Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

прізвиська у шкільному середовищі

461 views

Published on

Презентація проекту

Published in: Education
  • Login to see the comments

прізвиська у шкільному середовищі

  1. 1. Цьомкало Влада, учениця 10-А класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 71 Харківської міської ради Харківської області
  2. 2. Актуальність проекту полягає в тому, що саме шкільні прізвиська найменше досліджені з усіх антропонімів, бо це – імена неофіційні, додаткові ідентифікатори особистості. Тому цю категорію вважаємо перспективною для вивчення й дослідження.
  3. 3. Сформульована мета вимагає вирішення наступних завдань. 1. Опрацювати наукову літературу з антропоніміки та ономастики. 2. Знайти приклади вживання прізвиськ у літературі та історії. 3. Провести анкетування серед учнів нашої школи, обробити отриману інформацію, підтвердити чи спростувати гіпотезу. 4. Проаналізувати інформацію про ставлення школярів до прізвиськ.
  4. 4. Гіпотеза: вік може впливати на вибір основної ознаки, яка стане причиною утворення прізвиська. Етапи дослідження. Матеріал для цього проекту збирався анкетним методом серед учнів 6-10 класів ЗОШ № 71, класифікувався, і на підставі цього були отримані певні результати.
  5. 5. Наукову новизну даного проекту визначає вибір самого об’єкта дослідження. На сьогоднішній день недостатньо наукових праць, де прізвиська досліджувалися б у площині «Учень – вік». Крім того, умови появи, функціонування та еволюції прізвиськ у дитячому та шкільному колективах ще недостатньо вивчені та потребують глибокого наукового осмислення.
  6. 6. Теоретичне та практичне значення проекту полягає в тому, що поданий у ньому фактичний матеріал і наукові висновки можуть бути використані на виховних годинах та на уроках позакласного читання.
  7. 7. Теоретичне та практичне значення проекту полягає в тому, що поданий у ньому фактичний матеріал і наукові висновки можуть бути використані на виховних годинах та на уроках позакласного читання.

×