Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Osaamisperusteisuus, sitä
tukevat HOPS-käytänteet ja
yhteisten tutkinnon osien
integrointi
Rovaniemi 11.5.2015
Asiantuntij...
minna.taivassalo@omnia.fi
Työpajan rakenne
 Alustus 30 min siitä, miten metropolialueella on
toimeenpantu osaamisperustei...
minna.taivassalo@omnia.fi
Osaamisperusteisuus käytännössä
Opiskelija
keskiössä
Joustavuus
Taivassalo 2014
MUUTTUVA
TYÖELÄM...
minna.taivassalo@omnia.fi
Opiskelijoilla erilainen lähtötaso ja yksilöllinen
osaamisen kehittämisen prosessi
Kuva Taivassa...
minna.taivassalo@omnia.fi
Opiskelijalähtöinen pedagoginen toiminta
▪ Tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaamin...
minna.taivassalo@omnia.fi
AITO – Aidosti osaamisperusteisuuteen
–kehittämishanke metropolialueella
Lisätietoja http://osaa...
minna.taivassalo@omnia.fi
Tutkinnon
perusteiden
ammattitaito
vaatimusten,
arvioinnin kohteiden
ja kriteerien avulla
Keskei...
minna.taivassalo@omnia.fi
Tutkinnon
perusteiden
ammattitaito
vaatimusten,
arvioinnin kohteiden
ja kriteerien avulla
Keskei...
minna.taivassalo@omnia.fi
Tutkinnon
perusteiden
ammattitaito
vaatimusten,
arvioinnin kohteiden
ja kriteerien avulla
Tavoit...
minna.taivassalo@omnia.fi
Jaettu opettajuus ja oppimisen ohjaajuus
 Tavoite: yhteissuunnittelua ja -ohjaajuutta varten
op...
minna.taivassalo@omnia.fi
AITO-opettajuus pohdintaa
• Opettajan työnkuvan hahmottaminen prosessina
• Oppimisen omistajuus ...
minna.taivassalo@omnia.fi
Kuva: Anne Raasakka Vantaan ammattiopisto Varia, AITO-hanke 2015
Opettajien työnkuvan hahmottami...
minna.taivassalo@omnia.fi
Tutkinnon osan oppimisprosessien suunnittelua
helpottavia kysymyksiä hyödynnettäväksi
yhteissuun...
minna.taivassalo@omnia.fi
Tutkinnon osan oppimisprosessien
suunnittelua helpottavia kysymyksiä
- Miten opiskelijoille anne...
minna.taivassalo@omnia.fi
Kuva Nina Eskola
Sotereppu-hanke
2008,
lisätietoja
http://bit.ly/1DJDe5d
minna.taivassalo@omnia.fi
Käänteinen opetus (tai käänteinen
luokkahuone, engl. flipped classroom)–
pedagogisen toimintamal...
minna.taivassalo@omnia.fi
Asiantuntijayhteyksiä
oppilaitokseen
 Työelämämentoreita esim. webinaarien avulla
 Asiantuntij...
minna.taivassalo@omnia.fi
Käänteisen opetuksen ja osaamismerkkien
idea sovellettuna opettajien
täydennyskoulutukseen esime...
minna.taivassalo@omnia.fi
Autenttinen oppiminen,
osaamisperusteisuus -osaamismerkki
OSAAMISTAVOITTEET
▪ Ymmärtää osaamispe...
minna.taivassalo@omnia.fi
HOPS-käytännöt ja JOHTO-hanke
Opetussuunnitelmakoordinaattori Leena Nummelin, Omnia
 Tieto mm. ...
minna.taivassalo@omnia.fi
Kesäamis
 Perustuu opettajien vapaaehtoisuudelle ja eri
organisaatioiden yhteistyölle
 Tulevan...
minna.taivassalo@omnia.fi
Osaamisperusteisuutta tukevat HOPS-
käytännöt
 Opiskelijan lähtötilanteen kartoitus jokaisen tu...
minna.taivassalo@omnia.fi
3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp
3.1 Viestintä- ja vuorovaiku...
minna.taivassalo@omnia.fi
Järkevä sisältöjen integrointi
Autenttisuus merkitsee sellaisen
oppimisympäristön ja sellaisten ...
minna.taivassalo@omnia.fi
Intergointia eri tavoin
(ikä ammatissa toimisen kannalta relevantti tapa oppia)
 ammattialan kä...
minna.taivassalo@omnia.fi
Testaa oppimistehtäväsi
– heijastaako se työelämän käytäntöjä?
1) Tehtävällä on selkeä yhteys to...
minna.taivassalo@omnia.fi
Pohdittavaa
 Minkälaisia ovat oppimistehtävät ja aktiviteetit, jotka
heijastavat todenmukaisia ...
minna.taivassalo@omnia.fi
Miten integrointityö aloitetaan?
