Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BH Student Broj 3

Oktobarsko izdanje besplatnog časopisa BH Student je pred vama. I u ovom broju pripremili smo niz zanimljivih tema, istražujući kako bh. studenti žive u inostranstvu, koji su zakonski okviri volontiranja u BiH, te kako pronaći odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. U ovom broju pronaći ćete i savjete o tome kako položiti ispit, ali i informacije o cijenama privatnog smještaja, te niz intervjua sa uspješnim i aktivnim studentima širom BiH.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

BH Student Broj 3

 1. 1. SVJETSKO A NAŠE - BH STIPENDIJE KAKO POLOŽITI STUDENTI U INOSTRANSTVU NA DOHVAT RUKE ISPIT(E)? Strana 8 Strana 18 Strana 20 BROJ 3 / OKTOBAR 2011.Vodič krozzakonski okvirVolontiranje u Bosni i HercegoviniKako i gdje pronaćiodgovarajući privatni smještaj?S početkom akademske godine, osimobaveza oko fakulteta, veliku brigupredstavlja pronalazak smještaja. Pravo na jednake mogućnosti Studenti sa posebnim potrebama
 2. 2. sadržaj BROJ:03 U ovom broju takođevijesti › zabava › teme › konkursi › kolumne Pravo na jednake mogućnosti Poseban dodatak: 08 01 BH Potrošač Stipendije na dohvat ruke Kako i gdje pronaći odgovarajući privatni smještaj? Volontiranje u Bosni i Hercegovini Predstavljamo studente Ucenje nije mucenje Generalna skupština ONA BiH Plus minus Svjetsko a naše - bh. studenti u inostranstvu Kolumna: 30.000 razloga 14 28 Pokažite svoju kreativnost U potrazi u izradi PR za doktorom strategija Senka Trivić Mirela Pejičić Pozivamo sve studentskeIzdavač: organizacije i centre, nevladina iPortal Media Group Pomoćnik urednika: Marketing: udruženja mladih, kao i pojedince Aleksandra Kuljanin Banjaluka: +387 65/538 668 da nam šalju svoje prijedloge,Adresa: Sarajevo: +387 61/514 626 sugestije, mišljenja. Na mail:Meše Selimovića 55/II Redakcija: bhstudent@portalmedia.ba pišite78 000 Banjaluka Erna Saljević Društvene mreže: nam o problemima sa kojima semarketing@portalmedia.ba Bojana Sekulić susrećete, pohvalite dobre primjere bh student i kritikujte loše...V.d. urednik: Grafička priprema: @bhstudent OKTOBAR 2011. | BHSTUDENT | 3
 3. 3. vijesti Otvoren poziv za seminar „Move on“Stipendije za postdiplomskestudije i istraživačke projekteAmbasada Švajcarske projekte. Ovaj program ne Seminar „Move on“ realizuje dva glavna područja: omladinskaKonfederacije objavljuje obuhvata stipendije iz oblasti SHL BiH - „Schüler Helfen politika obrazovanja mladih ikonkurs za stipendije u umjetnosti. Na konkurs se Leben“, njemačka omladinska fond za omladinske projekteokviru Posebnog programa mogu prijaviti kandidati do 35 organizacija koja je u Bosni i FOP. Ukoliko želiš da upoznašza zemlje centralne i istočne godina koji imaju prihvatno Hercegovini prisutna od 1993. 15 novih prijatelja iz različitihEvrope za akademsku pismo za naučno usavršavanje godine i čiji je osnovni cilj da dijelova BiH, a sve to besplatno2012/2013. godinu. Radi se o u Švajcarskoj. Detaljnije pomogne mladima u BiH. SHL popuni aplikaciju i pošalji nadevetomjesečnim stipendijama informacije mogu se dobiti svoje aktivnosti realizuje kroz ermin@shl.ba.namijenjenim osobama putem e-mail-a: sanela.sa stečenom fakultetskom ademovic@eda.admin.ch. Takmičenje za najbolji studentskidiplomom. Prednost imaju Krajnji rok za dostavu aplikacija poslovni planstipendije za istraživačke je 05. decembar 2011. Univerzitetski preduzetnički centar Univerziteta u BanjaPrezentacija stipendija Luci objavljuje Javni pozivnjemačkog parlamenta za učešće u takmičenju za najbolju studentsku poslovnuU Rektoratu Univerziteta demokratsku budućnost svoje ideju. Takmičenje za najbolju podnijeti samo osobe koje uu Sarajevu studentima su zemlje. Stipendije se dodjeljuju poslovnu ideju se provodi u trenutku podnošenja prijaveprezentovane stipendije koje za 120 studenata iz 28 zemalja. okviru projekta Studentski nemaju registrovanu poslovnudodjeljuje Njemački parlament Od tog broja su izabrana dva poslovni vrt i Programa podrške djelatnost.u saradnji sa univerzitetima iz bh. studenata koji će dobiti omladinskom preduzetništvu.Berlina (Slobodni univerzitet u stipendiju za 2012. godinu. Za učešće na konkursu potrebno Projekat finansira UniverzitetskiBerlinu, Univerzitet Humboldt Stipendistima će biti osiguran je dostaviti popunjen obrazac preduzetnički centar i Norveškau Berlinu i Tehnički univerzitet smještaj te besplatna predavanja, prijave u elektronskoj formi na vlada.u Berlinu). Internacionalna uz pomoć od 450 eura mjesečno. e-mail adresu: preduzetnistvo@parlamentarna stipendija Pravo učešća na konkursu imaju upcbl.com. Rok za dostavljanje Stipendiste će izabrati nezavisna(IPS) je namijenjena studenti Univerziteta u Banja prijava je 31. oktobar 2011. izborna komisija Njemačkogvisokokvalifikovanim i politički Luci mlađi od 30 godina sa godine. Obrazac za prijavu parlamenta.zainteresovanim mladim mjestom boravka na teritoriji možete preuzeti na web stranici Studenti se mogu prijaviti Republike Srpske. Prijave moguosobama koje imaju volju da UPC-a: www.upcbl.com. do 30. juna 2012. godine zazajedno sa ostalim činiocima stipendiranje u 2013. godini.aktivno i odgovorno oblikuju Etički i religijski aspekti doniranja organa Povodom Evropskog dana donacije i transplantacije organa Donorska mreža Kantona Sarajevo i Udruženje hroničnih naročito kada je riječ o vjerskim bubrežnih bolesnika KS aspektima. Pored javne tribine, u organizovali su javnu tribinu cilju podizanja svijesti građana, pod nazivom “Etički i religijski ispred Katedrale u Sarajevu aspekti doniranja organa”. Cilj organizovali su potpisivanje javne tribine bio je informisati donorskih kartica i podjelu javnost i srušiti predrasude letaka.4 | BHSTUDENT | OKTOBAR 2011.
