Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
«Пісня і праця – великі дві силі!
їм я до скону бажаю служить…»:
до 165-річчя від дня народження
Івана Франка
Одеса, 2021
...
Геніальний поет і письменник, перекладач, громадсько-політичний
діяч, видавець і редактор, Іван Франко мав рідкісно широки...
Павличко Д. Іван Франко : зб. статей і виступів / Дмитро
Павличко. – Київ : Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та
інформації...
«Задивлений у будущину» – книжка поезій про
Івана Франка, котру писав я не одразу, а, час від
часу звертаючись до образу К...
Забужко О. Філософія української ідеї та європейський
контекст: франківський період / О. Забужко. – 2-ге вид. – Київ :
Фак...
Мельник Я. ...І остатня часть дороги. Іван Франко в 1908–1916 роках :
монографія / Ярослава Мельник. – 2-ге вид., випр. і ...
Микитюк В.І. Іван Франко в історії української педагогіки :
монографія / Володимир Микитюк ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім....
Неборак В. Іван Франко: вершини і низини : (інтерпретації
вибр. віршів, циклів і поем зі збірки “З вершин і низин”) /
Вікт...
Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886) /
Ярослав Грицак ; Український науковий ін-т Гарва...
«Книжка є науковою монографією, але написана так, щоб її могли
читати не лише науковці. Заради того автор де тільки міг ун...
Баган О. Іван Франко: інтерпретації : зб. ст. / Олег Баган.
– Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана
Фран...
Пастух Р. Франко здалека і зблизька : короткий життєпис
на тлі епохи / Роман Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016.
На сторінк...
Іван Франко у творенні української національної ідентичності : [зб. наук.
пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т...
Франко П. Іван Франко / Петро Франко. – Львів : Апріорі, 2013.
У виданні вперше публікується
збережена частина тексту пові...
Франко від А до Я / Текст: Богдан Тихолоз, Наталя Тихолоз ;
Дизайн: Романа Романишин, Андрій Лесів ; гол. ред. Мар'яна
Сав...
Іван Франко в Одесі : Бібліографічний покажчик / Одес. держ.
наук. б-ка; упоряд. Г.Д. Зленко, О.І. Кравченко. – Одеса : Др...
Нам пора для України жить. Іван Франко і Одеса : (фрагмент колекції):
альбом : збірка / в.о. Укр. культурол. музейно-виста...
Він є автором ідеї створення в Одесі
«Тарасового дому» – хоче перетворити свою
українську колекцію, яка налічує не одну
ти...
Вона відмінник освіти України. Автор кількох
поетичних збірок, ліро-епічної поеми «Рогніда» та
близько сотні статей суспіл...
Перу письменника належить величезна кількість праць з
проблем української і всесвітньої історії, джерелознавства,
архівозн...
Іван Франко – знакова постать у новітній історії України,
не тільки літературній і загальнокультурній,
а й політичній
У кн...
Видання «Поза межами можливого…»
містить три програмові статті Івана Франка,
які найвиразніше репрезентують його
світогляд...
У передмові до читача звертається
Лариса Івшина – головний
редактор газети «День», автор і
редактор серії:
«У часи, здавал...
Франко І. Українська література в 1904 році : пер. з нім. / Іван
Франко ; в.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ...
Франко І.Я. Сотворення світу / І. Я. Франко. – Київ :
Обереги, 2004.
Ця науково-популярна студія аналізує п’ятикнижжя
прор...
Франко Іван Якович (1856–1916). Мойсей = Moses : поема /
Іван Франко ; [пер. на англ. В. Віч ; іл. Є. Безніско] ; Львів.
н...
Франко І.Я. Перехресні стежки : повість / Іван Якович Франко;
гол. ред. С.І. Мозгова; відп. за вип. О.В. Приходченко. – Ха...
Франко І. Я. Зів'яле листя : лірична драма / І. Я. Франко ; пер. на
рос. А. А. Ахматова ; пер. на пол. К. Ангельська ; упо...
Франко Іван Якович (1856–1916). Захар Беркут : [повість] / Іван
Франко ; [передм., прим., слов. маловжив. слів Миколи
Легк...
Франко Іван Якович (1856–1916). Коли ще звірі говорили /
Іван Франко ; худож. Валерія Соколова. – Львів : Вид-во
Старого Л...
