Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Deixar atrás o pasado

1,071 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Deixar atrás o pasado

  1. 1. ♫ Enciende los parlantes HAZ CLIC PARA AVANZAR Visita: www.RenuevoDePlenitud.com Copyright © 2009 Tommy's Window. All Rights Reserved
  2. 2. Visita: www.RenuevoDePlenitud.com
  3. 3. Todo iso queda por sempre relegado ao pasado, e é inalterable. Non nos é posible desfacer un só acto nin desdicir unha soa palabra irreflexiva. O novo ano é unha ocasión de volver a empezar. Visita: www.RenuevoDePlenitud.com
  4. 4. Visita: www.RenuevoDePlenitud.com
  5. 5. Este ano que comeza Deus pode darche «gloria en lugar de cinsa, óleo de gozo en lugar de loito, manto de alegría en lugar do espírito angustiado» (Isaías 61, 3). Pode facer agromar mel do penedo e auga doce do amargo deserto do pasado, sen importar cómo teña sido (Deuteronomio 32, 13; Isaías 41, 18). Todo iso promete na Súa Palabra aos Seus. «Aos que aman a Deus, todas as cousas lles axudan para o ben» (Romanos 8, 28). Visita: www.RenuevoDePlenitud.com
  6. 6. Visita: www.RenuevoDePlenitud.com
  7. 7. Visita: www.RenuevoDePlenitud.com
  8. 8. Visita: www.RenuevoDePlenitud.com Para máis presentaciones, visita: www.tommyswindow.com

×