Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Odnawialne źródła energii na Dolnym Śląsku

4,113 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Odnawialne źródła energii na Dolnym Śląsku

 1. 1. Odnawialne źródła energii na Dolnym Śląsku Marta Talarska Agnieszka Tamiła
 2. 2. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii <ul><li>Odnawialne źródła energii –źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii , czyli źródła, których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie. Energii odnawialnej nie należy mylić z energią przyjazną dla środowiska naturalnego, gdyż instalacje do jej produkcji mogą (choć nie muszą) powodować szkody ekologiczne. </li></ul>
 3. 3. Odnawialne źródła energii
 4. 4. Energia wodna <ul><li>Zalety: </li></ul><ul><li>nie przyczyniają się do emisji szkodliwych gazów cieplarnianych </li></ul><ul><li>produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów </li></ul><ul><li>koszty użytkowania elektrowni są niskie </li></ul><ul><li>energia wodna jest dostępna niezależnie od pogody </li></ul><ul><li>możliwość gromadzenia zapasów </li></ul><ul><li>rosnąca efektywność technologii </li></ul><ul><li>Wady : </li></ul><ul><li>budowa elektrociepłowni prowadzi do zakłóceń naturalnej równowagi środowiska przyrodniczego </li></ul><ul><li>duże koszty budowy </li></ul><ul><li>konieczność zalania znacznych obszarów użytkowania społecznego </li></ul><ul><li>zaburzenia struktury hydrologicznej </li></ul>
 5. 5. Energia wodna na Dolnym Śląsku <ul><li>Lokalizacja dużych elektrowni w Polsce </li></ul><ul><li>Źródło: http://www.mojeopinie.pl/rosnace_zapotrzebowanie_na_energie_a_zrodla_odnawialne_energia_wodna_,3,1224954148 </li></ul>
 6. 6. Energia wodna na Dolnym Śląsku <ul><li>Elektrownia wodna na Odrze Południowej we Wrocławiu </li></ul><ul><li>Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:6332elektrownia_poludniowa.jpg&filetimestamp=20060526211237 </li></ul>
 7. 7. Energia wodna na Dolnym Śląsku <ul><li>Zapora i hydroelektrownia – Pilichowice </li></ul><ul><li>Źródło: http://www.odleglosci.pl/mapa,polski,Pilchowice-K-Lubomierza,galeria,21492,gmiasto_id,3449.html </li></ul>
 8. 8. Energia słoneczna <ul><li>Zalety: </li></ul><ul><li>użytkowanie nie prowadzi do emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, produkcji odpadów czy innych zanieczyszczeń </li></ul><ul><li>eksploatacja ogniw słonecznych jest mało wymagająca </li></ul><ul><li>Wady: </li></ul><ul><li>duże koszty budowy i eksploatacji elektrowni </li></ul><ul><li>brak możliwości pobierania energii w godzinach nocnych </li></ul><ul><li>wysokie koszty magazynowania energii </li></ul><ul><li>zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego </li></ul><ul><li>wysokie koszty ogniw słonecznych oraz ich instalacji </li></ul><ul><li>lokalne zmiany klimatyczne </li></ul><ul><li>wpływ zanieczyszczeń oraz zachmurzenia odgrywa istotna rolę w ilości docieranych promieni energii słonecznej do Ziemi </li></ul>
 9. 9. Energia słoneczna na Dolnym Śląsku <ul><li>Wartości energii słonecznej w Polsce   </li></ul><ul><li>Źródło: http://www.czystaenergia.legnica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=12 </li></ul>
 10. 10. Energia słoneczna na Dolnym Śląsku <ul><li>Kolektory słoneczne </li></ul><ul><li>Źródło: http://www.cieplej.pl/index_artykuly.php5?dzial=2&kat=23&limit=12 </li></ul>
 11. 11. Energia wiatrowa <ul><li>Zalety: </li></ul><ul><li>brak powstawania ubocznych produktów przy powstawaniu energii, np. gazy cieplarniane, zanieczyszczenia </li></ul><ul><li>duże farmy wiatrowe są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne kraju </li></ul><ul><li>nieskomplikowana budowa urządzeń oraz ich eksploatacja </li></ul><ul><li>Wady : </li></ul><ul><li>hałas </li></ul><ul><li>deformacja naturalnego krajobrazu </li></ul><ul><li>wysoki koszt instalacji urządzeń – wiatraków </li></ul><ul><li>negatywne oddziaływanie na zbiorowiska ptaków </li></ul><ul><li>ilość energii zależy od warunków klimatycznych </li></ul>