Франко І. Я. Лис Микита : казка : для мол. шк. віку /
І. Я. Франко ; ред. М. Т. Рильський ; худож. С. К. Артюшенко. –
3-є ...
Акорди: Антологія української лірики від смерті Шевченка / уложив
І. Я. Франко ; худож. Ю. Панькевич ; післям. і прим. М. ...
«Все, що мав у житті, він віддав
Для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав,
трудився для неї…»
Іван Франко, рядки з пое...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка до 165-річчя від дня народження Івана Франка

Download to read offline

27 серпня виповнюється 165 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856-1916) – видатного українського поета, прозаїка, драматурга, літературного критика, публіциста, перекладача, науковця, громадського і політичного діяча.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка до 165-річчя від дня народження Івана Франка

 1. 1. «Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: до 165-річчя від дня народження Івана Франка Одеса, 2021 Одеська національна наукова бібліотека
 2. 2. Геніальний поет і письменник, перекладач, громадсько-політичний діяч, видавець і редактор, Іван Франко мав рідкісно широкий діапазон знань у світі наукових досліджень. Він був поетом, прозаїком, драматургом, критиком і дослідником літератури, істориком, філософом, мовознавцем, економістом, мистецтвознавцем, політичним діячем. Літературна спадщина Івана Франка вражає: вона нараховує майже 6 тисяч публікацій українською, польською, німецькою, російською, французькою мовами. Серед них 10 поетичних збірок і 1 збірка поем, 10 творів великої і 100 творів малої прози, 300 наукових і публіцистичних праць із різних галузей знань та суспільного життя. Він здійснив переклад українською мовою близько 200 авторів із 14 мов та 37 національних літератур, видрукував 60 збірок оригінальних і перекладних творів різних жанрів, загалом опублікував 220 книжок і брошур. На виставці представлено літературні новинки окремих творів Івана Франка, а також дослідження, присвячені життю і творчості видатного письменника.
 3. 3. Павличко Д. Іван Франко : зб. статей і виступів / Дмитро Павличко. – Київ : Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації, 2018. Збірка статей і виступів українського поета, перекладача, літературного критика, громадсько-політичного діяча Дмитра Павличка про Івана Франка, в яких автор розповідає про геніального письменника, філософа, історика, засновника української націології на ідеї створення самостійної України. Подано знаковий твір Дмитра Павличка «Іван Франко – будівничий української державності».
 4. 4. «Задивлений у будущину» – книжка поезій про Івана Франка, котру писав я не одразу, а, час від часу звертаючись до образу Каменяра, доповнював її новими речами. Ще в мої студентські часи народився вірш “Франкова криниця”, в якому я намагався дати узагальнений образ титана праці, яким насправді був Франко. Книжка ця в моїй творчості має певне значення, бо вона показує, хто був моїм натхненником і вчителем у літературі. Малюючи образ Франка, я поступово намагався доростати до розуміння його суперечливого генія…» – Дмитро Васильович Павличко Павличко Д.В. Задивлений в будущину : поезії / Дмитро Павличко ; худож. Н. Пономаренко. – Львів : Каменяр, 1986.
 5. 5. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період / О. Забужко. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2009. Книжка відомої української письменниці Оксани Забужко – це перша праця, в якій філософія національної ідеї розглядається як самостійна інтелектуальна течія, що сягає далеко за межі політології – до питань про сутність і сенс національного буття. На широкому історико-культурному матеріалі авторка досліджує місце цієї течії в європейській (і конкретно в українській) свідомості новітнього часу (XIX – поч. XX ст.). Окремий розділ присвячено національно-екзистенційним пошукам Франка, в чиїй особі сконцентровано духовний досвід покоління української інтелігенції.
