Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Umigting ang kumpetisyon at tunggalian sa
pagitan ng mga bansang Kanluranin. May mga
bansang Europeo, partikular ang Germa...
Dulot ng hangaring nasyonalistiko at
imperyalistiko ng mga bansang Europeo, nabuo ang mga
alyansa. Dalawang makapangyariha...
Nang maging kaiser si Wilhelm II, hinayaan
niyang mawakasan ang kasunduan sa Russia, at
nagsimulang palakasin ang hukbo ng...
Noong ika-28 ng Hunyo 1914 sa Sarajevo, kapital ng
Bosnia Herzegovina, pinaslang ang tagapagmana ng
trono ng Austria-hunga...
Sa udyok ng Germany, pinanagot ng Austria ang
Serbia, Nagbigay ito ng ultimatum na nabigong
tuparin ng Serbia. Dahilan ito...
Sa deklarasyong ng Germany ng digmaan
laban sa France at Russia, naganap ang
iniwasang sitwasyon ni Bismarck--- Naharap
an...
MGA PANGYAYARI BAGO ANG DIGMAAN
 Hunyo 28, 1914 - Pagpaslang kay Franz
Ferdinand
 Hulyo 28, 1914 – Pagdeklara ng Austria...
Isinagawa ng Germany ang paglusob nito gamit
ang Schkueffen Plan na inihanda ni Heneral
Alfred Grag vo Schlieffen. Sa plan...
Heneral Alfred
grag Von
Schlieffen
Schlieffen Plan
Sa pananalakay sa France, pinlano ng
Germany na dumaan sa hilaga nito, sa
Belguim. Nang bigong matanggap ang
pahintulot ng...
 Setyembre 5, 1914 – Battle of the Marne:
Sinalubong ng Allied Froces ang hukbong
German sa lambak ng Ilog Marne, malapit...
 Pebrero 1916 – Battle of Verdun. Naglaban ang
pinagsamang pwersa ng mga British at French
laban sa mga German malapit sa...
Sa silangang prontera, sa hangganan ng
Germany at Russia, patuloy din ang naging
sagupaan sa pagitan ng Allies at Central ...
Sa taong 1916, humina na ang puwersa ng
Russia. Sa kahabaan ng digmaan, lumiit ang
suplay ng kagamitang pandigma at pagkai...
 Lumaganap maging sa Asya-Pacific ang
digmaan. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang
naging isang pandaigdigang digmaan ang
t...
 Samantala, bagama’t noong una ay nanatiling
neutral ang US sa kabila ng pagiging kaalyansa
nito ang Allied Forces, nakil...
 PAGWAWAKAS NG DIGMAAN
Noong Marso 1918, tuluyan nang sumuko
ang Russia sa Germany. Sa pag-atras ng Russia sa
digmaan, ip...
 Unti-Unting nagapi ng Allies ang mga kasapi
ng Central Powers; Bulgaria, Imperiong
Ottoman, at ang Austria-Hungary. Sa
G...
Malaking pinsala ang idinulot ng Unang
Digmaang Pandaigdig. Kabilang dito ang
pagkasawi ng may siyam na milyong sundalo at...
Itinatag noong 1920, layunin nitong magsilbing
forum para sa mga usaping internasyonal at
tagapagtaguyod ng pandaigdigang
...
Sa pagpapatupad ng Allies ng mandate system,
ipinagkatiwala ang mga kolonya ng mga
German at Turk sa Africa at Kanlurang A...
Nilagdaan noong ika-28 ng hunyo 1919 ang
Kasunduan sa Versailles sa pagitan ng
Germany at allies. Sa naturang kasunduan,
i...
 pagbabayad sa pinsala ng digmaan at gastusin
ng Allies sa digmaan;
 Paghahati ng mga teritoryo ng Germany;
 Pagkuha ng...
Samantala, bunsod din ng Unang Digmaang
Pandaigding ang paghina at tuluyang
pagbagsak ng Imperyong Ottoman at
Imperyong Ru...
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Kabihasnang greek 3 panahon ni pericles
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