Ammatinopettajat:
• tutkitaan ammatillisten tutkinnon osien amm...
minna.taivassalo@omnia.fi
• integrointitarpeet kirjataan sekä yhteisten että
ammatillisten tutkinnon osien
toteutussuunnit...
minna.taivassalo@omnia.fi
Kysymyksiä:
• Miten sijoitetaan lukujärjestykseen?
• Miten yhteisopettajuus/jaettu opettajuus
on...
minna.taivassalo@omnia.fi
Lähde Anne Raasakka
Varia/AITO-hanke 2015
CASE 1: Ilmanvaihtokoneen huolto
Kiinteistöpalvelujen ...
minna.taivassalo@omnia.fi
Lähde Anne Raasakka
Varia/AITO-hanke 2015
CASE 2: Hotellivierailu
Kiinteistöhuoltopalvelujen per...
minna.taivassalo@omnia.fi
Lähde Anne Raasakka
Varia/AITO-hanke 2015
Case 3: Verkkolehti
Viiden yhteisen tutkinnon osan ope...
minna.taivassalo@omnia.fi
Lähde Anne Raasakka
Varia/AITO-hanke 2015
Case 4: Raportit
Raporttien kirjoittaminen salissa teh...
minna.taivassalo@omnia.fi
Lähde Anne Raasakka
Varia/AITO-hanke 2015
Case 5: Alan sanasto
Englannin kielen integrointi amma...
minna.taivassalo@omnia.fi
Blogit ja wiki ohjauksessa
▪ Tähtimalli ohjauksessa
Opiskelijoiden blogit
Opettajien ohjausblogi...
minna.taivassalo@omnia.fi
Lähteet / linkkivinkit
 AITO-hankkeen osaamisperusteisuus blogi
http://osaamisperusteisuus.word...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osien integrointi

 • Login to see the comments

Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osien integrointi

 1. 1. Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osien integrointi Rovaniemi 11.5.2015 Asiantuntija oppimisratkaisut Minna Taivassalo, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia/InnoOmnia
 2. 2. minna.taivassalo@omnia.fi Työpajan rakenne  Alustus 30 min siitä, miten metropolialueella on toimeenpantu osaamisperusteisuutta  Ryhmäpohdinta 20 min, miltä osin metropolialueen käytännöt ovat hyödynnettävissä / parastettavissa /samoja?  Kirjatkaa ylös ryhmänne mielestä sovelettavia toimintatapoja – Ryhmäpohdintojen muistiinpanot kirjataan kutakin ryhmää varten laadittuun padlet- alustaan – Pohdinnan lopuksi kukin ryhmä esittelee lyhesti mietteet
 3. 3. minna.taivassalo@omnia.fi Osaamisperusteisuus käytännössä Opiskelija keskiössä Joustavuus Taivassalo 2014 MUUTTUVA TYÖELÄMÄ L787/2014 14 § Opetussuunnitelma tulee laatia siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140787 Tavoite: opiskelijalle vahva perusosaaminen, joka mahdollistaa työtehtävissä toimimisen, työelämäkontaktit opiskelun aikana -> työllistyminen tai itsensä työllistäminen
 4. 4. minna.taivassalo@omnia.fi Opiskelijoilla erilainen lähtötaso ja yksilöllinen osaamisen kehittämisen prosessi Kuva Taivassalo 2015, esitystapa Veijo Kykkänen AEL/ALVAR
 5. 5. minna.taivassalo@omnia.fi Opiskelijalähtöinen pedagoginen toiminta ▪ Tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen – HOPS tärkeä ▪ Mahdollistetaan opiskelijan yksilöllisen eteneminen opinnoissa (opiskelijalla lakisääteinen oikeus yksilölliseen opintopolkuun) ▪ Toteutetaan koulutuksen järjestäjän tukemana rakenteellisia uudistuksia, jotka mahdollistavat oppimisen ohjauksen eri ympäristöissä ▪ Oppimisen ja ohjauksen yhteissuunnittelua sekä jaettua ohjaajuutta ja opettajuutta (tavoitteellisen oppimisen tuki)’ ▪ Oppimisen ja opetuksen tukena hyödynnetään työkaluja ja ympäristöjä, joita muutenkin käytetään elämässä ▪ Hyödynnetään erilaisia toimiviksi toteutettuja pedagogisia malleja ja edelleen kehitetään niitä
 6. 6. minna.taivassalo@omnia.fi AITO – Aidosti osaamisperusteisuuteen –kehittämishanke metropolialueella Lisätietoja http://osaamisperusteisuus.wordpress.com Metropolialueen koulutuksen järjestäjät •Keuda •Luksia •Varia •Stadin ammattiopisto •Helsingin Diakoniaopisto •Validia Ammattiopisto •Omnia, koordinointi