 4. 4. www.bhstudent.comPočela predaja projekata za program Sporazum o saradnji sa UniverzitetomCjeloživotno učenje Ćirilo i Metodije iz SkopljaU okviru programa Evropske unije Senat Univerziteta u Zenici je na redovnoj sjednici održanojCjeloživotno učenje (Lifelong Learning početkom oktobra ratifikovao Protokol o saradnji koji su tokomProgramme) objavljen je Javni poziv jula mjeseca potpisali rektori prof. dr Velimir Stojanovski i prof. drza podnošenje projektnih prijedloga Sabahudin Ekinović. Protokolom su predviđeni elementi saradnjeza 2012. godinu. Aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati dve institucije iz oblasti realizacije nastavnih sadržaja na I, II iu Javnom pozivu za neke od programskih aktivnosti. U programu III ciklusu studija, zajedničkim nastupima na I&R projektima,Cjeloživotno učenje mogu učestvovati svi učesnici obrazovnog procesa razmjenama studenata i nastavnog osoblja i drugi elementi odna svim nivoima, kao što su učenici, studenti, nastavno i nenastavno interesa za saradnju.osoblje, organi vlasti nadležni za oblast obrazovanja, obrazovneinstitucije, ustanove za stručno obrazovanje i osposobljavanje, istraživačkicentri, neprofitne i nevladine organizacije, udruženja učenika, roditelja i Studentski vodič kroz bolonjski procesnastavnika, preduzeća, organizacije i pojedinci uključeni u obrazovanje. Na Ekonomskom fakultetu reformski proces visokogAplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati u potprogramu Univerziteta u Tuzli održana je obrazovanja u Evropi kojaJean Monnet, te u ograničenoj mjeri, u svojstvu pridruženog partnera, promocija brošure “Studentski se opredijelila za stvaranjeu centralizovanim aktivnostima (multilateralni projekti i mreže) unutar vodič kroz Bolonjski proces”. jedinstvenog akademskogpotprograma Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig i Projekat je realizovan od strane prostora kao odgovor naTransverzalnog potprograma. studenata Ekonomskog fakulteta sveukupan proces globalizacije u saradnji sa Uredom za nastavu i tehnološkog razvoja, u kojemStipendije francuske vlade za studij i studentska pitanja Univerziteta će biti omogućena akademskaMaster 2 u Tuzli, odnosno prorektoricom i studentska mobilnost kaoFrancuska vlada svake godine za nastavu i studentska pitanja, i prepoznavanje diploma.dodjeljuje studijske stipendije nivoa prof. dr Rejhanom Dervišević. Univerzitet u Tuzli je BolonjskiMaster 2 (postdiplomski studij) Bolonjski proces predstavlja proces definisao kao svojstudentima Bosne i Hercegovine. najvažniji i najrasprostranjeniji strateški cilj najvišeg prioriteta.Stipendijski program uključuje medicina i arhitektura. Kandidaturetroškove smještaja i boravka, kao (CV + Detaljno pismo motivacije)i zdravstveno osiguranje studenta se trebaju poslati najkasnije dotokom školske godine. srijede, 30. novembra 2011. na g.Stipendije mogu biti dodijeljene Pascal Fourneaux, pomoćnik zau svim disciplinama, međutim mobilnost, putem mejl adrese :kao i ranijih godina, Ambasada pascal.fourneaux@diplomatie.gouv.Francuske prije svega istiće fr (kopija na mejl adresu vasvija.tri tematike : francuski jezik, basic@diplomatie.gouv.fr).Obilježen Evropski dan borbe protivtrgovine ljudimaU Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaruobilježen je Evropski dan borbe protiv trgovineljudima, koju su pokrenuli Ministarstvobezbjednosti BiH, Ministarstvo za ljudska pravai izbjeglice BiH i Caritas BK BiH u saradnjisa predstavnicima nevladinih organizacija u ova četiri grada. “Bosna iHercegovina, kao i sve druge evropske zemlje zahvaćena je problemomtrgovine ljudima, posebno ženama i djecom. Statistike o otkrivenimslučajevima i spašenim žrtvama trgovine ljudima ukazuju na to da su djecaiz Bosne i Hercegovine najrizičnija grupa koju trgovci ljudima regrutiraju iiskorištavaju. Trgovina ljudima je vid kriminala, često organizovanog krozkoji trgovci ljudima stiču ogromne zarade“, rekao je Samir Rizvo, Državnikoordinator za borbu protiv trgovine ljudima u BiH. Vođeni porukom „Janisam rob(a)“, velik broj mladih ljudi obučenih u vreće su privlačili pažnjumnogobrojnih prolaznika kojima su dijelili informativne letke. Uličneakcije dio su promotivne kampanje ”Trgovina ljudima je naša stvarnost –SPRIJEČIMO JE” koja ima za cilj edukovanje i podizanje svijesti javnostio problemu koji se itekako tiče naše zemlje. OKTOBAR 2011. | BHSTUDENT | 5
 5. 5. relax Šta? MOtus fest 2011 Šta? 15. Jazz Šta? Neofest Halloween Party Fest sarajevo Gdje? OKC Abrašević, Mostar Gdje? Dom omladine, Banjaluka Gdje? Kad? 28.10. Kad? 29.10. Bosanski Zašto otići? Pred tmurnu kulturni Zašto otići? Ukoliko volite da se mostarsku jesen, kao ispraćaj centar i kostimirate ili budete otkačeni dugog i vrelog ljeta u gradu na Pozorište i drugačiji onda je Neofest Neretvi, održaće se prvi događaj mladih, Halloween Party pravi izbor za iz serijala pod nazivom MOTUS!. Sarajevo vas. Zapamtite i unesite u svoj Cijena ulaznice 5 KM planer 29. oktobar sa početkom Kad? 01. - 6. 11. u 21 čas. Zašto otići? Program Festivala predstavlja presjek aktuelne muzičke scene kroz koncerte vrhunskih jazz umjetnika, koji će prezentovati svoje nove projekte. Šta? Student Party Šta? Nastup Šta? Izložba slika Viktor Azad Majdandžić Gdje? The Basement Bar, Sarajevo Gdje? Klub Gdje? Muzej savremene Sloga, umjetnosti RS, Banjaluka Kad? 27.10. Sarajevo Kad? Do 6.11. Zašto otići? Ako ste bili na Kad? 28.10. Brucošijadi u The Basement Bar-u, Zašto otići? Ako i niste baš onda znate šta vas očekuje. Ovaj Zašto otići? ljubitelj likovne umjetnosti, vrijedi put je Basement još pomjerio Nakon ponekad se pohvaliti društvu da granice i od sada je ulaz na višegodišnje ste svestrani, a ko zna kad već Studentsko veče besplatan. uspješne karijere Azad će prvi budete put nastupati u našem regionu. tamo Publici će se predstaviti uz možda pratnju DJ-a i kolege Jeyz-a, te vam se prirediti istinski rap spektakl. ponešto i dopadne. Šta? Video Šta? Koncert: Shaderwan Code projekcija Gdje? Bosanski kulturni centar, Pink Floyd Sarajevo Gdje? Dom Kad? 11.11. omladine, Banjaluka Zašto otići? Idealna fuzija folk tradicije Zapadnog Balkana, Šta? Koncert: Bend 357 Kad? 27.10. islamske poetike, rock and rolla, Gdje? Demofest klub, Banjaluka Zašto otići? klasičnog jazz zvuka i raskošnih Kad? 29.10. Jer ćete se vokala Arabeski. upoznati Zašto otići? Bend „357“ je sa istorijom jednog od kultnih beogradski crossover/rok/rep/ rock bendova svih vremena, Pink ska bend koji uvijek napravi Floyd-om. Scenarij filma The Wall dobru atmosferu, pa nema je napisao pjevač i gitarist Roger razloga da tako ne bude i ovog Waters. puta.6 | BHSTUDENT | OKTOBAR 2011.