 6. 6. Мельник Я. ...І остатня часть дороги. Іван Франко в 1908–1916 роках : монографія / Ярослава Мельник. – 2-ге вид., випр. і допов. – Дрогобич : Коло, 2016. Біографія І. Франка останніх років життя привертає увагу трагічною постаттю її автора, драматизмом особистого життя письменника, складною природою його душевного світу, непростими взаєминами з сучасниками. Не менший інтерес становлять і неоднозначні сторінки творчого доробку письменника цього періоду. У монографії на основі джерельного матеріалу висвітлена постать Івана Франка останніх років життя. Публікуються маловідомі тексти письменника останніх років: поезії, листи, а також «Історія моєї хвороби». «Ярослава Мельник поєднує у собі академізм знань і легкий стиль викладу. Її розвідки, написані талановито, на високому фаховому рівні, базовані на скрупульозному вивченні фактажу, збуджують останнім часом всезагальний інтерес…» Іван Денисюк, український літературознавець, франкознавець, фольклорист, педагог. Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка
 7. 7. Микитюк В.І. Іван Франко в історії української педагогіки : монографія / Володимир Микитюк ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2018. Іван Франко як історик педагогіки зробив важливий вклад у висвітлення української народної педагогіки, досягнень педагогічної культури Київської Русі, українського відродження XV–XVII ст., розвитку педагогіки в зарубіжних країнах тощо. У монографії висвітлено методологічні концепти Франка про специфіку української літератури та роль літературної освіти у розвитку громадянського суспільства, думки про особистість учителя, лекторську майстерність, програми викладання та навчальні підручники з української літератури. Розглянуто ідеї Франка про розвиток творчих здібностей слухачів. Микитюк Володимир – літературознавець, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка
 8. 8. Неборак В. Іван Франко: вершини і низини : (інтерпретації вибр. віршів, циклів і поем зі збірки “З вершин і низин”) / Віктор Неборак ; НАН України, Держ. Установа “Ін-т Івана Франка”. – 2-ге вид., випр. – Львів : Срібне слово, 2017. У книжці зібрано статті, написані для «Франківської енциклопедії», яку готує Інститут Івана Франка Національної академії наук України. Подано статті, наративи, дослідження, есеї філологічного напряму про окремі вірші, цикли і поеми Івана Франка з його збірки «З вершин і низин». У полі зору опинилися образна й композиційна системи, символічність не лише багаторазово інтерпретованих творів «Гімн» і «Каменярі», але й майже не інтерпретованих «Ботокуди» та «Жидівські мелодії».
 9. 9. Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886) / Ярослав Грицак ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут критики, Інститут історичних досліджень Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка. – Київ : Критика, 2006. Книжка «Пророк у своїй вітчизні» відомого українського історика Ярослава Грицака за своїм характером є біографією, за жанром – мікроісторією. Автор розглядає Франкове життя на тлі дуже малих спільнот: його сім’ї, рідного села, товаришів у навчанні, редакцій газет і журналів, у яких він працював, нелегальних гуртків, серед яких він вів свою пропаганду тощо. Вона показує співвідношення між особистим і суспільним у творенні модерних ідентичностей. Франко народився в регіоні, який на межі XIX–XX століть мав особливу роль у націотворенні. Його рідна Галичина – прикордонна австрійська провінція, за яку впродовж Франкового життя (1856–1916) точилося гостре протиборство між Габсбургами та Романовими – була також об’єктом особливих сподівань українського, польського, єврейського та російського націоналізмів.
 10. 10. «Книжка є науковою монографією, але написана так, щоб її могли читати не лише науковці. Заради того автор де тільки міг уникав академічного жаргону, а весь науковий апарат у вигляді приміток, покажчиків і таблиць помістив у прикінцеву частину книжки. Там також захована детальніша аргументація певних тез та специфічні сюжети “не для широкого вжитку”. Нефахівцям не обов’язково зазирати у цю частину – хіба що їх зацікавлять деталі дослідницької кухні». Ярослав Йосипович Грицак – відомий український науковець, історик і публіцист. Д-р іст. наук, професор Українського Католицького Університету, Директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету ім. І.Франка, почесний професор НаУКМА
 11. 11. Баган О. Іван Франко: інтерпретації : зб. ст. / Олег Баган. – Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2015. Запропонований збірник – франкознавчі студії різних років, у яких автор Олег Баган, кандидат філологічних наук, доцент Львівського національного університету ім. І. Франка, висвітлює проблематику світоглядного, націософського, естетичного, компаративного та методичного змісту. «В українській інтелектуальній, культурній та політичній історії ІІ половини ХІХ – поч. ХХ ст. Іван Франко створив цілу епоху – цей факт настільки очевидний, настільки й інтригуючий для нас, мірою того, як глибоко ми усвідомлюємо значущість періоду формування модерної української нації, в якій жив і творив великий письменник…» - Олег Баган
 12. 12. Пастух Р. Франко здалека і зблизька : короткий життєпис на тлі епохи / Роман Пастух. – Дрогобич : Посвіт, 2016. На сторінках літературно-наукового видання автор розповів про багатогранну і розмаїту творчість, політичну, культурно- громадську діяльність і сімейне життя Івана Франка. «Нам лишив він томи своїх дум Не скубти з них цитати, – Це знаряддя возводити ввись Стіни вільної хати». Роман Пастух, письменник, журналіст, перекладач, член Національних Спілок журналістів, письменників, краєзнавців України
 13. 13. Іван Франко у творенні української національної ідентичності : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; [голов. ред.: О.О. Рафальський, П.М. Чернега]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2016. Збірник наукових праць підготовлений за матеріалами міжнародної наукової конференції, організованої кафедрою етнології та краєзнавства НПУ ім. М.П. Драгоманова та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Висвітлюється титанічна праця Івана Франка на ниві української та світової культури. Розкривається його внесок у визначення програмних засад боротьби за соціальні права і національнодержавне самовизначення українського народу. Показано українського генія пророком нашого національного відродження, носієм ідей, які зберігають актуальність при вирішенні сучасних проблем українського суспільства.
