Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
урок6 засоби передачі інформації
Next

3

Share

Сучасні підходи до терапії акушерських кровотеч. Органозберігаючі операції.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Сучасні підходи до терапії акушерських кровотеч. Органозберігаючі операції.

 1. 1. <ul><li>Сучасні підходи до терапії акушерських кровотеч. Органозберігаючі операції. </li></ul><ul><li>Кафедра акушерства та гінекології ФПО </li></ul>Лекція
 2. 2. <ul><li>1.Вступ. </li></ul><ul><li>2.Актуальність теми. </li></ul><ul><li>3. Основні причини летальності при АК. </li></ul><ul><li>4 .Принципи терапії акушерських кровотеч. </li></ul><ul><li>5.Органозберігаючі операції. </li></ul><ul><li>6.Інфузійно-трансфузійна терапія . </li></ul><ul><li>7.Висновок. </li></ul>План лекції
 3. 3. <ul><li>У 1987 р. ВООЗ прийняла Концепцію безпечного материнства, яка, насамперед, передбачає скорочення рівнів материнської захворюваності та смертності, а 8 вересня 2000 р. Асамблея ООН — Декларацію Тисячоліття, що передбачає до 2015 р. зменшення рівня материнської смертності на три чверті . У структурі причин материнської смертності в усіх країнах світу акушерські кровотечі займають одне з провідних місць. </li></ul>Вступ
 4. 4. <ul><li>Акушерські кровотечі є однією з провідних причин материнської смертності і в її структурі складають: в чистому вигляді - 20-25 %, як конкуруюча причина - 42 %, як фонова - до 78 %. Показник акушерських кровотеч коливається від 3 до 8 % від загального числа пологів. При цьому 2-4 % випадків кровотеч пов'язані з гіпотонією матки в послідовому і післяпологовому періодах, близько 1 % виникає при передчасному відшаруванні нормально розміщеної плаценти і передлежанні плаценти. </li></ul>Актуальність теми
 5. 5. <ul><li>В останній час відзначається виразна тенденція до зниження числа кровотеч в послідовому і післяпологовому періодах на тлі збільшення відсотка кровотеч, пов'язаних з передчасним відшаруванням нормально розміщеної плаценти або її передлежанням: вони становлять </li></ul><ul><li>45 %. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>несвоєчасний гемостаз; </li></ul><ul><li>невірна оцінка крововтрати; </li></ul><ul><li>неадекватна інфузійно-трансфузійна терапія; </li></ul><ul><li>недотримання етапності при наданні допомоги. </li></ul>Основні причини летальності при АК
 7. 7. <ul><li>- немотивована індукція в пологи; </li></ul><ul><li>- прийом Крістеллєра; </li></ul><ul><li>- амніотомія при незрілій шийці матки; </li></ul><ul><li>- збільшення кількості кесарських розтинів. </li></ul>Ятрогенні фактори акушерських кровотеч
 8. 8. <ul><li>1. об’єктивна оцінка крововтрати та виявлення порушень гемостазу; </li></ul><ul><li>2. заходи для зупинки кровотечі; </li></ul><ul><li>3. адекватна інфузійно-трансфузійна терапія (ІТТ). </li></ul><ul><li>  </li></ul>Для боротьби з акушерською кровотечею пропонують наступні рекомендації:
 9. 9. <ul><li>І. Гравіметричний метод Лібова: </li></ul>Методи визначення величини крововтрати об'єм крововтрати визначається після зважування серветок, які просочені кров'ю Об'єм крововтрати = В/2 х 15% (при крововтраті менше 1000 мл) або х 30% (при крововтраті більше 1000 мл) де В - вага серветок, 15% і 30% - величина помилки на навколоплідні води.