 6. 6. www.bhstudent.comŠta? Koncert: Aleksandra Šta? Književno veče sa DieteromRadović M. GraefomGdje? BKC, Tuzla Gdje? Goethe-Institut, SarajevoKad? 26.11. Kad? 24.10. Šta? Projekcija filma „Ubio samZašto otići? Jer njen glas i Zašto otići? Upoznajte se svoju majku“pjesme vole i mladi i stari, a sa djelima ovog poznatog iAleksandra Gdje? OKC Abrašević, Mostar priznatog njemačkog pisca.se uvijek Kad? 31. 10.potrudi da Zašto otići? Ako izumemosvaki njen činjenicu da je ulaz besplatan,koncert ima još dosta razloga da sebude kako pogleda ovaj neobični filmvizuelno tako kanadskog režisera Xavieri zvučno Dolana. Jedan od njih jesavršen. razbijanje društvenih tabua...Šta? Dr. House Šta? Koncert: Stian Westerhus Šta? Vanja TheFROG -Gdje? Club Palma - Dom mladih, Gdje? Pozorište mladih, Sarajevo Tribute to AmyTuzla Kad? 04.11. WinehouseKad? 20.11. Zašto otići? Da čujete melodiju Gdje? ClubZašto otići? Vesela družina kluba ovog mladog i popularnog Palma - DomPalma uz već dokazanu ekipu norveškog mladih, Tuzladoktora za 2 mix pulta teritorije muzičara. Kad? 29.10.“kliničkog centra” doma, obećavajoš jednu nezaboravnu subotu Zašto otići?uz definitivno najbolji klubski Main floor u Domu mladih u Tuzliprovod u Tuzli! u subotu se posvećuje umjetnici koja je ovaj svijet napustila prerano, ali je iza sebe ostavila bogat opus kao dokaz svog talenta.Šta? Premijera predstave „Gazi Šta? Izložba „Žuta minuta” Šta? Koncert:Husrev-beže“ Richard Bona Gdje? “Java” Galerija savremeneGdje? Bosansko narodno umjetnosti, Sarajevo Gdje?pozorište, Zenica Bosanski Kad? Do 6.11. kulturniKad? 3.11. Zašto otići? Pitanje kojim se centar,Zašto otići? Dati podršku ovaj ulično/galerijski performans Sarajevodomaćim kulturnim snagama bavi je evolucijom do revolucije Kad? 1.11.koje nastoje da na najbolji ili pak revolucijom do evolucije,mogući način obogate pozorišnu kao i da li smo dovoljno evoluirali Zašto otići? Muzika Richardascenu u našoj zemlji. da pokrenemo revoluciju ili Bone otkriva čudesnog pak moramo pripovjedača, vanrednog provesti muzičara, očaravajućeg vokalistu, revoluciju kako a u isto vrijeme i jednog od bi uopšte mogli najcjenjenijih basista našeg evoluirati. vremena. OKTOBAR 2011. | BHSTUDENT | 7
 7. 7. temaSvjetsko a naše - bh.studenti u inostranstvu U prethodnim brojevima „BH Studenta“ pisali smo o mogućnostima mobilnosti za bosanskohercegovačke studente. Pregledavajući različite internet stranice u potrazi za stipendijama, kako u našoj zemlji, tako i van nje, zapitali smo se kako se bh. studenti koji studiranje odluče nastaviti u inostranstvu snalaze Selmir Kličić i koliko su svjetski univerziteti drugačiji od bosanskohercegovačkih. Selmir.Studiranje u odvojeno za prijem na fakultet i College je pomalo komplikovan. Studiranje u SAD-u znatno je za dobijanje stipendije. Cazinjanin Naime, razlikuje se od regularne drugačije od studiranja u BosniSjedinjenim Selmir Kličić, nakon završene aplikacije za univerzitet po tome i Hercegovini, prvenstveno jerAmeričkim srednje škole, studij je odlučio što se prilaže u pisanoj formi, ne u osnovni (bachelor) studij trajeDržavama nastaviti na Lake Forest College-u elektronskoj kao sto je slučaj kod četiri godine. Osim toga, studentAko se opredijelite za studij u Čikagu. „Način na koji sam samog prijavljivanja na fakultet. američkog sistema može seu Sjedinjenim Američkim dobio stipendiju na Lake Forest Veliki dio aplikacije za finansijsku opredijeliti za dva usmjerenja,Državama, potrebno je da uložite glavni i sporedni, koji uopštemnogo truda i nešto novca ne moraju biti slični. Selmir se Veoma mali broj mladih iz BiH setokom prikupljanja potrebne opredijelio za Globalnu politiku odluči za studij u Velikoj Britaniji. i međunarodne odnose kaodokumentacije. Apliciranje naameričke univerzitete na prvi Osnovni razlozi su neiformisanost, primarni smjer, a za sekundarnipogled čini se komplicirano, slaba motivisanost, ali i veliki je odabrao Teatar. Kaže kakoprvenstveno jer je potrebno finansijski zahtjevi koje iziskuje studij. je to za njega jako zanimljivaelektronski popuniti prijave, kombinacija, te dodaje: “Sistem školovanja daje učeniku potpunu pomoć se bazirao na godišnjem slobodu volje prilikom odabira izvještaju porodičnog budžeta, svojih smjerova. Smjerovi se mogu prvenstveno kako bi se potvrdila mijenjati kroz cijelu prvu godinu, nemogućnost pokrivanja troškova dok se učenik ne opredijeli, što univerziteta, što ukazuje i na je olakšavajuća okolnost jer tako ekonomsku razliku naše države možete spoznati šta zaista želite i SAD – a, čineći aplikaciju u studirati.” Iako su američka kultura potpunosti razumljivom. Nakon i sistem školovanja drugačiji od što sam primljen kao redovan bosanskohercegovačkog, Selmir student, dobio sam i obavijest da su tvrdi da našim učenicima nije teško moje finasijske potrebe pokrivene, prilagoditi se kako akademskom, dijelom od samog koledža i tako i aspektima socijalnog američke vlade, te američkog života. Prema njegovim riječima, biznismena Shelby Davis-a“, kaže posebnu prednost bh. učenicima8 | BHSTUDENT | OKTOBAR 2011.
 8. 8. www.bhstudent.com studentima, kao i stipendije Osim idealnih uslova studiranja, koje nude sami univerziteti za malog ali prisnog univerzitetskog uspješne studente. “Preporučio bih kolektiva, stekla sam prijatelje studentima iz BiH da na vrijeme sa kojima i danas kontaktiram, počnu aktivno tražiti stipendije uprkos činjenici da sam se u BiH za studije u inostranstvu, jer je vratila u martu 2006. godine. moguće uspjeti ukoliko se zaista Širok spektar informacija, galerija, posvete tome. Pored nezaboravnog muzeja, izložbi te bijenala i iskustva, studij u Evropi donosi trijenala koji se organiziraju na i mnoge druge prednosti za veoma bogatoj umjetničkoj sceni studente koji ga uspješno završe”, Japana svakako da za studenta savjetuje Emir.daje jaka podloga iz osnovnih i toga studenti prijavljuju godinusrednjih škola, što im omogućava dana unaprijed. Nakon što sam Pored Velike Britanije,prednost u razumijevanju bilo bio primljen na nekoliko fakulteta, bh. studenti imajukojeg predmeta, ukoliko dobro odlučio sam se da nastavim svoj mogućnost studiranjaorganizuju svoje vrijeme. studij na City University London, u Holandiji, Švedskoj, zbog ugleda koji ovaj univerzitet Austriji, Njemačkoj,Dobra, stara ima u cijelom svijetu, kao i zbog Češkoj Republici ili nekojEvropa izuzetnih veza sa industrijom i drugoj evropskoj državiEvropski sistem obrazovanja velikim brojem poslodavaca iz uz ostvarivanje stipendijageneralno se smatra kvalitetnim, cijelog svijeta.” koje vlada države ilia mnogi bh. studenti svoje univerzitet nude mladima Emir je trenutno studentstudije žele nastaviti na nekom iz Bosne i Hercegovine. postdiplomskog ciklusa iz oblastiod evropskih univerziteta, kako Informacijski menadžment. Studij Studentskibi unaprijedili svoje znanje i traje tri semestra, od čega se tokomistražili zemlje koje su nam blizu, dva semestra pohađa nastava, a u avanturizama ipak - daleko. Sarajlija Emir Osim Evrope i SAD-a, da trećem se piše disertacija ili se radi likovnih umjetnosti predstavljajuŠabić, nakon stečene bachelor li ste ikada pomišljali na studiranje šestomjesečna praksa u industriji, neisrcpan izvor inspiracije. Poreddiplome, svoje studije je ove jeseni na nekom udaljenijem kontinetu u zavisnosti od slobodnog izbora. toga, bilo je fantastično uvidjeti svenastavio u Londonu. „Tokom poput Australije, Afrike ili Azije? Obrazovanje u Engleskoj nudi razlike koje postoje u ovoj velikojprvog semestra završne godine Erasmus Mundus programi nude velike mogućnosti onima koji to zemlji koja broji 130.000.000studija putem interneta sam stipendije za studiranje u afričkim žele. „ Fokus je stavljen na studente stanovnika, neuporedivo više odprikupio dosta informacija o zemljama, a nerijetko se može i njihovo aktivno učestvovanje Bosne i Hercegovine.