Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen

Kuvaus siitä, mitä on jo kehitetty.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen

 1. 1. Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen Opetusneuvos Minna Taivassalo 5/2017
 2. 2. Uudenlaisilla toimintatavoilla vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta
 3. 3. Mitä muutetaan? Miten? Miksi? • Rakenteita • Resursointia • Toiminta- ja ajattelutapoja Lähde: Kuva ja sen tekstit Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä –opas v. 2017
 4. 4. ”Keskeneräisyyden sietämisen” malli 15/05/2017 Opetushallitus 4 ”Kehittäminen on jatkuvaa prosessia, jossa tarvitaan jakamista, keskustelua ja pohdintaa. Paras tulos saadaan kun ajatuksen idut jaetaan jo alkuvaiheessa.” Lähde: Kuva ja sen tekstit Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä –opas v. 2017
 5. 5. Osaamisperusteisuuden kriteerit 15/05/2017 Opetushallitus 5Lähde: Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä –opas v. 2017 http://osaamisperusteisuuskriteerit.blogspot.fi/
 6. 6. Miten osallistavalla toimintatavalla luodaan osaamisperusteisuutta tukevaa toimintakulttuuria? • Mitä on opettajien tavoiteosaaminen? • Mitä on osaamisperusteisuutta vahvistava ammatillinen opettajuus? sis. caset • CASE OSAO: Osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen toimintamallissa • CASE RKK: Yksilöllisen ja joustavan opintopolun toimintamallissa • CASE TREDU: Työpaikka oppimisympäristönä CASE Salpaus: Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisen käytänteessä • Tulevaisuuden opettajan tavoiteosaaminen ja pedagogiset kehittämisen askeleet 15/05/2017 Opetushallitus 6 Lähde: Osaamisperusteisuutta vahvistava ammatillinen opettajuus –käytännön kuvaus https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2354
 7. 7. Opettajuuden muutos
 8. 8. Opettajasta valmentajaksi Lähde: Kuva ja sen tekstit Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä –opas v. 2017 tekemistä tukeva opetus, ohjaus ja valmennus, vertaisoppiminen erilaiset oppimisympäristöt
 9. 9. Opettajuus • Osaamisen tunnistaja ja tunnustaja sekä osaamisen arvioinnin osaaja • Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaja ja rakentaja, oppimisen ohjaaja • Yhteistyö osaamisen hankkimisen ja ohjauksen suunnittelussa (myös yli tutkintorajojen), tiimiopettajuus • Case: Moniammatillinen paikallisesti tarjottava tutkinnon osa laboratorioalan ja metalliosaston yhteistyönä https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2182 15/05/2017 Opetushallitus 9 Kuvan lähde: Moniammatillinen paikallisesti tarjottava tutkinnon osa laboratorioalan ja metalliosaston yhteistyönä -käytännön kuvaus HOS Kuva mukaellen Jonna Kokkonen 2017
 10. 10. Henkilökohtaistaminen
 11. 11. Monimuotoiset oppimisympäristöt
 12. 12. 15/05/2017 Opetushallitus 13 Puuttuvan osaamisen hankkiminen monimuotoisissa oppimisympäristöissä Lähde: Kuva ja sen tekstit Jonna Kokkonen v. 2017 mukaellen Minna Taivassalo Simulaatiot, simulaattorit & pelit Avoimet moni- muotoiset sisällöt
 13. 13. Opiskelija-/asiakaslähtöisyys • Joustava hakeutuminen • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOS) ja osana henkilökohtaistamisprosessia tehtäisiin myös urasuunnittelua (työllistyminen, jatko-opinnot) • Lukujärjestykset oppimisympäristöihin, ei oppiainekohtaisesti & tiimiopettajuus •  mahdollisuus valita opintojen sisällöt ja ajankohdat • Tehokas eteneminen ja ohjaus: mm. opiskelijan ”täydet päivät” Kuva: Olli Häkämies
 14. 14. Opiskelija-/asiakaslähtöisyys • Tutkinnon osittain joustava mahdollisuus osaamisen hankkimiseen työpaikalla: koulutussopimus ja oppisopimus • Sisältöjen integrointi: mielekkäät työelämän työtehtäväkokonaisuudet • "Rästipajatoiminta" • Verkko-ohjauksen ja digitaalisten oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen • Myös kesäajan hyödyntäminen opiskelussa • Case: Opiskelijalähtöinen koulutuksen järjestämisen malli https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2158/?q=591a7722 ab107566816c373b51f5eebdsaamistarjotin Kuva: Olli Häkämies
