Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Одеська національна наукова бібліотека
«Гендерна рівність як запорука
запобігання та протидії
домашньому насильству»
елект...
На підтримку Всеукраїнської інформаційної акції «16 днів
проти насильства» Одеська національна наукова бібліотека,
викорис...
Чеховська І. В. Державна сімейна політика в Україні:
теорія та практика реалізації (Кам'янець-Подільський:
Друкарня "Рута"...
Аніщук Н. В. Основи гендерного права
України : підручник (Одеса : Фенікс, 2013)
Даний підручник є першою
спробою у вітчизн...
Серія видань для відповідальних працівників структурного підрозділу
місцевих органів влади та органів місцевого самоврядув...
Путівник уповноважених осіб/відповідальних працівників місцевих
органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері ...
Путівник координатора заходів у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству (Київ : СТ-Друк, 2020)
Путівник дозвол...
Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до
ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок в Україні
(Київ, 201...
Науково-медичні підходи до проблеми ґендерної рівності :
матеріали доповідей круглого столу, 9 листопада 2018 р.,
м. Херсо...
Левченко К. Б. Ґендерне тяжіння: виклики та
рішення (Харків : Фоліо, 2019).
Дослідження присвячено питанням формування
та ...
Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили
насильство в сім'ї : навч.-метод. посіб. : в 2 т. (Харків :
Права люд...
Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в
сім'ї : навч.-метод. посіб. (Київ : Педагогічна думка, 2011).
Посіб...
Блага А.Б. Насильство в сім'ї (кримінологічний аналіз
і запобігання (Харків : Макаренко, 2014).
Монографія присвячена комп...
Домашнє насильство. Як захистити себе :
Консультація ([б. м.] Winrock International, 2001)
Видання здійснюється в межах
Пр...
Гендерна рівність і протидія домашньому насильству
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Гендерна рівність і протидія домашньому насильству

Download to read offline

«Гендерна рівність як запорука запобігання та протидії домашньому насильству»: електронна виставка, підготовлена відділом зв’язків з громадськостю та реклами Одеської національної наукової бібліотеки в рамках всеукраїнської інформаційної кампанії

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Гендерна рівність і протидія домашньому насильству

