Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

Share

Download to read offline

мт ба мс бие даалт

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

мт ба мс бие даалт

 1. 1. Монгол Улсын ИХ Сургууль Microsoft office 2007 дээр хүснэгт байгуулах Гүйцэтгэсэн: ................................ М.Маргад-Эрдэнэ Шалгасан: .....................................Б. Болормаа2012.2.5 Page 1
 2. 2. Монгол Улсын ИХ Сургууль Сэдэв. Word 2007 програмын тухай 1. Word 2007 програмын тухай Microsoft Office 2007 програм нь бичиг баримт боловсруулахадзориулагдсан. Өөрөөр хэлбэл тус программын тусламжтайгаар та төрөлбүрийн текстэн мэдээлэл боловсруулах, ном сонингийн эх бэлтгэх, хүснэгтграфик байгуулах гэх мэтийн бичиг баримттай холбоотой мэдээллийгамархан боловсруулах боломжтой. Энэ программ нь Microsoft Office 2007 цогц програмын бүрэлдэхүүнхэсэг бөгөөд бие даасан хэлбэртэй. Иймээс программ дээр боловсруулжбайгаа ажлын файлыг документ гэж нэрлэх бөгөөд компьютер дээр биедаасан файл болж хадгалагдана. Хэрэглэгч өөрөө дурын нэр өгөх ба энэ ньdoc өргөтгөл авна.Ер нь Microsoft Office 2007 програмын хамгийн гол,гүйцэтгэх үүрэг ихтэй, хэрэглээ өндөртэй программ бол Word программюм. Тиймээс маш сайн судлах хэрэгтэй.MS Word 2007 програм нь өмнөх хувилбаруудыг бодвол нэлээд шинэзүйлүүд нэмэгдсэн. Ер нь Word 97,2000,2003 зэрэг хувилбарууд дээражиллаж чаддаг бол энэ програм дээр чөлөөтэй ажиллаж чадна гэсэн үг.Мөн өмнөх хувилбарууд дээр үүсгэгдсэн файлууд нь аль ч хувилбардээрээ нээгдэж ажиллах боломжтой байдаг. Тус програм руу орохдоодараах командыг өгнө. Start/programs/Microsoft Office/ Microsoft word 2007 Мөн Microsoft Word програм дээр боловсруулсан doc төрлийнфайл дээр хоѐр удаа товшилт хийх зэрэг олон янзаар програм руу орох2012.2.5 Page 2
 3. 3. Монгол Улсын ИХ Сургуульболомжтой. Microsoft Word программ дээр боловсруулагдсан docтөрлийн файлын Icon дараах байдлаар харагдана. Microsoft word 2007 программын харагдах байдал2012.2.5 Page 3
 4. 4. Монгол Улсын ИХ Сургууль1 2 3 4 5 6 7 1. Шинэ баримтыг хуудас нэмэх ба нүүр хуудсанд бэлэн загвар сонгож болно. 2. Хүснэгт оруулах 3. Зураг оруулдаг цэснүүд 4. Хуудас болон вебүүдэд холбоос хийх 5. Хуудсанд дугаар, толгой, хөл оруулах 6. Гоѐмсог текст болон он, сар оруулах командууд 7. Тэмдэгт ба томъѐо оруулах командууд Эдгээрээс бид( 2.Хүснэгт оруулах талаар илүү гүнзгийрүүлэн судална. ) Хүснэгт байгуулах Хүснэгт байгуулахдаа Insert Table командын  Table командыг сонгосны дараагаар хүснэгттэй холбоотой Design, Layot гэсэн 2 цэс нэмэгдэж гарна. 2012.2.5 Page 4
 5. 5. Монгол Улсын ИХ Сургууль 1. Insert Table хэрэглүүрийг сонгоно. Энэ сонголтыг хийхэд дараах харилцах цонх нээгдэнэ. Number of columns- Баганын тоо Number of rows- Мөрийн тоо Fixed column width- баганын өргөн зэргийн зааж өгөөд ok дарна.Жишээ нь: Дараах хүснэгтийг хийе. Оюутны Компьютер Физик Дундаж үнэлгээ үнэлгээ Үсгэн нэрс Оноо Кредит Оноо КредитД/д1. Энхболд2. Ариунаа3. Бат-эрдэнэ4. МөнхзулДээрх хүснэгтийг байгуулах дарааллыг сонирхвол: 1. 8 багана, 3 мөртэй хүснэгт байгуулъя. Багануудыг A,B,C,…H англи үсгээр, мөрийг 1,2,3 гэж тэмдэглэе. A B C D E F G H A1 B1 G1 H1 B2 C2 F2 D3 G3 2. (А1, А2), (B1,B2), (C1,D1), (E1,F1), (G1,G2), (H1,H2) нүднүүдийг нэгтгэхдээ шинээр нэгдсэн Layot цэсний Merge cells командыг сонгоно. A1 B1 G1 H1 B2 C2 F2 D3 G32012.2.5 Page 5
 6. 6. Монгол Улсын ИХ Сургууль 3. Одоо нүднүүдэд дараах үгнүүдийг бич.Нүд хооронд шилжихдээ гарын Tab товчлуурыг ашиглах нь тохиромжтой. Д/д Оюутны Компьютер Физик Дундаж Үсгэн нэрс Оноо Кредит Оноо Кредит үнэлгээ үнэлгээ 4. А1, G1, H1 нүднүүдэд бичигдсэн үгнүүдийн чиглэлийн өөрчлөхийн тулд Layot/Alignment/Text direction командыг сонгоно. Оюутны Компьютер Физик нда Д/д үнэ үнэ гэн лгэ лгэ Ду Үс нэрс Оноо Кредит Оноо Кредит ж э э 5. Хулгана ашиглана багана ба мөрийн хэмжээг өөрчилж болох ба Layot/distribute rows, columns командаар өөрчилж болно. Оюутны Компьютер Физик Дундаж үнэлгээ үнэлгээ нэрс Оноо Кредит Оноо Кредит Үсгэн Д/д 6. Хүснэгтэн дэх үгнүүдийг Layot/alignment командыг ашиглан хэвтээ болон босоо чиглэлийн дагуу голлуулна. Компьютер Физик Дундаж үнэлгээ үнэлгээ Үсгэн Оюутны Д/д нэрс Оноо Кредит Оноо Кредит2012.2.5 Page 6
