Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mobiilia kehittämistä - 
opiskelijoiden omat laitteet 
oppimisessa 
Tablettileiri 30.9.2014 
PKKY/ Ammattiopisto Valtimo 
...
Keskeinen sisältö 
 Maailma muuttuu, mikä muuttuu? Työn tekemisen tavat 
muuttuvat, osaamistarpeet muuttuvat. Miten koulu...
Koulutus- ja opetustoimiala kehittyy 
 Käsitys tiedosta ja sen pysyvyydestä on muuttunut ja 
samoin käsitys asiantuntijuu...
Tieto- ja viestintätekniikka/-teknologia 
merkitsee eri sukupolven ihmisille eri asioita 
 radio (isoisä) 
 tietokone (L...
Sosiaalinen media 
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan vuorovaikutteisia 
verkkoviestintäympäristöjä, joissa kaikilla on m...
Sosiaalisen median työkaluja voidaan 
ryhmitellä mm. seuraavasti: 
 Sisällön tuotanto ja julkaisu (esim. blogit) 
 Sisäl...
Etuja 
 Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen on 
pääsääntöisesti helppoa, eikä vaadi erityistä teknistä 
osaamista...
Erilaisten oppimisympäristöjen 
hyödyntämisen portaat - ota askel kerrallaan 
 KEHITÄ YHDESSÄ
Opetushallituksen sosiaalisen median 
opetuskäytön suositukset 
 kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia 
...
Opetushallituksen sosiaalisen median 
opetuskäytön suositukset 
 Keskeistä sopia pelisäännöistä ja turvallisesta käytöstä...
Sosiaalisen median strategia 
oppilaitoksella 
 Miksi? Mihin? Kuka? Mitä? Monta kanavaa valittavana 
 Yhteiset pelisäänn...
https://www.facebook.com/PohjoisKarjalankoulutuskuntayhtyma
Yritysten some-käytön tavoitteita 
 Tehostaa toimintatapoja ja tehdä töitä fiksummin, 
hiljaisen tiedon dokumentaatio 
 ...
Sosiaalisen median hyödyntäminen omassa 
työssä – arjesta helpompi 
Jaetut dokumentit: Asiakirjat, laskentataulukot ja esi...
Sosiaalisen median hyödyntäminen 
omassa työssä – arjesta helpompi 
Aikataulujen sovittelu 
Muistiinpanot aina mukana, ide...
Sosiaalisen media hyödyntäminen 
ammatillisesti 
 Ammatillista verkkoidentiteettiä rakentamassa – oma slideshare-tili 
 ...
Sosiaalisen median hyödyntäminen 
ammatillisesti 
 Ammatillisten verkostojen rakentaminen 
 Sosiaalinen media oppimisen ...
Yksilöllisen oppimisen mahdollistaminen 
eri ympäristöissä 
- Opiskelijoilla käytössä langaton verkko 
- Omien laitteiden ...
Kehittämiskohteita 
 Opiskelijoille: Oppimisen ja osaamisen kehittymisen 
dokumentointityökalut ja niiden hyödyntämisen 
...
Blogit ja wiki ohjauksessa 
 Tähtimalli ohjauksessa 
Opiskelijoiden blogit 
Opettajien ohjausblogit 
Yhteinen oppimisaine...
Organisaation 
tarjoamista 
ympäristöistä 
Vapaasti 
valittaviin 
työkaluihin, 
ympäristöihin 
Omistajuuden 
muutos
Automaalauksen mestarista tuli koulutuksen 
kehittäjä 
Yle-uutinen 
http://yle.fi/uutiset/miten_automaalauksen_mestarista_...
Case-esimerkki Pintakilta 
Pintakilta-toimintamallissa tutkinnon perusteissa 
olevat ammattitaitovaatimukset on purettu 
o...
Case-esimerkki Pintakilta 
 Mallissa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys, 
vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon ...
Case-esimerkki Pintakilta 
Opiskelijat hankkivat tekemällä oppien sekä some-työkaluja 
ja mobiililaitteita hyödyntäen vahv...
