Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Huidige Regelgeving 
• Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) 
• Besluit hygiëne en veilig...
Komende Regelgeving 
• Besluit tot wijziging van 
het Bhvbz 
• Waarom wijziging 
Bhvbz? 
‐ Modernisering 
regelgeving 
(ba...
Nieuwe Wet 
Sturingsfilosofie 
• Middelenwetgeving > doelenwetgeving 
• Eigen verantwoordelijkheid 
• Flexibiliteit en maa...
Komende Regelgeving 
‐ Nieuwe sturingsfilosofie: 
‐ Reikwijdte regelgeving (zwemvijvers / 
tijdelijke baden) 
‐ Structuur ...
Komende Regelgeving 
Mogelijk misverstand 
• Geheel nieuwe zwemwaterregelgeving ? 
• Nieuwe Zwemwaterwet 
• Vervanging Whv...
Komende Regelgeving 
Proces 
• Fase I: wijziging Bhvbz, met 
instandhouding 
van Whvbz 
(wijziging voorzien op 01‐01‐2015)...
Aanverwante Regelgeving 
Arbeidsomstandighedenwet 
• Warenwet 
• Warenwetbesluit attractie‐ en speeltoestellen 
• Warenwet...
Badinrichting 
• Badinrichtingen versus zwemlocaties 
• Zwemlocaties = oppervlaktewater / kustwater 
• Badinrichtingen = k...
Nieuwe BHVBZ hs 2 
Nieuw hoofdstuk II: Badinrichtingen 
Par. 1: Algemene bepalingen en zorgplicht 
Par. 2: Bassins > 0,5 m...
Nieuwe BHVBZ 
Risicoanalyse ‐ 1 
zorgplicht 
risicoanalyse 
maatregelen 
uitvoering 
verslaglegging 
actualisering 
• Home...
Nieuwe BHVBZ 
• Risico’s badinrichtingen 
‐ gezondheid (microbiologische of chemische 
verontreinigingen) 
‐ letsel 
‐ ver...
Nieuwe BHVBZ 
Verantwoordelijkheden exploitant / houder 
(gemeenten e.a.): 
• Zwemwaterkwaliteit, artikel 4 
• Luchtkwalit...
Nieuwe BHVBZ 
• Cyclus risicoanalyse, artikel 6 
Verantwoordelijkheden uitvoerder 
regelgeving (provincie) 
• Registratie ...
Nieuwe BHVBZ 
Verantwoordelijkheden toezichthouder 
(provincie) 
• Whvbz 
• Taakverwaarlozingsregels Provinciewet 
• Ander...
Nieuwe BHVBZ 
badmeester / manager / technicus 
• Badmeester etc. geen wettelijke status 
• Exploitant / houder wel wettel...
Conclusies 
Komende regelgeving = wijziging Bhvbz met instandhouding Whvbz (01‐01‐2015) 
• Op termijn: Omgevingswet waar d...
Stelling 
• Toezicht dat er geen verdrinking 
plaats heeft is geen 
verantwoordelijkheid van de 
ouders, maar van de badme...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BorgingOnline - Erik Hordijk - Zwembad Congres 2014

577 views

Published on

Hoe is het gesteld met de nieuwe wet- & regelgeving vanaf 2015?

