Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pbppp gbk

616 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pbppp gbk

 1. 1. SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING Muka Surat 1/9 KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN ARAS PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SEMAKAN BAHAN (A) TEMU BUAL (B) PENCERAPAN (C) PEMERHATIAN (D) 4 3 2 1 D4 KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN A1.1 PERANCANGAN DAN HALA TUJU Keupayaan pegawai untuk:  merancang  melaksanakan visi, misi, matlamat, objektif dan aktiviti perkhidmatan B&K Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  memaparkan visi dan misi di bilik B&K, buku rekod B&K, papan kenyataan dan fail meja  takwim  kajian tindakan / kajian keperluan / kajian kes  perancangan strategik Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh soalan yang berikut:  Sejauh manakah anda dapat melaksanakan visi dan misi perkhidmatan B&K?  Adakah visi dan misi perkhidmatan B&K tercapai? Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  Program kerjaya  Program psikososial  Program keibubapaan  Program pembangunan diri murid  Program PPDa Merancang dan melaksanakan matlamat dan objektif perkhidmatan B&K yang berterusan. Merancang dan melaksanakan matlamat dan objektif perkhidmatan B&K tetapi kurang berterusan. Merancang matlamat dan objektif perkhidmatan B&K tetapi memerlukan bimbingan untuk melaksanakannya. Tidak dapat merancang dan melaksanakan matlamat dan objektif perkhidmatan B&K serta memerlukan bimbingan.
 2. 2. SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING Muka Surat 2/9 KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN ARAS PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SEMAKAN BAHAN (A) TEMU BUAL (B) PENCERAPAN (C) PEMERHATIAN (D) 4 3 2 1 A1.2 MENYEBARLUAS- KAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Keupayaan pegawai untuk:  merancang program outreach  membina bahan outreach  menyebarluaskan bahan outreach Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut:  pamflet / brosur  buletin  carta  bunting  blog  pemidang Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh soalan yang berikut:  Sejauh manakah keberkesanan outreach dalam program-program B&K? Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  memastikan evidens diletakkan di tempat sesuai untuk dilihat oleh warga sekolah dan komuniti. Contoh: di papan kenyataan, kantin, dan laman-laman sosial (TMK). Merancang, membina dan melaksanakan program outreach perkhidmatan B&K. Merancang dan membina outreach tetapi kurang dapat melaksanakan program outreach tersebut. Merancang dan membina tetapi tidak dapat melaksanakan program outreach perkhidmatan B&K. Tidak dapat merancang, membina dan melaksanakan program outreach serta memerlukan bimbingan.
 3. 3. SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING Muka Surat 3/9 KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN ARAS PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SEMAKAN BAHAN (A) TEMU BUAL (B) PENCERAPAN (C) PEMERHATIAN (D) 4 3 2 1 E2 PELAKSANAAN A2.1 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Keupayaan pegawai untuk:  menyediakan  menguruskan  mengemaskinikan sistem fail dan Buku Rekod Perkhidmatan B&K Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  biodata / profil murid.  rekod sesi bimbingan / kaunseling individu  rekod sesi bimbingan / kaunseling kelompok  Buku Rekod Perkhidmatan B&K  analisis mingguan, bulanan & tahunan bilangan kehadiran dan sesi  fail-fail yang berkaitan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh soalan yang berikut:  Adakah laporan sesi ini dianggap sulit?  Bagaimanakah anda mentafsir kategori sulit? Jika perlu Jika perlu Menyedia, mengurus dan mengemas kini fail dan Buku Rekod Perkhidmatan B&K secara konsisten. Menyedia dan mengurus fail Buku Rekod Perkhidmatan B&K tetapi kurang kemas kini dan konsisten. Menyediakan fail, Buku Rekod Perkhidmatan B&K tetapi memerlukan bimbingan. Tidak dapat merancang, mengurus fail dan Buku Rekod Perkhidmatan B&K serta memerlukan bimbingan.
