Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UKP Nesk poster met 15 projecten

454 views

Published on

Het ministerie van VROM-WWI heeft via het Unieke Kansen Programma UKP NESK in totaal 6,5 iljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor zeer energiezuinige praktijkprojecten.
Met deze tender wil het ministerie van VROM de sector stimuleren in de omslag naar energieneutraal bouwen. Een belangrijk doel van de NESK is om te leren van ervaringen – technisch, procesmatig en financieel – met verdergaand
energiezuinig bouwen. Agentschap NL zorgt voor begeleiding, monitoring, communicatie en publiciteit.
Meer informatie over de projecten vindt u op
www.agentschapnl.nl/ukp_nesk en op www.agentschapnl.nl/energieneutraalbouwen.

Published in: Real Estate
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

UKP Nesk poster met 15 projecten

  1. 1. voorbeeLdprojecteN UKp NeSK NAAr eNergieNeUtrALe SchoLeN eN KANtoreN Nieuwbouw hoofdkaNtoor Cbw-Mitex Nieuwbouw tNt greeN offiCe hoofddorp Nieuwbouw tweede huis goriNCheM Nieuwbouw Villa flora VeNlo Het ministerie van VROM-WWI heeft via het Unieke Kansen Zeist Triodos / OVG Ballast Nedam IPM Gemeente Venlo Programma UKP NESK in totaal 6,5 miljoen euro subsidie Kropman Triodos en OVG bouwen een nieuw Ballast Nedam wil een eigen Villa Flora wordt eerst hoofd- beschikbaar gesteld voor zeer energiezuinige praktijkprojecten. CBW-Mitex ontwikkelt een nieuw hoofdkantoor voor TNT, met energieneutraal en futuristisch gebouw voor de binnenexpo van Met deze tender wil het ministerie van VROM de sector hoofdkantoor. Via een energiepres- ambitie GreenCalc 1017 en LEED kantoor bouwen, een boegbeeld Floriade 2012, later kantoor. stimuleren in de omslag naar energieneutraal bouwen. tatie- en onderhouds-contract met Platinum. Architect Paul de Ruijter van duurzaamheid, met ambitie Architect Kristinsson en adviseur bonus-malusregeling voor 15 jaar ontwierp een compact gebouw met Breeam Excellent. Innovatieve Volantis hebben in opdracht van Een belangrijk doel van de NESK is om te leren van ervaringen beoogt Kropman Installaties te veel daglicht en atrium. Energie- combinatie van duurzame energie Regio Venlo technieken van – technisch, procesmatig en financieel – met verdergaand garanderen dat dit energieneutraal concept via WKO en bio-WKK. technieken: koude opslag, warmte- de energieleverende kas en energiezuinig bouwen. Agentschap NL zorgt voor begeleiding, wordt. Octalix levert een innovatief Realisatie en beheer in innovatieve pomp, energiedak, PV, zonne- C2C-principes toegepast. monitoring, communicatie en publiciteit. energiemanagementsysteem met contractvorm. collector en windmolens. Energiezuil met MyWorkplace. Archi- Meer informatie over de projecten vindt u op tect Rau past C2C-materialen toe. www.agentschapnl.nl/ukp_nesk en op www.agentschapnl.nl/energieneutraalbouwen. reNoVatie reNoVatie Nieuwbouw proViNCiekaNtoor de teMpel kaNtoor ZeswegeN Noord-hollaNd deN haag heerleN haarleM Aurelius Monumenten BV IPMMC Provincie Noord-Holland Aurelius Monumenten, dochter van IPMMC ontwikkelt een tweede Noord-Holland wil met forse Motonic, heeft rijksmonument De kantoor binnen duurzame gebieds- renovatie EPC van Provinciekantoor Tempel in Den Haag gerenoveerd ontwikkeling Zeswegen Heerlen. Houtplein in Haarlem verlagen van van label G naar A. WarmBouwen Gevels zijn optimaal op de zon 1,7 naar 0,5. Dit kan door integrale zorgt ervoor dat beperkte bijver- gericht. Het gebouw wordt gekoeld benadering architect Kraaijvanger• warming en -koeling nodig is, en verwarmd met mijnwater en Urbis, adviseur Cauberg-Huygen en reguleert vocht en maakt natuurlijke krijgt PV-cellen en betonkernactive- ontwerpteam. Het project heeft o.a. ventilatie mogelijk. De afdeling ring. Met aandacht voor het veel daglicht, driedubbelglas, WKO, Archeologie van de Gemeente Den energiegebruik van huurders. EPC is LTV/HTK, groen dak en wanden, Haag gaat De Tempel 10 jaar huren. 