 7. 7. minna.taivassalo@omnia.fi Tutkinnon perusteiden ammattitaito vaatimusten, arvioinnin kohteiden ja kriteerien avulla Keskeiset työprosessit osaamiset ja ammatti- taito- vaatimukset Yhteisten tutkinnon osien integrointi ammatillisiin Osaamisperusteisuus käytännössä Tutkinnon osa kerrallaan Jaettu opettajuus Ja ohjaajuus Opiskelija keskiössä Opettajan työnkuva/OVTES Joustavuus Oppimisen ohjaus Taivassalo 2014 Yhteis- suunnittelu OPS & rakenteet
 8. 8. minna.taivassalo@omnia.fi Tutkinnon perusteiden ammattitaito vaatimusten, arvioinnin kohteiden ja kriteerien avulla Keskeiset työprosessit osaamiset ja ammatti- taito- vaatimukset Yhteisten tutkinnon osien integrointi ammatillisiin Osaamisperusteisuus käytännössä Tutkinnon osa kerrallaan Jaettu opettajuus Ja ohjaajuus Opiskelija keskiössä Opinto-ohjaus ja opettajat Malli esimerkkejä opintopoluista ELÄVÄ HOPS ja yksilöllinen opintopolku Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä yksilöllisesti Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Projektit Monialainen pedagoginen osuuskuntatoiminta Opettajan työnkuva/OVTES Opiskelijoiden vertaistuki ja - vertaisohjaus Joustavuus Oppimisen ohjaus Taivassalo 2014 Työelämä- kumppanuuksien kehittäminen KV-yhteistyö PLE PLN MOOC Yhteis- suunnittelu OPS & rakenteet Yhtei- söllisyys
 9. 9. minna.taivassalo@omnia.fi Tutkinnon perusteiden ammattitaito vaatimusten, arvioinnin kohteiden ja kriteerien avulla Tavoite WIN-WIN-WIN kaikki voittaa eli työelämään osaajia, opettajalle mielekäs työ , opiskelijoille mielekäs opinnoissa eteneminen Keskeiset työprosessit osaamiset ja ammatti- taito- vaatimukset Yhteisten tutkinnon osien integrointi ammatillisiin Osaamisperusteisuus käytännössä Tutkinnon osa kerrallaan Jaettu opettajuus Ja ohjaajuus Opiskelija keskiössä Opinto-ohjaus ja opettajat Malli esimerkkejä opintopoluista ELÄVÄ HOPS ja yksilöllinen opintopolku Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä yksilöllisesti Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Projektit Monialainen pedagoginen osuuskuntatoiminta Opettajan työnkuva/OVTES Opiskelijoiden vertaistuki ja - vertaisohjaus Oppiminen ei ole sidoksissa aikaan, vaan se tapahtuu yksilöllisesti Opettajan työ ei tarkoita samaa kuin opiskelijan työmäärä Joustavuus Oppimisen ohjaus Osaaminen näytetään Taivassalo 2014 Työelämä- kumppanuuksien kehittäminen KV-yhteistyö PLE PLN MOOC Tiedostetaan, että oppiminen ei ole sidoksissa tiettyyn paikkaan, vaan sitä tapahtuu eri ympäristöissä Yhteis- suunnittelu OPS & rakenteet Yhtei- söllisyys
 10. 10. minna.taivassalo@omnia.fi Jaettu opettajuus ja oppimisen ohjaajuus  Tavoite: yhteissuunnittelua ja -ohjaajuutta varten opettajatiimit ammatillisiin tutkinnon osiin – Yhteisten tutkinnon osien opettajat ja ammatillisten tutkinnon osien opettajat sekä työpaikkaohjaajat – Resursointi maks. käytettävissä oleva resurssi tutkinnoittain -> tutkinnon osittain ja kullekin opettajalle/ohjaajalle -> opetuksen toteutuksen yhteissuunnittelu vkotasolla, aikaa ohjaukseen
 11. 11. minna.taivassalo@omnia.fi AITO-opettajuus pohdintaa • Opettajan työnkuvan hahmottaminen prosessina • Oppimisen omistajuus on opiskelijalla ja opettajan tehtävänä on oppimisen ohjaus. • Ohjaa opiskelijoiden oppimista, tutkinnon suorittamista ja työllistymistä • Arvioi opiskelijoiden oppimista ja osaamista (sisältää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen) – Keskeinen osaaminen on arviontikriteerien sekä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden tunteminen (harjoiteltu pienryhmissä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista case-esimerkkien kautta) • Kehittää omaa ammattitaitoaan, suunnittelee ja kehittää työtään ja työyhteisöään (yhteistyössä työelämän, muiden opettajien, oppilaitoksen muun henkilöstön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa) • Vastaa oppimisympäristön turvallisuudesta ja toiminnan taloudellisuudesta – välittämisen kulttuuri Pohdittavaksi: Hyväksytäänkö se, että opiskelijat voivat tehdä tutkinnon eri tavoin? Rohkeus tehdä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista?
