Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Одеська національна наукова бібліотека
«Мова. Культура. Ідентичність:
до Міжнародного дня рідної мови»
електронна виставка...
Міжнародний день рідної мови – день, який відзначають щороку 21 лютого,
починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та к...
«Рідна мова й рідна історія, – писав визначний український письменник і громадський
діяч Олесь Гончар, – це ті головні ком...
Вплив суспільних змін на розвиток української мови [Текст] :
[монографія] / Є. А. Карпіловська [та ін.] ; НАН України, Ін-...
Кислюк Л. П. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та
тенденції розвитку [Текст] : монографія / Лариса Кислюк ...
Синявський О. Норми української літературної мови [Текст] / Олекса
Синявський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. П...
Ажнюк Б.М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна [Текст] / Б. М.
Ажнюк ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Рідна мов...
Романюк С. З. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі
(XX - початок XXI століття) [Текст] : монографія /...
Основи культури і техніки мовлення [Текст] : навч. посіб. для студентів
ВНЗ / Інна Кравцова, Любов Шпачук ; ДВНЗ "Криворіз...
Основи наукового дослідження мовної культури соціуму [Текст] : навч.
посіб. / Л.В. Струганець, О.І. Бобесюк, О.А. Веремчук...
Ділове спілкування та культура мовлення [Текст] : навч. посіб. /
Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. – Київ: Це...
Плотницька І. М. Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. /
І. М. Плотницька ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові...
Антисуржик [Текст] : [навч. посіб.] / [О. Сербенська та ін.] ; за заг. ред.
Олександри Сербенської ; Львів. нац. ун-т ім. ...
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне
"Я" [Текст] : монографія / С. Караванський. – Київ :...
Дзюба І. М. Бо то не просто мова, звуки... [Текст] : цикл статей / Іван
Дзюба. - Повторне вид., зі змінами і допов. – Дрог...
Піпаш Ю. Плекаймо слово рідне [Текст] : зб. статей / Юрій Піпаш ;
Закарпат. обл. об-ня ВУТ "Просвіта ім. Т. Шевченка". – У...
Островський В.І. А українською кажуть так... [Текст] / В. І. Островський,
Г. Ф. Островська. - Одеса : Астропринт, 2008.
Ав...
Микитюк О. Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма
[Текст] : навч. посіб. / Оксана Микитюк ; Нац. ун-т "Л...
Читай і знай: довідник-практикум із сучасної української літературної
мови [Текст] : наук. посібник / Н. Дзюбишина-Мельник...
Юриспруденція, журналістика, політика: мовні аспекти [Текст] : зб.
наук. праць / М. В. Мамич, Е. В. Боєва, А. А. Кісельова...
Словник наголосів для працівників радіо та телебачення : близько 800
словникових одиниць [Текст] / А. П. Овчиннікова, Ю. Г...
Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво [Текст] : підручник / Р.С.
Кацавець. – 2-ге вид, допов. – Київ : Алерта, 2018.
У підруч...
Українська мова у світі : зб. матер. III Міжнар.
наук.-практ. конф./ Нац. ун-т "Львівська
політехніка"; Редкол. О. Винниць...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

«Мова. Культура. Ідентичність»: книжкова та електронна виставка до Міжнародного дня рідної мови

Download to read offline

До Міжнародного дня рідної мови, який відзначають щороку 21 лютого, пропонуємо вашій увазі електронну виставку «Мова. Культура. Ідентичність». Представлено нові видання з фонду ОННБ, присвячені дослідженню, вивченню та розвитку української мови

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

«Мова. Культура. Ідентичність»: книжкова та електронна виставка до Міжнародного дня рідної мови