“fakultetima u Engleskoj, sveo izbor pronaći i konkurs za neku od u diskusijama. Velika Britanijana nekoliko fakulteta i prijavio istočnjačkih zemalja, naprimjer Jasmina kaže i da je proces dosta ulaže u sistem obrazovanja,se putem interneta. Sam proces Kinu ili Japan. Nedavno je na pripreme aplikacije i razmišljanja o pa se studentima nudi praćenjeprijavljivanja putem interneta web portalu www.stipendije.ba profilu eventualnog mentora i temi nastave u najmodernijim uslovima.je vrlo jednostavan, ali zahtijeva objavljeno iskustvo jedne naše istraživanja dugotrajan, ali da se Takođe, uspješnim studentimadosta dokumentacije koja se mora studentice koja je otišla u Japan. isplati ukoliko je program na koji se nudi mogućnost istraživačkogprikupiti na vrijeme, pa se zbog Jasmina Gavrankapetanović- aplicirate od krucijalne važnosti za rada, kao i prakse u nekim od Redžić odlučila se da nastavak vaše buduće zanimanje. najvećih svjetskih kompanija, što je studija umjetnosti nastavi u zemlji neprocjenjivo iskustvo.“ Iskustva naših studenata u izlazećeg sunca. „U Japan sam Ipak, veoma mali broj mladih iz otišla u aprilu 2003. godine. Nakon inostranstvu su različita i BiH se odluči za studij u Velikoj šestomjesečnog intenzivnog prilagođena njihovim afinitetima, Britaniji. Osnovni razlozi su treninga iz japanskog jezika na ali ipak pozitivna. Za sve je neiformisanost, slaba motivisanost, Ryukyu Univerzitetu, preselila potrebno uložiti malo truda koji će ali i veliki finansijski zahtjevi sam se bliže svojoj matičnoj se na kraju isplatiti, pa ukoliko vas koje iziskuje studij. Na svu instituciji. Okinawa prefekturalni studiranje u nekoj zemlji van BiH sreću, postoje brojne stipendije univerzitet za umjetnost se nalazi zanima, predlažemo da istražite sve i finansijske olakšice za studij u tik uz dvorac Shuri koji je replika detalje i upustite se u nezaboravnu Emir Šabić inostranstvu koje se nude i našim starog dvorca Ryukyu dinastije. avanturu. OKTOBAR 2011. | BHSTUDENT | 9
 9. 9. tema Studenti sa posebnim potrebamaPravo na jednake mogućnosti Pravo na obrazovanje je jedan od osnovnih elemenata za socijalno uključenje i povećanje životnog standarda. Zbog toga je obrazovanje ključni faktor za osobe sa posebnim potrebama, koje su zbog svakodnevnih životnih izazova i problema, mnogo više isključene iz sistema obrazovanja od ostalih. U cilju adekvatnog obrazovanja za ove osobe, potrebno je obezbijediti jednaka prava pristupa obrazovanju i jednake prilike za studente sa posebnim potrebama.Davor Stjepanović je student druge godinePravnog fakulteta u Banja Luci. Jedanje od malobrojnih osoba sa posebnimpotrebama koji se odlučio da nastavi svojeobrazovanje, a kako kaže najveću podrškuu tome mu pružaju porodica, prijatelji, alii profesori i kolege sa fakulteta. “Najvećiproblem mi predstavlja plaćanje školarinekoju moram da plaćam u punoj cijeni kao isvi ostali studenti. Imao sam dva razgovorasa dekanom fakulteta i šefom Studentskeslužbe koji su mi u osnovi isto rekli, dane postoji zakonska regulativa u okvirunjihovog fakulteta koja reguliše to pitanjei da je taj proces na čelu Univerzitetskog određenom domenu. ” Davorova koleginica o zaposlenju, jer mi je trenutno primarnirektorata. Stipendiju sam primao od grada takođe sa Pravnog fakulteta u Banjaluci, cilj da završim studije.” Njih dvoje su, naBanjaluke i već dvije godine je ne primam apsolventica Jelena Ćerketa kao jedan od žalost, rijetki primjeri da i mladi sa posebnimjer obnavljam drugu godinu. Do prije par najvećih problema, takođe, ističe plaćanje potrebama mogu i trebaju da budu diogodina svi studenti sa invaliditetom imali su domaćeg visokoobrazovnog sistema. školarine. Ona dodaje da na fakultetu imapravo da i nakon obnovljene godine ponovo razumijevanja zbog svoga stanja. “Sve ispiteprimaju stipendiju kada upišu slijedeću Ocjene trenutnog polažem usmenim putem, a za pismeni diogodinu. I tu dobru mogućnost i podstrek stanja sam oslobođena za šta sam vrlo zahvalnasu nam eliminisali. Mislim da Ministarstvo Fondacija za Visoko Obrazovanje – Svjetski svojim profesorima. Nedostatak nešto Univerzitetski Servis Bosne iHercegovineprosvjete i kulture i Ministarstvo finansijatreba mnogo da rade po pitanju osoba sa manji vidim u tome što sve ispite polažem (SUS BiH), u saradnji s univerzitetom uinvaliditetom koje studiraju i da država odjedanput, a mnogo bi mi bilo lakše da ih Tuzli, tačnije Edukacijsko-rehabilitacijskimtreba bar omogućiti volonterski rad takvim polažem parcijalno, ali nije mi u osnovi to fakultetom, R&D centrom univerzitetaosobama kako bi se mogle izraziti u prevelika teškoća. Ne razmišljam trenutno u Sarajevu provodi projekt pod nazivom10 | BHSTUDENT | OKTOBAR 2011.
 10. 10. www.bhstudent.com i neefikasnog rješavanja složenih problema urbanističke probleme na Univerzitetu u u oblasti rehabilitacije i nepostojanja same Tuzli, koje predstavljaju najveći problem politke u oblasti invalidnosti u Bosni i za potencijalne studente sa motoričkim Hercegovini.” poremećajima potrebna su znatna finansijska sredstva, način na koji ovo možemo prevazići Sa pitanjima o problemima i unapređenju jeste što hitnije uvođenje e-obrazovanja koje položaja studenata sa posebnim potrebama znatno manje zahtjeva finasijskih ulaganja.“ obratili smo se i Instituciji ombudsmena za ljudska prava u BiH. Oni su istakli da „su U SUS BiH se nadaju da će upravo pozvali sve organe vlasti u Bosni i Hercegovini provođenjem projekta „Jednake mogućnosti da ne samo sa aspekta pomoći i empatije, za studente s posebnim potrebama u visokom nego konkretnih aktivnosti, prepoznaju obrazovanju” uspjeti učiniti vidljivu razliku mogućnosti osoba sa invaliditetom i potrebu u unapređenju i povećanju broja studenata njihove aktivne uloge u ekonomskom sa invaliditetom. Kao jedan od važnih ciljeva razvoju društva što do danas nije zaživjelo.“ ističe se uspostavljanje kancelarije za podršku U Ombudsmenu dodaju i da najveći broj pri svakom univerzitetu gdje će se studenti osoba s invaliditetom nije svjestan da kršenja sa posebnim potrebama moći informisati o„Jednake mogućnosti za studente s posebnim njihovih prava kao osoba s invaliditetom, mogućnostima obrazovanja za njih.potrebama u visokom obrazovanju “ na npr. nemogućnost pristupa informacijama, “Osobe sa invaliditetom u BiH se još uvijeksvih osam javnih univerziteta u Bosni obrazovanju, zapošljavanju ili zdravstvenim nalaze u izuzetno teškom položaju, bezi Hercegovini. „Uvidjeli smo da na uslugama predstavlja ujedno i kršenje njihovih obzira što su do sada organi vlasti na svimBiH univerzitetima postoji visok nivo osnovnih ljudskih prava. Međutim, kako nivoima poduzimali brojne aktivnosti sa ciljemzainteresovanosti za razvoj strategije i pravog nam je rečeno „Institucija ombudsmena za poboljšanja kvalitete života ove kategorijepristupa osobama sa posebnim potrebama, ljudska prava BiH u proteklom periodu nije građana”, jedan je od zaključaka koji je iznesenkoje su izazov za mnoge univerzitete širom imala dovoljno kapaciteta da se posebno bavi u Specijalnom izvještaju o pravima osobaEvrope. Čvrsto vjerujemo da projekat na položajem studenata sa invaliditetom u Bosni sa invaliditetom, koji je uradila Institucijakojem radimo, može ispuniti naš glavni i Hercegovini, niti je zaprimila pojedinačne ombudsmena za ljudska prava u BiH uzcilj, a to je da je univerzitetsko obrazovanje žalbe koje bi se odnosile na problematiku podršku Norveške ambasade. Uz takvo stanjedostupno svim studentima, uključujući pripadnika ove populacije.“ ne čudi da je i broj studenata sa posebnimi one sa posebnim potrebama”, ističu uorganizaciji SUS BiH. Oni su u svojoj analizi Potrebne promjene potrebama izuzetno mali. Ono što BiH jošpostojećeg stanja zaključili da “Iako osnovna Iza doc. dr Edine Šarić stoji višegodišnje nedostaje jeste i Zakon o registru osoba sBH dokumentacija garantuje jednaka prava iskustvo rada i edukacije o osobama sa invaliditetom, čije nepostojanje onemogućavapristupa obrazovanju osobama sa i spoznaju broja studenata sposebnim potrebama, kao i ostalim invaliditetom. Samo u domenugrađanima, oni su ipak često lišeni Da bi se rješavala ključna pitanja u nagađanja moguće je govoriti oosnovnih prava koja su trenutno visokoobrazovnom sistemu potrebna njihovoj brojnosti, i to za svakifokus u Evropskoj uniji.” fakultet pojedinačno, mada se je partnerska saradnja između smatra da je stvarni broj veći od“Kako bi na na zadovoljavajući Univerziteta i samih studenata s prikazanog, jer je do studenta da linačin govorili o položajustudenata s invaliditetom u invaliditetom. će javno istaći svoj invaliditet ili ne.sistemu visokog obrazovanja u U Okvirnom zakonu o visokomBosni i Hercegovini i donosili generalne obrazovanju u BiH, između ostalog, propisano posebnim potrebama. Prema njenom mišljenjuocjene potreban je prije svega okvir rasprave je “pristup visokom obrazovanju neće biti u našoj zemlji je premala zastupljenostu kojem se treba analizirati dosadašnja ograničen, direktno ili indirektno, prema studenata s invaliditetom na tercijarnomsituacija u Bosni i Hercegovini u odnosu bilo kojoj stvarnoj ili pretpostavljenoj osnovi, nivou obrazovanja. „Da bi se rješavalana osobe s invaliditetom, razvoja inkluzivne kao što su: spol, rasa, seksualna orijentacija, ključna pitanja u visokoobrazovnom sistemukulture, politike ljudskih prava i obrazovne fizički ili drugi nedostatak, bračno stanje, potrebna je partnerska saradnja izmeđupolitike”, stav je doc. dr Edine Šarić sa boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko Univerziteta i samih studenata s invaliditetom.Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Tuzla. ili drugo mišljenje, nacionalno, etničko ili Visokoškolske institucije trebaju aktivnoOna dodaje da „nezavidan položaj studenata socijalno porijeklo, veza s nekom nacionalnom sarađivati s roditeljima, školama, studentima,s invaliditetom i teškoće na koje nailaze zajednicom, imovina, rođenje, starosna dob ili socio-ekonomskim grupama i zajednicama(arhitektonsko-urbanističke i informacijske neki drugi status.“ Trenutna politika u BiH kako bi ohrabrivale i dale podršku svimbarijere, predrasude, neprilagođene udžbenici ne isključuje studente sa posebnim potrebama grupama potencijalnih studenata, počevši odi literatura...) u našem visokoobrazovnom u visokom obrazovanju, međutim sistem djece rane dobi pa sve do učenika sekundarnogsistemu trenutno je vrlo korjenit problem koji visokog obrazovanja nije prilagođen njihovim obrazovanja. Da bi smo riješili arhitektonsko-je refleksija dugogodišnjeg nesistematskog specifičnim potrebama. OKTOBAR 2011. | BHSTUDENT | 11
 11. 11. istraživanjeKako i gdje pronaći odgovarajućiprivatni smještaj S početkom akademske godine, osim obaveza oko fakulteta, veliku brigu predstavlja pronalazak smještaja. Ako niste od onih koji su našli mjesto u domu, ili ne volite ono što domovi nude, imate veliki izbor ponuda privatnog smještaja. Naravno, postoje razne opcije, a mi smo za vas istražili kako se kreću cijene po najvećim studentskim gradovima BiH.Banja Luka na Fakultetu političkih nauka, trenutno SarajevoStudenti koji su odabrali i našli mjesto putnik iz Prnjavora, smještaje je nalazila Kada smo na našoj oficijelnoj fejsbuku nekom od domova, svoje izdatke će putem oglasa. “Prve dvije godine sam stranici BH Student postavili pitanje kakvezaokružiti na cifru od 350 KM, dok oni stanovala u jednoj kući u naselju Starčevica, su ponude privatnog smještaja u Sarajevu,koji su izabrali privatni smještaj, moraju a posljednja dva mjeseca prije kraja druge studenti su najčešće odgovarali da suodvojiti sumu od 700 KM. Nimalo godine putujem iz Prnjavora. Razlog tome ponude najlakše pronalazili putem internetaohrabrujući podatak na samom početku. je skup smještaj koji uz hranu postaje i novinskih oglasa. Iznajmljivanje stanovaStudenti tokom akademske godine plaćaju mnogo skuplji. Pošto se sprema zima i je jeftinije ako se odmičete od centra grada85 maraka mjesečno za krevet i tri obroka hladniji dani moraću se preseliti ponovo u a preporučuju se naselja Grbavica, Dolacdnevno u jednom od domova u Republici Banjaluku da bih redovno i bez kašnjenja Malta, Otoka, Čengić Vila. Takođe suSrpskoj, dok student koji ne spada u one mogla prisustvovati predavanjima”. preporuke upućene za naselja Dobrinja,dvije hiljade studenata koliko sva tri doma U Banjaluku je zbog studiranja iz Mrkonjić Nedžarići, Ilidža gdje je iznajmljivanjeprimaju, prinuđen je da u privatnom Grada došla Tanja Kozomara, studentkinja stana i najjeftinije, ali i mnogo udaljenije odsmještaju za krevet izdvaja čak 150 KM. Ekonomskog fakulteta, a smještaj je našla fakulteta.Za dvosoban stan u centru Banja Luke u naselju Borik. “Stan dijelim sa još pet Studenti su svoja iskustva prenosilatreba se odvojiti od 400 do 600 KM ne cimerki koje plaćaju cijenu od 150 KM, kolegama, rekavši da je moguće pronaćiračunajući u to režije. Najčešće studenti dok ja izdvajam 170 KM. Ovaj smještaj i iznajmiti stan u relaciji od Dobrinje dozajedno sa jednim ili više cimera iznajmljuju sam pronašla preko oglasa, a cijena je nešto Marijin Dvora u iznosu do 200 KM plusjednosobne ili dvosobne stanove, zajedno skuplja jer jednu sobu ja sama koristim. režije, a ukoliko budu dva cimera, troškovidijele troškove kirije i režija koji se kreću od Troškovi su nešto skuplji kada im se dodaju spadaju na 150 KM po osobi.150 do 200 KM. režije i hrana.” Emila Kvrgić, studentica žurnalistike naU oglasima se nalaze ponude za Nešto skupljom ponudom je zadovoljan Fakultetu političkih nauka, otkrila nam jepolunamještene ili nenamještene stanove naš sljedeći student. “Stanujem u naselju da je promijenila više privatnih smještajakoji se izdaju po cijeni od 150 do 200 KM. Petrićevac. Stan sam pronašao uz pomoć za vrijeme školovanja i istakla da joj jeŠto se tiče ostalih ponuda u užem centru brata sa kojim i stanujem i sa njegovom najbitnije da ima slobodu od stanodavca dagrada, a koji pružaju bolje uslove, ponuđene suprugom. Za stan izdvajam 400 KM, samo ona ima ključ svojih prostorija koje jesu cijene i od preko 400 KM. Agencije što nije veliki trošak jer je stan trosoban i iznajmila.”Prve dvije godine sam stanovalanude oglasne ponude za mogućnost odlično opremljen”, rekao nam je Branislav u Širokači, naselju iznad Skenderije. Zastanovanja uz cijene od 200 do 500 KM. Branković, student socijalnog rada na nas tri, kirija je iznosila 300 KM. Svaka odDarija Šarčević, studentkinja novinarstva Fakultetu političkih nauka. nas je plaćala po 100 KM, bila je to kuća.12 | BHSTUDENT | OKTOBAR 2011.
 12. 12. www.bhstudent.com Svima je najbitnija privatnost i komfor kako bismo mogli na najbolji način obavljati svoje studentske obaveze.Gazda je plaćao grijanje i odvoz smeća, a dvosoban stan. Dvosoban, namješten stanmi samo struju i vodu. To je bilo povoljno, u blizini kampusa Sveučilišta, predviđen za125 KM mjesečno. Ali naravno, bitnije nam četiri studenta, košta čak 600 maraka, plusje bilo s kim živimo, od toga koliko plaćaš, režije. Isto košta i stan koji je klimatizovan,pa i to kakve su gazde i gdje su, mogu li a nalazi se u blizini SPC-a Rondo.ulaziti u stan kad požele ili ne. Sada živim Poskupjeli su i stanovi na Balinovcu.na Alipašinom Polju, A faza. Stan ima troškove, a i u mogućnosti ste da zajedno Dvosoban stan, predviđen za 4 osobe,veliki dnevni boravak, dvije spavaće sobe, učite i time poboljšate društveni život. iznajmljuje se po cijeni od 150 KM pluskuhinju, trpezariju, kupatilo i balkon. Živim režije, što je ukupno čak 600 KM. Nešto Takođe, svaki student pri traženju smještajasa još jednom cimericom i svaka plaća po jeftiniji smještaj se može naći izvan središta treba se voditi zahtjevom za osnovno što100 KM plus režije.” grada. Tako kuća u Ilićima košta 250 KM stan može ponuditi. Tu spadaju uredanSlično iskustvo je imala i Adnana P., po osobi plus režije, a ukoliko se troškovi i očuvan namještaj, ukoliko ga ima,studentica Fakulteta političkih nauka, koja stanovanja izvan grada dijele sa cimerima, mašina za pranje veša, televizor, a poje dugo tragala za stanom gdje je sada: smještaj se može pronaći i za 150 KM mogućnosti i internet. Posebna pažnja bi“Tokom traganja sam prošla kroz više mjesečno. . se trebala posvetiti tome da li je smještaj ustanova koji nisu bili naročito komforni bezbjednom okruženju, kao i kakva pravila Cijene su povoljnije i na Rudniku, gdje seni namješteni, i koji su nudili jako malo ili stanodavac poštuje. Na kraju, svima nam je dvosoban stan može pronaći za 400 maraka.ništa za cijenu od 250 do 300 KM. Dok najbitnija privatnost i komfor kako bismo Što se tiče istočnog dijela grada, cijene susam živjela sa cimericom, imale smo stan slične. Za 450 maraka se može pronaći mogli na najbolji način obavljati svojena Grbavici, tačnije u blizini centra za trosoban stan kod Starog mosta, plus režije, studentske obaveze.odvikavanje od narkomanije otvorenog a cijene pansionatipa i koštao je 350 KM + režije. Stan je se kreću oko 200imao hodnik, dnevnu sobu, spavaću sobu, maraka.trpezariju sa kuhinjom i veliko kupatilo.Bio je u suterenu što nama nije odgovaralo Pitali smo i studentejer i nije bilo bezbjedno. Ubrzo sam počela i dobili smo sličnetražiti drugi smještaj. Trenutno plaćam 300 upute. Sobe nalazeKM + režije. Stan se sastoji od dnevne sobe i za 150 KM,i kuhinje, malog hodnika i kupatila, odlično dvosobne stanove zaje namješten, ali se nalazi u Švrakinom selu, 300 KM.što je ipak malo dalje.” Oglasa ima i previše, ali napravivši selekcijuMostar nekih prioriteta kojihI u Mostaru je slična ponuda domova, se držite, olakšaćetei isti problemi kapaciteta, pa su i ovdje sebi potragu istudenti prinuđeni tražiti privatni smještaj. imaćete veće šanseS obzirom na potražnju iz godine u da pronađete upravogodinu, i cijene za iznajmljivanje stanova ono što vam po svimsu počele da rastu, a i stanodavci se vode osnovama odgovara.subjektivnim kriterijima i nije im na umu Ukoliko se odlučiteda svoje cijene spuste. Najskuplji su oni i da pronađete sebiu strogom centru grada, u krugu SPC-a, cimera, BH Studentpotom u blizini kampusa Sveučilišta. Cijene vam daje savjetsoba kreću se od 150 do 250 maraka, a plus: pronađitedvosoban stan u Splitskoj ulici može se nekog kolegu/iznajmiti po cijeni od 500 KM plus režije. icu sa fakulteta.Ista situacija je i u Franjevačkoj ulici za Prepolovićete OKTOBAR 2011. | BHSTUDENT | 13
 13. 13. zdravlje Zdravstvena zaštita studenataU potrazi za doktorom Zdravlje rangiramo na prvo mjesto i to je najčešće prva želja koju upućujemo našim bližnjima i poznanicima. A kako ga očuvati i pronaći adekvatne doktore za njegovo zbrinjavanje, pitanje je sa ko- jim muku muče studenti koji su zbog potreba studija napustili rodni grad. Istražili smo bh. gradove u potrazi za zdravstvenom zaštitom prilagođenoj studentima.Banja LukaVeći broj studenata kojima je Banja Lukapostala prebivalište tokom studentskih danasmatra da im nije potreban lični doktordok su u Banja Luci, neki iz razloga štosmatraju da su dobrog zdravlja, a drugi daposjedovanje još jednog doktora pored onogkojeg već imaju u gradu iz kojeg dolazeje samo gubitak vremena i nepotrebnaprocedura. „Nisam registrovana ni u jednojambulanti porodične medicine u Banja Luci,smatram da mi nije potreban, a ukolikoimam neki zdravstveni problem obraćamse svom porodičnom doktoru u Prnjavoru,odakle i dolazim”, kaže Tijana Španić.„Odličnog sam zdravlja, a kada zadobijemneku virozu prednost dajem prirodnimmedikamentima koje stavljam na prvomjesto. Do zdravlja prirodnom medicinom da mi nije potreban doktor dok studentske domove u Banja Luci i održali predavanje ui domaćom kuhinjom recept je broj jedan”, dane provodim u Banja Luci. Ona se brine amfiteatrima ovih ustanova, gdje smo svimnaglašava student iz Ljubinja, Vladimir o mome zdravlju, dok sam ovdje, a i u prisutnima predstavili svoje usluge i načinĆorović. Prijedoru”, ističe Vedran Đaković. našeg rada. Pored navedenog predavanjaI studenti izvan BiH su skeptični u U Banja Luci djeluje i Mediccare, privatna dijelili smo i brošure kao dodatni načinzdravstvene usluge koje pružaju Domovi specijalistička ambulanta opšte medicine informisanja. Trenutno u našoj ambulantizdravlja. Jedna od njih je Suzana Trbić koja je prošle godine u oktobru mjesecu je registrovano oko 300 studenata. Pošto suiz Hrvatske koja ističe, takođe, da nema pozvala sve studente na korištenje njihovih studenti zdrava populacija našeg društva,svog doktora u Banja Luci i da se za njeno usluga uz plaćanje participacije na ovjerenu tako da nije velik broj njihovog odazivanja.očuvanje zdravlja brine doktor iz Kozarske knjižicu, bez dodatnih troškova. „Ovaj Uglavnom kada dolaze u pitanju su nekeDubice, jer joj je rodbina trenutno tamo projekat smo izveli uz pomoć našeg stručnog stomačne viroze i prehlada. Glavni razlognastanjena. „Majka mi je doktorica tako tima, sa kojim smo obišli studentske zbog čega smo se mi odlučili na ovaj korak,14 | BHSTUDENT | OKTOBAR 2011.
 14. 14. www.bhstudent.com pitanja koja ih muče“ poručuju iz Zavoda. cijenu lijeka. „Broj studenata koji dolaze na preglede je značajan, a mi se trudimo pružiti Pravo na liječenje imaju svi studenti im najbolje uslove i zaštitu. Ambulanta Univerziteta u Sarajevu koji otvore karton u trenutno radi u prvoj smjeni, od 07:00h ovoj poliklinici. Studenti zamjeraju lokaciju do 14:30h. Studenti se najčešće žale na poliklinike jer se nalazi na Koševskom respiratorne infekcije i viroze, te dolaze radi brdu, što je prilično naporno za pješačenje, rendgenskih snimanja i različitih uputnica. međutim i to pitanje je jednim dijelom Uskoro će sa radom početi i stomatološka riješeno početkom tekuće godine: „Kako ordinacija, a u planu je i angažovanje bismo studentima olakšali dolazak na ginekologa“, kazala nam je Nada Marinović, pregled, sa radom je počeo i punkt u medicinska sestra zaposlena u ambulanti. Studentskom domu Nedžarići. Ovo je Ambulanta je nedavno pokrenuta i služi prije svega korisno studentima koji žive u da zadovolji osnovne zdravstvene potrebe udaljenijim dijelovima grada poput Ilidže, studenata, ali je slabo opremljena te se Hrasnice i slično. Zavod za zaštitu zdravlja studenti za sve ozbiljnije intervencije ipak trenutno u svom sastavu ima pet radnihtačnije da ponudimo svoje usluge, naručito trebaju obratiti u Dom zdravlja Mostar. jedinica i pet ambulanti, čime se trudimostudentima koji dolaze iz drugih gradova je studentima omogućiti najbolju moguću Zenicajer posjedujemo informacije da su Domovi njegu.