Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İspaniya iqtisadiyyatı böhranda

1,033 views

Published on

Spanish economy in crisis

Published in: Education
 • Login to see the comments

İspaniya iqtisadiyyatı böhranda

 1. 1.  Paytaxt Madrid Rəsmi dil İspan dili Kral I Xuan Karlos Baş Nazir Xose Luis Radriges Sapareto Əhali 45.116.894 (27-ci yer) Əhali sıxlığı 89.4 / km² Pul Avro Saat qurşağı UTC+1 İnternet TLD .es Telefon kodu 34 Ərazi 504.782 km² (50-ci yer). Ərazisinin 1.04%-i sudur. İspaniya inzibati ərazi bölgüsünə görə 17 muxtar birlik və 2 muxtar şəhərdən ibarətdir (Seuta və Melilya), bunlar da 52 əyaləti təmsil edirlər.
 2. 2. İspaniya parlamentlimonarxiyadır. Dövlət başçısıkraldır. Qanunvericilik vəHökümətin fəaliyyətinənəzarət iki palatalıParlamentə (Kartes)məxsusdur. Kral I Xuan Karlos və Kraliça Sofia
 3. 3. İspaniya iqtisadiyyatı dünyanın 12-cı, ÜDM müqayisəsinə əsasən, Avropanın 5-ci ən böyük iqtisadiyyatıdır. O, dünyanın 20-ci inkişaf etmiş ölkəsi hesab olunur. Sənayenin əsas sahələrindən avtomaşınqayırma, gəmiqayırma, aviasiya, elektrotexnika, kimya və toxuculuq sahələri daha mütərəqqi inkişaf etmişdir.İspaniyada zəngin faydalı qazıntı yataqlarımövcuddur. Belə ki, tərkibində zəngin metalolan xammala görə dünyada 9-cu, Aİ ölkələriiçində isə 1-ci yeri tutur. 100-dən artıq faydalıqazıntılardan ancaq 16-da kəşfiyyat aparılır.Bunlar: dəmir filizi, mis, qalay, civə, gümüş,volfram, qızıl, kvars, uran, kömür və sairədən ibarətdir.
 4. 4.  İspaniya İtaliya və Fransadan sonra dünyada ən çoxŞərab istehsal edir. Əkin sahəsinin 20%-ə qədəri sitrus bitkiləri və buğda əkinindən ibarətdir. Düyünün məhsuldarlığına görə dünyada 1-ci yeri tutur. Zeytun yağı istehsalına görə də dünyada birinci yeri tutur.
 5. 5. Burada avtomaşın yollarının uzunluğu 664 min km,Dəmir yolları isə 14.378 km-dir. Dəniz nəqliyyatında isə502 gəmi işləyir. Gəmi vasitəsilə İspan bayrağı altında hər il 30-50 mln ton xarici ticarət yükü daşınır. Cəmi idxalın 80%-i, ixracın isə 70%-i dəniz nəqliyyatı ilə daşınır.İspaniyada 152 (şəxsi limanlarla birlikdə) hava limanıVardır. Bu limanların 34-ü müntəzəm olaraq işləyir.İldə 80 mln nəfər sərnişin daşınır.
 6. 6. İspaniyada Turizm son illərdə inkişaf etmişdir.İspaniya Britaniya, Fransa, Mərkəzi Avropa,Skandinaviya ölkələrindən olan turistlər üçünməşhur yay tətili məkanına çevrilmişdir. 2010-cu ildə İspaniya 53 mln turist ilə Fransa, ABŞ və Çindən sonra dünyada 4-cü olmuşdur. Turizmin ÜDM-də payı 62.1 mln € və ya 91.8 mln $ -dır.İspaniya Avropanın 2-ci dağlı regionu kimi,hündür dağlarla zəngindir. Bu da ölkədə qışturizminə şərait yaratmışdır. (Formigal,Spain’sbiggest ski resort)
 7. 7.  ÜDM 1.051 trilyon € (1.41 trilyon$) ÜDM artımı (2011) 0.8% Adambaşına ÜDM 29.651 $ İnflyasiya 3.2% Cinni əmsalı 32% İşçi qüvvəsi 23 milyon Işsizlik 21.52% Əmək haqqı 2.292 € (3.094 $) Ixrac 248.9 milyon € (341.6 milyon $) İdxal 270.4 milyon € (371.1 milyon $) Ümumi xarici borc 2.166 trilyon $ Dövlət borcu ÜDM-in 63.4 %-ini təşkil edir. Gəlir 515.8 milyon $ Xərc 648.6 milyon $ Xarici ehtiyatlar 34.375 milyon $
 8. 8.  Bütövlükdə AvropaBirliyində İspaniya ənyüksək işsizlik göstəricisinə malikdir.İşçi qüvvəsinin 20%-dən çoxu işsizdir. Nəticə-əgər insanlar işləmirsə, onlarvergiləri ödəyə bilməyəcək və özailələrini təmin edə bilməyəcəklər
 9. 9.  İspaniyanın ÜDM-i Avrozonada ən zəiflərdəndir. İqtisadiyyatı hərəkətəgətirmək üçün İspaniyaHöküməti ÜDM-in 11.4%-nixərcləyir. Hansı ki, bu bütünsahələrdə tamamilədayanıqsızdır!
 10. 10.  İspaniyanın bütün borcu2009-cu ildə ÜDM-in 270%,2010-cu ildə isə 178%-nitəşkil edib(dövlət və özəl). Dövlət borcunun ÜDM-də payı isə 63.5%-dir.
 11. 11.  İspaniyada böhran öz əksini uzunmüddətli kreditlərdə (əsasən 40 ilə verilmiş), böyük şirkətlərin müflisləşməsi də daxil olmaqla tikinti bazarında işsizliyin artmasında tapmışdır. İspaniyada 1.6 milyon satılmamış daşınmaz əmlak var. İspaniya Höküməti işsizliyi aradanqaldırmaq üçün antiböhrantədbirlərinə 1.600 milyon €xərcləyəcək. Beləliklə, əsasəntikinti sahəsində 350 000 yeni işyeri açılacaq.
 12. 12.  İspaniyada büdcə kəsri 2009 -11.2% 2010 -9.3% 2011 -6.9% İspaniya antiböhran tədbirləri büdcə kəsrinin 50%-də günahlandırılır. Carlos Ocaña, Maliyyə üzrə dövlət katibi: əgər büdcə kəsrinin yarısı böhranın nəticəsidirsə, digər yarısı böhrana qarşı mübarizənin nəticəsidir.
 13. 13.  Böhranın uzunmüddətli olması şübhə altındadır. Bu isə qəbul olunan tədbirlərdənasılıdır: Avropa Mərkəzi Bankı ABŞ Federal Reserv Sistemi Milli Hökümət tərəfindən. İstehlakçıların etibarı isə bazarın bərpasında ƏSAS amildir.
 14. 14.  Nərmin Bəşirzadə Pünhan Hüseynov Tural Qulubəyli Nərmin Haqverdiyeva
 15. 15. DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏMİNNƏTDARIQ!!!

×