 1. 1. Одеська національна наукова бібліотека «Мова. Культура. Ідентичність: до Міжнародного дня рідної мови» електронна виставка Одеса, 2021
 2. 2. Міжнародний день рідної мови – день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня – 17 листопада 1999 року в Парижі. Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності людини. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. Глибока інтернаціональна повага до інших мов, відчуття їхньої краси, сприйняття їх як творчої стихії, що об’єднує народи і веде до розуміння відображено у вірші Павла Тичини «Чуття єдиної родини»: «До мови доторкнешся – м’якше м’яких вона тобі здається. Хай слово мовлене інакше – та суть в нім наша зостається. Бо то не просто мова, звуки, Не словникові холодини – В них чути труд, і піт, і муки, чуття єдиної родини…»
 3. 3. «Рідна мова й рідна історія, – писав визначний український письменник і громадський діяч Олесь Гончар, – це ті головні компоненти, без яких повноцінне існування нації – неможливе». Найважливішою складовою і основною української національної культури є рідна мова нашого народу. Будучи державною, українська мова входить у всі галузі національно- культурного життя і виконує надзвичайно широке коло функцій в суспільно- державній, економічній та духовній сфері. Українська мова, як і мови інших народів, служить не тільки основним засобом комунікацій. Мова – показник інтелектуального та духовного життя народу й кожної людини. Вона є найбільшим духовним багатством, в якому народ живе, передає з покоління в покоління свою мудрість, культуру, традиції. У кожному слові рідної мови не тільки звукове позначення явища, події, речі, а й найтонші відтінки почуттів і переживань. Пропонуємо Вашій увазі електронну виставку видань, присвячених дослідженню, вивченню та розвитку української мови. Перш за все, це видання Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, провідного багатопрофільного центру лінгвістичних досліджень в Україні, який одержує й поширює нові знання про мову. Заслуговують на увагу історичні та граматичні дослідження провідних українських учених (Л. Кислюк, Є. Карпіловська, Б. Ажнюк, С. Романюк та ін.), що забезпечують наукове підґрунтя для внормування й розвитку української мови. Чимало видань присвячені основам етикету і культури мовлення. Підручники, посібники стануть у нагоді тим, хто прагне вивчати і вдосконалювати українську мову.
 4. 4. Вплив суспільних змін на розвиток української мови [Текст] : [монографія] / Є. А. Карпіловська [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. Дослідники мовної динаміки довели, що для з’ясування тенденцій розвитку мови, чинників змін і характеру їхнього впливу на структуру мовної системи має минути не менше 10 років. Автори монографії пропонують увазі читача дослідження динаміки сучасної української мови під впливом змін у різних сферах життя суспільства, а саме змін в лексиконі, граматичному ладі та нормах української літературної мови за останнє десятиліття. Унаслідок дослідження змодельовано реальний стан мобільних ділянок лексикону й граматичного ладу української мови, який заслуговує на подання в нормативних словниках і граматиках, а також у новій редакції українського правопису.
 5. 5. Кислюк Л. П. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку [Текст] : монографія / Лариса Кислюк ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. У монографії розглянуто сучасний стан української словотвірної номінації у трьох її взаємопов’язаних виявах: системі мови, загальній та індивідуальній мовній практиці. На матеріалі нової похідної лексики, яка поповнила український лексикон за останні понад 25 років, підтверджено роль словотворення як провідного способу української номінації, чинника збереження її типологічних рис. Встановлено фрагменти мовної картини світу сучасного українця, у номінуванні яких словотворчі ресурси мови беруть найактивнішу участь, ділянки словотвірної та лексичної підсистем, що виявляють стабільну активність або демонструють динаміку у відповідь на зміни в житті українського суспільства.
 6. 6. Синявський О. Норми української літературної мови [Текст] / Олекса Синявський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. вид. 1931 р. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. Репринтне видання «Норми української літературної мови» видатного українського мовознавця Олекси Синявського (1887-1937) – це системний опис структури української мови нової доби, поданий у контексті орфоепічних і правописних норм відповідно до «Українського правопису» 1928 р. Великий мовний матеріал автор осмислив і прокоментував задля упорядкування, утвердження й розбудови українськомовного простору України. У книзі приваблюють широкий історичний контекст багатьох мовних елементів, пояснення рекомендованих для вживання нормативних форм, чітка аргументація кваліфікації мовних одиниць як бажаних чи недопустимих. Книга була підручником і порадником для багатьох поколінь і нині залишається цінним джерелом інформації для пізнання й освоєння української мови.
