Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

StudentINFO septembar/oktobar 2012

Pred vama je novo izdanje besplatnog magazina StudentINFO, dvobroj za mjesec septembar/oktobar, u kojem donosimo pregršt zanimljivih tekstova, savjeta, korisnih informaicja. Uživajte...

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

StudentINFO septembar/oktobar 2012

 1. 1. Najčešće zablude u vezi sa Svaki sistem ima svojihEdipov kompleks studentskim seminarima prednosti i nedostataka Strana 10 Strana 18 Strana 20 BROJ 7 / SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012.Moje putovanje u PoljskuOnog trenutka kada sam dobio pismo o prihvaćanju nominacije za obavljanjeprakse u Poljskoj, tačno sam znao da će upravo tih 6 sedmica da budu nevjerovatnoi nezaboravno iskustvo.Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BH)Vratiti diskurs o ustavnim promjenama u sferu javnostiStudentski kreditiPočetak nove školske godine uvijek donosi veće troškove. Nije jednostavno ujednom mjesecu platiti studijsku godinu, naći i takođe uplatiti smještaj, a uz to„nabaciti“ i koju novu krpicu uz torbu. A hrana? Da i o tome treba razmišljati...
 2. 2. sadržaj BROJ:07 U ovom broju takođe Konkurs za studente zavijesti › zabava › teme › konkursi › kolumne novinarske priče Relax 8 Studentski krediti Edipov kompleks Moje putovanje u Poljsku Intervju: Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH Najčešće zablude u vezi sa studentskim seminarima Jačajmo NVO sektor EU grantovima! Plus/Minus Problem dvostrukih smjerova Postovi sa najviše na master studijama klikova ... 11 12 Dijeta za studente Čuju li se “Glasovi mladih”? Pozivamo sve studentske Redakcija: Društvene mreže: organizacije i centre,Izdavač: Dajana Boroja bh student nevladina i udruženjaPortal Media Group Bojana Sekulić Stefan Janković @bhstudent mladih, kao i pojedince daAdresa: nam šalju svoje prijedloge, intermezzo.ba/Meše Selimovića 55/II Grafička priprema: sugestije, mišljenja. Na mail: studentinfo studentinfo@portalmedia.78 000 Banjaluka Mirela Pejičićmarketing@portalmedia.ba ba pišite nam o problemima Marketing: sa kojima se susrećete,V.d. urednik: 051 214 828 pohvalite dobre primjere iSenka Trivić kritikujte loše... Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.030-053-9-3/12, od 19.3.2012. godine, “Student info” Banja Luka, upisano je u Registar javnih glasina pod rednim brojem 624. SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012. | STUDENT INFO | 3
 3. 3. vijesti750 stipendija za motivisanei mlade studenteAmerički univerzitet u Bosni Posebne četverogodišnjei Hercegovini (AUBiH) daje750 stipendija za brucoše i stipendije se dodjeljuju na osnovu imovinskog stanja, Novi ciklus besplatnihtransfer studente u vrijednostiod 5,000,000 KM. Studenti socijalnog statusa, uspjeha u školi i uspjeha na prijemnom radionica zakoji se upisuju u akademsku2012/2013. godinu, na osnovu ispitu. Stipendije za transfer studente jednog semestra kreativna zanimanjavlastitih postignuća, moći moguće su onim studentima Opština Stari Grad, Sarajevo i Udruženje za razvoj društva „Kap“će ravnopravno učestvovati koji žele da urade transfer na najavili su da se od 8. septembra, od početka nove školske godine,u procesu stipendiranja, AUBiH da uče po Američkom nastavlja drugi ciklus besplatnih edukacija za kreativna zanimanjačime će na taj način svojim sistemu obrazovanja. Američki za učenike. Cilj projekta je animiranje mladih osoba sa područjaangažmanom moći umanjiti univerzitet u BiH je jedini Opštine Stari Grad da steknu nova znanja i iskustva u vannastavnimtroškove studija na AUBiH-u. univerzitet u regiji koji pruža aktivnostima, koja im mogu biti potrebna u daljem životu, pa čak iBudući studenti će biti u prilici američki sistem obrazovanja. prekretnica. Namjera ovog projekta je da se podigne svijest mladihostvariti jednu od tri kategorije AUBiH stvara nove lidere i o potrebi dodatne edukacije, sticanje novih znanja i vještina kojestipendija: 1.) standardne tako doprinosi razvoju kako su usko povezane za novim tehnologijama. Tokom šest mjesecistipendije 2.) posebne politčkog tako i ekonomskog (septembar 2012.-februar 2012.) bit će održani sljedeći kursevi začeterogodisnje stipendije 3.) sektora Bosne i Hercegovine. učenike: Opšta informatika, rad sa TV kamerom, video montaža,stipendije za transfser studente. Student koji žele da apliciraju rad u programu Photoshop, DTP prelom novine (rad u programuStandardne stipendije se za stipendiju mogu to učiniti Quark). Radionice će se održavati u O.Š., “Mula Mustafa Bašeskija”,dodjeljuje na osnovu prosjeka putem besplatne info linije: ulica Logavina broj 52, subotom u terminu od 10-12h. Za prijaveu srednjoj školi i osvojenih 080 020 137 ili putem e-mail: učenika i više informacija molimo da kontaktirate Udruženje “Kap”,bodova na prijemnom ispitu. admission@aubih.edu.ba. 061 828 409 ili email udruzenjekap@gmail.comYouth Policy - Uskoro početak serije obuka!EUNYP započinje sa serijom ciljne grupe (članovi NVO položaj mladih na svim nivoima.treninga koji će biti besplatni sektora i službenici zaduženi za Obrazac za prijavu će uskoro bitiza sve učesnike, a čija provedba primjenu omladinskih politika dostupan.