83

Share

Download to read offline

Unang Digmaang Pandaigdig

Download to read offline

Unang Digmaang Pandaigdig

Unang Digmaang Pandaigdig

 1. 1. Umigting ang kumpetisyon at tunggalian sa pagitan ng mga bansang Kanluranin. May mga bansang Europeo, partikular ang Germany, na ninais higitan ang ang kaunlaran at kapangyarihan ng mga nangungunang bansang Europeo bago ang ika-20 siglo tulad ng Great Britain Umigting ang damdaming nasyonalismo ng mga bansang Europeo na naglayong iangat ang karanglan ng kani-kanilang bansa sa aspektong ekonomiko, militar at politikal
 2. 2. Dulot ng hangaring nasyonalistiko at imperyalistiko ng mga bansang Europeo, nabuo ang mga alyansa. Dalawang makapangyarihang alyansa ang nabuo noong panahong ito: ang Triple Entente at Triple Alliance. Noong 1882, itinatag ng Germany ang Triple Alliance kasama ang Austria-Hungary at Italy. Noong 1887, naging kasapi rin ng alyansa ang Russia. Sa pagbuo ng Triple Alliance, nilayon ng Germany, ilalim ng pamunuan ni Otto von Bismark, na patatagin ang Germany at bukurin ang katunggalin France upang maiwasan ang sagupaan sa pagitan nila…
 3. 3. Nang maging kaiser si Wilhelm II, hinayaan niyang mawakasan ang kasunduan sa Russia, at nagsimulang palakasin ang hukbo ng Germany upang makamit ang ambisyong maging higit na malakas na bansa kaysa sa Great Britain. Ikinabahala ng Great Britain ang hakbang na ito ng Germany dahilan upang noong 1904 a itatag nito ang Triple Entente kasama ang France at Russia Kalaunan, ang Triple Entente ang magiging Allied Forces at ang Triple alliance ang magiging Central Powers. Tunghayan sa Larawan ang mga kasaping bansa ng Allied Forces at Central Powers.
 4. 4. Noong ika-28 ng Hunyo 1914 sa Sarajevo, kapital ng Bosnia Herzegovina, pinaslang ang tagapagmana ng trono ng Austria-hungary na si Archduke Franz Ferdinand at kanyang asawang si Sophie. Ang salarin ay si Gavrilo Princip, isang Serbian at kasapi ng Black Hand, isang samahang naglayong palayain ang Bosnia- Herzegovina mula sa Austria. Ang pangyayaring ito ang nagsilbing mitsa ng Unang Digmaang Pandaigdig
 5. 5. Sa udyok ng Germany, pinanagot ng Austria ang Serbia, Nagbigay ito ng ultimatum na nabigong tuparin ng Serbia. Dahilan ito upang magdeklara ang Austria ng digmaan laban sa Serbia. Bilang paghahanda, nagpadala ang kaalyadong Russia ng Serbia ng hukbo sa Austria at Germany. Itinuring ng Germany ang hakbang na ito bilang isang deklarasyon ng digmaan, dahilan upang magdeklara ito ng pakikidigma sa Russia. Hindi na rin hinitay ng Germany na kumilos ang kaalyadong France ng Russia, Nagdeklara na din ito ng digmaan sa France.
 6. 6. Sa deklarasyong ng Germany ng digmaan laban sa France at Russia, naganap ang iniwasang sitwasyon ni Bismarck--- Naharap ang Germany sa isang digmaan sa pagitan ng magkabilang panig nito: France sa Kanluran at Russia sa Silangan……….
 7. 7. MGA PANGYAYARI BAGO ANG DIGMAAN  Hunyo 28, 1914 - Pagpaslang kay Franz Ferdinand  Hulyo 28, 1914 – Pagdeklara ng Austria ng , Digmaan sa Serbia  Agosto 1, 1914 – Pagdeklara ng Germany ng Digmaan sa Russia  Agosto 3, 1914 – Pagdeklara ng Germany ng Digmaan laban sa France  Agosto 4, 1914 – Pagdeklara ng Great Britain ng Digmaan laban sa Germany
 8. 8. Isinagawa ng Germany ang paglusob nito gamit ang Schkueffen Plan na inihanda ni Heneral Alfred Grag vo Schlieffen. Sa planong ito, unang sasalakayin ng hukbong German ang France sa kanlurang panig ng Germany. Pagkatapos magapi ang France, mabilis na sasalakayin naman ng hukbong German ang Russia.
 9. 9. Heneral Alfred grag Von Schlieffen Schlieffen Plan
 10. 10. Sa pananalakay sa France, pinlano ng Germany na dumaan sa hilaga nito, sa Belguim. Nang bigong matanggap ang pahintulot ng Belgium, sinalakay ito ng Germany. Ikinagalit ng Great Britain ang pananalakay sa bansang neutral at kaalyadong Belgium. Sa puntong iyon, lumahok na rin ang Great Britain sa digmaan.
 11. 11.  Setyembre 5, 1914 – Battle of the Marne: Sinalubong ng Allied Froces ang hukbong German sa lambak ng Ilog Marne, malapit sa Paris France.  Setyembre 13, 1914 – Napaatras ng Allied Forces ang hukbong German nang may 97 kilometro. Ito ang nagtakda sa pagkabigo ng Schlieffen Plan.  Unang bahagi ng 1915 – Trench Warfare: Naghukay ang magkabilang kampio ng trenches, bilang proteksiyon sa katunggaling hukbo. Mula sa trenches, sumugod ang mga sundalo
