Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
tvoríme slovensko
Odkiaľ prichádzame,kto sme, kde sa nachádzame Slovensko v závere 2. dekády štátnej samostatnosti     v perspektíve ve...
Hľadanie „slovenskosti“1. 	 Vzťah k štátnosti2. 	 Historické udalosti, ktoré ovplyvňujú Slovensko3. 	 Aký je sebaobraz Slo...
Hrdosť na to, čo samostatnéSlovensko dosiahlo  	  ...odráža aktuálne spoločenské         Áno a skôr áno    ...
Zdroje hrdosti a hanbyÚspechy našich športovcov,     29  Neschopnosť politických strán a         23najmä hokej...
Historické ukotvenieGeneračné, sociálne a hodnotové „súradnice“:                            S ...
Pozitívne míľnikysúčasného SlovenskaKtorá z nasledujúcich udalostí v pozitív-           Vstup do        ...
Akí sme? Sebaobraz SlovenskaSebaobraz Slovákov oddeľuje                             Ktorá z na...
Čo môžeme ponúknuť?Čím sa uplatniť? Inovácievs. lacná pracovná sila  	  Inovácie si častejšie vybrali ľudia      ...
Pohľad na politiku/politikov    50                                 január 2012     ...
Bariéry, spory, potenciál  	 Menej straníckej polarizácie  	 Viac regionálneho delenia  	 Generačný pohľad nielen na...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tvoríme Slovensko

643 views

Published on

Odkiaľ prichádzame,
kto sme, kde sa nachádzame.