 12. 12. minna.taivassalo@omnia.fi Kuva: Anne Raasakka Vantaan ammattiopisto Varia, AITO-hanke 2015 Opettajien työnkuvan hahmottaminen prosessina
 13. 13. minna.taivassalo@omnia.fi Tutkinnon osan oppimisprosessien suunnittelua helpottavia kysymyksiä hyödynnettäväksi yhteissuunnittelussa OPISKELIJAN LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS - Miten opiskelijoiden lähtötilanne kartoitetaan? Tuen tarve? Kuka vastaa? - Miten aiemmin hankitun osaamisen näyttäminen sekä mahdollinen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen hoidetaan? TAVOITTEELLISEN OPPIMISEN TUKI JA OHJAUS SEKÄ OPPIMISYMPÄRISTÖT - Miten tutkinnon osan oppimistavoitteista ja arviointikriteeristä kerrotaan opiskelijoille? Kuka vastaa? - Millaisia oppimistilanteet ovat? - Millaisia käytännön harjoitteita/tekemistä? Minne mahdolliset tuotokset palautetaan? (opiskelijan toiminta) - Miten ohjausta on saatavilla? Mitä, milloin ja missä? (ohjausteot) Miten ohjaus dokumentoituu? - Miten oppimista dokumentoidaan? (opiskelijan toiminta) - Mitä oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää? Esimerkiksi yrityssimulaatio työsalissa, sitä tukevat opiskelijoiden blogit, opettajien ohjausblogi ja/tai esimerkiksi ryhmänohjauksessa käytettävä whatsup-ryhmä tms. - Miten opiskelijoiden vuorovaikutus ja yhteisöllinen tiedonrakentelu mahdollistetaan ja sitä tuetaan, jos opiskelijat oppivat eri ympäristöissä?
 14. 14. minna.taivassalo@omnia.fi Tutkinnon osan oppimisprosessien suunnittelua helpottavia kysymyksiä - Miten opiskelijoille annetaan palautetta oppimisen edistymisestä? - Hyödynnetäänkö vertaispalautetta? - Hyödynnetäänkö itsearviointia? TIETOLÄHTEET - Mitä oppimateriaaleja, aineistoja ja tietolähteitä oppimisen tukena käytetään? Liittyykö tutkinnon osaa pedagogista osuuskuntatoimintaa? TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ, TYÖPAJAT - Työelämäyhteistyö tutkinnon osassa? Yhteydet työpaikkaohjaajiin? Yhteistyö toteutuksen suunnitteluvaiheessa? - Opettajien työelämäjaksot - Hyödynnetäänkö työelämän edustajien osaamista? Miten? - Yhteiset ohjausympäristöt - Työssäoppiminen/työpaikalla tapahtuvan oppiminen YRITTÄJYYSKASVATUS - Tehdäänkö projektitöitä? Onko asiakastöiden vastaanottaminen mahdollista? Onko ohjausta saatavilla? Pedagoginen osuuskuntatoiminta? KV-YHTEISTYÖ YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN INTEGROINTI
 15. 15. minna.taivassalo@omnia.fi Kuva Nina Eskola Sotereppu-hanke 2008, lisätietoja http://bit.ly/1DJDe5d
 16. 16. minna.taivassalo@omnia.fi Käänteinen opetus (tai käänteinen luokkahuone, engl. flipped classroom)– pedagogisen toimintamallin soveltaminen Tavoitteena on saada opiskelijat tutustumaan uuteen asiaan ensin itsenäisesti, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan oppimisen ohjaustapaamisissa face to face tai online. Käänteinen opetus korostaa siten  opiskelijan omaa aktiivisuuta oppimisessa  opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja  teknologian ja Internetin käyttöä opetuksessa. Tavoitteena tutkinto-/alakohtaisten/aihekohtaisten verkkoaineistoklustereiden koonti yhteistyössä oppilaitoskirjaston kanssa  Lue lisää flipped classroom-mallista https://sites.google.com/site/digitaalinenoppiminenomniassa/ohjeita -opiskeluu/2-2-itsearvointi-ja-reflektointi
 17. 17. minna.taivassalo@omnia.fi Asiantuntijayhteyksiä oppilaitokseen  Työelämämentoreita esim. webinaarien avulla  Asiantuntijayhteyksien rakentaminen sosiaalisen median kautta (asiantuntijablogit, Twitter, yhteisöpalvelut, Facebook, Youtube-asiantuntija- /kokemusasiantuntijavideot) (Lähde 2015 Irja Leppisaari ja Leena Vainio)  Myös esimerkiksi erilaiset videotallenteet: 3D-tulosteen jälkikäsittely, taitelija Svante Knuusin opissa https://www.youtube.com/watch?v=0LtymftuiUo
 18. 18. minna.taivassalo@omnia.fi Käänteisen opetuksen ja osaamismerkkien idea sovellettuna opettajien täydennyskoulutukseen esimerkki www.oppiminenonline.com - Verkkosessioin tallentaminen ja mahdollisuus katsella jälkikäteen - Mahdollisuus Facebook-ohjaukseen - Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä, hakemuksessa osaamisen todentaminen tuotoksin (opittua hyödynnetty)
 19. 19. minna.taivassalo@omnia.fi Autenttinen oppiminen, osaamisperusteisuus -osaamismerkki OSAAMISTAVOITTEET ▪ Ymmärtää osaamisperusteisuuden lähtökohdat ja vaikutukset opettajuuteen ▪ Tuntee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusteet ▪ Osaa hakea ja nimetä hyviä käytänteitä liittyen jaettuun opettajuuteen, osaamisperusteisuuteen ja yksilöllisten opintopolkujen muodostamiseen TEEMAT ▪ Osaamisperusteisuus käytännössä ja opetussuunnitelmissa ▪ Hyviä erimerkkejä osaamisperusteisuudesta OSAAMISEN OSOITTAMINEN ▪ Kuvaile osaamismerkkihakemuksessa, miten olet toteuttanut tai voisit toteuttaa omassa työssäsi alla olevia teemoja: – jaettu opettajuus – osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen – osaamisperusteisuus opetuksen arjessa – yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien integrointi – osaamisperusteisuus opetussuunnitelmatyössä
 20. 20. minna.taivassalo@omnia.fi HOPS-käytännöt ja JOHTO-hanke Opetussuunnitelmakoordinaattori Leena Nummelin, Omnia  Tieto mm. täydentävät Silta-opinnot  http://omnia.adobeconnect.com/p73zpn3ax49/  Ohjeita attoista ytoihin opas 15 4 2015.pdf  Kysymyksiä voi lähettää leena.nummelin@omnia.fi JOHTO-hankkeen suunnittelua, kuvassa valkoisessa paidassa Leena Nummelin, Omnia ja punaisessa Tiina Halmevuo, Keuda
 21. 21. minna.taivassalo@omnia.fi Kesäamis  Perustuu opettajien vapaaehtoisuudelle ja eri organisaatioiden yhteistyölle  Tulevana kesänä Juhannukseen saakka opiskelijoilla mahdollisuus viedä opintoja loppuun mm. työssäoppimista hyödyntämällä
 22. 22. minna.taivassalo@omnia.fi Osaamisperusteisuutta tukevat HOPS- käytännöt  Opiskelijan lähtötilanteen kartoitus jokaisen tutkinnon osana alkaessa ja HOPSin päivitys  Suunnitteilla kehittämisyksikön (oppimisratkaisut-tiimi, työelämätiimi ja kv-tiimi) yhteistyössä toteuttama opiskelijoille ja opettajille sekä työelämän edustajille suunnattu – ”TUUNAA OPINTOPOLKUSI” –työpaja, jossa esitellään erilaisia vaihtoehtoja opintopolulla etenemiseen – sekä keskitetty työelämän kehittämistehtävien ja NY- yritystoimeksiantojen oppinnollistamis- ja vastaanottapiste
 23. 23. minna.taivassalo@omnia.fi 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 3.1.1. Äidinkieli 3.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3.1.3. Vieraat kielet 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 3.2.1. Matematiikka 3.2.2. Fysiikka ja kemia 3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 3.3.1. Yhteiskuntataidot 3.3.2. Työelämätaidot 3.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta 3.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp 3.4.1. Kulttuurien tuntemus 3.4.2. Taide ja kulttuuri 3.4.3. Etiikka 3.4.4. Psykologia 3.4.5. Ympäristöosaaminen 3.4.6. Osa-alueita kohdista 3.1.1–3.3.4
 24. 24. minna.taivassalo@omnia.fi Järkevä sisältöjen integrointi Autenttisuus merkitsee sellaisen oppimisympäristön ja sellaisten oppimistilanteiden ja prosessien suunnittelua, jotka antavat opiskelijalle mahdollisuuksia ajatella ja toimia niin kuin alan ammattilaiset ja asiantuntijat toimivat – myös toteutettuna oppilaitos - kontekstissa (Herrington et al, 2010)
 25. 25. minna.taivassalo@omnia.fi Intergointia eri tavoin (ikä ammatissa toimisen kannalta relevantti tapa oppia)  ammattialan käsitteet, työkalusanastot yms, tehty jo paljon (esim. opiskelija ottaa kuvia eri työkaluista blogiinsa ja kirjoittaa niiden eri vieraskieliset merkitykset blogiinsa)  työsaliin/simulaatioon/työpaikalle yhteisten tutkinnon osien opettajat mukaan ohjaamaan (ohjaajuus, oman substanssin osalta)  Tieto- ja viestintätekniikan oppimisen integrointia voidaan toteuttaa myös opetusjärjestelyjen ja –menetelmien kehittämisen kautta esim. oppimisen ja osaamisen dokumentoinnin välineenä tvt- työkalut (tuotoksena esim. myös oppimateriaaleina hyödynnettävät asiakaspalveluvideot/animaatiot/sarjakuvat selostuksineen prosesseista, työhaussa hyödynnettävä blogi)  Työelämätaidot työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyen  Muut mitkä?
 26. 26. minna.taivassalo@omnia.fi Testaa oppimistehtäväsi – heijastaako se työelämän käytäntöjä? 1) Tehtävällä on selkeä yhteys tosielämään 2) Tehtävää ei ole etukäteen tarkoin määritelty vaan se vaatii opiskelijoita määrittämään tehtävän loppuun suorittamiseen tarvittavat osatavoitteet ja vaiheet 3) Tehtävä edellyttää paneutumista ja opiskelijat joutuvat työskentelemään tehtävän parissa pitempään 4) Opiskelijoilla on mahdollisuus valita tietoa monista eri lähteistä ja havaita mikä tieto on relevanttia ja mikä ei 5) Tehtävä voidaan integroida useisiin sisältöalueisiin ja se on laajasti ongelmaa käsittelevä ja monialainen 6) Tehtävän arvioinnissa ei korostu pelkästään lopputulos vaan myös oppimisprosessi jonka avulla siihen päästään (myös itse-, vertaisarviointi) Lähde Irja Leppisaari ja Leena Vainio 2015
 27. 27. minna.taivassalo@omnia.fi Pohdittavaa  Minkälaisia ovat oppimistehtävät ja aktiviteetit, jotka heijastavat todenmukaisia työelämän työskentelytapoja ja joihin myös arviointi on saumattomasti kytketty?  Miten todelliselle elämälle tyypilliset ongelmanratkaisu- tilanteet tuodaan verkko-oppimisympäristöön?  Onko esimerkiksi 3-5-sivuinen yksilöllinen tuotos ”liian helppo ratkaisu” - ainakin toistuvana työtapana!  Olisiko rikkaampaa tehdä pohtimisesta yhteisöllinen prosessi (esim. blogit), johon myös työelämän kokemusasiantuntijoita voidaan linkittää?  Syttyisikö oppimisen into ja lyhensivätkö myös koulutusajat, jos oppimistehtäviä ja -aktiviteetteja uudistettaisiin rohkeasti ja ne kytkeytyisivät vahvemmin oppijan kokemusmaailmaan ja työelämän arkikäytänteihin? Lähde Irja Leppisaari ja Leena Vainio 2015
 28. 28. minna.taivassalo@omnia.fi Miten integrointityö aloitetaan? Ammatinopettajat: • tutkitaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin kriteereitä ja pohditaan, mitä yhteisiä tavoitteita on yhteisten osien osaamistavoitteiden ja kriteerien kanssa • huomioidaan työssäoppiminen Yhteisten tutkinnon osien opettajat: • perehtyminen ammatillisten tutkinnon osien OPSeihin, integroitavien sisältöjen löytäminen • perehtyminen työssäoppimisen sisältöihin ja vaatimuksiin Ammatin ja yhteisten tutkinnon osien opettajat tekevät integrointisuunnitelman yhdessä, integroinnin on oltava kriteeriperusteista (jokaisella alalla omat vaatimukset, paljon räätälöintityötä). SISÄLTÖ RATKAISEE Miten integrointityö aloitetaan? Ammatinopettajat: • tutkitaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin kriteereitä ja pohditaan, mitä yhteisiä tavoitteita on yhteisten osien osaamistavoitteiden ja kriteerien kanssa • huomioidaan työssäoppiminen Yhteisten tutkinnon osien opettajat: • perehtyminen ammatillisten tutkinnon osien OPSeihin, integroitavien sisältöjen löytäminen • perehtyminen työssäoppimisen sisältöihin ja vaatimuksiin Ammatin ja yhteisten tutkinnon osien opettajat tekevät integrointisuunnitelman yhdessä, integroinnin on oltava kriteeriperusteista (jokaisella alalla omat vaatimukset, paljon räätälöintityötä). SISÄLTÖ RATKAISEE Miten integrointityö aloitetaan? Ammatinopettajat: • tutkitaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin kriteereitä ja pohditaan, mitä yhteisiä tavoitteita on yhteisten osien osaamistavoitteiden ja kriteerien kanssa • huomioidaan työpaikalla tapahtuva oppiminen Yhteisten tutkinnon osien opettajat: • perehtyminen ammatillisten tutkinnon osien OPSeihin, integroitavien sisältöjen löytäminen • perehtyminen työssäoppimisen sisältöihin ja vaatimuksiin Ammatin ja yhteisten tutkinnon osien opettajat tekevät integrointisuunnitelman yhdessä, integroinnin on oltava kriteeriperusteista (jokaisella alalla omat vaatimukset, paljon räätälöintityötä). SISÄLTÖ RATKAISEE Lähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015
 29. 29. minna.taivassalo@omnia.fi • integrointitarpeet kirjataan sekä yhteisten että ammatillisten tutkinnon osien toteutussuunnitelmiin • ajallinen ja sisällöllinen integrointi, aloilla on erilaiset tarpeet • lukujärjestystyössä huomioitava integrointi alakohtaisesti • tutkinnon osan opetus suunnitellaan yhdessä: huomioitava, mitkä sisällöt on tarkoituksenmukaista opettaa työsalissa • keinoja: verkko-opintojen lisääminen, yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opiskeleminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä Lähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015
 30. 30. minna.taivassalo@omnia.fi Kysymyksiä: • Miten sijoitetaan lukujärjestykseen? • Miten yhteisopettajuus/jaettu opettajuus onnistuu? • Miten hyvin soveltuu työssäoppimisen yhteyteen? • Minkä verran opetetaan työsalissa (alojen eril. tarpeet)? • Miten paljon verkko-opintoja? • Miten paljon työssäoppimisen yhteydessä? • Miten yht. tutkinnon osien opettajia tuetaan menemään työsaliin tai työssäoppimispaikalle? Millaista koulutusta tarvitaan? • Työturvallisuusnäkökulman huomioiminen? Lähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015
 31. 31. minna.taivassalo@omnia.fi Lähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015 CASE 1: Ilmanvaihtokoneen huolto Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon 1. vuosikurssin opiskelijoiden englannin 1. opinnot, 14 opiskelijaa • Ammatinopettaja ja englannin opettaja etsivät yhdessä netistä englanninkielistä materiaalia, joka olisi ko. ryhmälle sisällöllisesti oikeaa, ajankohtaista ja kielellisesti sopivaa. (2 h) • Englannin opettaja laati aukkokäännöksen ja opiskelijoille täytettävän sanaston ilmanvaihtokoneen huoltotekstiin, joka oli valittu netistä. • Tekstiä käsiteltiin englannin oppitunnilla ja opiskelijat laativat itselleen sanaston. (2 h) • Ammattityön tunnilla opiskelijat vaihtoivat ilmanvaihtokoneen suodattimet ammattiopettajan johdolla. Englannin opettaja oli mukana työmaalla ja jokainen opiskelija kertoi englanniksi mitä oli tekemässä, kerrattiin eri osien nimiä ja selvitettiin mitä ilmanvaihtokoneessa olevat englanninkieliset ohjeet ja varoitukset tarkoittavat. (2 h) • Seuraavalla englannin oppitunnilla pidettiin vielä pieni sanakoe ilmanvaihtokoneen huoltoon liittyvistä sanoista. • Tämä integrointitehtävä vaati englannin opettajan ja ammatinopettajan hyvää ja joustavaa yhteistyötä sekä aikataulujen sovittelemista. Toisaalta se oli opiskelijoiden mielestä hyvin motivoiva ja on sovellettavissa lukuisiin muihinkin ammatillisiin sisältöihin.
 32. 32. minna.taivassalo@omnia.fi Lähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015 CASE 2: Hotellivierailu Kiinteistöhuoltopalvelujen perustutkinnon 1. vuosikurssin opiskelijoiden englannin 1. opinnot, 14 opiskelijaa • Ammatillisten tutkinnon osien opettaja oli sopinut opiskelijavierailun helsinkiläiseen kansainväliseen hotelliin, jossa hotellin johtaja piti opiskelijoille englanninkielisen esityksen siitä mitä kiinteistönhoitajan työhön kuuluu sekä minkälaista asiakaspalvelua ja kielitaitoa hotellin kiinteistönhoitajalta edellytetään. Englannin opettaja oli myös mukana. • Hotellin kiinteistönhoitaja kierrätti vieraita työkohteissa ja samalla käytiin läpi tarvittavaa sanastoa englanniksi esim. turvaohjeita ja käyttöohjeita. Vierailu kesti 2 h. • Seuraavalla englannin tunnilla kerrattiin vielä hotellin johtajan kuvailemat ammattitaitovaatimukset. • Tämä oppimistehtävä vaati aikataulujen sovittelua, mutta oli erittäin motivoiva opiskelijoille sekä antoi myös englannin opettajalle paljon tietoa kiinteistönhoitajan työssä tarvittavasta kielitaidosta.
 33. 33. minna.taivassalo@omnia.fi Lähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015 Case 3: Verkkolehti Viiden yhteisen tutkinnon osan opettajan yhteistyö saman ryhmän (sähköala) ohjauksessa samassa jaksossa. Tämä mahdollistui, koska kaikilla opettajilla oli ko. ryhmän yhteisten tutkinnon osien opetusta samassa jaksossa. Lähtökohtana oli saada aikaan uudenlainen kokoava tapa työskennellä sekä keventää opiskelijoille raskaan atto-jakson tunteja yhteisen projektin avulla. Projektimuotona oli verkkolehti, jossa sisältöä tuotettiin äidinkielen ja englannin kielen avulla ammattiaineista, yhteiskuntatiedosta, fysiikasta sekä terveystiedosta. Joitain tunneista toteutettiin päällekkäisinä, kun lukujärjestys esim. tuntien peräkkäisyyden vuoksi antoi siihen mahdollisuuden. Muuten opinnoissa hyödynnettiinFronter-alustaa, jossa kaikki lisäsivät materiaalia yhteiseen huoneeseen ja äidinkielen tunneilla sitä koostettiin lehtiartikkeleiksi. Lehti jäi sähköiseen muotoon odottamaan pidemmälle etenevää taittoa. Ryhmässä oli n. 15 opiskelijaa. Opintojen aikana pyrittiin varaamaan tavallista enemmän tietokonetunteja niissäkin aineissa, joissa niitä ei tavallisesti käytetty. Opettajat keskustelivat keskenään opintojen aikana mahdollisimman paljon ja tutustuivat kunkin yhteiseen huoneeseen laittamaan materiaaliin. Lopuksi opiskelijoille teetettiin samassa Fronter-huoneessa palautekysely projektin synnyttämistä kokemuksista.
 34. 34. minna.taivassalo@omnia.fi Lähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015 Case 4: Raportit Raporttien kirjoittaminen salissa tehdyistä töistä (sähköala). Kahden opettajan vetämät opinnot, joissa hyödynnettiin Fronter-oppimisalustaa. Ammatillisen tutkinnon osan opettaja tarkasti viikoittain laajan raportin etenevän tekstin kuvineen. Äidinkielen opettaja ohjasi kirjoittamista omilla tunneillaan. Opettajien tiiviin sähköisen yhteistyön ja tiheän palautteen annon vuoksi opiskelijoiden motivaatio oli korkealla ja hienoja tuloksia syntyi. Opiskelijoita oli n. 15. Opettajat olivat keskenään yhteydessä sähköpostilla tiedottaen toisilleen havaintoja projektin etenemisestä sekä pyyntöjä esim. seurata jonkin opiskelijan työskentelyä vaikkapa kannustavan palautteen avulla tai antaen neuvoa jossain tietyssä yksityiskohdassa. Opintoihin käytettiin aikaa 28 tuntia, joista viimeiset oli varattu lyhyille töiden esittelyille.
 35. 35. minna.taivassalo@omnia.fi Lähde Anne Raasakka Varia/AITO-hanke 2015 Case 5: Alan sanasto Englannin kielen integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin on tapahtunut lähinnä työkalujen, työvaiheiden ja muun alaan liittyvän sanaston opettelulla. Ensiapukurssin ja tulityökurssin jälkeen on käyty läpi työturvallisuutta ja siihen liittyvää sanastoa englanniksi. Työelämässä tarvittavaa asiakaspalveluun liittyvää kieltä on opeteltu lähinnä valinnaisissa opinnoissa. Kaikissa tekniikan alan ryhmissä englantia integroidaan ammatillisiin opintoihin eli opiskelijoita on n. 110. Integraatio on tullut esille oppisisällöissä, ei niinkään yhteisopettajuutena tai työsalissa englantia opettaen. Ongelmana on ollut yhteisen suunnitteluajan puute ja englannin kieliopintojen sijoittaminen aivan opintojen alkuun eli ensimmäiseen vuoteen, jolloin opiskelijat ovat vielä muutenkin ammattiopintojensa alussa. Kun myöhemmin ammatillisissa opinnoissa olisi tarvetta esimerkiksi lukea ja tulkita englanninkielisiä ammattitekstejä ja ohjeita, ei englannintunteja ole enää ole käytettävissä.
 36. 36. minna.taivassalo@omnia.fi Blogit ja wiki ohjauksessa ▪ Tähtimalli ohjauksessa Opiskelijoiden blogit Opettajien ohjausblogit Lähde: Jere Majava mukaillen Minna Taivassalo-Salkosuo 2013 http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm Yhteinen seurantasivu Yhteinen oppimisaineistojen jakamispaikka esim. avoin wiki
 37. 37. minna.taivassalo@omnia.fi Lähteet / linkkivinkit  AITO-hankkeen osaamisperusteisuus blogi http://osaamisperusteisuus.wordpress.com/  ePerusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi  http://www.oph.fi/ampe  Arvioinnin opas on päivitetty vastaamaan säädös- ja määräysmuutoksia. Oppaassa on osiot koskien ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja http://www.oph.fi/julkaisut/2015/arvioinnin_opas (Oph.fi)  Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen online Hyödynnä verkkosessioiden tallenteet sekä torstaiset oppiminenonline-sessiot http://www.oppiminenonline.com/  Pedagogiset mallit  Autenttinen ohjaus http://bit.ly/1EsTLvE  Kiltakoulut uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa http://www.slideshare.net/JariValkkynen/kiltakoulutesitys-itk-2015  http://www.kiltakoulut.fi/

×