 14. 14. Франко П. Іван Франко / Петро Франко. – Львів : Апріорі, 2013. У виданні вперше публікується збережена частина тексту повісті Петра Івановича Франка (1890–1941) «Іван Франко». Твір писався в 1940–1941 роках, але, очевидно, не був завершений і в повному обсязі не зберігся. Повість, в основі якої події дитячих та юнацьких років життя Івана Франка, є однією з перших спроб змалювати образ письменника в художній літературі. Авторизований машинопис повісті зберігається у фонді Музею Івана Франка Львівської національної наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. Петро Іванович Франко – син Івана Франка, український педагог, письменник, науковець-хімік, один із перших українських льотчиків. Учасник національно- визвольних змагань 1917–1920 рр. (зокрема військовий льотчик УГА). Співзасновник Пласту. Член Наукового Товариства ім. Шевченка. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання (з 1940 року).
 15. 15. Франко від А до Я / Текст: Богдан Тихолоз, Наталя Тихолоз ; Дизайн: Романа Романишин, Андрій Лесів ; гол. ред. Мар'яна Савка; відп. ред. Оксана Антонів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. Абетка-енциклопедія про Івана Франка. Винятковий арт-бук, книжка для дітей і дорослих, завдяки якій знайомство з Франком стане початком дружби на роки. В цій книзі багато фактів, гумору, погляд на себе та інших без зайвого пафосу, а ще чимало цікавого і раніше незнаного. Книжка чудово ілюстрована – це заслуга творчої майстерні «Аґрафка» (Роман Романишин, Андрій Лесів). Текст – Богдана та Наталії Тихолозів. Ця книжка – про Франка – стильного, молодіжного, близького: що любив, які мав хобі, куди подорожував… Вона – чудовий приклад, як варто знайомити читачів з класиками, щоб вони стали для них доступними і зрозумілими.
 16. 16. Іван Франко в Одесі : Бібліографічний покажчик / Одес. держ. наук. б-ка; упоряд. Г.Д. Зленко, О.І. Кравченко. – Одеса : Друк, 2001. Доробок Одеської національної наукової бібліотеки в скарбницю вітчизняної франкіани. У науково-допоміжному бібліографічному покажчику шляхом опису численних публікацій розкрито різнобічні зв'язки письменника з чорноморським містом, вивчення одеськими ученими його біографії та багатющої спадщини, вшанування пам'яті І.Франка, який лише раз був в Одесі, але залишив тут незгладимий слід.
