Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pokolenia baby boomers, x, y, c (1)

1,198 views

Published on

prezentacja o pokoleniach: baby boomers, X, Y, C

Published in: Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pokolenia baby boomers, x, y, c (1)

  1. 1. POKOLENIA
  2. 2.  to osoby urodzone w latach czterdziestych i pięćdziesiątych - w Europie Zachodniej i USA był to okres powojennej prosperity,  osoby te wchodziły na rynek prace w warunkach stabilizacji i bogatej osłony socjalnej,  na Zachodzie zaczęto właśnie odcinać kupony od efektów gospodarczych powojennej odbudowy co musiało przekładać się na kształtowanie się postaw osób wkraczających na rynek pracy, CZY W POLSCE ZE WZGLĘDU NA OKRES KOMUNISTYCZNY MOŻNA TAK NAPRAWDĘ MÓWIĆ O “BABY BOOMERS”? Istnieje pewne podobieństwo pomiędzy „baby boomers” a ich polskimi rówieśnikami w kontekście podejścia do pracy i kariery zawodowej - obie te grupy wysoko cenią sobie stabilizację w karierze i przewidywalność zadań. POKOLENIE „BABY BOOMERS”
  3. 3. POKOLENIE X  pokolenie ludzi urodzonych między 1961 a 1981  X oznaczać ma niewiadomą, ludzi, którzy nie wiedzą dokąd mają zmierzać,  „iksy” to społeczeństwo zagubione w chaosie współczesności, wykreowanych przez modę wzorców, szukające odpowiedzi na trudne pytania i sensu własnej egzystencji  wyznacznikiem przynależności była tutaj abnegacja, nonszalancki styl i sposób życia, bezbarwność  często są to ludzie wykształceni, bogaci intelektualnie, materialnie, lecz świadomie uciekający na marginesy oficjalnego życia, niepodatni na spoty reklamowe, okresowe mody, lekceważący konsumpcyjno-rynkowe reguły gry
  4. 4. POKOLENIE Y  są to osoby wychowane we względnym przynajmniej dobrobycie i wkraczające na rynek pracy w warunkach prosperity oraz rynku pracownika lat dwutysięcznych.  „igrekom” bardzo zależy na zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym  mają zresztą trudności z rozróżnieniem obydwu tych obszarów - nie widzą nic zdrożnego np. w korzystaniu z Facebooka w pracy  jednocześnie nie mają też wielkich problemów z pracą w weekendy czy po godzinach, jednakże pod warunkiem, że dzieje się to od czasu do czasu  „igreki” mają duże problemy w podporządkowaniu się autorytetom oraz organizacyjnej hierarchii  mają za to mnóstwo inwencji i kreatywności  są pierwszym pokoleniem, które „od zawsze” w swoim życiu miało internet i telefon komórkowy z SMS-ami,  wolą komunikować się wysyłając tekst (SMS, e-mail, wiadomość na Facebooku) niż bezpośrednio (rozmowa, telefon).
  5. 5. POKOLENIE C connect, communicate, change (łączyć się, komunikować się, zmieniać)  osoby urodzone po roku 1990, które nigdy nie żyły w świecie bez Internetu,  są całkowicie podłączeni do urządzeń mobilnych, online przez 24 godziny na dobę, prowadzący równoległe życie w serwisach społecznościowych,  takie pojęcia, jak: „elastyczny czas pracy”, „praca zdalna” i „elastyczne umowy” są dla nich normą,  najważniejsze dla nich są (w takiej właśnie kolejności): rodzina i dom, pasje, pieniądze oraz praca i kariera,  dlatego też pierwszy pracodawca zostanie wybrany precyzyjnie, żeby warunki pracy odpowiadały potrzebom życiowym; wybór padnie na takiego pracodawcę, który przede wszystkim zapewni możliwości rozwoju, dobrą atmosferę w pracy i elastyczną organizację pracy (zarówno w kontekście czasu, jak i miejsca pracy). Nowe pokolenie chce się w pracy dokształcać i mieć możliwość realizacji swoich pasji.

×