 4. 4. SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING Muka Surat 4/9 KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN ARAS PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SEMAKAN BAHAN (A) TEMU BUAL (B) PENCERAPAN (C) PEMERHATIAN (D) 4 3 2 1 A2.2 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING Keupayaan pegawai untuk:  menyediakan dan menguruskan bilik perkhidmatan B&K  membangunkan prasarana perkhidmatan di bilik B&K  mempamerkan kreativiti dalam bilik B&K Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  sijil-sijil perkhidmatan / pencapaian  jadual perkhidmatan  maklumat PPDA  maklumat kerjaya  promosi diri / perkhidmatan dipaparkan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh soalan yang berikut:  Bagaimanakah cara untuk mengekalkan keselesaan dan kekemasan bilik B&K?  Apakah status keselamatan di Bilik B&K ini? Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut: Iklim persekitaran:  bilik / ruang kaunseling individu, kelompok dan pengurusan  papan kenyataan  rak-rak fail  sudut bacaan  hiasan yang sesuai dan terapeutik (menenangkan) Menyedia, mengurus dan membangunkan prasarana serta mempamerkan kreativiti dalam bilik B&K dengan konsisten. Menyedia, mengurus dan membangunkan prasarana serta mempamerkan kreativiti dalam bilik B&K tetapi kurang konsisten. Menyedia dan menguruskan bilik B&K tetapi kurang membangunkan prasarana dan mempamerkan kreativiti dalam bilik B&K. Tidak dapat menyedia, mengurus dan membangunkan prasarana serta mempamerkan kreativiti dalam bilik B&K. A2.3 LAPORAN / DOKUMENTASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING Keupayaan pegawai untuk:  menyediakan laporan / dokumentasi program dan aktiviti B&K  menjadikan hasil laporan sebagai bahan rujukan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut:  laporan / dokumentasi / gambar Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh soalan yang berikut:  Adakah laporan sesi ini dianggap sulit?  Di manakah anda menyimpan fail-fail yang dikatakan sulit ini? Jika perlu Jika perlu Menyediakan laporan program dan aktiviti B&K yang lengkap dan konsisten serta boleh dijadikan bahan rujukan. Menyediakan laporan program dan aktiviti B&K dengan lengkap dan boleh dijadikan bahan rujukan. Menyediakan laporan program dan aktiviti B&K tetapi tidak lengkap dan tidak boleh dijadikan bahan rujukan. Tidak dapat menyediakan laporan program dan aktiviti B&K yang lengkap dan memerlukan bimbingan.
 5. 5. SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING Muka Surat 5/9 KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN ARAS PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SEMAKAN BAHAN (A) TEMU BUAL (B) PENCERAPAN (C) PEMERHATIAN (D) 4 3 2 1 A2.4 PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SESI BIMBINGAN DAN KAUNSELING Keupayaan pegawai untuk:  mengendalikan sesi B&K  menggunakan kemahiran B&K  menulis laporan sesi B&K Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  borang rekod sesi kaunseling  borang temu janji sesi kaunseling individu / kelompok  borang rujukan perkhidmatan B&K  rekod daftar sesi kaunseling individu / kelompok  fail sulit klien (jika perlu)  rekod / laporan sesi kaunseling / bimbingan  buku rekod perkhidmatan B&K Jika perlu Pencerapan boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh maklumat yang berikut:  Mengaplikasi- kan proses dan kemahiran kaunseling dalam sesi kaunseling / bimbingan  Jika perlu berpandukan Instrumen Pencerapan yang berkaitan Jika perlu Mengendalikan sesi kaunseling / bimbingan dengan betul dan dapat menggunakan kemahiran sesi kaunseling / bimbingan serta dapat menulis laporan sesi kaunseling / bimbingan dengan lengkap dan konsisten. Mengendalikan sesi kaunseling / bimbingan dengan betul dan dapat menggunakan kemahiran sesi kaunseling / bimbingan tetapi kurang berkebolehan untuk menulis laporan sesi kaunseling / bimbingan dengan lengkap dan konsisten. Mengendalikan sesi kaunseling / bimbingan dengan betul dan dapat menggunakan kemahiran sesi kaunseling / bimbingan tetapi tidak dapat menulis laporan sesi kaunseling / bimbingan dengan lengkap dan konsisten. Tidak berkebolehan untuk mengendalikan sesi kaunseling / bimbingan dan menggunakan kemahiran kaunseling serta memerlukan bimbingan menulis laporan sesi kaunseling / bimbingan dengan lengkap.
 6. 6. SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING Muka Surat 6/9 KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN ARAS PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SEMAKAN BAHAN (A) TEMU BUAL (B) PENCERAPAN (C) PEMERHATIAN (D) 4 3 2 1 A2.5 MELAKSANAKAN PROGRAM DAN AKTIVITI BERKAITAN PEMBANGUNAN DAN KEMENJADIAN MURID Keupayaan pegawai untuk:  melaksanakan program pencegahan dan pemulihan  melaksanakan program perkembangan potensi murid  memantau dan mengawal selia semua program yang dilaksanakan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  laporan / dokumentasi  gambar  senarai peserta  personalia Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh soalan berikut:  Mengapakah program ini dijalankan?  Sejauh manakah keberkesanan program ini?  Apakah tindakan anda selepas ini? Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan aspek-aspek yang berikut:  Melihat evidens pelaksanaan program seperti dalam senarai semakan bahan A.  Evidens disimpan dan diletakkan di tempat yang sesuai dan mudah diambil sebagai bahan rujukan. Melaksanakan program pencegahan, pemulihan dan perkembangan potensi murid serta dapat memantau dan mengawal selia semua program yang dilaksanakan secara berterusan dan konsisten. Melaksanakan program pencegahan, pemulihan dan perkembangan potensi murid tetapi kurang berkebolehan untuk memantau dan mengawal selia semua program yang dilaksanakan secara berterusan dan konsisten. Melaksanakan program pencegahan, pemulihan dan perkembangan potensi murid tetapi tidak dapat memantau dan mengawal selia semua program yang dilaksanakan secara berterusan dan konsisten. Tidak berkebolehan untuk melaksanakan program pencegahan, pemulihan dan perkembangan potensi murid serta memerlukan bimbingan untuk melaksanakan program tersebut. A2.6 PENGENDALIAN KAUNSELING BERFOKUS DISIPLIN Keupayaan pegawai untuk:  merancang  melaksana  mengawal selia program kaunseling berfokuskan disiplin Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  kertas cadangan  kertas kerja  laporan program  dokumentasi program  gambar  senarai peserta  personalia  senarai semak aktiviti Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh soalan yang berikut:  Mengapakah program ini dijalankan?  Sejauh manakah keberkesanan program ini?  Apa tindakan anda selepas ini? Jika perlu Jika perlu Merancang, melaksana dan mengawal selia pengendalian kaunseling berfokus disiplin dengan konsisten. Merancang dan melaksana tetapi kurang berkebolehan untuk mengawal selia pengendalian kaunseling berfokus disiplin dengan konsisten. Merancang dan melaksana tetapi tidak dapat mengawal selia pengendalian kaunseling berfokus disiplin dengan konsisten. Tidak berkebolehan untuk merancang, melaksana dan mengawal selia pengendalian kaunseling berfokus disiplin, dengan konsisten.
 7. 7. SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING Muka Surat 7/9 KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN ARAS PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SEMAKAN BAHAN (A) TEMU BUAL (B) PENCERAPAN (C) PEMERHATIAN (D) 4 3 2 1 A2.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA / PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Keupayaan pegawai untuk:  menguruskan kelab  melaksanakan aktiviti kelab seperti yang dirancang  melatih ahli kelab menjadi Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) sekolah. Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  modul PRS  takwim kelab B&K / PRS  visi & misi  etika & ikrar PRS  jadual tugas kelab B&K / PRS  senarai ahli kelab B&K / PRS  brosur / laporan program Jika perlu Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan aspek yang berikut:  melihat pelaksanaan program Mengurus, melaksanakan aktiviti kelab dan dapat melatih ahli kelab menjadi Pembimbing Rakan Sebaya. Mengurus, melaksanakan aktiviti kelab tetapi kurang berkebolehan untuk melatih ahli kelab menjadi ahli Pembimbing Rakan Sebaya. Mengurus, melaksanakan aktiviti kelab tetapi tidak dapat melatih ahli kelab menjadi Pembimbing Rakan Sebaya. Tidak berkebolehan untuk mengurus, melaksanakan aktiviti kelab serta melatih ahli kelab menjadi Pembimbing Rakan Sebaya. E 3 PENTAKSIRAN A3.1 KHIDMAT PELANGGAN Keupayaan pegawai untuk:  membuat analisis aduan pelanggan  membuat penilaian secara menyeluruh operasi khidmat pelanggan  menyediakan kemudahan perkhidmatan pelanggan berdasarkan penilaian khidmat pelanggan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  piagam pelanggan  brosur / flyer perkhidmatan B&K  buku pelawat  buku kehadiran murid ke bilik B&K Jika Perlu Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  peti aduan  papan kenyataan  carta alir perkhidmatan B&K Membuat analisis aduan pelanggan, membuat penilaian menyeluruh khidmat pelanggan dan menyediakan kemudahan perkhidmatan berdasarkan penilaian khidmat pelanggan. Membuat analisis aduan pelanggan dan membuat penilaian menyeluruh khidmat pelanggan tetapi kurang berkebolehan untuk menyediakan kemudahan perkhidmatan pelanggan. Membuat analisis aduan pelanggan tetapi tidak dapat menyediakan kemudahan perkhidmatan berdasarkan penilaian khidmat pelanggan. Tidak berkebolehan untuk membuat analisis aduan pelanggan dan menyediakan kemudahan perkhidmatan pelanggan.
 8. 8. SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING Muka Surat 8/9 KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN ARAS PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SEMAKAN BAHAN (A) TEMU BUAL (B) PENCERAPAN (C) PEMERHATIAN (D) 4 3 2 1 A3.2 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOMETRIK Keupayaan pegawai untuk:  mentadbir ujian psikometrik  menilai keputusan ujian psikometrik  mengemukakan hasil ujian serta memberi bimbingan berdasarkan ujian psikometrik Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  inventori psikometrik  buku log  borang perkhidmatan  laporan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh soalan yang berikut:  Mengapakah ujian ini dijalankan?  Sejauh manakah keberkesanan ujian ini?  Apakah tindakan anda selepas ini? Jika perlu Jika perlu Mentadbir dan menilai keputusan ujian psikometrik serta memberi bimbingan berdasarkan ujian psikometrik. Mentadbir dan menilai keputusan ujian psikometrik tetapi kurang berkebolehan untuk memberi bimbingan berdasarkan ujian psikometrik. Mentadbir ujian psikometrik tetapi tidak dapat memberi bimbingan berdasarkan ujian psikometrik. Tidak berkebolehan untuk mentadbir, menilai keputusan dan memberi bimbingan berdasarkan penilaian ujian psikometrik. A3.3 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN Keupayaan pegawai untuk:  mengenal pasti punca masalah  memilih kaedah terbaik menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  mengambil tindakan susulan yang relevan untuk penambahbaikan Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  buku log kehadiran pelajar ke bilik B&K  rekod daftar sesi individu / kelompok  profil / biodata klien  borang khidmat klien  senarai klien Jika perlu Jika perlu Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  kemahiran untuk membimbing klien bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  dokumen disimpan dan diletakkan di tempat yang sesuai untuk menjadi bahan rujukan Mengenal pasti punca masalah, memilih dan memutuskan kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah serta membuat keputusan terhadap tindakan susulan yang relevan untuk penambahbaikan. Mengenal pasti punca masalah, memilih dan memutuskan kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah tetapi kurang mengambil tindakan susulan yang relevan untuk penambahbaikan. Mengenal pasti punca masalah, memilih dan memutuskan kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah tetapi tidak mengambil tindakan susulan yang relevan. Tidak berkebolehan untuk mengenal pasti punca masalah, memilih dan memutuskan kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengambil tindakan susulan yang relevan.
 9. 9. SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING Muka Surat 9/9 KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK DESKRIPSI KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN ARAS PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SEMAKAN BAHAN (A) TEMU BUAL (B) PENCERAPAN (C) PEMERHATIAN (D) 4 3 2 1 A3.4 PENGANALISISAN DAN PENILAIAN Keupayaan pegawai untuk:  menganalisis keperluan perkembangan murid  menganalisis kehadiran murid  menganalisis bilangan sesi kaunseling / bimbingan  menilai keberkesanan program Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh-contoh yang berikut:  kertas cadangan / kertas kerja  laporan / dokumentasi  gambar  soal selidik / borang penilaian program  modul / bahan  sijil  laporan analisis mingguan, bulanan dan tahunan bilangan sesi Jika perlu Jika perlu Jika perlu Menganalisis keperluan perkembangan murid, kehadiran murid, bilangan sesi bimbingan / kaunseling serta menilai keberkesanan program kaunseling yang dilaksanakan. Menganalisis keperluan perkembangan murid, kehadiran murid, bilangan sesi bimbingan / kaunseling tetapi kurang membuat penilaian keberkesanan program kaunseling yang dilaksanakan. Menganalisis keperluan perkembangan murid, kehadiran murid, bilangan sesi bimbingan / kaunseling tetapi tidak membuat penilaian keberkesanan program kaunseling yang dilaksanakan. Tidak berkebolehan untuk menganalisis keperluan perkembangan murid, kehadiran murid, bilangan sesi / kaunseling / bimbingan serta menilai keberkesanan program kaunseling yang dilaksanakan.

×