Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Treball per projectes
Atenció personalitzada de l’alumnat
Educació Secundària Obligatòria
20 d’abril de 2016
Per a tots els alumnes
En tots els entorns
Accions preventives i
proactives
Accions flexibles,
temporals i
preventives
Sin...
3
Inclusió = anem fent CAMÍ
CULTURA DE CENTRE = PEC
Lideratge
pedagògic
Compartir
cultures
Recursos
compartits
Prendre
dec...
4
Anem fent camí cap a la inclusió
CULTURA DE CENTRE = PEC
Avaluació
inclusiva
Currículum
obert i flexible
Formació del
pr...
5
Famílies???
Equip directiu i comunitat implicada
 Aposta pel treball per projectes
 Flexibilitat en l’organtizació cen...
Procés d’aprenentatge: les habilitats cognitives
6
Recordar
Comprendre
Aplicar
Analitzar
Avaluar
Crear
Reconèixer
Recordar...
Fonaments atenció 100% l’alumnat
Promoure contextos per a la construcció del coneixement de manera col·laborativa.
L’alumn...
Recursos variats (personals, tècnics, materials...) a fi de respondre als diferents
ritmes i estils d’aprenentatge per fom...
9
L'objectiu: fomentar el coneixement científic i
el pensament crític a través de la creativitat.
A través del mètode de p...
Una experiència en una UEC
10
11
Avaluació Docent del Treball per Projectes
1 Objectius definits des de l’inici
2 Bona selecció competències i contingut...
12
Resposta als interrogants
 Aprenentatge de continguts significatius i competències de l’etapa.
 Pregunta inicial: int...
13
Neus Agut
nagut2@xtec.cat
Moltes gràcies!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques

2,649 views

Published on

ESO
Atenció personalitzada
Treball per projectes

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques

 1. 1. Treball per projectes Atenció personalitzada de l’alumnat Educació Secundària Obligatòria 20 d’abril de 2016
 2. 2. Per a tots els alumnes En tots els entorns Accions preventives i proactives Accions flexibles, temporals i preventives Singularitats individuals, accions alta intensitat i durada Treball per projectes 100% Mesures generals Mesures Específiques Mesures Extraordinàries Programa Intensiu Millora PIM Programes Diversificació Curricular PDC: Aules Obertes Projectes Singulars Alumnat procedència estrangera Alumnat altes capacitats Unitats Escolarització Compartida UEC Unitats Suport Educació Especial USEE - Mesures de reforç /ampliació ajustades a les necessitats dels alumnes -Mesures organitzatives -Estratègies metodològiques Referents Normatius: D.187/2015, ordenació curricular 80% 5%15% 5% 15% 80%
 3. 3. 3 Inclusió = anem fent CAMÍ CULTURA DE CENTRE = PEC Lideratge pedagògic Compartir cultures Recursos compartits Prendre decisions: Distribució d’horaris Organització dels recursos Equip directiu Comunitat Educativa La bona formació passa per TxProjectes Profes i alumnes mètode fonamental per treballar a l’aula Professorat/alumnat Plataformes multimèdia Aules virtuals del centre De pròpia creació per matèries: ajust a ritmes, nivells, oberts, flexibles, diversos, qualitat
 4. 4. 4 Anem fent camí cap a la inclusió CULTURA DE CENTRE = PEC Avaluació inclusiva Currículum obert i flexible Formació del professorat Reflexió interna Modelatge d’altres experiències Seminaris, FIC, jornades, xarxa cb Professorat Flexibilitat continguts T.Globalitzat Tx projectes Diversificacions curriculars Estils, interessos, ritmes aprenentatge Programació Procés vs. Producte Formadora Instruments diversos Autoavaluació i coavaluació Avaluar = aprendre
 5. 5. 5 Famílies??? Equip directiu i comunitat implicada  Aposta pel treball per projectes  Flexibilitat en l’organtizació centre (horaris, espais, professorat…)  Implicació activa i directa (alumnat i professorat)  Formació prèvia:  Conèixer models d’èxit, bones pràctiques  Implementar recursos innovadors i eficaços,  Agents de canvis metodològics. Facilitadors  Estan aprenent?  Curricularment faran el que toca?  Perden el temps?  Els que tenen més dificultats endarrereixen els altres Fonaments del treball per projectes
 6. 6. Procés d’aprenentatge: les habilitats cognitives 6 Recordar Comprendre Aplicar Analitzar Avaluar Crear Reconèixer Recordar Llistar Descriure Recuperar Anomenar Localitzar Interpretar Exemplificar Classificar Resumir Inferir Comparar Explicar Parafrasejar Executar Implementar Desenvolupar Utilitzar Diferenciar Organitzar Atribuir Comparar Desconstruir Destacar Estructurar Integrar Comprovar Criticar Revisar Formular Fer hipòtesis Experimentar Jutjar Provar Detectar Monitorar Generar Planificar Produir Dissenyar Construir Idear Traçar Elaborar Adaptació de les habilitats cognitives de la taxonomia de Bloom (revisió d’Anderson & Krathwohl, 2001)
 7. 7. Fonaments atenció 100% l’alumnat Promoure contextos per a la construcció del coneixement de manera col·laborativa. L’alumne és protagonista del seu procés d’aprenentatge. Aprenentatge significatiu. Es promouen Altes expectatives de tots els alumnes. TOTS APRENEN. Presentació inicial del projecte: activar el vincle emocional + preguntes obertes. Diàleg i conversa com a base del treball. Docent rol de suport i acompanyament. Progressar en el propi aprenenentatge, l’esforç i la responsabilitat. Aprendre a aprendre amb interacció amb els companys, professors, experts, recursos i eines….
 8. 8. Recursos variats (personals, tècnics, materials...) a fi de respondre als diferents ritmes i estils d’aprenentatge per fomentar l’autonomia dels alumnes. Propostes d’activitats amb diferent grau de complexitat en la presentació i la resolució de la tasca. Es valora tant el procés d’aprenentatge com el resultat final. Metodologia que permet l’ajustament del currículum d’ESO d’una manera flexible a tots els alumnes a través d’estratègies didàctiques i organitzatives . Distribució de l’aula flexible Criteris i instruments d’avaluació diversos. Avaluació formativa. Participació i coresponsabilitat de tota la comunitat educativa
 9. 9. 9 L'objectiu: fomentar el coneixement científic i el pensament crític a través de la creativitat. A través del mètode de prova i error, treballen amb les mans materials de fàcil ús, desenvolupen projectes, adquireixen coneixements i comparteixen experiències de manera inspiradora i emocionant. Zona mecànica: experimentar el moviment i dissenyar circuits. Àrea del vent Espai d’electricitat Zona de llum
 10. 10. Una experiència en una UEC 10
 11. 11. 11 Avaluació Docent del Treball per Projectes 1 Objectius definits des de l’inici 2 Bona selecció competències i continguts // grup alumnes 3 Integra el treball de diferents àmbits 4 Coherent a les necessitats de tot el grup 5 Activitats que plantegin reptes cognitius per a tots 6 Diversitat funcional, de ritmes, d’estils, de capacitats 7 Compartir indicadors i criteris d’avaluació / procés 8 Compartir altres professors reflexions en l’inici, durant el procés i al final del projecte
 12. 12. 12 Resposta als interrogants  Aprenentatge de continguts significatius i competències de l’etapa.  Pregunta inicial: interès, motivació…. aprendre a aprendre.  Genera als alumnes la necessitat d’aprendre: autonomia personal.  Treballa el pensament crític, la resolució de problemes,el diàleg i la comunicació amb diferents llenguatges.  Investigació i creació com a part del procés d’aprenentatge.  Emfasitza el procés i la revisió del procés: marge de millora.  Presentació púbica i difusió del treball: competències comunicatives.  Tots els alumnes són protagonistes: formació per la vida.  Tots aprenen més i millor: competències digitals, cooperació, responsabilitat en les tasques, estratègies per l’estudi, organització del treball, rebre ajut i oferir-lo…..
 13. 13. 13 Neus Agut nagut2@xtec.cat Moltes gràcies!

×