0,56, ruim 60% CO2-vermindering. gebruik regenwater. GPR-score: 9. Optimalisatie zoninval PV panelen PV panelen Centrale data server met Optimalisatie glaspercentage warmtepompboiler PV panelen op gevel Gebalanceerde ventilatie met WTW Driedubbel glas Thin client Betonkernactivering HF verlichting Aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke regeling Hoge luchtdichtheid Zware bouw Zeer goede isolatie Waterpomp Geen koudebruggen Compacte bouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw reNoVatie Nieuwbouw Nieuwbouw bakeN poort so/Vso sChool VMbo huygeNs basissChool iN hart MfC brede sChool obs wilgeNstaM kliMaatNeutraal het klaVerblad alMere odyZee College eN de VaN oijeN westergeest rotterdaM dsk-ii aMsterdaM Amarantis goes polsstok oijeN trieMeN sChiebroek haarleM Janssen de Jong Onderwijsgroep Stichting Emergis heerhugowaard Eco-Maat Project Gemeente Kollumerland Stichting Boor Stichting Spaarnesant Projectontwikkeling BV De Amarantis Onderwijsgroep wil Odyzee is een orthopedische en Gemeente Energieneutrale school in het Hart De gemeente wil een energieneu- Stichting BOOR verduurzaamt OBS Gemeente Haarlem heeft Stichting Stichting Bijzonderwijs en Stadsdeel een energieneutraal college orthodidactische onderwijsinstelling Heerhugowaard van Oijen in de gemeente Lith. traal MultiFunctioneel Centrum De Wilgenstam (PO). De school Spaarnesant gevraagd om twee Zuidoost hebben via een tender neerzetten met een gezonde voor leerlingen met gedrags- of Energieneutrale school in stations- Samenwerking van zes partijen met bouwen, ingepast in het Friese krijgt een isolerende schil, een klimaatneutrale basisscholen DSK II Janssen de Jong geselecteerd voor leer- en werkomgeving. Dit wordt psychiatrische problemen. Nieuw gebied zal huisvesting bieden aan veel expertise. De kracht zit in de landschap. Corporatie Woon- klasse A binnenklimaat en koeling te bouwen. Adviseur Merosch heeft turn key ontwikkeling van energie- gerealiseerd door goede afstem- schoolgebouw wordt gebouwd twee scholen. Dankzij PPS construc- koppeling van technieken, zoals Friesland treedt op als ontwikkelaar via vloersysteem, een gesloten een maatregelpakket ontwikkeld zuinige en frisse school Het ming van technieken. Een dubo- volgens het Passief Bouwen concept tie is expertise en inventiviteit van biogas-WKK, zonnepanelen, drie en gaat het MFC exploiteren en WKO-installatie met een warmte- met WKO, 1000 m2 PV en veel Klaverblad (combi met apparte- auditor zal de integrale duurzaam- en zal voldoen aan de vijf eisen van marktpartijen optimaal benut. Ook collectieve warmtepompen, LTV. beheren. De duurzaamheid is pomp en lokale energieopwekking aandacht voor daglicht en ventila- menten). Integraal ontwerp van heid en prestaties waarborgen. Frisse Scholen. lokaal energiebedrijf is betrokken. Het biogas komt van een nabij uitgewerkt volgens de Breeam met 300 m2 PV-panelen en tie. Via uitgestelde oplevering zal binnenklimaat, ventilatie, gebouw- Veel aandacht voor kwaliteitscon- gelegen mestvergister. methodiek. windenergie. Opschalingspotentieel een dubo-auditor de aannemer en schil en licht. Exploitatie van PV trole en inregeling installaties. in Rotterdam is groot. installateur afrekenen op energie- door ontwikkelaar, zonder budget- prestaties. verhoging voor opdrachtgever. Ministerie van vroM September 2010 Agentschap NL

×