Erilaisia oppimisen dokumentaation 
työvälineitä – hyödynnetään pintakilta-mallissa
Tavoitteellisen oppimisen 
ohjausta opettajan toimesta
Esim. opiskelija 
blogi
Opiskelijan blogi 
http://heiniauto.blogspot.fi/2012/10/kuten-jo-kerroin-teimme-koulussa-videon. 
html
Jarrusanaston opiskelua 
 Jarrusanasto opiskelijan blogi 
http://heiniauto.blogspot.fi/2012/08/harjoitustyo-jarrut.html 
...
Keikkailuextra 
on suunnattu opiskelijoille. 
Sinne on kerätty eri kiltojen 
käyttämiä some-välineitä ja 
vinkkejä siitä, ...
Kohti helppoa – oppimisen ja ohjauksen 
tueksi työkalut/ympäristöt, joita käytetään 
muutenkin
Kohti joustavaa, just in time 
Video-ohjeet 
Manuaalit
QR-koodeilla ja mobiililaitteilla 
ohjaukseen reaaliaikaisuutta 
 Esimerkiksi työturvallisuusohjeita 
voidaan linkittää v...
Kohti lisättyä, oikeassa paikassa 
esim. Henricus 
http://mobiilioppija.wikispaces.com/Henr 
icus+ty%C3%B6ss%C3%A4oppimisp...
Kohti todenmukaisia simulaatiota
Kohti pelillisyyttä ja tarinallisuutta eri 
ympäristöissä 
•Kokkipeli-esite 
•Kokkipeli 
•Virtuaalinavetta 
•Virtuaalinave...
Kohti pelillisyyttä 
https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1484/?q=86 
92dfbfc424020a4eaa78a929562cdb
Erilaisten ympäristöjen yhdistämistä 
Virtuaalimaailmat/pelilliset 
ympäristöt 
Virtuaalipanimo 
Simulaattorit 
SOME-työka...
Yhteystiedot: 
Asiantuntija oppimisratkaisut 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
Minna Taivassalo 
minna.taivassalo-...
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa

Työelämän muutos, opettajan työnkuva, some, laadukas oppimisen ohjaus, oppimisympäristöt, sosiaalisen median opetuskäytön suositukset

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa

 1. 1. Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa Tablettileiri 30.9.2014 PKKY/ Ammattiopisto Valtimo Asiantuntija oppimisratkaisut Minna Taivassalo, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 2. 2. Keskeinen sisältö  Maailma muuttuu, mikä muuttuu? Työn tekemisen tavat muuttuvat, osaamistarpeet muuttuvat. Miten koulutus- ja opetustoimiala kehittyy?  Mitä on sosiaalinen media?  OPH:n sosiaalisen median opetuskäytön suositukset  Bring your own device BYOD  Oppilaitoksen tvt-strategia  Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen omassa työssä – arki helpommaksi  Tavoitteellisen oppimisen tuki – mielekästä ja laadukasta oppimista eri ympäristöissä
 3. 3. Koulutus- ja opetustoimiala kehittyy  Käsitys tiedosta ja sen pysyvyydestä on muuttunut ja samoin käsitys asiantuntijuudesta -> vaikutus mm. oppimateriaaleihin  Työelämä muuttuu ->uudenlaiset osaamistarpeet, myös opettajan työ uudistuu - Opetusjärjestelyt ja -menetelmät kehittyvät - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä kasvaa, sisältöjen integrointi - Oppimisen elämyksellisyys, mielekkyys, yksilöllisyys ja samalla yhteisöllisyys korostuu - Opiskelijan oikeus riittävään ja laadukkaaseen ohjaukseen tulee toteutua kaikissa ympäristöissä
 4. 4. Tieto- ja viestintätekniikka/-teknologia merkitsee eri sukupolven ihmisille eri asioita  radio (isoisä)  tietokone (Larry)  sosiaalinen toiminta, johon verkkoa ja laitteita voi käyttää (Larryn poika) Larry Johnson
