Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test plan

4,454 views

Published on

Kiểm chứng phần mềm
Quy trình làm phần mềm
Quy trình xây dựng Test Plan
------------------------------------------------------------------------
Programer C++
Training C/C++, Java
Game Mobile (Android - iOS - Winphone)
Info: https://www.facebook.com/hoclaptrinh.it
------------------------------------------------------------------------

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/AwTmT ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/AwTmT ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Test plan

 1. 1. TEST PLAN MÔN HỌC: KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
 2. 2.  Trần Trung Hiếu  Trương Quốc Kỷ Sinh Viên thực hiện
 3. 3. Nội dung báo cáo I •Quy trình làm phần mềm II •Chiến lượt kiểm thử III • Quy trình kiểm thử IV • Test Plan V • Kết luận
 4. 4. Quy trình làm phần mềm Khảo sát Phân tích Thiết kế Cài đặt Kiểm chứng Triển khai Bảo trì  Kiểm lỗi  Kiểm lỗi phân hệ  Kiểm lỗi hệ thống  Roadmap  Test case  Bug  Test Report Nội dung Kết quả
 5. 5. Developer thực hiện Tester thực hiện Chiến lược kiểm thử Kiểm thử tích hợp Bắt đầu Kiểm thử đơn vị Kiểm thử phân hệ Kết thúc Kiểm thử Hệ thống
 6. 6. Quy trình kiểm thử phần mềm Chuẩn bị dữ liệu test Bắt đầu Lập kế hoạch test Thiết kế test Chạy ứng dụng với bộ dữ liệu test Test DataTest Case Kết thúc Test Results So sánh kết quả test với test case Test Report Test Plan
 7. 7. Test Plan Tên project Danh sách các module cần test Ngày bắt đầu, ngày kết thúc Danh sách các test case Người tham gia test Kế hoạch thực hiện, …  Cấu trúc của 1 test plan
 8. 8. Test Plan 1 • Giới thiệu 2 • Các giai đoạn chính 3 • Mục đích 4 • Các chức năng test 5 • Kế hoạch test 6 • Tài nguyên 7 • Kết thúc
 9. 9. 1. Giới thiệu  Lập kế hoạch cụ thể cho dự án  Đảm bảo việc testing được thực hiện đúng kế hoạch và đầy đủ.  Phân chia công việc hợp lý Quản lý công việc Testing Test Plan Thời gian: 25/05-01/06
 10. 10. 2. Các giai đoạn chính Quản lý công việc Testing  Test giao diện  Test chức năng  Test quy trình quản trị  Test hệ thống
 11. 11. 3. Mục đích Quản lý công việc Testing  Kiểm tra mức độ hoàn thiện của phần mềm  Tìm ra lỗi 1 cách nhanh chóng  Đảm bảo phần mềm không còn lỗi  Nâng cao mức tiện dụng của phần mềm
 12. 12. 4. Các chức năng cần test  Chức năng cơ bản
 13. 13. 5. Kế hoạch test  Các kỹ thuật testing  Test toàn bộ data và database  Test chức năng  Test chu trình nghiệp vụ  Test giao diện người dùng  Định hình sự thực thi
 14. 14. 5. Kế hoạch test  Các kỹ thuật testing  Test dung lượng  Test bảo mật và quản lý truy cập  Test cấu hình  Test cài đặt
 15. 15. Mục tiêu test Bảo đảm những phương pháp truy nhập cơ sở dữ liệu và những quá trình chức năng đúng đắn và không có sự sai lệch dữ liệu Kỹ thuật Kéo theo mỗi phương pháp truy nhập cơ sở dữ liệu và quy trình,khởi đầu với mỗi dữ liệu hợp lệ hay không hợp lệ hay những yêu cầi cho dữ liệu Kiểm tra cơ sở dữ liệu để bảo đảm dữ liệu đã được lưu trữ như mong đợi, tất cả các sự kiện cơ sở dữ liệu xảy ra đúng đắn, hay xem lại những dữ liệu được trả về để bảo đảm rằng dữ liệu đúng được khôi phục cho những lý do chính đáng Tiêu chuẩn hoàn thành Tất cả các phương pháp truy nhập cơ sở dữ liệu và chức năng của những quá trình như được thiết kế và không có bất kỳ sự sai lệch dữ liệu nào Những sự xem xét đặc biệt Testing có thể yêu cầu một môi trường phát triển DBMS hay những điều khiển tới việc nhập hay sửa đổi dữ liệu trực tiếp trong những cơ sở dữ liệu. Những quá trình xử lý cần phải được điều khiển bằng tay. Những cơ sở dữ liệu có kích thước nhỏ hay tối thiểu(giới hạn số lượng records) cần phải được dùng để tăng tính rõ ràng của bất kỳ sự kiện không được chấp nhận
 16. 16. 6. Tài nguyên Quản lý công việc Testing  Nhân sự Trần Trung Hiếu Trương Quốc Kỷ  Công cụ Unit Test, Junit, … Source code Quản lý công việc Máy tính
 17. 17. 7. Kết thúc  Phân công công việc  Viết báo cáo sau khi hoàn thành  Đưa ra ưu, khuyết điểm của phần mềm
 18. 18. Kết luận  Kiểm thử phần mềm -> chất lượng phần mềm được nâng cao.  Test Plan giúp kiểm soát được quá trình testing hoạt động như thế nào.  Đem lại sự tin tưởng đối với chất lượng phần mềm  Giảm chi phí cho quá trình phát triển, bảo trì và nâng cấp phần mềm.

×