“ Osim Zavoda za zaštitu zdravlja Studenti Univerziteta u Zenici imajuzdravlja prebukirani i da studenti imaju studenata, sarajevski studenti mogu se osiguranu zdravstvenu zaštitu u Domuproblema kada se obrate Hitnoj pomoći zbog liječiti i u JU Dom zdravlja. Ova ustanova zdravlja i ostalim medicinskim ustanovamatoga što nemaju zdravstveno osiguranje. Od ima podružnice u svakoj sarajevskoj opštini, u ovom gradu. Svaki student Univerzitetapočetka oktobra tekuće godine vršimo drugi te studentima udaljenost ne predstavlja u Zenici upisom na Univerzitet regulišekrug registracije u našoj ambulanti, gdje problem. Za besplatno zdravstveno i svoje zdravstveno osiguranje. Studentiočekujemo još veći odziv studenata”, rekla je osiguranje u navedenim javnim ustanovama koji su strani državljani uz uplatuSandra Alavanja, doktor medicine. potrebno je imati ovjerenu zdravstvenu međunarodnog zdravstvenog osiguranjaZa registrovanje u nekom od banjalučkih knjižicu i potvrdu o studiranju u Sarajevu u svojim zemljama porijekla stičuDomova zdravlja potrebno je popuniti ili index. Pored javnih, u Sarajevu djeluju i pravo na potpunu zdravstvenu zaštituformular o mjestu prebivališta, zatim ovjeriti mnoge respektabilne privatne poliklinike, čijikao i studenti iz Bosne i Hercegovine.ga u CIPS-u i imati zdravstvenu knjižicu. su troškovi skuplji, ali je usluga brža. Iako u sklopu zeničkog Doma zdravljaUz prikupljene navedene podatke student se Mostar ne postoji specijalizirana ambulantaobraća ambulanti koju bira po svom izboru. namijenjena studentima, ambulante U okviru Doma zdravlja Mostar otvorenaSarajevo porodične medicine rade uStudenti u Sarajevu za sva Iako su mnogi studenti zbog promjene dvije smjene od 07:00h dozdravstvena pitanja mogu se životne sredine skloni da se sami liječe 19:30h, a njihove uslugeobratiti u JU Zavod za zaštitu dostupne su i studentima. bez konsultovanja ljekara, ipak bi se trebali Zdravstvene ustanove suzdravlja studenata Univerzitetau Sarajevu. Ova ustanova nalazi raspitati o zdravstvu u gradu u kojem stacionirane po cijelomse na adresi Patriotske lige br. gradu, a osim javnih djeluju trenutno borave. i privatne institucije koje36, a tu se mogu obaviti sve vrstepregleda od onih sistematskih nude zdravstvenu zaštitu.koji su potrebni za ljekarska uvjerenja do je Studentska ambulanta koja studentima Iako su mnogi studenti zbogspecijalističkih poput stomatoloških ili osigurava besplatnu primarnu zdravstvenu promjene životne sredine skloni da se samiginekoloških pregleda. „U protekloj godini zaštitu. Ambulanta se nalazi u kampusu liječe bez konsultovanja ljekara, ipak bizabilježen je porast studentskih posjeta Sveučilišta u Mostaru, u zgradi bivše Visoke se trebali raspitati o zdravstvu u gradu upoliklinici, što je ohrabrujući podatak jer zdravstvene škole, na drugom spratu. kojem trenutno borave. U svakom većemnam pokazuje da se svijest o zdravlju kod Posebna pažnja posvećena je studentima univerzitetskom gradu zdravstvena zaštitastudenata razvija. Najčešće nam dolaze koji nemaju trajno prebivalište u Mostaru. za studente je u nekoj mjeri osigurana,studenti koji žele obaviti određeni pregled, Naime, uz zdravstvenu knjižicu i index bilo da je to pri Domovima zdravlja ilibilo da je riječ o primarnoj zdravstvenoj svakom studentu Sveučilišta u Mostaru da djeluje zasebno kao specijalističkazaštiti ili specijalističkom pregledu. Pored omogućene su osnovne usluge poput medicinska ustanova namijenjenatoga, studenti često dolaze da bi dobili previjanja, primanja injekcija i slične hitne studentskoj populaciji. Lični doktor isavjet stručnjaka. Pri ginekološkoj ordinaciji, intervencije, te osnovni pregledi. Studenti ambulanta koju posjećujete treba bitinaprimjer, djeluju Savjetovalište za planiranje u ambulanti mogu dobiti i recept za lijek, vaš izbor, a preglede obavljajte redovno iporodice i Savjetovalište za trudnice, gdje ali ukoliko nisu stanovnici Hercegovačko- uredno kako biste očuvali zdravlje jer jese mladi mogu obratiti za sve odgovore na neretvanskog kantona, moraju platiti punu ono ipak temelj uspješnog i srećnog žiota. OKTOBAR 2011. | BHSTUDENT | 15
 15. 15. Naftaši iz BiH ne rade po tržišnim osnovamaCijena sirove nafte dostigla je najnižu cijenu u posljednjih godinudana, ali se to nije osjetilo na domaćim benzinskim pumpama sobzirom da se cijene nisu smanjile. Razna udruženja potrošača kao ivećinski dio građana iz BiH ogorčeni su ovakvim ponašanjem naftaša.Cijene bezolovnog goriva u BiH u prosjeku su iznosile 2,29 KM kadaje barel nafte na londonskoj burzi iznosio 147 dolara a kada je bareliznosio oko 110 dolara prosječna cijena bezolovnog goriva je bila 2,24KM. Cijena benzina je manja za 2,18 odsto što znači da je za 23 odstoskuplji nego što bi trebao biti. Naftaši navode kako imaju zalihe gorivadovoljne za sedam dana, to znači da im je veliki koeficijent obrtaja ion iznosi 52, što znači da na svaku uloženu marku zarade 3 KM. UBiH porez na cijenu je 40,04 odsto i sve zemlje okruženja imaju većaporezna davanja (Hrvatska 48,43 odsto, Crna Gora 48,67 odsto, Bugar-ska 49,49 odsto, Mađarska 50,67 odsto, Slovenija 50,75 odsto te Srbija50,09 odsto). Vozači su iz dana u dan žrtve naftaša koji pune svojekase na račun svakodnevnih potrošača. - Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača BiH pokrenula je inicijativu za Loša vijest za sladokusce Međunarodni centar za trop- prehrambenih proiz- suzbijanje upotrebe žirantstva kod odo- sku poljoprivredu predviđa da voda koji sadrže kakao bravanja kredita, kao isključivo sredstvo će čokolada gotovo nestati uko- vrijednosti od 110 miliona osiguranja kredita. liko temperature u Zapadnoj KM, podaci su Uprave za Africi porastu zbog klimatskih neizravno oporezivanje i - Pored redovne redukcije vode u Bra- promjena. Vijesti su unijele navedeno je da je najviše tuncu koja traje već tri mjeseca od ponoći nemir među proizvođačima čokolade stiglo iz Srbije, do 6.00 časova ujutro građani se žale na konditorskih proizvoda. Za Hrvatske, Austrije, Turske i slab pritisak tokom cijelog dana. sada je jedno sigurno: očekuje Poljske. Svjetska indus- se značajno poskupljenje. trija čokolade vrijedna je 9 - Pokrenuta je incijativa od strane Proizvođači konditorskih proizvoda u Bosni milijardi dolara a gotovo polovica kakaovca Elektroprivrede RS da se zbog nefunk- i Hercegovini upozoravaju da će ako dođe u svijetu, raste upravo u Zapadnoj Africi, cionisanja Elektroprenosa BiH izmijeni do nestašice ili daljnjeg poskupljenja ove tačnije Gani i Obali Bjelokosti. Međunarodni državni Zakon o prenosu, regulatoru i sirovine na svjetskom tržištu, posljedica centar za tropsku poljoprivredu smatra da operatoru sistema na način da se 110 kV biti značajnije poskupljenje i na prostorima ako prosječna temperatura u Gani i Obali mreža i određene 400 i 220 kV stanice BiH. Problem ne predstavlja samo rastuća Bjelokosti do 2050. godine poraste za 2,3 koje su u funkciji proizvodnje vrate un- cijena kakaa, već i znatni porast cijena stepena, kakaovac više neće moći rasti u tom utar tri elektroprivrede. drugih sirovina koje se koriste u proizvodnji području, prenosi Huffington Post. Cijena ka- čokolade, pa su se proizvođači našli u prob- kaovca, osnovnog sastojka raznih čokoladnih - BiH i Albanija zainteresovane su za razvoj lemima. U BiH tokom prošle godine uvezeno bombona i čokolada, udvostručila se u i unapređenje odnosa i saradnje na bilater- je blizu 20 miliona kilograma čokolade i proteklih pet godina. alnom i multilateralnom nivou, saopćeno je BiH uvozi krompir, šljive i jabuke!? iz Parlamentarne skupštine BiH. - Neto gubitak 1.600 najvećih preduzeća BiH je u prvih osam mjeseci ove godine obustave uvoz robe koja se može proizvesti u u Republici Srpskoj u prvih šest mjeseci ostvarila izvoz od 5,437 milijardi, dok je uvezla Bosni i Hercegovini. Ovakvom stanju najviše je ove godine iznosio je 212 miliona maraka 10,14 milijardi KM, što znači da je ostva- doprinijela poljoprivreda u kojoj je ove godine i manji je za 52,5 miliona u odnosu na ren deficit u iznosu od 4,577 milijardi KM. ostvaren minus od milijardu i po KM. Bosna isti period prošle godine, dok je njihova Pokrivenost uvoza izvozom i dalje je manja i i Hercegovina ima potpisane sve potrebne neto zarada istovremeno iznosila 302,5 iznosi 54,3 odsto, što su veoma zabrinjavajući međunarodne ugovore o vanjskoj trgovini miliona i smanjena je za 33,8 miliona podaci jer je očekivan rast izvoza s obzirom na koji mogu zaštititi zemlju od prekomjernog maraka. izlazak iz recesijskog perioda. Uvoz je i dalje uvoza, ali je problem što se svjesno ide na dominantan ali vlasti ne poduzimaju ništa da nepoštivanje tih zakona i odredbi. Potražite nas na: Portalmedia.ba,16 | BHPotrošač16 | BHSTUDENT | JUN 2011.
 16. 16. Tržište Republike Srpske preplavile kineske igračke pune štetnih sastojaka Zdravstvena inspekcija RS u saradnji sa u FBiH, a 11 lutki, za koje se radi super- Agencijom za nadzor nad tržištem BiH, u pro- analiza, stavljene su van prometa do konačnih teklom periodu naredila je uništavanje 164 rezultata. Sve igračke su porijeklom iz Kine igračke, koje su sadržavale više od 0,1 odsto a u sedam slučajeva uvoznici su iz FBiH. ftalata. Rezultati kontrole inspekcijskih orga- Inspektori su uradili 40 pregleda u kojima na upućuju na drastične negativne posljedice je zatečeno 129 komada igračaka, od čega uvoza neprovjerene robe, nakon što su u su 37 imale adekvatno upozorenje a 87 nije lutkama, plišanim medvjedićima i robotima imalo nikakvo upozorenje za roditelje. Za 92 sa etiketom „Made in China“ pronašli štetne igračke naloženo je postavljanje upozorenja sastojke. Zdravstvena inspekcija RS u saradnji o magnetima. Roditelji pri kupovini moraju sa Agencijom za nadzor nad tržištem BiH u voditi računa o tome gdje kupuju i šta kupuju. proteklom periodu naredila je uništavanje odsto, uzeto je deset uzoraka i samo u jednom Najveći broj neispravnih igračaka porijeklom 164 igračke, koje su sadržavale više od 0,1 slučaju utvrđeno je da je uzrok ispravan. U je iz Kine, jer ih ima najviše na tržištu. Ovakve odsto ftalata. Prema odluci o ograničavanju prometu je zatečena 181 igračka, odnosno igračke su najjeftinije a s obzirom na kupovnu stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za proizvod za djecu. Od ovog broja 164 su već moć stanovništva, najčešće su predmet djecu koji sadrže ftlate u iznosu većem od 0,1 uništene, šest komada je vraćeno dobavljaču kupovine. Svaka sedma kontrola uoči prekršaj - Ambasador Slovačke u BiH Miroslav Svaka sedma kontrola cijena ili izdavali prekršajne naloge. Mojžita posjetio je bijeljinsku Prehram- u trgovinama RS ukazala je Svakodnevno intenzivno benu industriju “Sava – Semberija”, gdje je na neki prekršaj, pokazuju kontroliranje zakonskih sa rukovodstvom ove fabrike razgovarao podaci Republičke uprave za aspekata u svezi sa cijenama o mogućnostima plasmana proizvoda u inspekcijske poslove RS za u prodavnicama u RS ne daje ovu zemlju. prvih devet mjeseci ove godine. velike učinke te potrošačka U Inspektoratu navode da se udruženja smatraju da je na - Novim Nacrtom zakona o zaštiti nepravilnosti u najvećem broju terenu isuviše malo inspe- potrošača RS na precizan način slučajeva odnose na nepravilno ktora. Zakonom o cijenama obuhvaćeno osam osnovnih prava isticanje cijene, zadržavanje RS je predvišeno da firme potrošača. cijene iako je marža na proizvode snižena, mogu biti kažnjene od 5.000 do 15.000 KM te neregularnosti prilikom evidentiranja ukoliko vidno ne istaknu cijenu robe, uko- - Program unapređenja proizvodnje cijena u poslovnim knjigama. Inspektori liko ona nije formirana putem kalkulacije, merkantilne pšenice u Republici Srpskoj su u zavisnosti od stepena povrede propisa te kada na proizvodu nije istaknuta samo za period od 2011. do 2016. godine rješenjem nalagali otklanjanje nedostataka jedna cijena i to u domaćoj valuti. predviđa povećanje sjetvenih površina sa dosadašnjih 25.000 na 75.000 hektara, Skuplje povrće i meso saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS. Iako niko ne spominje povećanje plata i penzija, dugo se priča o mogućim poskupljenjima - Najveći prerađivači voća i povrća u RS voća, povrća, mesa i mesnih proizvoda. Sead izlaze iz uspješne prerađivačke sezone, a Jelač, sekretar Udruženja poljoprivrednika u gotovo kompletnom sirovinskom bazom BiH naglašava kako bi moguća poskupljenja, ove godine snabdjeli su se od domaćih izuzev mesa, bila neopravdana. S obzirom da je proizvođača. na domaćem tržištu 35 do 40 odsto domaćih jesenje kulture, pšenica, raž i zob nisu stradale. proizvoda jer se ostalo uvozi. Sa druge strane, Za većinu stanovništva u BiH nema prihvatljivih - Uprava KJP ZOI’84 OCS d.o.o. donijela suša koja je zahvatila pojedinačne slučajeve a cijena, sve je skupo jer su primanja niska. Zbog je Odluku o akcijskoj prodaji sezonskih nikako tržišne proizvođače jer su oni trebali nemogućnosti ispaše, odnosno prikupljanja ski karata za sezonu 2011./12., koja je več riješiti pitanje navodnjavanja. Činjenica je da su dovoljno hrane za stoku koja je uništena sušama, počela i trajat će do 14. novembra ove nastradale proljetne kulture kao što su kukuruz moguće je poskupljenje mesa i mesnih proiz- godine. i soja koje ipak u našim krajevima malo ima, ali voda., Intermezzo.ba i na Facebook.com BHPotrošač | 17 JUN 2011. | BHSTUDENT | 17
 17. 17. studijeStipendije na dohvat ruke Studentima stipendije uvijek privlačno zazvuče, ali rijetki su oni koji se zaista pozabave dokumentacijom i istraživanjem koje sve stipendije se nude. Poznato je da je ekonomska kriza, i da je sve manje novca koji se može odvojiti za kvalitetno školovanje, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu, zato su tu brojne stipendije koje će olakšati učenje onim najupornijima.Da li vas možda interesujestudiranje u Švajcarskoj,Švedskoj, Velikoj Britaniji ilimožda u S.A.D.u? Nemojtemisliti da nije moguće iz Bosnei Hercegovine otići i nastavitiškolovanje u nekoj od ovih i još umnogim drugim zemljama širomEvrope i svijeta. Na vama jekoliko ćete strastveno istraživatine biste li pronašli ono što jepravo za vas, ali imajte na pameti- moguće je!Već smo na samom početkurekli da je i studiranje u samojBiH jako teško i u novčanomsmislu zahtjevno, zato i tu stipendije.ba/stipendija/609 informacije o istim i prema ustanovama u ak. 2011/12.,postoji olakšica u vidu opštinskih konkurs otvoren do 3. novembra; - The Weidenfeld Scholarships tome, potrebno je znati kakostipendija: ako ste student u ako ste pak student u Sarajevu i and Leadership Programme for pravilno aplicirati. UpravoBanja Luci, evo nečeg za vas: vi imate brojne mogućnosti što the internationals students at zbog nepravilnog apliciranja iliKonkurs za dodjelu stipendija se tiče kantonalnih stipendija, University of Oxford, 2012 UK- studentske nepažnje, desi se daGrada Banja Luka studentima zato požurite; ili za vas koji biste obavezno provjerite o čemu se stipendija isklizne iz ruku. Slijedeprvog ciklusa na visokoškolskim ovdje radi, nećete zažaliti. neki od bitnih savjeta kako do Velike Britanije http://www. Uputstva aplicirati: Da li vas možda interesuje studiranje u za pravilno • Pažljivo istražite, a onda apliciranje aplicirajte samo na one programe Švajcarskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji ili Danas se nude razni programi koji se tiču vas i koji će vam možda u S.A.D.u? Moguće je otići tamo! stipendiranja i mnoge zaista odgovarati u potpunosti;18 | BHSTUDENT | OKTOBAR 2011.

×