautomat UVEDOMELÉ PREMÝŠĽANIE stav flow bez kontroly povrchnosť oddelenosť vysoká kontrola komplexnosť harmonickosť 4. Flow a zručnosti
 19. 19. Výška kvality kontroly vedomia a schopnosť koncentrovať sa = VÝŠKE KVALITY ŽIVOTA …v akej činnosti zažívate VY stav flow? …tam budujete aj svoje najväčšie zručnosti. Sú pre vás dostatočne užitočné?
 20. 20. Pyramída úsilia a projektov predstavy, pokus, omyl poznatky poznatky poznatky spolupracovníci a partneri realizácia a úsilie výsledok úsilia cieľ vplyv Mechanizmus hľadania svojho poslania, úspechu 
 a tvorenia systému 5. Poslanie, práca a hodnoty
 21. 21. Plánovanie svojho pracovného i osobného času • zdravie / vitalitu 
 (seba i svojej rodiny), • vzťahy / emócie 
 (partner, deti, rodina, priatelia),  • práca / poslanie (podnikanie, snaha byť užitočný nie len pre seba). Rodina
 22. 22. Plánuj svoj deň, týždeň, mesiac, rok. Mať systém, znamená mať riešenia na problémy
 23. 23. Všetko daj na papier, aj to čo netreba, uľaví sa ti… TOP nástroje: papier & ceruzka
 24. 24. Zapoj do plánov aj svoju rodinu Základom úspechu je schopnosť vedieť vychádzať so širokým spektrom ľudí, s ktorými ste schopný nadviazať dôverný vzťah.
 25. 25. Základom úspechu je vyhýbať sa zásadne všetkému, čo škodí úspechu a snažiť sa robiť všetko, čo úspech uľahčuje. Čo je úspech pre vás?
 26. 26. 80% tvojho úspechu je nastavenie mysle. 
 Všetko ostatné sú správne mechanizmy. Iba všetko spolu však tvorí 100% tvojho úspechu…
 27. 27. úspech začína zvnútra, nie zvonka vaša povaha musí byť podmienkou úspechu čím dokonalejší má byť projekt / produkt / výsledok, tým dokonalejšie musia byť myšlienky, dokonalé myšlienky sú výsledkom logického a hlbokého myslenia (koncentrácia / flow) každý čin musí byť v súlade s cieľom, ktorý sme si vytýčili silná koncentrácia je výsledkom silnej nervovej sústavy silné nervy sú produktom nášho tela (zdravia) bez zdravých nervov nie je možné rozvinúť naplno svoju osobnosť až keď sa odstránia všetky prekážky duševného “JA”, je možné dosahovať najvyšších možností a výkonov Ponaučenia
 28. 28. večer mať pocit, že človek je o kúsok lepší, ako bol ráno a cestou mal šancu pomôcť v tom aj druhým zlepšovať svoj charakter, kvalitu vedomia i povahu a oslabovať svoje EGO robiť to čo nás baví a pritom neubližovať druhým (ani prírode) mať možnosť sa hrať a neprestať tvoriť vyššie hodnoty mať šancu na konci života povedať, že sme skromne prispeli k trvalo skvelej spoločnosti (kolektívne dobro) a pritom všetkom neprísť o: zdravie, pozitívne emócie, čestný charakter, blízke vzťahy, zmysluplné využitie času i svoje poslanie… Širší pohľad na úspech podľa NÁS
 29. 29. Akú JEDNU najdôležitejšiu vec môžeš urobiť DNES? Takú, ktorú ak urobíš, všetko ostatné bude ľahšie alebo zbytočné? Pokiaľ ju neurobíš, všetko ostatné je iba hlúpe rozptýlenie a flákanie… Každá kocka vie zhodiť o 50% väčšiu kocku. Ak bude mať prvá kocka 5 cm, tak 18-ta zhodí vežu v Pise, 23-tia Eifelovku, 31 bude mať výšku 1000m nad Mount Everestom a 57-ma dosiiahne na mesiac. Ako vyzerajú tvoje domino kocky?
 30. 30. Diskusia www.vladozlatos.com

×