Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 apa

1,486 views

Published on

Apa

 • Hello! I have searched hard to find a reliable and best research paper writing service and finally i got a good option for my needs as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • My brother found Custom Writing Service HelpWriting.net and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

3 apa

 1. 1. AAPPAA APA e sângele Pământului... Fii atent la „răzbunarea sângelui“...! (Ion Pachia-Tatomirescu)
 2. 2. CUPRINS 1. Starea naturală 2. Transformări termice 3. Proprietăţi fizice şi chimice. Importanţă şi utilizări-tratarea interdisciplinară 4. Molecula de apă 5. Apa ca solvent 6. Apa potabilă 7. Electroliza apei 8. Poluarea apei 9. Bibliografie
 3. 3. Starea naturală
 4. 4. • Apa este foarte mult răspândită în natură, în toate cele trei stări de agregare: sub formă de gaz sau vapori - ceaţă, aburi şi nori, sub formă lichidă în râuri, mlaştini, lacuri, mări sau oceane şi sub formă solidă sau gheaţă. • Ea acoperă mai mult de 70% din suprafaţa Pământului atât lichida cât şi solidă fiind necesară vieţii de pe Pământ si intră în alcătuirea organismelor vii.
 5. 5. TRECEREA DE LA O STARE DE AGREGARE LA ALTA
 6. 6. MOLECULA DE APĂ • Multe secole apa a fost considerată ca un element. • În 1781, fizicianul englez Cavendish a arătat că apa se formează prin explozia unui amestec de hidrogen şi oxigen, cu ajutorul scânteii electrice. • În 1783, Lavoisier a repetat experienţa, realizând pentru prima oară sinteza cantitativă a apei. S-a stabilit atunci că 2g de hidrogen se combină cu 16g oxigen pentru a da 18g apă. • În 1805, Humboldt şi Gay- Lussac au arătat că apa este formată din două volume de hidrogen şi un volum de oxigen.  Apa naturală constă în amestecul speciilor de izotopi ai oxigenului: 16O, 17O, 18O, cu cei trei izotopi ai hidrogenului: 1H, 2H, 3H. Combinarea acestora generează 18 specii de molecule de apă.
 7. 7. APA CA SOLVENT Apa este considerată cel mai bun dizolvant pentru substanţe.
 8. 8. Apa potabilă Surse de apă potabilă: - apele de suprafaţă (izvoare, râuri, lacuri, mări) - apele subterane (oferă apa de cea mai bună calitate) Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească apa potabilă: - Incoloră - Duritate totală 20° dg - Limpede - Să spumeze cu săpunul - Inodoră - Să nu întărească legumele la fiert - Cu gust plăcut - Puţin mineralizată - Ph 7-8 - Să nu conţină substanţe organice şi germeni patogeni
 9. 9. • Rezervor de colectare a apei. Conţine argilă, alge, bacterii. • Saturator. fierul dizolvat este oxidat, formând un precipitat. • Bazin de amestec. Se adaugă sulfat de aluminiu pentru a precipita argila şi clor pentru a distruge bacteriile. • Bazin de sedimentare. Particulele de argilă se depun. • Filtrare. apa este filtrată prin straturi de nisip fin. • Bazin de clorurare. Se adaugă din nou clor pentru distrugerea bacteriilor. Clorul este un agent oxidant puternic şi reacţionează cu bacteriile. • Bazin de stocare. • Toalete 33%; Chiuvete şi baie 48%; Curãţenie 10%; Gãtit şi bãut 1%. Instalaţiile de tratare a apei nu pot elimina impurităţile solubile în apă, ca de exemplu azotaţii. De aceea apa deversată de pe terenurile agricole în râuri este controlată pentru a verifica dacă azotaţii dezalcalinizaţi sunt în limitele admisibile.
 10. 10. ELECTROLIZA APEI • În prezenţa curentului electric apa se descompune în hidrogen şi oxigen. Procesul poartă numele de ELECTROLIZĂ. • Reacția prezintă importanță practică, fiind o metodă de preparare a hidrogenului şi oxigenului.
 11. 11. POLUAREA APEI • Apa din natură trebuie să fie curată, adică să nu conţină substanţe toxice, dăunătoare vieţii. • Surse de poluare: - poluanţi industriali; - poluanţi agricoli; - resturi menajere; - ape reziduale menajere; - combustibilii din motoarele navelor; - substanţe radioactive.
 12. 12. • Efectele poluării: - modificări climatice; - afectarea echilibrului ecologic; - afectarea vieţii omului (boli, epidemii); - afectarea vieţii animalelor şi a plantelor. • Respectarea legilor ţării în domeniul ocrotirii factorilor mediului înconjurător este o îndatorire a fiecărui om.
 13. 13. VĂ MULŢUMESC!

×