 5. 5. Sosiaalinen media Sosiaalisella medialla tarkoitetaan vuorovaikutteisia verkkoviestintäympäristöjä, joissa kaikilla on mahdollisuus osallistua tiedon tuottamiseen, julkaisemiseen ja sen käsittelyyn vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaaliseen mediaan liitetään avoimuus, yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus. Sosiaaliseen mediaan liittyy oleellisesti vuorovaikutus ja keskustelut eri toimijoiden kesken, jotka luovat omat yhteisönsä osaksi avoimia verkostoja. Taivassalo-Salkosuo mukaillen Hy:n Sosiaalisen median käsikirja
 6. 6. Sosiaalisen median työkaluja voidaan ryhmitellä mm. seuraavasti:  Sisällön tuotanto ja julkaisu (esim. blogit)  Sisällön jakaminen (Flickr ja Picasa (valokuvat), You Tube (videot), del.ciou.us (sos. kirjanmerkit) Sosiaaliset verkostopalvelut (Linkedin, Facebook)  Yhteisöllinen tuottaminen (Wikipedia ja muut wiki-työkalut, Google Docs)  Virtuaalimaailmat (mm. Second Life, Habbo Hotel)  Mikroblogit (Twitter) (huom. samat työkalut voivat sopia useisiin ryhmiin)
 7. 7. Etuja  Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen on pääsääntöisesti helppoa, eikä vaadi erityistä teknistä osaamista  Edellyttää kykyä kokeilla rohkeasti  Hyödyntäminen vahvistaa uskoa omaan oppimiskykyyn
 8. 8. Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen portaat - ota askel kerrallaan  KEHITÄ YHDESSÄ
 9. 9. Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön suositukset  kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa  Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset jakaantuvat kahteen osaan – sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa – käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen koulun toiminnassa Lue lisää http://www.oph.fi/download/140104_sosiaalisen_median_op etuskayton_suositukset.pdf
 10. 10. Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön suositukset  Keskeistä sopia pelisäännöistä ja turvallisesta käytöstä – turvallinen kirjautuminen palveluihin – tekijänoikeuksien riittävä tuntemus eri osapuolet http://www.opettajantekijanoikeus.fi/ http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2013/08/tekijanoikeusop paan-korjaukset-paivitetty/ – pelisääntöjen määrittely: ei kiusaamista, salaisten tietojen levittämistä, luvatonta toisten kuvien julkaisemista tms. Lue lisää http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/ mika_ihmeen_sosiaalinen_media/verkkoviestinnan_taidot/te kijanoikeudet
 11. 11. Sosiaalisen median strategia oppilaitoksella  Miksi? Mihin? Kuka? Mitä? Monta kanavaa valittavana  Yhteiset pelisäännöt (esim. tietoturva, tekijänoikeus, oman identiteetin suojaaminen hyvät nettitavat)  Rohkaiseva ja salliva, ei rajoittava Esimerkki: Omnian ytimekäs sosiaalisen median huoneentaulu http://innoomnia.wikispaces.com/Some-ohjeita
 12. 12. https://www.facebook.com/PohjoisKarjalankoulutuskuntayhtyma
 13. 13. Yritysten some-käytön tavoitteita  Tehostaa toimintatapoja ja tehdä töitä fiksummin, hiljaisen tiedon dokumentaatio  Lisätä yhteistyötä ja kommunikaatiota yrityksen sisällä sekä vahvistaa ja aktivoida yritys- ja yhteistyöverkostojen toimintaa -> innovaatioiden synnyn edistäminen -> parempi synergia ja sitä kautta kannattavuus ja kilpailukyky  Tavoittaa asiakkaat ajanmukaisia kanavia hyödyntäen ja antaa mielikuva siitä, että yritys seuraa aikaansa
 14. 14. Sosiaalisen median hyödyntäminen omassa työssä – arjesta helpompi Jaetut dokumentit: Asiakirjat, laskentataulukot ja esitykset. Reaaliaikaista yhteistyötä ilman liitetiedostoja.