 15. 15. Opiskelija-/asiakaslähtöisyys "Aidot helmet” http://bit.ly/aidothelmet360 • Kodinhuoltajan yksilöllinen opintopolku • JOTSI Omnia (liiketalous) • Tiimiohjaus Varian hiusalanverkko • Prosessiteollisuuden perustutkinto • Soluopetus, KEUDA • Yksilölliset ja työvaltaiset polut, HDO • Kiitorata Stadin ao 15/05/2017 Opetushallitus 16 /
 16. 16. Osaaminen kehittyy tekemällä töitä työelämän tapaan projekteissa oikeille asiakkaille • Oppilaitosympäristö työpaikkaympäristöksi, opiskelijoilla on viikottainen työaika, case: AmisYritys • Pedagoginen osuuskuntatoiminta-ajattelu ja NY-yrittäjyys • Case: PopUpCollege, tiimioppiminen oppilaitoksen ulkopuolella Kuva YritysAmis Sisustamo remontoi Lyseon yläkoulun opettajainhuoneen nykypäivään.
 17. 17. Digitaalisuudella laatua ja asiakaslähtöisyyttä • Koulutukseen hakeutumisvaihe (tarjonta esillä) • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (osaan.fi, erilaiset digitaaliset osaamismerkit ja opiskelijan/tutkinnon suorittajan oma sähköinen dokumentaatio) • Eri ympäristöissä tapahtuvan osaamisen kehittymisen edistämiseksi tarvitaan palautetta ja oikea-aikaista ohjausta • Osaamisen kehittymisen läpinäkyväksi tekeminen laadukkaan ohjauksen mahdollistamiseksi • Osaamisen arviointia tukevat sähköiset työkalut sekä simulaatiot, kun osaamisen näyttäminen autenttisissa työympäristöissä ei ole mahdollista
 18. 18. Tulevaisuus? Monimuotoista oppimista tekemällä ja online 15/05/2017 Opetushallitus 19 • Yhteiskäyttöiset, vuorovaikutteiset (opettajat, nuoret ja aikuiset opiskelijat sekä työelämän edustajat) "online-oppimistoteutukset" ja niihin liittyvät avoimilla lisensseillä toteutetut monimuotoiset online- sisällöt • Esimerkki: Opetustoimen henkilöstökoulutuksen toteutus ammatillisille opettajille http://www.oppiminenonline.com/ ja sen avoimet sisällöt
 19. 19. Tavoitteelliseen osaamisen hankkimiseen digitaalisuutta & rajapinnat ePerusteisiin OPPA.FI https://ammattikoulutuksenlaatu.wikispaces.com/file/view/LARK5-pedamalli- Salpaus-Oppa-kuvaus.pdf OHJAUSPYÖRÄ http://www.ammattiosaaja.net/ 20
 20. 20. Muistilista oppimisanalytiikan käyttämiseksi oppilaitoksissa • Varmista, että kaikessa oppimisanalytiikan käytössä noudatetaan henkilötietolainsäädäntöä: laiminlyönnit voivat johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. • Älä koskaan käytä oppimisanalytiikkaa ilman, että opiskelijat tietävät sen käytöstä ja tarkoituksista. • Muista, että oppimisanalytiikan perusteella ei esimerkiksi saa ryhtyä opiskelijahuollon toimenpiteisiin ilman opiskelijan erillistä suostumusta oppimisanalytiikan käytöstä tähän tarkoitukseen. • Älä ota riskejä: selvitä toiminnan lainmukaisuus aina etukäteen. Lähde: https://poluttamo.fi/2017/04/26/tietosuojavaatimukset- ulottuvat-myos-oppimisanalytiikkaan/ 15/05/2017 Opetushallitus 21
 21. 21. 15/05/2017 Opetushallitus 22 Tavoitteena on digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja pilotointi – tuloksena pilotoituja kokonaisratkaisut Oppilaitoksille.
 22. 22. Lähteet • Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä – opas saatavissa linkissä http://bit.ly/2jWJW4c • Osaamisperusteisuutta vahvistava ammatillinen opettajuus –käytännön kuvaus https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2354 ja julkaisu Opettajuus, opintopolkujen henkilökohtaisuus ja toimintakulttuurin yhteisöllisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa (PDF 2,3 MB) • Digitaalisuus osaamisperusteisuuden kaverina Virtuaalisesti – Multimediallisesti – Pelillisesti https://justintime3d.wordpress.com/digitaalisuus-osaamisperusteisuuden- kaverina-julkaisu/ • Ammatillisen koulutuksen reformi http://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: http://minedu.fi/paatos?decisionId=0900908f8052b569 Lakiehdotusten perustelut, sivut 177–307 sekä laki ammatillisesta koulutuksesta, sivut 367–416. • Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi –hankkeen aineistosivut http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi/aineistot

×