 10. 10. <ul><li>КВ = М ∙ 75 · Ht вих - Ht ф Ht вих </li></ul><ul><li>де: КВ – крововтрата (мл); </li></ul><ul><li>М – маса тіла вагітної (кг); </li></ul><ul><li>Ht вих – вихідний гематокрит хворої (л/л); </li></ul><ul><li>Ht ф – фактичний гематокрит хворої (л/л). </li></ul>ІІ. Модифікована формула Moore :
 11. 11. <ul><li>І – скорочення матки при гіпотонії </li></ul><ul><li>- ручне обстеження, бімануальна компресія; </li></ul><ul><li>- введення утеротоніків; </li></ul><ul><li>- проміжні заходи – затискачі за Бакшеєвим, балонна тампонада. </li></ul>ЕТАПИ ЛІКУВАННЯ АК (Наказ МОЗ №676)
 12. 12. <ul><li>ІІ - Ушивання розривів, хірургічний гемостаз </li></ul><ul><li>– при крововтраті 1500 мл, що триває </li></ul><ul><li> При можливості спочатку лігування маткових та яєчникових артерій, гіпогастральних артерії, гемостатичні шви на матку (Б-Лінч, Перейра) </li></ul><ul><li>ІІІ - Корекція гемостазу </li></ul>
 13. 13. FDA Approval SOS BAKRI BALLOON TAMPONADE
 14. 16. <ul><li>Техніка </li></ul><ul><li>1. Одягнувши стерильні рукавички, увійдіть рукою в піхву та стисніть руку в кулак. </li></ul><ul><li>2. Розмістіть кулак в передньому склепінні та натисніть ним на передню стінку матки. </li></ul><ul><li>3. Другою рукою через передню черевну стінку натисніть на задню стінку матки в напрямку до руки, що введена впіхву. </li></ul><ul><li>4. Продовжуйте натискання, доки кровотеча не зупиниться і матка не почне скорочуватись. </li></ul>Бімануальна компресія матки
 15. 17. <ul><li>• використовуйте нисхідне натискання кулаком на черевну аорту через передню черевну стінку; </li></ul><ul><li>• точка натискання знаходиться над пупком та </li></ul><ul><li>дещо лівіше; </li></ul><ul><li>( в ранньому післяпологовому періоді пульсація аорти може бути легко визначена через передню черевну стінку); </li></ul><ul><li>• другою рукою пальпуйте пульс на стегновій ар- </li></ul><ul><li>терії для оцінки повноти здавлення: </li></ul><ul><li>якщо пульс відчувається, то тиск, що </li></ul><ul><li>здійснюється кулаком не достатній і навпаки. </li></ul>Стиснення черевної аорти
 16. 18. <ul><li>До них належить : </li></ul><ul><li>1.Перев ’ язування маткових та яєчникових артерій. </li></ul><ul><li>2.Перев ’ язування внутрішніх клубових артерій. </li></ul>Органозберігаючі операції
 17. 19. <ul><li>Після нижньо-серединної або інтеріліакальної лапаротомії матку виводять в рану. </li></ul><ul><li>Довгою голкою з вікриловою лігатурою (№0/1) роблять вкол бокової стінки матки (в товщу міометрію) на 0,5–0,7 см від краю та приблизно на 1,0 см вище внутрішнього вічка. </li></ul><ul><li>Лігатуру проводять спереду на задню поверхню матки. </li></ul>Перев'язування маткових та яєчникових артерій
 18. 20. <ul><li>Зворотним шляхом тією ж голкою лігатуру проводять крізь безсудинну ділянку широкої зв'язки матки на відстані 1,5–2,0 см від матки таким чином, щоб висхідна гілка маткової артерії потрапила в петлю лігатури. </li></ul>
 19. 21. <ul><li>Аналогічно перев'язують яєчникову артерію в ділянці власної зв'язки яєчника з проведенням лігатури в мезосальпінгсі без перев'язування маткової труби. </li></ul>Перев ` зка яєчникових артерій
 20. 22. Перев ’ язування магістральних судин матки
 21. 23. <ul><li>Рівень перев'язування внутрішніх клубових артерій схематично поданий на рис. 3. </li></ul><ul><li>З метою швидкої зупинки кровотечі двостороннє перев'язування гіпогастральних артерій виконують на І або ІІ рівні, враховуючи анатомічну легкодоступність даної ділянки (незначна відстань від біфуркації загальної клубової артерії — 1,5–3,0 см). </li></ul>Перев ’ язування внутрішніх клубових артерій