 1. 1. Одеська національна наукова бібліотека «Гендерна рівність як запорука запобігання та протидії домашньому насильству» електронна виставка в рамках Всеукраїнської інформаційної акції «16 днів проти насильства» 25 листопада – 10 грудня 2020 р.
 2. 2. На підтримку Всеукраїнської інформаційної акції «16 днів проти насильства» Одеська національна наукова бібліотека, використовуючи широкий спектр інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів, пропонує ознайомитися з електронною виставкою. Мета виставки – показати різноманіття літератури, присвяченої питаннями запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; привернути увагу до актуальних проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків; підвищити обізнаність людей з питань попередження насильства.
 3. 3. Чеховська І. В. Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації (Кам'янець-Подільський: Друкарня "Рута", 2013). У монографії досліджено теоретико- методологічні засади державної сімейної політики України: розкрито сутність, визначено мету, завдання, принципи, функції, досліджено ґенезу та чинники формування. Обґрунтовано доцільність виокремлення її у якості самостійного напряму державної соціальної політики. Виокремлено напрями сімейної політики у світі та здійснено порівняльний аналіз із напрямами вітчизняної сімейної політики. Здійснено аналіз системи суб’єктів забезпечення державної сімейної політики в Україні та розроблено пропозиції щодо її удосконалення. Визначено адміністративно-правові способи і засоби формування державної сімейної політики в Україні.
 4. 4. Аніщук Н. В. Основи гендерного права України : підручник (Одеса : Фенікс, 2013) Даний підручник є першою спробою у вітчизняній юриспруденції висвітлити основи гендерного права України. Розкрито теоретико-методологічні засади гендерної юриспруденції як нового напряму правової науки. Розглянуто гендерне право як нову комплексну галузь права. Підручник призначений для застосування в навчальному процесі вищих навчальних закладів при вивченні таких дисциплін, як «Теорія держави та права» та «Гендерне право».
 5. 5. Серія видань для відповідальних працівників структурного підрозділу місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. Також може бути корисний усім, хто цікавиться питаннями запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Протидія домашньому та ґендерно зумовленому насильству й добробут громад (Київ : СТ-Друк, 2020). Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства: особливості створення і забезпечення (Київ : СТ-Друк, 2020).
 6. 6. Путівник уповноважених осіб/відповідальних працівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії домашньому насильству : практ. посіб. (Київ : СТ-Друк, 2020). Путівник, шляхом відповідей на найбільш поширені питання,дозволяє зорієнтуватися у масиві важливої інформації про домашнє насильство та насильство за ознакою статі, основні нормативно-правові акти у сфері запобігання та протидії цим явищам, міжвідомчу взаємодію суб’єктів та діяльність з організації надання постраждалим комплексної допомоги та підтримки.
 7. 7. Путівник координатора заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (Київ : СТ-Друк, 2020) Путівник дозволяє зорієнтуватися у масиві важливої інформації про домашнє насильство та насильство за ознакою статі, основні нормативно-правові акти у сфері запобігання та протидії цим явищам, міжвідомчу взаємодію суб’єктів та координацію їхньої діяльності на регіональному й місцевому рівнях.
 8. 8. Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок в Україні (Київ, 2018) Видання являє собою публікацію звіту і дослідницької роботи, яка здійснена Українським центром соціальних реформ на замовлення UNFPA, Фонду ООН в галузі народонаселення за сприяння Департаменту з питань міжнародного розвитку Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (UK DFID). Дослідження має на меті проаналізувати процес соціалізації сучасних чоловіків, дослідити особливості їх поведінкових моделей, ставлень та культурних практик, що пов'язані з впливом гендерних норм і стереотипів. На сторінках видання - дослідження маскулінності як концепції чоловічої культури, дискусія щодо ролі чоловіків, їх обов’язків та потенціалу в просуванні ґендерної рівності, ставлення чоловіків до гендерно зумовленого насильства.
 9. 9. Науково-медичні підходи до проблеми ґендерної рівності : матеріали доповідей круглого столу, 9 листопада 2018 р., м. Херсон (Херсон : Гельветика, 2018). У виданні досліджено науково-методичні підходи до проблеми гендерної рівності. Аналізуються питання подвійного змісту гендерної рівності з огляду на її розуміння як рівності прав і можливостей чоловіків і жінок та у контексті гендерної ідентичності. Висвітлюються наукові медичні, психолого-педагогічні, правові та інші аспекти гендеру, серед яких генетична обумовленість та позагенетичні впливи на самоідентифікацію сучасної людини, світовий досвід гендерної політики тощо.
 10. 10. Левченко К. Б. Ґендерне тяжіння: виклики та рішення (Харків : Фоліо, 2019). Дослідження присвячено питанням формування та реалізації ґендерної політики в Україні, починаючи з часів становлення незалежної Української держави. У книзі розкриваються концептуальні, правові, організаційні, адміністративні засади ґендерної політики, їх розвиток і становлення, проблемні питання в різних галузях суспільного життя. Авторка торкається багатьох питань, які є актуальними, але й досі є дискусійними в суспільстві. Книга зацікавить не лише науковців, зокрема юридичних спеціальностей, викладачів, державних службовців, журналістів, громадських діячів, а й широке коло читачів, які переймаються питаннями суспільного розвитку і прав людини.
 11. 11. Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім'ї : навч.-метод. посіб. : в 2 т. (Харків : Права людини, 2013). Навчально-методичний посібник присвячено питанням соціальної та корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, організації та здійсненні такої роботи. Подано загальну соціально- кримінологічну характеристику насильства в сім’ї; викладено теоретичні питання соціальної та психологічної роботи; представлено корекційні програми з особами, які вчинили насильство в сім’ї та методики їх реалізації. Наведено приклади закордонного досвіду проведення корекційної роботи з такими особами.
 12. 12. Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім'ї : навч.-метод. посіб. (Київ : Педагогічна думка, 2011). Посібник присвячено дослідженню теоретичних і методичних аспектів проблеми профілактики насильства в сім’ї. У роботі подається аналіз теоретичних підходів стосовно понять «насильство в сім’ї», «профілактика насильства в сім’ї», розкриваються соціально-педагогічні умови профілактики насильства в неповній, однодітній, багатопоколінній, прийомній сім’ї, додається інформаційно-методичний комплекс з профілактики насильства в різних типах сімей. Особливу увагу приділено роботі класного керівника з профілактики насилля в неблагополучних сім'ях учнів-підлітків.
 13. 13. Блага А.Б. Насильство в сім'ї (кримінологічний аналіз і запобігання (Харків : Макаренко, 2014). Монографія присвячена комплексному аналізу насильства в сім’ї. Здійснено історичний і порівняльний аналіз сім’ї та насильства в сім’ї в українському суспільстві як соціально-правових явищ, розглянуті проблеми визначення поняття та змісту насильства в сім’ї. Здійснений кримінологічний аналіз насильства в сім’ї, в рамках якого розкриті кількісно- якісні показники насильства в сім’ї, наведена кримінологічна характеристика осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та потерпілих від цього явища. Розроблена кримінологічна характеристика злочинів, що пов’язані з проявами фізичного, психологічного, економічного та сексуального насильства в сім’ї. Окремо наведені криміногенні чинники насильства в сім’ї макрорівня, мезорівня та макрорівня. Розкрита вітчизняна система запобігання насильству в сім’ї та запропоновані напрямки її удосконалення.
 14. 14. Домашнє насильство. Як захистити себе : Консультація ([б. м.] Winrock International, 2001) Видання здійснюється в межах Проекту Winrock International «Громадські ініціативи у запобіганні домашньому насильству та торгівлі людьми» за фінансової підтримки Державного Департаменту США, Відділ міжнародної боротьби з незаконним обігом наркотиків та злочинністю.

«Гендерна рівність як запорука запобігання та протидії домашньому насильству»: електронна виставка, підготовлена відділом зв’язків з громадськостю та реклами Одеської національної наукової бібліотеки в рамках всеукраїнської інформаційної кампанії

Views

Total views

143

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

116

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×