Published in: Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

BorgingOnline - Erik Hordijk - Zwembad Congres 2014

 1. 1. Huidige Regelgeving • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) • Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) • Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Rhvbz) • Regeling kennisgeving badinrichtingen • Home Back 
 2. 2. Komende Regelgeving • Besluit tot wijziging van het Bhvbz • Waarom wijziging Bhvbz? ‐ Modernisering regelgeving (badinrichtingen) • Home Back 
 3. 3. Nieuwe Wet Sturingsfilosofie • Middelenwetgeving > doelenwetgeving • Eigen verantwoordelijkheid • Flexibiliteit en maatwerk • Kansen en nieuwe mogelijkheden (innovatie) • Huidige ontwikkelingen zelfregulering (bijv.: Keurmerk Veilig en Schoon) • Home Back 
 4. 4. Komende Regelgeving ‐ Nieuwe sturingsfilosofie: ‐ Reikwijdte regelgeving (zwemvijvers / tijdelijke baden) ‐ Structuur regelgeving (begrippen / redacties) ‐ Eenvoudigere regelgeving / grotere inzichtelijkheid • Home Back 
 5. 5. Komende Regelgeving Mogelijk misverstand • Geheel nieuwe zwemwaterregelgeving ? • Nieuwe Zwemwaterwet • Vervanging Whvbz • Nee dus… • Op termijn worden het zwemmen en baden geregeld op basis van de komende Omgevingswet • Intussen slechts aanpassing Bhvbz met instandhouding • Home Back 
 6. 6. Komende Regelgeving Proces • Fase I: wijziging Bhvbz, met instandhouding van Whvbz (wijziging voorzien op 01‐01‐2015) • Fase II: regelen in komende Omgevingswet (op termijn) • Home Back 
 7. 7. Aanverwante Regelgeving Arbeidsomstandighedenwet • Warenwet • Warenwetbesluit attractie‐ en speeltoestellen • Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen • Woningwet • Bouwbesluit 2012 • Drinkwaterwet • Wet milieubeheer • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden • Wet publieke gezondheid • Provinciewet • Home Back 
 8. 8. Badinrichting • Badinrichtingen versus zwemlocaties • Zwemlocaties = oppervlaktewater / kustwater • Badinrichtingen = kunstmatig aangelegde baden, geen contact met grondwater • Bijvoorbeeld: ‐ Zwembaden, openlucht / overdekt‐ Peuterspeelbaden‐ Whirlpools‐ Floating tanks‐ Fish spa’s‐ Campings Hotels‐ Wellness‐ Sauna’s‐ Pretparken ‐ Ziekenhuizen en zorginstellingen • Zwemmen / baden / duiksport • Randgebeuren (kleedhokjes, douches, toiletten, speelmaterialen, etc.) • Lucht (overdekte badinrichtingen) • Home Back 
 9. 9. Nieuwe BHVBZ hs 2 Nieuw hoofdstuk II: Badinrichtingen Par. 1: Algemene bepalingen en zorgplicht Par. 2: Bassins > 0,5 m. Par. 3: Bassins < 0,5 m. (peuterspeelbaden) Par. 4: Bassins met helofytenfilter (zwemvijvers) Par. 5: Bassins met verhoogd zoutgehalte (floating tanks, bronbaden) Par. 6: Bassins met eigen bron Par. 7: Bassins met eenmalig gebruik water Par. 8: Fish spa’s • Home Back 
 10. 10. Nieuwe BHVBZ Risicoanalyse ‐ 1 zorgplicht risicoanalyse maatregelen uitvoering verslaglegging actualisering • Home Back 
 11. 11. Nieuwe BHVBZ • Risico’s badinrichtingen ‐ gezondheid (microbiologische of chemische verontreinigingen) ‐ letsel ‐ verdrinking • Bescherming gezondheid gebruikers / bezoekers badinrichtingen als het gaat om hygiëne en veiligheid • Doel huidige / komende regelgeving • Home Back 
 12. 12. Nieuwe BHVBZ Verantwoordelijkheden exploitant / houder (gemeenten e.a.): • Zwemwaterkwaliteit, artikel 4 • Luchtkwaliteit, artikel 4 • Onderzoek, artikel 5 • Zorgplicht (incl. randgebeuren), artikel 2a • Cyclus risicoanalyse, artikel 6 • Home Back 
 13. 13. Nieuwe BHVBZ • Cyclus risicoanalyse, artikel 6 Verantwoordelijkheden uitvoerder regelgeving (provincie) • Registratie • Ontheffingsverlening • Nadere voorschriften • Last tot sluiting • Home Back 
 14. 14. Nieuwe BHVBZ Verantwoordelijkheden toezichthouder (provincie) • Whvbz • Taakverwaarlozingsregels Provinciewet • Andere wijze van toezicht a.g.v. sturingsfilosofie • Eindverantwoordelijkheid bij exploitant • Risico van harde handhavingsacties • Risico van straf‐ en civielrechtelijke aansprakelijkheid • Home Back 
 15. 15. Nieuwe BHVBZ badmeester / manager / technicus • Badmeester etc. geen wettelijke status • Exploitant / houder wel wettelijke status • Verantwoordelijkheden badmeester etc. in te vullen via verantwoordelijkheden exploitant /houder • In de praktijk: ieder een rol bij de zorgplicht en de cyclus risicoanalyse • Eindverantwoordelijkheid bij exploitant / houder • Iets anders is aansprakelijkheid achteraf • Home Back 
 16. 16. Conclusies Komende regelgeving = wijziging Bhvbz met instandhouding Whvbz (01‐01‐2015) • Op termijn: Omgevingswet waar de regels over zwemmen en baden in terugkomen • Verantwoordelijkheden > doelstelling regelgeving / nieuwe sturingsfilosofie • Eigen verantwoordelijkheid / maatwerk / innovatie • Nieuw hoofdstuk II badinrichtingen • Zorgplicht • Zwemwaterkwaliteit • Luchtkwaliteit • onderzoek • Cyclus risicoanalyse rondom zorgplicht (sturingsfilosofie) • Aansprakelijkheid achteraf minder van belang • Andere vorm van toezicht (sturingsfilosofie) • Eindverantwoordelijkheid exploitant • Verantwoordelijkheden gebruiker / bezoeker niet vanuit regelgeving, maar vanuit civiele recht • Home Back 
 17. 17. Stelling • Toezicht dat er geen verdrinking plaats heeft is geen verantwoordelijkheid van de ouders, maar van de badmeester! • Ergo: eigen verantwoordelijkheid ouders via algemene voorwaarden / huisregels werkt in de praktijk niet!! • Home Back 

×