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

Tvoríme Slovensko

 1. 1. tvoríme slovensko
 2. 2. Odkiaľ prichádzame,kto sme, kde sa nachádzame Slovensko v závere 2. dekády štátnej samostatnosti v perspektíve verejnej mienky. Oľga Gyarfášová tvoríme slovensko
 3. 3. Hľadanie „slovenskosti“1. Vzťah k štátnosti2. Historické udalosti, ktoré ovplyvňujú Slovensko3. Aký je sebaobraz Slovenska?4. V čom je potenciál Slovenska?5. Ako vidíme politiku a politikov?6. Spory a pnutia = potenciál tvoríme slovensko
 4. 4. Hrdosť na to, čo samostatnéSlovensko dosiahlo ...odráža aktuálne spoločenské Áno a skôr áno Nie a skôr nie Neviem nálady, vrcholila v rokoch 80 ekonomickej prosperity, 70 politickej stability 60 a post-integračnej eufórie. 50 („dokázali sme to“) 40 ...spája rôzne prostredia, 30 aj politické/stranícke. 20 ...rozdelenie ČSFR 10 väčšina prijíma ako fakt. 0 („platonická nostalgia“) 2003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 Zdroj: IVO, 2003-2012 tvoríme slovensko
 5. 5. Zdroje hrdosti a hanbyÚspechy našich športovcov, 29 Neschopnosť politických strán a  23najmä hokejistov politikov konať vo verejnom záujmeČlenstvo v EÚ 17 Korupcia, klientelizmus, 19 rozkrádanie štátuExistencia samostatného štátu, 10 Životná úroveň, sociálne istoty; 14jeho životaschopnosť chudoba, nezamestnanosť, odchod za prácouVstup do eurozóny, 9 Postavenie Rómov v spoločnosti 8zavedenie euromeny a problémy spolužitia s majoritným obyvateľstvomEkonomický rozvoj, reformy, 5 Stav súdnictva a spravodlivosti 6príchod zahraničných investorov,rozvoj automobilového priemyslu Zdroj: IVO, november 2012ďakujeme vám, „naši chlapci“! tvoríme slovensko
 6. 6. Historické ukotvenieGeneračné, sociálne a hodnotové „súradnice“: S ktorou z nasledujúcich udalostí Nežnú revolúciu najčastejšie uvádzali najviac stotožňujete slovenskú štátnosť? ľudia vo vekovej kategórii 35-44 rokov (% všetkých respondentov, N = 1034 respondentov, december 2012, možnosť jednej odpovede) (31 % z nich), s vysokoškolským vzdelaním, obyvatelia Bratislavského Nežná revolúcia 23,9% 1989 kraja a vyšších príjmových kategórií; Príchod sv. Cyrila 16,6% a Metoda Preferencie ľudí staršej generácie SNP 1944 14,0% (vo veku 65+) sú rozdelené takmer Vznik 13,8% rovnomerne medzi príchod Cyrila Československa 1918 a Metoda (22 %), vznik 1. Česko- Vstup SR do EÚ 12,3% slovenskej republiky (21 %) Slov. štát 1938 - 45 11,3% a vojnový Slovenský štát (18 %); Pražská jar 1968 2,3% Vo vekovej skupine 18 - 34 rokov domi- Nevie 5,8% Focus nujú dve udalosti: Nežná revolúcia (27 %) a vstup Slovenska do EÚ (21 %); tvoríme slovensko
 7. 7. Pozitívne míľnikysúčasného SlovenskaKtorá z nasledujúcich udalostí v pozitív- Vstup do 30,3%nom zmysle najviac zmenila Slovensko? Európskej únie(% všetkých respondentov, N = 1034 respondentov, Pád 18,1% Vladimíra Mečiaradecember 2012, možnosť jednej odpovede) Zavedenie meny EURO 12,0% Ekonomické 11,0% reformy Víťazstvo Fica 5,1% vo voľbách 2012 Rovná daň 3,9% Protesty Gorila 3,5% Vstup do NATO 2,8% Nevie 13,3% Focus tvoríme slovensko
 8. 8. Akí sme? Sebaobraz SlovenskaSebaobraz Slovákov oddeľuje Ktorá z nasledujúcich slov najlepšie charakterizujúBratislavu od ostatného Slovenska: Slovensko a Slovákov? Atribút „pracovitosť“ vybralo len 24 % (% všetkých respondentov, N = 1034 respondentov, december 2012, možnosť dvoch odpovedí) respondentov v Bratislavskom kraji (ale až 55 % v Žilinskom či Košickom pracovitosť 40,8% kraji, aj v iných regiónoch s výnimkou pohostinnosť 30,9% prispôsobivosť 21,3% Trnavského to bolo 33 - 45 %). zadubenosť 15,0% Obyvatelia Bratislavského kraja hrdosť 14,7% húževnatosť 14,1% podstatnečastejšie vybrali atribút vynachádzavosť 13,5% „zadubenosť“ a „svojráznosť“ (po 22 %). svojráznosť 10,8% solidarita 9,4% Tradičnú vlastnosť Slovákov - pracovitosť - spiatočníctvo 7,7% častejšie zdôrazňovali ľudia so základným tolerantnosť 6,9% rozmanitosť 5,5% (45 %) ako s vysokoškolským vzdelaním vitalita 3,0% nevie 1,6% (36 %), starší respondenti nad 65 rokov Focus 49 %) oproti mladým do 24 rokov (34 %). tvoríme slovensko
 9. 9. Čo môžeme ponúknuť?Čím sa uplatniť? Inovácievs. lacná pracovná sila Inovácie si častejšie vybrali ľudia S čím môže Slovensko skôr uspieť v Európe s vysokoškolským vzdelaním (64 % z nich), - s inovatívnymi riešeniami alebo s lacnou vyšších príjmových kategórií, obyvatelia pracovnou silou (% všetkých respondentov, N = 1034 respondentov, západných regiónov Slovenska (vrátane december 2012, možnosť jednej odpovede) Žilinského kraja) a z mestského prostredia. Dve Slovenská: inak vnímaný potenciál: S inovatívnymi riešeniami 49,9% západné vs. ostatné regióny. S lacnou Oblasť, kde ľudia viac veria v potenciál pracovnou silou 40,5% tvorivosti, inovatívnosti a „pridanej hodnoty“, Nevie 9,6% sa rozširuje poza Bratislavu, zjavne však kopíruje Focus ekonomicky prosperujúcejšie časti krajiny. tvoríme slovensko
 10. 10. Pohľad na politiku/politikov 50 január 2012 november 2012 40 Zdroj: IVO, január, 30 november 2012 20 10 0 co ák č r ic č vá ká lík ľ k ý a a o ka m ge gá i i ot zk k eš te pš ov ov ie čo Fi iň ns š vs Su Fi Bu Sl ia Fr Pa há ev Li at r al di šo ňa č pa oc M Po K /N Ra ru t aš Ži Pr H G to ik N Kríza dôvery Absencia lídrov Stredopravá časť politického spektra: dôvera k politikom ignoruje stranícke kontúry tvoríme slovensko
 11. 11. Bariéry, spory, potenciál Menej straníckej polarizácie Viac regionálneho delenia Generačný pohľad nielen na súčasnosť a budúcnosť, ale aj minulosť Stret potenciálu s bariérami uzavretosti, rigidnosti, zakonzervovanosti, nekvality – s nepriaznivou reálnou, ale aj „mentálnou infraštruktúrou“ spoločnosti Namiesto veľkých výziev „šedivá demokracia“ - hoci ciele nie sú menšie. tvoríme slovensko

×