 17. 17. Нам пора для України жить. Іван Франко і Одеса : (фрагмент колекції): альбом : збірка / в.о. Укр. культурол. музейно-виставк. центр "Тарасів дім"; уклад. і вступ. ст. Т.І. Максим'юк ; фот. Е.І. Ратушняк. – Одеса : [б.в.], 2007. «Нам пора для України жить…» – це альбом, присвячений зібранню франкіани відомого одеського краєзнавця і колекціонера Тараса Івановича Максим’юка. На сторінках альбому можна побачити унікальні й рідкісні матеріали: прижиттєві видання Франка і видання, що вийшли друком в Одесі; його портрет, написаний М. Жуком; листівки та фотографії з автографом; окремі видання творів та ін. Тарас Максим’юк і Лариса Бур’ян – заслужений працівник культури України, завідувач науково- бібліографічного відділу ОННБ
 18. 18. Він є автором ідеї створення в Одесі «Тарасового дому» – хоче перетворити свою українську колекцію, яка налічує не одну тисячу цінних експонатів (видань, творів, витворів мистецтва, листівок, марок тощо) на експозицію Українсько-культурологічного музейно-виставкового центру. І щоб цей центр приносив користь усім одеситам, а особливо молоді, щоб знайомив з історією держави і рідного міста, виховував патріотів. Тарас Іванович – ревний шанувальник української культури, справжній подвижник на ниві зібрання творчих набутків рідного письменства, книгодруку, малярства. Він постійний читач, учасник різноманітних заходів і добрий друг бібліотеки. Тарас Максим’юк під час Франкознавчих зустрічей в ОННБ у 2016 році, розповідає про перебування Франка в Одесі Тарас Іванович Максим’юк – одеський збирач Україніки, заслужений працівник культури України, член НСЖУ та НСХУ, почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців та Одеського товариства колекціонерів, перший заступник голови правління Одеського відділення Українського фонду культури.
 19. 19. Вона відмінник освіти України. Автор кількох поетичних збірок, ліро-епічної поеми «Рогніда» та близько сотні статей суспільно-політичної, релігієзнавчої, методико-педагогічної проблематики, опублікованих в українській і зарубіжній періодиці. Зустрічі з Галиною Анатолівною в стінах бібліотеки завжди очікувані й захопливі. Вона надзвичайно талановита, досвідчена і мудра жінка, яка доречно зауважила: «Сьогодні, гадаю, немає найактуальнішої ідеї ніж франківська теза, що людина носить вічність у собі, що в людській душі, як у космосі, завжди відбуваються “такі ж великі явища, як у зорях”». Це розуміння величі людського духу примножить у суспільстві взаємоповагу, єдність і любов…» Галина Могильницька і Тамара Кухарук – завідувач відділу соціокультурної діяльності ОННБ, під час огляду книжкової виставки Черговий ювілей письменника – це чудова нагода зустрітися з цікавою людиною і фахівцем. Цього разу на виставку завітала Галина Анатоліївна Могильницька – український педагог, публіцист і поетеса, учасниця українського правозахисного руху, лауреат премії імені Василя Стуса (2008).
 20. 20. Перу письменника належить величезна кількість праць з проблем української і всесвітньої історії, джерелознавства, архівознавства, історіографії, етнології, фольклористики, історичного краєзнавства, філософії, мовознавства, соціології, політології, економіки тощо. Франко І.Я. Я не жалуюсь на тебе, доле... : вибрані твори / І. Я. Франко. – Київ : Видавничий центр "Просвіта", 2005. Франко І.Я. Я єсть ... : вибр. твори / Іван Франко ; [упоряд. та передм. Ігор Гургула]. – Львів : Тріада плюс, 2016.
 21. 21. Іван Франко – знакова постать у новітній історії України, не тільки літературній і загальнокультурній, а й політичній У книзі «Будівничий української державності» зібрано твори Івана Франка, які становлять теорію і практичну характеристику української національної ідеї, висувають завдання перед нею. Основою цього збірника стали твори Франка, що їх замовчували, редагували й перекручували радянські ідеологи. Надруковані за нових часів, ці твори повинні бути душею і свідомістю будівництва української держави. Книга стане в пригоді не лише науковцям, студентам, аспірантам і викладачам гуманітарних навчальних закладів, а й усім, хто не байдужий до минулого та майбутнього України. Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Д. В. Павличко. – Київ : [б.в.] ; вид. дім "Києво-Могилянська академія" : [б.в.], 2006.
 22. 22. Видання «Поза межами можливого…» містить три програмові статті Івана Франка, які найвиразніше репрезентують його світоглядні переконання: «Поза межами можливого» (1900), «Що таке поступ?» (1903), «Одвертий лист до галицької української молодежі» (1905). Видання вийшло в серії «Бронебійна публіцистика» бібліотеки газети «День» «Україна Incognita». Франко Іван Якович (1856–1916). Поза межами можливого. – Що таке поступ? – Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі. – Київ : Укр. прес-група, 2012. – 79 с. : фото. – Бібліотека газети "День") (Україна Incognita) (Серія "Бронебійна публіцистика").