 12. 12.  Pebrero 1916 – Battle of Verdun. Naglaban ang pinagsamang pwersa ng mga British at French laban sa mga German malapit sa Verdun. Napaatras ng mga German ang Allied Forces nang may pitong kilometro.  Hulyo 1916 – Naglaban amg pinagsamang puwersa ng British at French laban sa mga German sa lambak ng Ilog Somme. Napaatras ng Allied Forces ang mga German nang may walong kilometro.
 13. 13. Sa silangang prontera, sa hangganan ng Germany at Russia, patuloy din ang naging sagupaan sa pagitan ng Allies at Central Powers. Noong Agosto 1914, napaatras ng hukbong German ang mga Russian sa Battle of Tannenberg. Sa labanang ito, nabawi ng Germany ang silangang Prussia at nagkamit ng baril at mga kabayo mula sa mga nagaping. Russian. Nagkamit naman ng dalawang tagumpay ang mga Russian laban sa mga Austrian noong Setyembre 1914. Ito ay bago sila tuluyang nagapi ng mga Austrian noong Disyembre 1914.
 14. 14. Sa taong 1916, humina na ang puwersa ng Russia. Sa kahabaan ng digmaan, lumiit ang suplay ng kagamitang pandigma at pagkain ng bansa. Sapagkat kontrolado ng Central Powers ang Mediterranean Sea, hindi makapagpadala ang Allied Forces sa Tulong ng Russia.
 15. 15.  Lumaganap maging sa Asya-Pacific ang digmaan. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang naging isang pandaigdigang digmaan ang tunggalian sa pagitan ng Allied Forces at Central Powers  Nagsimulang salakayin ng Allied Forces, pangunahin ng Japan, ang mga kolonya ng Germany sa Africa at Asya. Sa panahong ito, napasabak na rin sa digmaan ang mga kolonyang Asyano ng mga French at British
 16. 16.  Samantala, bagama’t noong una ay nanatiling neutral ang US sa kabila ng pagiging kaalyansa nito ang Allied Forces, nakilahok na rin ito sa digmaan noong ikalawa ng Abril 1917, sa utos ni Pangulong Woodrow Wilson ng Us. Ito ay dahil pangunahin sa dalawang pangyayari; • Pagpapatupad ng Germany ng unrestricted submarine warfare, kung saan pinasabog ang lahat ng sasakyang pandagat malapit sa Great Britain; at • Pagtuklas ng Zimmerman Note, kung saan nakasaad na tutulungan ng Germany na mabawi ng Mexicoang teritoryo nito mula sa US kung papanig ito sakanila
 17. 17.  PAGWAWAKAS NG DIGMAAN Noong Marso 1918, tuluyan nang sumuko ang Russia sa Germany. Sa pag-atras ng Russia sa digmaan, ipinadala ng Germany ang lahat ng lakas-militar nito sa kanlurang prontera. Sa France. Magharap ang hukbong German at hukbong French na pinamumunuan ni Marshal Ferdinand Foch sa ikalawang Battle of Marne. Sinuportahan ng bagong pangkat ng mga bagong pangkat ng mga sundalong Amerikano ang hukbo ni Foch sa paglusob sa Germany
 18. 18.  Unti-Unting nagapi ng Allies ang mga kasapi ng Central Powers; Bulgaria, Imperiong Ottoman, at ang Austria-Hungary. Sa Germany, nag-aklas ang mga mamamayan laban sa pamahalaan. Bumaba sa katungkulan si Wilhelm noong ikasiyam ng Nobyembre 1918. Matapos ang dalawang araw, lumagda ang Allies at kinatawan ng Germany ng isang kasunduan na tuluyang nagwakas ng Unang Digmaang Pandaigdig
 19. 19. Malaking pinsala ang idinulot ng Unang Digmaang Pandaigdig. Kabilang dito ang pagkasawi ng may siyam na milyong sundalo at 13 milyong sibilyan Upang maibalik ang kapayapaan ay nagpulong ang 32 bansa noong Enero 1919 sa tinaguriang Paris Peace Conference. Kabilang sa lumahok ang tinaguriang Big Four ---- Great Britain, US, Italy at France. Ilan sa mahahalagang napagkasunduan ang pagtatag ng League of Nations, pagpapatupad ng mandate system, at ang paglagda ng Kasunduan sa Versailles.
 20. 20. Itinatag noong 1920, layunin nitong magsilbing forum para sa mga usaping internasyonal at tagapagtaguyod ng pandaigdigang kapayapaan. Bagama’t US ang nagpanukala ng pagtatag ng liga, hindi ito sumapi sa pangkat
 21. 21. Sa pagpapatupad ng Allies ng mandate system, ipinagkatiwala ang mga kolonya ng mga German at Turk sa Africa at Kanlurang Asya sa mga Allies hanggang sa magkaroon umano ang mga ito ng kakayahan sa pagsasarili
 22. 22. Nilagdaan noong ika-28 ng hunyo 1919 ang Kasunduan sa Versailles sa pagitan ng Germany at allies. Sa naturang kasunduan, isinisi sa Germany ang pagsisimula ng digmaan. Mhalagang bahagi ng kasunduan ang pagpataw sa Germany ng sumusunod na parusa
 23. 23.  pagbabayad sa pinsala ng digmaan at gastusin ng Allies sa digmaan;  Paghahati ng mga teritoryo ng Germany;  Pagkuha ng mga kolonya ng Germany bilang mga mandato ng Allies; at  Paglimita sa bilang ng hukbong German at pagbabawal sa paggawa ng mga armas pandigma.
 24. 24. Samantala, bunsod din ng Unang Digmaang Pandaigding ang paghina at tuluyang pagbagsak ng Imperyong Ottoman at Imperyong Russia; at ang paglaya ng ilang kolonya tulad ng Finland, Estonia, Latvia, at Lithuania….
 • GarletteMartinez

  Jun. 21, 2021
 • JhorlenAngelieYoung

  Jun. 8, 2021
 • RamieleGraceCalma

  Sep. 16, 2020
 • PreciousLaraPalad

  Mar. 12, 2020
 • HoneyclaireApostol

  Mar. 11, 2020
 • HimlaceMigzene

  Mar. 7, 2020
 • AltheaMarieUrboda

  Mar. 6, 2020
 • CristiaJapitana

  Feb. 27, 2020
 • TcepserYlimafTsrif

  Feb. 27, 2020
 • EuniceCassandra

  Feb. 16, 2020
 • HeroCanonigoVosotros

  Feb. 11, 2020
 • BenrheyAquias

  Feb. 4, 2020
 • IanAguaviva

  Feb. 3, 2020
 • JhayVillapaz

  Feb. 2, 2020
 • MajoySeril25

  Feb. 1, 2020
 • PrincessNikitaDonaire

  Jan. 28, 2020
 • JohnErvinBarcena

  Jan. 28, 2020
 • GleanaRicafort

  Jan. 28, 2020
 • GeresMagbuhat

  Jan. 27, 2020
 • tinibarreta

  Jan. 26, 2020

Unang Digmaang Pandaigdig

Views

Total views

20,850

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

1,511

Shares

0

Comments

0

Likes

83

×