 12. 12. Energia wiatrowa na Dolnym Śląsku
 13. 13. Energia wiatrowa na Dolnym Śląsku <ul><li>Elektrownia wiatrowa w okolicach Słupa - widok z zapory wodnej </li></ul><ul><li>Źródło: http://www.panoramio.com/photo/51753968 </li></ul>
 14. 14. Energia geotermalna <ul><li>Zalety : </li></ul><ul><li>niewyczerpywane źródło pozyskiwania energii </li></ul><ul><li>zasoby są dostępne niezależnie od warunków klimatycznych, czy też wahań pogody </li></ul><ul><li>złoża występuję prawie w każdym miejscu na Ziemi co pozwala na pozyskiwanie w pobliżu odbiorcy </li></ul><ul><li>instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej nie ingerują w znaczący sposób na krajobraz </li></ul><ul><li>jest to czysta energia, ponieważ nie oddaje do atmosfery szkodliwych produktów </li></ul><ul><li>Wady: </li></ul><ul><li>wysokie koszty budowy specjalnych instalacji </li></ul><ul><li>możliwość wykorzystywania tego źródła tylko w wybranych partiach globu ze względu na utrudniające warunki wydobycia </li></ul><ul><li>instalacje są drogie w utrzymaniu, istnieje możliwość korozji rur </li></ul>
 15. 15. Energia geotermalna na Dolnym Śląsku <ul><li>Zasoby wód geotermalnych </li></ul><ul><li>Źródło: http://www.mojeopinie.pl/rosnace_zapotrzebowanie_na_energie_cieplo_geotermalne,3,1226518801 </li></ul>
 16. 16. Biomasa <ul><li>Zalety: </li></ul><ul><li>zawartość szkodliwych substancji w biomasie jest mniejsza, a więc przy spalaniu wydziela się mniej trujących produktów niż w przypadku spalania paliw kopalnych </li></ul><ul><li>zerowy bilans emisji CO2 </li></ul><ul><li>pozyskując energie biomasy zapobiegamy marnotrawstwu nadwyżek żywności oraz utylizujemy odpady komunalne </li></ul><ul><li>Wady: </li></ul><ul><li>surowce organiczne używane do spalania mają stosunkowo małą gęstość co utrudnia ich transport, magazynowania, a także dozowanie </li></ul><ul><li>niektóre surowce są dostępne tylko sezonowo </li></ul><ul><li>wartość energetyczna surowców biomasy jest znacznie mniej wydatna w porównaniu do innych produktów odnawialnych </li></ul>
 17. 17. Biomasa na Dolnym Śląsku <ul><li>Powierzchnia odłogów i ugorów w Polsce (Szlachta 2001) </li></ul><ul><li>Źródło: http://www.cieplej.pl/index_artykuly.php5?dzial=2&kat=23&art=23&limit=12 </li></ul>
 18. 18. Biomasa na Dolnym Śląsku <ul><li>Plantacja wierzby energetycznej </li></ul><ul><li>Źródło: http://kpodr.com.pl/przedsiebiorczosc/inne/wierzba.php </li></ul>
 19. 19. Podsumowanie <ul><li>Potencjał energetyczny odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku to ok. 108 PJ rocznie, </li></ul><ul><li>ale </li></ul><ul><li>rzeczywista możliwa do osiągnięcia wartość energetyczna obecni wynosi tylko 23 PJ. </li></ul>
 20. 20. Bibliografia: <ul><li>http://www.jew-energia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=2 </li></ul><ul><li>http://www.ekooszczedni.pl/artykuly/energia-sloncawiatruwody-i-ziemi </li></ul><ul><li>http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=30&art=23 </li></ul><ul><li>http://www.cieplej.pl/index_artykuly.php5?dzial=2&kat=23&art=23&limit=12 </li></ul><ul><li>http://www.cieplej.pl/index_artykuly.php5?dzial=2&kat=23&art=21&limit=12 </li></ul><ul><li>http://www.czystaenergia.legnica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=12 </li></ul><ul><li>http://www.energia.dczt.wroc.pl/files/Potencja%C5%82%20Dolnego%20%C5%9Al%C4%85ska%20OZE.pdf </li></ul><ul><li>http://www.energia.dczt.wroc.pl/piekno_czystej_energii_na_dolnym_slasku.xml </li></ul><ul><li>http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=843:energia-wodna-dolnolskie-elektrownie-wodne-otrzymaj-10-mln-z-na-modernizacj&catid=36:news&Itemid=81 </li></ul><ul><li>http://www.rowniwpracy.gov.pl/aktywne-na-rynku-pracy/fundusze-unijne/zrodla-finansowania-innowacji-wojewodztwo-dolnoslaskie-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-rpo-wd.html </li></ul>
 21. 21. Dziękujemy za uwagę 

×