 15. 15. Sosiaalisen median hyödyntäminen omassa työssä – arjesta helpompi Aikataulujen sovittelu Muistiinpanot aina mukana, ideat talteen - hyödynnä esim. http://evernote.com/intl/fi/ Tiedostojen jakaminen Dropbox -sovellus mahdollistaa tiedostojen synkronoinnin useiden eri laitteiden välillä. Tiedostoja on myös helppo jakaa muiden kanssa. Ilmaiset tekstiviestit http://www.whatsapp.com/?l=fi
 16. 16. Sosiaalisen media hyödyntäminen ammatillisesti  Ammatillista verkkoidentiteettiä rakentamassa – oma slideshare-tili  Twitter-tili (seuraa ja tule seuratuksi) Lue lisää twitter-opas vasta-alkajille
 17. 17. Sosiaalisen median hyödyntäminen ammatillisesti  Ammatillisten verkostojen rakentaminen  Sosiaalinen media oppimisen tukena http://sometu.ning.com/  LinkedIn oma profiili ja ryhmäjäsenyydet esim. Ammatillisen koulutuksen kehittäjät - Finnish VET developers
 18. 18. Yksilöllisen oppimisen mahdollistaminen eri ympäristöissä - Opiskelijoilla käytössä langaton verkko - Omien laitteiden (tabletit, läppärit, älypuhelimet) käytön salliminen opiskelussa - Avoimien ja helposti päivitettävien palvelujen hyödyntäminen - Opiskelijan oppimisprosessin dokumentoituminen ja ammattitaidon läpinäkyväksi tekeminen - Jaettu ohjaajuus mahdollista avoimissa ympäristöissä läpinäkyvyys - Reaaliaikaisen ohjauksen saatavuus, ohjausrakenteisiin - Elävät yhdessä päivitettävät oppimisaineistot (alakohtainen klusteriajattelu tms)
 19. 19. Kehittämiskohteita  Opiskelijoille: Oppimisen ja osaamisen kehittymisen dokumentointityökalut ja niiden hyödyntämisen osaaminen Lisäksi: Opiskelijoille toimeksiantoja työssä oppimiseen (havainnoi, selvitä ja dokumentoi) vs. tavoitteellisen oppimisen tuki  Opettajille ja ohjaajille: Oppimisen ohjaus- ja arviointityökalut -> laadukas ohjaus läpinäkyväksi
 20. 20. Blogit ja wiki ohjauksessa  Tähtimalli ohjauksessa Opiskelijoiden blogit Opettajien ohjausblogit Yhteinen oppimisaineistojen jakamispaikka esim. avoin wiki Yhteinen seurantasivu Lähde: Jere Majava mukaillen Minna Taivassalo-Salkosuo 2013 http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm
 21. 21. Organisaation tarjoamista ympäristöistä Vapaasti valittaviin työkaluihin, ympäristöihin Omistajuuden muutos
 22. 22. Automaalauksen mestarista tuli koulutuksen kehittäjä Yle-uutinen http://yle.fi/uutiset/miten_automaalauksen_mestarista_tuli_koulutuksen_ke hittaja/6975841 Kuva: Sanna Brauer
 23. 23. Case-esimerkki Pintakilta Pintakilta-toimintamallissa tutkinnon perusteissa olevat ammattitaitovaatimukset on purettu opiskelijan tekemiseksi. Työtehtävät tekemällä ja blogiin reflektoimalla opiskelijan ammattitaito ja osaaminen kehittyvät. Vähimmäisvaatimuksena on arviointikriteerien T1- taso. Kyseinen osaamistaso on kuvattu opiskelijoille Pintakillan avoimilla internet-sivustoilla. Hyvä käytäntö Pintakilta - avoin oppimisympäristö pintakäsittelyn opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen Tutustu myös http://www.pintakilta.fi/
 24. 24. Case-esimerkki Pintakilta  Mallissa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys, vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun sekä tavoitteellisen oppimisen tuki.  http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/
