Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alfabeto emocional

774 views

Published on

Espiritualidade en galego

Published in: Spiritual
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Alfabeto emocional

  1. 1. Alfabeto emocional O Dr. Juan Hitzig estudou as características dalgúns lonxevos saudables e concluíu que máis alá das características biolóxicas, o denominador común de todos eles radicaba nas súas condutas e actitudes.
  2. 2. “ Cada pensamento xera unha emoción e cada emoción moviliza un circuito hormonal que terá impacto nas 5 trillóns de células que forman un organismo –explica–.
  3. 3. As condutas “S”: serenidade, silencio, sabedoría, sabor, sexo, soño, sorriso, promoven secreción de Serotonina,
  4. 4. … mentres que as condutas “R”: resentimento, rabia, rancor, reproche, resistencias, represión, facilitan a secreción de coRtisol, unha hormona coRRosiva para as células, que acelera o envellecemento.
  5. 5. As conductas “S” xeran actitudes “A”: ánimo, amor, aprecio, amizade, achegamento. A s conductas “R” pola contra xeran actitudes “D”: depresión, desánimo, desesperación, desolación.
  6. 6. Con só aprender este alfabeto emocional, lograremos vivir máis tempo e mellor, porque a “mala raza” (moito cortisol e pouca serotonina) deterioran a saúde, posibilitan a enfermidade e aceleran o envellecemento. O bo humor, en cambio, é clave para a lonxevidade saudable.”
  7. 7. Que teñas unha excelente vida! Plena de serotonina!!!

×