 7. 7. Ажнюк Б.М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна [Текст] / Б. М. Ажнюк ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Рідна мова, 1999. Представлене видання – одне з небагатьох досліджень про українську мову в діаспорі. У монографії розглядаються питання етно- і соціолінгвістичних еволюцій української мови в країнах поселення, досліджуються особливості мовної поведінки і мовної свідомості українців діаспори. «Розвиток української мови в діаспорі - це не просто частина історії національної мови. Це важливий соціолінгвістичний і етнокультурний ресурс, школа виживання і самоусвідомлення. Як відчуття Батьківщини часто загострюється на чужині, так і особливості мовної свідомості рельєфніше постають у двомовному соціумі. Мовна практика діаспори дає безпрецедентний досвід прямих контактів з багатьма світовими мовами й у цьому сенсі є унікальним джерелом даних, частиною національного лінгвофонду» - зазначає автор книги Богдан Ажнюк, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор.
 8. 8. Романюк С. З. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (XX - початок XXI століття) [Текст] : монографія / С. З. Романюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2015. Монографія - перше в українській педагогічній науці системне дослідження розвитку теорії і практики навчання української мови в західній українській діаспорі впродовж XX - на початку XXI століття. Розкрито соціокультурні умови та еволюцію мети, змісту, форм, методів, принципів і засобів рідномовної освіти українців у системі приватного й державного шкільництва Австралії, Англії, Канади та США. Проаналізовано творчу спадщину лінгводидактів українського зарубіжжя, їх внесок у теорію і практику рідномовної освіти закордонних українців. Визначено тенденції навчання української мови в діаспорі та Україні на межі століть, окреслено перспективи творчого використання прогресивних надбань лінгводидактів західної української діаспори в освітньому просторі України.
 9. 9. Основи культури і техніки мовлення [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Інна Кравцова, Любов Шпачук ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. пед. ін-т. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2014. Як чемно привітатися, шанобливо спілкуватися, у різних ситуаціях поводитись у суспільстві? Як працювати над оформленням своєї мовної особистості та домогтися того, щоб мовлення набувало ознак вишуканості. На ці питання частково дає відповідь пропонована книжка. Посібник допоможе поглибити знання української мови і культури спілкування, оволодіти основами теорії і практики мистецтва слова і виразного читання. На сторінках видання автор, в першу чергу, звертається до майбутніх вчителів і педагогів: «Майбутній педагог має досконало володіти технікою мовлення, вміти добирати мовностилістичні засоби відповідно до мети й умов спілкування; сприймати, відтворювати готові та створювати нові тексти; володіти прийомами підготовки і виголошення публічного виступу; застосовувати фахову українську термінологію в різноманітних комунікативних ситуаціях; користуватися загальномовними та спеціальними словниками тощо».
 10. 10. Основи наукового дослідження мовної культури соціуму [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Струганець, О.І. Бобесюк, О.А. Веремчук, І. Я. Заліпська, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; За ред. Л. В. Струганець. – Тернопіль : Вектор, 2015. В умовах розбудови української держави все більшого значення набувають проблеми духовної культури нації. Істотним елементом духовної культури є мова – акумулятор знань і соціального досвіду, першооснова нагромадження культурних цінностей, один найголовніших засобів самовираження особистості. Літературна мова як суспільне явище уособлює цілісність нації, консолідує її, виконує роль ланки, що з’єднує покоління, збирає і зберігає інтелектуальні надбання. У посібнику представлено моделі культуромовного моніторингу різних сфер мовної діяльності соціуму через призму нормативного, лінгвокогнітивного і прагматичного вимірів. Розроблені авторами моделі аналізу слугуватимуть теоретичною основою для написання курсових, бакалаврських і магістерських робіт з української мови.
 11. 11. Ділове спілкування та культура мовлення [Текст] : навч. посіб. / Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення. У пропонованому посібнику представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців. Посібник розрахований на студентів нефілологічних вищих і середніх навчальних закладів, працівників державних установ і організацій та усіх, хто бажає краще оволодіти державною мовою.
 12. 12. Плотницька І. М. Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. / І. М. Плотницька ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 3-тє вид., перероб. й допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери. Розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб – усіх, хто цікавиться проблемами ділової української мови й бажає підвищити рівень мовної культури.
 13. 13. Антисуржик [Текст] : [навч. посіб.] / [О. Сербенська та ін.] ; за заг. ред. Олександри Сербенської ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. Духовне багатство людини й суспільства визначає багато чинників, серед яких надзвичайно важливими є глибоке пізнання та освоєння народної моралі, етикету, культури мовлення. Книга призначена для всіх, хто хоче удосконалити знання української мови, позбутися деформацій, що відчутні в мовленні частини наших громадян, зберегти самобутність українського слова. «Ми щиро прагнемо, щоб, гортаючи цей посібник, звертаючи увагу на цікаві для вас моменти, ви активізували свою мовотворчість, пізнали силу Слова, відчули його енергетику, відповідальність за долю мови титульної нації нашої Держави» - звертається до читача Олександра Сербенська, заслужений професор Львівського національного університету імені І. Франка.
 14. 14. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне "Я" [Текст] : монографія / С. Караванський. – Київ : Видавничий центр "Академія", 2001. «Пошук українського слова» - цикл популярних бесід про лексику української мови, розрахований стати у нагоді шукачам якісного українського слова. Автор книги Святослав Караванський (1920-2016) - український мовознавець, поет, перекладач, журналіст, знайомить з найтиповішими помилками зрусифікованого українського мовлення. На конкретних прикладах окреслює шляхи до відродження традиційної української лексики, розглядає дискусійні правила орфографії і навіть наводить проект правописної реформи на підставі правопису Української академії наук, чинного до 1929 р. . «Праця такої тональності дуже на часі в сучасній Україні. Її з інтересом прочитає і учень старших класів, і студент, - майбутній філолог, як рівно ж і філолог дипломований. Корисно ознайомитися з нею і нашій духовній еліті – письменникам, журналістам, державним діячам» - зазначає у перемові знаний мовознавець Лариса Масенко. Святослав Караванський
 15. 15. Дзюба І. М. Бо то не просто мова, звуки... [Текст] : цикл статей / Іван Дзюба. - Повторне вид., зі змінами і допов. – Дрогобич : Коло, 2012. Статті видатного вченого на захист української мови, друковані в 1988 року в газеті «Вечірній Київ», зараз актуальні ще більше, ніж тоді, коли були написані. Окремою книжкою вони вийшли 1990 року у видавництві «Радянський письменник». Пропонуємо всім, хто вболіває за долю української мови, повторне видання, доповнене кількома новішими публіцистичними виступами Івана Дзюби, а також багатьма цікавими листами-відгуками на його статті. У цих відгуках, що сьогодні є важливим документальним свідченням, простежуються корені сучасної мовної ситуації у нашій державі. «Рідна мова – це найособистіша і найглибша сфера обстоювання свого «я», своєї особистої і національної гідності…» - Іван Дзюба, український літературознавець, літературний критик, академік, громадський і культурний діяч.
 16. 16. Піпаш Ю. Плекаймо слово рідне [Текст] : зб. статей / Юрій Піпаш ; Закарпат. обл. об-ня ВУТ "Просвіта ім. Т. Шевченка". – Ужгород : [б. в.], 2013. У пропонованому виданні подається роз’яснення норм вживання низки українських лексем. Автор книги Юрій Піпаш, із 1997 до 2006 року був редактором газети «Карпатський голос» і вів рубрику «Плекаймо слово рідне» і подавав коротенькі статті із роз’ясненням лексичних понять. Метою автора було допомогти читачам в оволодінні культурою українського мовлення та правопису, вживання термінів, правильного застосування норм літературної мови, усуненні русизмів та елементів суржику. Рубрика була дуже популярною серед читачів і на численні прохання матеріали було видано окремою книжечкою.
 17. 17. Островський В.І. А українською кажуть так... [Текст] / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. - Одеса : Астропринт, 2008. Автори книжки «А українською кажуть так..» пропонують чітке відмежування свого від несвого способом прямого порівнювання мовно-граматичних фактів, узятих з русифікованих джерел (преси, радіо, телебачення) з відповідними прикладами з української класики і народної мови. Саме таке порівнювання чітко виявляє відмінності між українською і російською манерами слововжитку та фразобудування. І саме мовні паралелі здатні якнайшвидше, в процесі щоденної роботи допомогти людям опанувати українську. «Книга буде корисною журналістам, вчителям, викладачам вищих навчальних закладів і студентам, науковцям, працівникам державних установ і діячів культури, - всім інтелігентним людям, які хочуть зорієнтувати своє мовлення на вершини українського письменства та кращі зразки народної творчості і вийти, нарешті, з-під гіпнозу суржикових стереотипів» - зазначають автори Галина Островська і Володимир Островський. Детальніше про книгу і авторів радимо послухати відео-лекцію Володимира Островського «Мистецтво слова».
 18. 18. Микитюк О. Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма [Текст] : навч. посіб. / Оксана Микитюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. У посібнику сучасну українську мову розглянуто в трьох площинах: самобутність, система, норма. Самобутність засвідчена давніми писемними пам’ятками, що виразно ілюструють українські мовні риси. Система – це навзаєм зумовлена та пов’язана в одне ціле вертикаль мовних розділів: фонетики, дериватології, лексикології, морфології, синтаксису та стилістики. Мовна норма – це шлях до впровадження мовленнєвої культури. Посібник містить низку рубрик («Звернімо увагу»), цікавинок, таблиць та мовних плакатів, що допомагають опанувати матеріал та увиразнюють науковий текст.
 19. 19. Читай і знай: довідник-практикум із сучасної української літературної мови [Текст] : наук. посібник / Н. Дзюбишина-Мельник, О. Лаврінець, К. Симонова, Л. Ціпцюра, І. Ярошевич. – Київ : Вид. дім Києво- Могилянська академія, 2018. Навчально-методичний довідник-практикум підвищеного типу, що входить до єдиного комплексу посібників з курсу сучасної української літературної мови, скерованим на поглиблене вивчення основних його розділів випускниками загальноосвітніх шкіл і першокурсниками закладів вищої освіти. Виклад теоретичного програмового матеріалу вдало поєднано з практичними завданнями і вправами. Мета посібника — допомогти випускникам шкіл підготуватися до зовнішнього незалежного тестування. Він може прислужитися і для подальшого підвищення культури особистого мовлення, а також бути використаний на практичних заняттях з української мови.
 20. 20. Юриспруденція, журналістика, політика: мовні аспекти [Текст] : зб. наук. праць / М. В. Мамич, Е. В. Боєва, А. А. Кісельова, А. В. Ковалевська, Н. Д. Ануфрієва, Нац. ун-т "Одеська юридична академія"; Відп. ред. М. В. Мамич. – Одеса: Юридична література, 2014. Колектив кафедри прикладної лінгвістики факультету журналістики НУ «ОЮА» об’єднав результати своїх наукових пошуків у пропонованому збірнику, присвяченому висвітленню питань мови ЗМІ та реклами, політичному дискурсу, правничій лінгвістиці тощо. Переважна частина наукових розвідок ґрунтується на матеріалах дисертаційних досліджень. Автори збірника сподіваються, що теоретичні узагальнення та практичні результати цієї працю прислужаться у практичній діяльності як юристам, так і працівникам ЗМІ, політологам, соціологам та іншим фахівцям.
 21. 21. Словник наголосів для працівників радіо та телебачення : близько 800 словникових одиниць [Текст] / А. П. Овчиннікова, Ю. Г. Монастирська. – Одеса: Гельветика, 2018. Пропонований словник налічує близько 800 словникових одиниць. Він вказує не лише на норми правопису, а й на норми вимови, на наявність синонімів та омонімів, на багатозначність та на наявність несхожих, складних форм у відмінковій парадигмі. У словнику достатньо повно представлені терміни з різних галузей, які найчастіше використовуються в теле- та радіоефірі. Словник укладений на основі Великого орфографічного словника української мови (під ред. Загоруйко О. Я., Паращич В.В., Пращич Я.О.), який, у свою чергу, укладений за чинним четвертим виданням «Українського правопису» і відповідає усім прийнятим на теперішній час нормативним документам.
 22. 22. Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво [Текст] : підручник / Р.С. Кацавець. – 2-ге вид, допов. – Київ : Алерта, 2018. У підручнику розглядаються науково-теоретичні й практичні засади риторики, як науки про ораторське мистецтво. Тут містяться відомості з історії античного судового красномовства та періоду виникнення й розвитку судової риторики в українському судочинстві; мудрі й оригінальні поради античних і слов’янських ораторів щодо опанування тонкощами ораторського мистецтва. Наголошується на правових, етичних, психологічних, логічних, мовно-мовленнєвих аспектах, що є невід’ємними якостями сучасних ораторів. На думку автора «Ораторське мистецтво досить актуальна тема, як складник професійних якостей юриста, особливо тепер, коли Україна прагне інтегруватись у сім’ю європейських народів – неперевершена, оскільки це ще один крок на шляху до розвитку національних тенденцій риторичної культури…»
 23. 23. Українська мова у світі : зб. матер. III Міжнар. наук.-практ. конф./ Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Редкол. О. Винницька-Юсипович, М. В. Гримич, І. М. Ключковська. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. У матеріалах конференції йдеться про проблеми і перспективи розвитку української мови, її ролі як визначального чинника національної культури, збереження національної пам’яті та формування національної самосвідомості. Об’єктом наукового обговорення частіше стають питання методики викладання української мови як іноземної, організації навчального процесу в українознавчих осередках у світі, використання новітніх технологій у навчальному процесі. . Рідна мова - запорука безсмертя нації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Одес. обл. держ. адм., Комітет з питань національностей і міграції, Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького – Київ : Книжкова палата України, 1999.

До Міжнародного дня рідної мови, який відзначають щороку 21 лютого, пропонуємо вашій увазі електронну виставку «Мова. Культура. Ідентичність». Представлено нові видання з фонду ОННБ, присвячені дослідженню, вивченню та розвитку української мови

Views

Total views

198

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

135

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×