 23. 23. У передмові до читача звертається Лариса Івшина – головний редактор газети «День», автор і редактор серії: «У часи, здавалося б, перевиробництва інформації українці зіткнулися з гострим дефіцитом Слова, якісного, інтелектуального. Є чимало людей, яким потрібні співрозмовники. Є багато мудрих книжок, яким потрібні читачі. А між ними – відчуття якоїсь стіни – ніби берлінська «переїхала»… Серія «Бронебійна публіцистика» – для того, щоб розумний читач не мав жодного шансу розминутися зі своїми розумним попередниками. Міг побачити світло в кінці тунелю. Почути, як героїчний інтелект українських мислителів пробивається до нас крізь століття…».
 24. 24. Франко І. Українська література в 1904 році : пер. з нім. / Іван Франко ; в.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; пер. Б. Тихолоз ; упоряд. і передм. Б. Тихолоз ; комент. А. Швець. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. Стаття «Українська література у 1904 році» вперше надрукована в 1905 році німецькою мовою у австрійському часописі «Österreichische Rundschau», що виходив у Відні. Стаття належить до групи історико-літературних оглядів Франка, покликаних популярно й лаконічно показати здобутки українського письменства серед інших культурних європейських націй. Усупереч заголовку, зміст статті значно ширший за звичайний огляд українського літературного життя. Перед читачем – стислий нарис цілої історії українського письменства ХІ–ХІХ ст. у контексті становлення й розвитку українців як політичної нації. «Де є духовна праця, – пише Іван Франко, – там раніше чи пізніше мусить заяскріти й національна свідомість, немов огненна іскра внаслідок інтенсивного тертя…»
 25. 25. Франко І.Я. Сотворення світу / І. Я. Франко. – Київ : Обереги, 2004. Ця науково-популярна студія аналізує п’ятикнижжя пророка Мойсея з точки авторства у зв'язку з давніми пам'ятками східного мистецтва тощо. Автор критично осмислив цілий ряд усталених сакральних уявлень про процес сотворення світу, залучив до їх інтерпретації новітні здобутки археологічної та природознавчої науки. «Що ж стосується українського письменства минулого століття, то саме Франко започаткував осмислення світостворення в своєрідній формі. Його «Поема створення світу», про історію якої свідчить Олексанр Сушко в передмові до канадского видання 1918 року, написана на підставі археологічних відкриттів на теренах колишньої Вавилонії, з урахування тогочасних наукових розвідок. Збагачена власним перекладом вавилонської епопеї «Енума еліш», поема становить собою науково-популярне дослідження проблеми світостворення…» Володимир Погребенник, д-р філол. наук
 26. 26. Франко Іван Якович (1856–1916). Мойсей = Moses : поема / Іван Франко ; [пер. на англ. В. Віч ; іл. Є. Безніско] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Коло, 2017. «Мойсей» – філософська поема Франка, в якій поет оригінально зобразив постать старозаповітного пророка, що за покликом Бога Єгови вивів ізраїльські племена з єгипетської неволі. Образ Мойсея подано зі світоглядних позицій самого Франка, оприлюднених в «Одвертому листі до галицької української молодежі» у 1905 році, коли похитнулися підвалини Російської імперії.
 27. 27. Франко І.Я. Перехресні стежки : повість / Іван Якович Франко; гол. ред. С.І. Мозгова; відп. за вип. О.В. Приходченко. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2020. «Перехресні стежки» за жанром – соціально-психологічна повість, у якій традиції соціального роману поєднані з ознаками психологічного роману. Назва повісті символізує перехрестя долі інтелігенції та народу, а також представників різних соціальних верств, професій і національностей (українців, євреїв, поляків). Франко порушує такі соціальні проблеми українського селянства та інтелігенції, як відносини між різними суспільними групами, проблеми влади та підлеглих, зневір'я селян, проблеми тодішнього судочинства, проблеми подружніх стосунків, безправ'я жінки в суспільстві та ін.
