Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quen nos poderá separar do amor de cristo

408 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Quen nos poderá separar do amor de cristo

  1. 1. Alimentación automática
  2. 2. Quen nos poderá arredar do amorde Cristo?
  3. 3. O Libro dos Salmos
  4. 4. coa axuda daquel que nos amou.
  5. 5. nin a vida,
  6. 6. Nin os anxos,nin os principados,
  7. 7. Pulse ESC para saír ou esperar a que a reapertura automática

×