Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Всекидневието наелинския град
Денят започва от АгоратаМакар и градът ощеда спял, агоратазапочвала свояживот. От ранни зорикъм нея се стичаливърволици от...
Появявали се чиновниците,които отговаряли за реда.Градът постепенно сеизпълвал от аромата на зрелиплодове и от мириса напъ...
Кварталите и къщитеЗа разлика отпредставителнитеобществени постройки -укрепения Акропол,каменния театър, храмана олимпийск...
Битът бил прост и трудноможело външно да сеотличи богатият от бедния. Вкъщата често пъти сеизвършвала и стопанскадейност. ...
Къщата била “царството” нагръцката жена. На втория иетаж в северната страна сенамирало женското крило/гюнайкейон/, добреот...
Уредбата на елинския домЖилищните домове вдревна Елада били наедин, честo и на дваетажа, с вход къмулицата. Броят настаите...
Семейство и обществоОсновните цели в семейството били създаванена потомство и почитане на покойните предци.Жената играела ...
Семейство и общество
Семейните празници и събитияРажданеСватбаПогребение
Семейните празници           Раждането, сватбата и           погребението били основни        ...
Любимите местаАгората е разположена в средата на града ислужи многофункционално - запазар,религиозни чествани, произнасяне...
Любимите местаРелигиозните празници били място за среща изабавление.Някои от тях сепровеждали вградската част,други в храм...
Други любими места за срещи били изворите,бръснарницата, залите за игра на зарове, кокалчета итопка, за борба на петли, па...
При гости, жената се прибира в женското отделение.На трапезата стоят само робини и танцьорки.
ЗабавленияГатанки
1. Тишина2. Огледало
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
всекидневието на елинския град
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

всекидневието на елинския град

 • Be the first to comment

всекидневието на елинския град

 1. 1. Всекидневието наелинския град
 2. 2. Денят започва от АгоратаМакар и градът ощеда спял, агоратазапочвала свояживот. От ранни зорикъм нея се стичаливърволици от хора.Селяни от околнитесела носели плодовеили носели и дивеч, арибарите носелисвоя улов. Всекизаемал своето мястои подреждал своятастока на сергия.
 3. 3. Появявали се чиновниците,които отговаряли за реда.Градът постепенно сеизпълвал от аромата на зрелиплодове и от мириса напържени зеленчуци. Времебило градът да се събуди.
 4. 4. Кварталите и къщитеЗа разлика отпредставителнитеобществени постройки -укрепения Акропол,каменния театър, храмана олимпийския бог,жилищата на обикновенитехора били малки инестабилни. Жилищнитеквартали около Агоратабили застроени безвсякакъв план. Мръснатавода се стичала по улицитеи това водело до различнизарази.
 5. 5. Битът бил прост и трудноможело външно да сеотличи богатият от бедния. Вкъщата често пъти сеизвършвала и стопанскадейност. Там сеобработвала и складираласелскостопанскатапродукция. По-богати,просторни къщи имало впредградията - пояс от вилии градини, като в някои от тяхимало гимназиони и школина философи.
 6. 6. Къщата била “царството” нагръцката жена. На втория иетаж в северната страна сенамирало женското крило/гюнайкейон/, добреотделено и от дома ,и отвъншния свят и добреохранявано. Мъжът прекарвалденя в агората, на стадиона,в театъра, а вечерното времев банкетната зала (андрон)заедно със своите приятели.
 7. 7. Уредбата на елинския домЖилищните домове вдревна Елада били наедин, честo и на дваетажа, с вход къмулицата. Броят настаите варирал от 2 – 3до няколко десетки.Домовете билиразположени околовътрешен двор, вцентъра на който еимало олтар.
 8. 8. Семейство и обществоОсновните цели в семейството били създаванена потомство и почитане на покойните предци.Жената играела основната роля в семейството –грижела се за домакинството, възпитаваладецата. Децата били основното богатство всемейството. Мъжът поемал отговорност запрехраната на семейството си. Като пълноправенгражданин той участвал и в политиката.
 9. 9. Семейство и общество
 10. 10. Семейните празници и събитияРажданеСватбаПогребение
 11. 11. Семейните празници Раждането, сватбата и погребението били основни събития в живота на едно семейство. Сватбата била тържествена церемония по извеждането на булката от бащиния й дом и въвеждането и в дома на съпруга.Елините отдавали тържествени почести и на своитепокойници, които след смъртта често били смятани забожества и духовни помощници.
 12. 12. Любимите местаАгората е разположена в средата на града ислужи многофункционално - запазар,религиозни чествани, произнасяне наречи, провеждане на политически я дискусии ипр. Като център на обществено-политическияживот, агората е и мястото на което сепровеждат заседанията на античното народносъбрание, както и тези на народните съдилища(хелиастите).
 13. 13. Любимите местаРелигиозните празници били място за среща изабавление.Някои от тях сепровеждали вградската част,други в храмовепо селскитерайони, новинагипротичали стържественишествия.
 14. 14. Други любими места за срещи били изворите,бръснарницата, залите за игра на зарове, кокалчета итопка, за борба на петли, палестрите, къдетовъзрастните насърчавали своите спортни любимци,както и театрите.
 15. 15. При гости, жената се прибира в женското отделение.На трапезата стоят само робини и танцьорки.
 16. 16. ЗабавленияГатанки
 17. 17. 1. Тишина2. Огледало

×