 28. 28. Франко І. Я. Зів'яле листя : лірична драма / І. Я. Франко ; пер. на рос. А. А. Ахматова ; пер. на пол. К. Ангельська ; упоряд. і вступ. ст. М. Ільницький. – Львів : Каменяр, 2004. Уже понад сто років розвіюються «листочки зів’ялі» ліричної драми Івана Франка. Та час не ослабив читацького інтересу й уваги літературознавців до неї. В чому ж полягають притягальна сила і мистецька своєрідність збірки, котрі обертають колір пожовтілого листя у нев’янучі шати української поезії? Це питання досі залишається відкритим, бо справжні твори мистецтва тому й живуть у поколіннях, що кожне прочитує їх по-новому. Збірка «Зів’яле листя» написана у 1886–1896 роках. Глибокий ліризм пронизує цей поетичний шедевр. Прототипом головного героя став не так сам Франко, як провінційний учитель на прізвище Супрун, безнадійно закоханий у свою колегу Юлію Шнайдер – поетесу Уляну Кравченко. Після невдалого освідчення він пропав безвісти. Розповідаючи про муки свого нерозділеного кохання, герой ніби розриває жмуток за жмутком, розкидає зів’яле листя своїх пісень, щоб воно, підхоплене вітром, щезло безслідно. Поетична збірка, яка належить до вершинних явищ світової лірики, надрукована мовою оригіналу та в перекладах польською й російською.
 29. 29. Франко Іван Якович (1856–1916). Захар Беркут : [повість] / Іван Франко ; [передм., прим., слов. маловжив. слів Миколи Легкого]. – Харків : Фоліо, 2017. «Захар Беркут» – історична повість Франка про боротьбу тухольської громади (із карпатського села Тухля, що в Сколівських Бескидах) проти татаро- монгольської навали. Написана на конкурс журналу «Зоря» та вперше опублікована в цьому часописі 1883 року. Твір має підзаголовок «Образ громадського життя Карпатської Русі в ХІІІ віці» і є своєрідною авторською візією ідеального суспільного устрою, заснованого на рівноправності, особистій свободі та взаємодопомозі усіх членів громади, що об’єднуються задля відсічі ворогу. Головний герой, іменем якого названо твір, уособлює мудрість, мужність і відповідальність.
 30. 30. Франко Іван Якович (1856–1916). Коли ще звірі говорили / Іван Франко ; худож. Валерія Соколова. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. «Коли ще звірі говорили» – збірка двадцяти казок Франка. Автор утілив ідею дружини Ольги написати історії на сюжети світової літератури, але адаптовані для дитячого сприйняття. На думку Франка, дітям 6–12 років до вподоби казки про тварин, тому персонажі збірки мислять, розмовляють і живуть за людськими звичаями та мають прикмети людської поведінки.
 31. 31. Франко І. Я. Лис Микита : казка : для мол. шк. віку / І. Я. Франко ; ред. М. Т. Рильський ; худож. С. К. Артюшенко. – 3-є вид., зі змінами. – К. : Веселка, 2004. «Лис Микита» – поема-казка про спритного і кмітливого Лиса, який з усіх несприятливих обставин виходить переможцем. Поема спершу вийшла друком 1890 р. у дитячому журналі «Дзвінок» і мала великий успіх, навіть увійшла до шкільних читанок. Дорослий же читач відшукав у казці тонку сатиру Франка на тогочасний суспільний лад і мінливе правосуддя.
 32. 32. Акорди: Антологія української лірики від смерті Шевченка / уложив І. Я. Франко ; худож. Ю. Панькевич ; післям. і прим. М. М. Ільницький. – Репр. вид. з дод. – Київ : Веселка, 2005. Репринтне видання «Акорди» – це антологія української лірики від смерті Шевченка (так визначив упорядник книги Іван Франко). Книжка вперше видана у 1903 році, охоплює півстоліття розвитку української поезії та включає 88 імен. Для сучасного читача період, охоплений Франковою антологією, став уже історією літератури, для самого ж Франка і тодішніх читачів він був живим літературним процесом. Антологія «Акорди» представляє літературну атмосферу другої половини ХІХ ст. і занурює сучасного читача у світ образів та понять, якими жили тоді люди. На окрему увагу заслуговує оформлення книжки, здійснене художником Юліаном Панькевичем. Антологія стала одним із шедеврів поліграфічного мистецтва того часу.
 33. 33. «Все, що мав у житті, він віддав Для одної ідеї, І горів, і яснів, і страждав, трудився для неї…» Іван Франко, рядки з поеми «Мойсей»

27 серпня виповнюється 165 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856-1916) – видатного українського поета, прозаїка, драматурга, літературного критика, публіциста, перекладача, науковця, громадського і політичного діяча.

Views

Total views

125

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

84

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×