 25. 25. Case-esimerkki Pintakilta Opiskelijat hankkivat tekemällä oppien sekä some-työkaluja ja mobiililaitteita hyödyntäen vahvan ammattitaidon ja työelämävalmiudet (Lukuisia eri kiltoja mm. pintakilta, asentajakilta, metallikilta, matkailukilta, prosessistars, puukilta, datakilta, korikilta, laivakonekilta jne) Katso video Asentajakilta perehtyy jäähdyttimen toimintaan https://www.youtube.com/watch?v=yuiQ5BDT2eg Kiltapeda –sivustolla kerrotaan enemmän pedagogisesta toimintamallista. Lisätietoja http://kiltakoulut.fi/
 26. 26. Erilaisia oppimisen dokumentaation työvälineitä – hyödynnetään pintakilta-mallissa
 27. 27. Tavoitteellisen oppimisen ohjausta opettajan toimesta
 28. 28. Esim. opiskelija blogi
 29. 29. Opiskelijan blogi http://heiniauto.blogspot.fi/2012/10/kuten-jo-kerroin-teimme-koulussa-videon. html
 30. 30. Jarrusanaston opiskelua  Jarrusanasto opiskelijan blogi http://heiniauto.blogspot.fi/2012/08/harjoitustyo-jarrut.html Opettajan ohje wikissä http://asentajakilta.wikispaces.com/Auton+rakenne+perusteet+harjoitustyöt  Reach for the stars: Harjoitustyö - Jarrut  http://heiniauto.blogspot.fi/2012/08/harjoitustyo-jarrut.html
 31. 31. Keikkailuextra on suunnattu opiskelijoille. Sinne on kerätty eri kiltojen käyttämiä some-välineitä ja vinkkejä siitä, mihin niitä voi opinnoissa ja elämässä käyttää. Linkki http://keikkailuextra1.blo gspot.fi/
 32. 32. Kohti helppoa – oppimisen ja ohjauksen tueksi työkalut/ympäristöt, joita käytetään muutenkin
 33. 33. Kohti joustavaa, just in time Video-ohjeet Manuaalit
 34. 34. QR-koodeilla ja mobiililaitteilla ohjaukseen reaaliaikaisuutta  Esimerkiksi työturvallisuusohjeita voidaan linkittää vaarallisten koneiden ja laitteiden kylkeen työpaikoilla ja oppilaitoksen työsaleissa, vastaavasti myös muita toimeksiantoja  Luo oma QR-koodi http://www.qr-koodit. fi/generaattori  Lue ja generoi koodeja QR Reader-sovelluksella (iPad ja Android)
 35. 35. Kohti lisättyä, oikeassa paikassa esim. Henricus http://mobiilioppija.wikispaces.com/Henr icus+ty%C3%B6ss%C3%A4oppimispaikka na http://www.thinglink.com/scene/503141138157273088 Testaa ympäristöä
 36. 36. Kohti todenmukaisia simulaatiota
 37. 37. Kohti pelillisyyttä ja tarinallisuutta eri ympäristöissä •Kokkipeli-esite •Kokkipeli •Virtuaalinavetta •Virtuaalinavetta-Wiki •Hynynen, Laura: Virtuaalinavetan sisällön luominen ja suunnittelu •Game Bridge- posteri •Lataa Sandbox I - peli •Lataa Sandbox II - peli •Oppimisen tueksi perustettu Puimuri-sivusto •Virtuaalipanimo •TAMK Virtuaalisairaala
 38. 38. Kohti pelillisyyttä https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1484/?q=86 92dfbfc424020a4eaa78a929562cdb
 39. 39. Erilaisten ympäristöjen yhdistämistä Virtuaalimaailmat/pelilliset ympäristöt Virtuaalipanimo Simulaattorit SOME-työkalut ja Työpaikat mobiililaitteet
 40. 40. Yhteystiedot: Asiantuntija oppimisratkaisut Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Minna Taivassalo minna.taivassalo-salkosuo@omnia.fi Skype: minnat_s Twitter: @MinnaT_S Puh. 040-126 7211

×