 22. 25. Інфузійно-трансфузійна терапія акушерської крововтрати (Клигуненко О.М., 2002 р. з доповненнями)   - - - - 10 мл/кг 10-15 мл/кг 200-300 (до 2,5л) 500,0-1000,0 1-1.5% 10 -20% Альбумін (10 – 20%) Свіжо-заморожена плазма Натуральні Тромбоконцен-трат** Ер. маса Колоїди Криста лоїди (0,9%   р-н NaCl ,   р-н Рингер     Крововтрата (мл)     % від маси тіла     деф. ОЦК   Інфузійно-трансфузійні середовища Рефортан, гелофу-зин та інші Об ’ єм крововтрати
 23. 26. 4 – 10 од. Понад 30 мл/кг Понад 200 мл Понад 20 мл/кг До 20 мл/кг Дл 10 мл/кг 150 (понад 6 л) Понад 3000,0 Понад 3,6% Понад 70% - 30 мл/кг 200 мл 15-20 мл/кг 10-15 мл/кг 7 мл/кг 170   (до 5 л) 2500,0-3000,0 2,5-3,6% 40-70% - 10 - 20 мл/кг 200 мл 10-15 мл/кг 7 мл/кг 7 мл/кг 180 (до 4 л) 1500,0-2000,0 2,0-2,5% 30-40% - 5 мл/кг -   5 -10 мл/кг 10 мл/кг 10 мл/кг 200 (до 3 л) 1000,0-1500,0 1,5-2,0% 20-30%
 24. 27. <ul><li>При крововтраті більше 2 – 2,5% від маси тіла до терапії бажано підключити штучний переносчик кисню - перфторан у дозі 1,5-5 мл/кг. </li></ul><ul><li>Протипоказано застосовування у програмі інфузійно-трансфузійної терапії розчини глюкози. Не рекомендується застосування декстрану (реополіглюкін), 5% розчину альбуміну. </li></ul><ul><li>За умови крововтрати не більше 20% ОЦК, можливо введення одних кристалоїдів (0,9% розчин хлориду натрію, розчин Рингера) в обсязі у 2 - 3 рази більше, ніж об'єм крововтрати . </li></ul><ul><li>  Показання до гемотрасфузії визначають індивідуально у кожному окремому випадку, але слід орієнтуватися на показники вмісту гемоглобіну та гематокриту (Hb < 70 г/л; Ht < 0,25 л/л) . </li></ul><ul><li>   </li></ul>
 25. 28. <ul><li>В профілактиці та лікуавнні акушерських кровотеч перспективним є використання препарату &quot;Трансамча&quot;. Препарат &quot;Трансамча&quot; (транексамова кислота) в ампулах 5% розчин (5 мл) і таблетках (250 мг) випускається японською фірмою &quot;Daichi Pharmaceutical Co., Lt&quot; </li></ul>
 26. 29. <ul><li>при родорозрішенні жінок, що мають ізокоагуляцію, не характерну для терміну вагітності (за даними тромбоеластограми) - 250-500 мг внутрішньовенно крапельно на початку першого періоду пологів (1-а група); </li></ul><ul><li>при родорозрішенні жінок, що мають гіпокоагуляцію - 500 мг внутрішньовенно крапельно на початку першого періоду пологів (2-а група); </li></ul><ul><li>при родорозрішенні вагітних з хворобою Віллебранда - 250 мг внутрішньом ’ язево перед початком пологів, 500 мг внутрішньовенно крапельно в першому періоді пологів ( 3-я група); </li></ul><ul><li>при родорозрішенні вагітних з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою - 250 мг внутрішньом ’ язево перед початком пологів та 500 мг внутрішньовенно крапельно в першому періоді пологів (4-а група). </li></ul>Використання транексамової кислоти
 27. 30. <ul><li>Ефективність наведених методів хірургічного гемостазу в значній мірі залежить від проведення своєчасної, адекватної та повної за об'ємом і якістю інфузійно-трансфузійної терапії зі швидким відновленням загальної циркуляції крові. </li></ul>Висновок
 28. 31. Дякую за увагу! Дякую за увагу!
 • ssuserb80a6e

  Dec. 12, 2015
 • ssusercc3956

  Apr. 10, 2015
 • ssusercc3956

  Apr. 10, 2015

Views

Total views

3,677

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×