 7. 7. Монгол Улсын ИХ Сургууль 7. Курсорыг А3 нүдэн дээр аваачаад Home/Numbering командаар дугаарлана. Компьютер Физик Дундаж үнэлгээ үнэлгээ Үсгэн Оюутны Д/д нэрс Оноо Кредит Оноо Кредит 1. 8. B2 мөрөнд хүүхдийн нэрийг оруулахад ерөнхий хүснэгт байгуулагдана. Компьютер Физик Дундаж үнэлгээ үнэлгээ Үсгэн Оюутны Д/д нэрс Оноо Кредит Оноо Кредит 1. Энхболд 9. Хүснэгтэндээ мөр нэмэх хамгийн хялбар арга бол хүснэгтийн хамгийн сүүлийн нүдэнд курсороо байрлуулаад гарын Tab товчлуурыг дарах замаар хүснэгтэндээ мөр нэмж оруулах юм. Ийм маягаар хүснэгтэндээ 3 нүд нэмж сурагчдын нэрсийг бичнэ. Тэгээд дууссаны дараагаар Design/ Table styles командыг ашиглана өөртөө таалагдсан хүснэгтийн хэлбэрийг сонгож дараах хэлбэртэй оруулж болно. Оюутны Компьютер Физик Дундаж үнэлгээ үнэлгээ Үсгэн нэрс Оноо Кредит Оноо КредитД/д1. Энхболд2. Ариунаа3. Бат- эрдэнэ4. Мөнхзул2012.2.5 Page 7
 8. 8. Монгол Улсын ИХ Сургууль1 2 3 4 5 6 1. Select- Нүд, мөр, багана, хүснэгтийг бүхлээр нь идэвхжүүлнэ. View Gridlines- Properties- Хүснэгтэн дэх мэдээллийг голлуулах, хүснэгтийн эргэн тойрон дах мэдээллийн загварууд, мөр багануудын тохиргоонууд байна. 2. Delete cells- Нүд устгах Delete rows- Мөр устгах Delete columns- Багана устгах Delete table- Хүснэгтээ бүхлээр нь устгах Insert above- Идэвхжүүлсэн мөрний дээд талд нэг мөр нэмэх Insert bellow- Идэвхжүүлсэн мөрний доод талд нэг мөр нэмэх Insert left- Идэвхжүүлсэн баганы зүүн талд нэг багана нэмэх Insert right- Идэвхжүүлсэн баганы баруун талд нэг багана нэмэх 3. Merge Cells- Нүдийг хооронд нь нэгтгэн. Split cells- Хүснэгтийн нүд, мөр болон баганыг хуваах Split table- Сонгосон мөрөөр хүснэгтийг 2 хэсэг болгон хуваах 4. Fixed column width – тодорхойлсон хэмжээгээр хүснэгт үүсгэнэ AuotoFit to contents – Агуулганд тохируулан хүснэгт үүсгэх AutoFit to window – Цонхонд тохируулсан хүснэгт үүсгэнэ Height- Мөрийн өндрийн хэмжээг тохируулна. Width- Баганы уртын хэмжээг тохируулна. Distribute Rows- Мөрүүдийг жигд өргөнтэй болгох Distribute Columns- Багануудыг жигд урттай болгох 5. Text direction- Текстийн чиглэлийг өөрчллөнө. 2012.2.5 Page 8
 9. 9. Монгол Улсын ИХ Сургууль Cells margins- Хүснэгтийн нүдийн хүрээг тохируулна. 6. Sort- Хүснэгтэн дэх мэдээллийг дэс оруулах Formula- Хүснэгтэндээ янз бүрийн функц оруулах (Жишээ нь: Нийлбэр олдог функц, Хувь бодох гэх мэт...)Дээрх үзсэн арга нь хүснэгт хийх ерөнхий арга юм. Хүснэгтийн мөн InsertTable-г дарахад 1. Insert table 2. Draw table 3. Excel spreadsheet] 4. Quick Tables Хэлбэртэй сонголтууд гарж ирнэ. Энэдээс 1.Insert table нь өмнөх бидний үзсэн хүснэгт байгуулах арга билээ. Тэгвэл одоо 2.Draw table нь харандаагаар хүснэгтээ хүссэнээрээ зурж, хувааж, eraser хэмээх командаар арилгаж болно. Бусад нэгтгэх, текстийн чиглэл зэргийг дээрх маягаар тохируулж өгнө. 3.Excel spreadsheet нь Microsoft Excel2007 программын ажлын талбар гарж ирж Excel дээр хүснэгт хийх аргаар хүснэгтээ байгуулна.2012.2.5 Page 9
 10. 10. Монгол Улсын ИХ Сургууль 4.Quick table нь хүснэгтийнхээ загварыг хүссэн загвар, дизайн, өнгө, дүрстэй сонгон хэрэглэх боломжтой юм. Жишээ нь: May M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Ном зүй: 1. www.Slideshare.net 2. Word2007.pdf2012.2.5 Page 10
 • copymnadmin

  Sep. 30, 2013
 • mdmoogii

  May. 7, 2013

Views

Total views

3,827

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

19

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×