će se odvijati na deset lokacija na opštinskom i kantonalnom Ne postoje ograničenja u vezi saširom BiH, od oktobra 2012. nivou širom BiH) u smislu brojem tema za koje se možetegodine do juna 2013. godine. efikasnog identificiranja i prijaviti. Kriterijumi za odabirTeme koje će biti pokrivene traženja mogućnosti za provedbu učesnika će biti primijenjeni uovom obukom imaju za cilj projekata koji će pomoći BiH u zavisnosti od broja dobijenihizgradnju kapaciteta glavne njenom nastojanju da poboljša aplikacija. Fondacija Studium: Konkurs za dodjelu stipendijaUpravni odbor Fondacije Studium objavljuje =200,00 KM na tekući račun stipendiste. c) da nije stariji od 27 godina.slijedeći Konkurs za dodjelu stipendija Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti Rok za podnošenje prijava je 01.10.2012.u školskoj 2012/2013 godini. Fondacija koji ispunjavaju slijedeće opšte uslove: godine.O dodjeli stipendija odlučuje UpravniStudium dodjeljuje 4 stipendije studentima odbor Fondacije u roku od 15 dana od danaUniverziteta u Sarajevu i to: Visina svake a) da je državljanin Bosne i Hercegovine; zaključenja konkursa. Sve stipendije supojedine stipendije je =2000,00 KM godišnje, b) da je student na jednom od fakulteta nepovratne. Više informacija možete naći naa isplaćuje se u 10 jednakih mjesečnih rata po Univerziteta u Sarajevu; www.fondacija-studium.org.4 | STUDENT INFO | SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012.
 4. 4. Stipendije za UNV predstavio brošuru o volontiranju u BiHdoktorske projekte U duhu naporau Švajcarskoj da promoviše volonterizam kao mogućnost za razvoj i angažovanje u zajednici , Program UNV-a u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom predstavlja brošuru o volontiranju u BiH. Cilj brošure je da informiše korisnike o tome šta jeste volontiranje, a šta nije, kako bi volonterski rad trebao biti organizova, te kako se i sami mogu uključiti. Ograničeni tiraži brošure će biti dostupni u CISO centrima i partnerskimKomisija za dodjelu stipendija stranim studentima (ESKAS) Vlade organizacijama ili je u PDF formatu možete preuzeti na UNV.ba webŠvajcarske Konfederacije je objavila konkurs za stipendije (Swiss stranici.Government Excellence Scholarship) za akademsku 2013/2014.godinu. Stipendije su namjenjene za doktorske, postdoktorske Nagradni konkurs za studentestudije i istraživačke projekte u Švicarskoj. Programom nisu za novinarske pričeobuhvaćeni bachelor i master studiji kao ni studiji umjetnosti.Detaljnije informacije o stipendijama možete pronaći na straniciŠvajcarskog saveznog sekretarijata za obrazovanje i istraživanje:http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_laender/bosnia_and_herzegovina_en.html. Uputstva i formulari sedostavljaju na zahtjev putem maila: sar.vertretung@eda.admin.ch ilisanela.ademovic@eda.admin.ch. Aplikacije se moraju dostaviti do15. novembra 2012. na adresu: Ambasada Švicarske, Josipa Štadlera15, 71000 Sarajevo, s naznakom: stipendija.“Green Fest” otvoriokonkurse za prijavljivanje U sklopu projekta Prevencija korupcije u visokom obrazvanju kroz unapređenje transparentnosti na univerzitetima u BiH, Transparency International Bosne i Hercegovine želi prikupiti i objaviti novinarske priče studenata o korupciji u visokom obrazovanju. Nagradni konkurs se raspisuje u kategoriji za tekstove za štampane medijie, dužine od 600 do 2000 riječi. Dvadeset (20) radova koji budu zadovoljavali uslove konkursa biće objavljeni u specijalizovanom biltenu koji će TI BiH pripremiti i distribuirati s ciljem jačanja svijesti studenata i„Urbana ekologija i održivi Autori svoje radove mogu akademske zajednice o problemu korupcije u visokom obrazovanju.razvoj“ predstavljaju glavnu predložiti za prikazivanje na Tri najbolja rada biće nagrađena novčanim nagradama u iznosu odtemu raspisanih konkursa za Festivalu do 10. oktobra 2012. 500 KM, a nagrade za ostale objavljene radove iznosiće 150 KM.prijavljivanje amaterskih i godine, dok će lista izabranih Pravo prijavljivanja na konkurs imaju svi studenti sa područja Bosnekratkih filmova, za program radova za prikazivanje biti i Hercegovine. Novinarski radovi mogu uključivati članke, intervjue,ekološkog filma „Green Screen dostupna 5. novembra 2012. kolumne, te istraživačke priče. Rok za dostavljanje radova i prijavuFest“ koji će se održati u sklopu godine na zvaničnoj stranici na nagradni konkurs je 10.10.2012. godine. Radovi se dostavljajuMeđunarodnog festivala „Green Fest“-a (www.greenfest. u štampanom formatu ili na CD-u, na adresu: Transparencyzelene kulture “Green Fest” u rs), gdje se mogu naći sve International Bosne i Hercegovine, Gajeva 2, 78000 Banja Luka,beogradskom “Domu omladine” potrebne informacije u vezi sa sa naznakom: Nagradni konkurs za novinarske priče. Uz radove jeod 14. do 16.11.2012. godine. prijavom na konkurse. neophodno dostaviti i potvrdu o statusu studenta. SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012. | STUDENT INFO | 5
 5. 5. relax Šta? Sarajevo Green Festival Šta? PechaKucha Night Banja Luka Vol. 6 Kada? Od 27- 30.9.2012. Kada? 29.9.2012. Gdje? