Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop ux cocktail hour mirabeau_sept2011

1,199 views

Published on

Workshop Rotterdamse UX Cocktailhour #2 - Reverse the conceptual idea by Thomas Hamer

Published in: Design
 • Login to see the comments

Workshop ux cocktail hour mirabeau_sept2011

 1. 1. Welkom bij de UX Cocktail Hour<br />Welkom bij de UX Cocktail Hour<br />Welkom bij Mirabeau<br />
 2. 2. Introductie Mirabeau<br />2<br />
 3. 3. Organisatie<br />
 4. 4. Klanten<br />
 5. 5. 64 creatieve talenten <br />Interaction-, Visual-, Content-, Motion-, front-end ……… = UX Designers<br />werken samen, wisselen kennis en inspiratie uit<br />
 6. 6. Workshop User Experience<br />workshop conceptontwikkeling<br />
 7. 7. IK heb het IDEE dateen IDEE zogeboren is<br />
 8. 8. Een concept-idee is een eerste ontwerp, een denkbeeldige voorstelling van een verzameling abstracte ideeën<br />Een van de vele definities van een concept, volgens Thomas<br />
 9. 9. Workshop vandaag<br />Vooreenbepaalde case – de BibliothekenNederland - eeninteractief concept + user experience featurebedenken, presenteren en bespreken.<br />
 10. 10. Workshop programma<br />“Finding an idea as a surprising answer <br />to an exiting question”<br />UX concept bedenken in groepjes<br />30 min brainstormen in 4+1werkvormen<br />5 min Presentatiemaken / elevator pitch format<br />5 min Presentatie per groep<br />5 min eenpaarreacties / feedback<br />
 11. 11. De opdracht<br />“Alleswat de bibliotheek in huisheeft online open stellen en tastbaarmaken”<br />Een nationaal samenwerkingsplatform tussen Nederlandse Bibliotheken, overheden en private organisaties (verenigingen, buurten etc)<br />Een online platform voor het ontsluiten en bereikbaar maken van ‘historie, kennis, informatie en nieuws metals doel meer mensen gebruik te laten maken, bezoeken en ervaren van alles wat de bibliotheken te bieden hebben.<br />
 12. 12. De propositie<br />‘1001 kenniservaringen in een handomdraai’<br />220 nederlandsebibliotheken<br />Nederlandse private organisaties<br />Programma’s op scholen en in buurten<br />Activiteiten, events, expo’s, excursies in en om bibliotheken<br />User generated content, ratings, video’s etc<br />Alle online / digital / social media<br />
 13. 13. De kick-start vraag<br />Hoe kunnen we kennis, ervaring en informatieuit de bibliotheken en dichterbij het publiekbrengen?<br />Bedenkeenconcept en eenUX-feature:<br />Een kernachtig concept-IDEE<br />En de User Experiencevan een bijzondere interactieve feature van je concept.<br />Dynamisch, communicatief, interactief….<br />Te gebruiken op web en/of mobile, social, tablet...etc<br />
 14. 14. De presentatie<br />Presenteer het concept + UX feature: <br />In eenkernachtigevorm: elevator pitch<br />In max 5 minuten!<br />Met eenwerktitel+ een (situatie-) schets<br />
 15. 15. Elevator pitch format<br />Het concept [ werktitel ] is met name gericht op <br />[ doelgroep(en) ] die op zoekzijnnaar [ behoefte ] <br />De kern van ons concept is [ trefwoorden] en het biedtgebruikers de mogelijkheidom<br />[ interactie - functionaliteit ] te gebruiken of doen.<br />Het concept is te gebruiken op[ locatie-device] en het sterke, onderscheidendevermogen van ons concept is [ differentiators ].<br />
 16. 16. 5creatievewerkvormen<br />Veronderstellingen<br />Associaties<br />Inzichten<br />Verhalen<br />Freestyle (= zonderwerkvorm)<br />
 17. 17. Groep 1: veronderstellingen<br />Kies 4-5 kernbegrippenuit de opdracht/propositie<br />Formuleer rondom de kernwoorden uit de probleem-/vraagstelling enkele veronderstellingen (cliche’s, gebruikelijkheden, gebruikelijk gedrag)<br />Keer vervolgens deze veronderstellingen om of haal ze weg. Look for the surprising thruth, then take the truth to the unexpected. “Would’titbesillyif…?” Speelmet de kern van het idee; “stretch it, get lost, find the idea...”<br />Het concept idee in 1 zin formuleren <br />
 18. 18. Groep 2: associaties<br />Kies 4-5 kernbegrippenuit de opdracht/propositie<br />Wat associeer je met de begrippen? <br />Wat voor aspecten heeft (dit begrip)? <br />Wat schiet je te binnen bij (dit begrip)?<br />Schrijf alle woorden (als bloemblaadjes) rondom het begrip dat in het midden staat. Speel met associaties en vind de kern van het besteidee<br />Kies het beste idee en formuleer het in 1 zin<br />
 19. 19. Groep 3: inzichten<br />Bespreek en definieer 3-4 ‘customer insights’ <br />Welke ‘problemen’ ervarengebruikersrondom die inzichten.<br />Kies 1-2 concreetafgebakendedoelgroepen. Bedenk/bespreek hoe je die ‘problemen’ met een concept voor die doelgroepenzoukunnenoplossen<br />Destilleer uit de functionele toepassingen een concept idee en formuleer het idee in 1 zin<br />
 20. 20. Groep 4: verhalen<br />Kies / bepaal 2 concreetafgebakendedoelgroepen<br />Bedenkbijelkedoelgroepeenzolevensechtmogelijke persona: naam, persoonlijkeeigenschappen, gedrag, life style, karikatuur etc.<br />Ontwikkelvoorbeidepersoneneen (interactief) verhaal: hoe-waar-wat-wanneerdoethij/zijiets?<br />Destilleeruitbeideverhaleneen concept idee en formuleerdit in 1 zin<br />

×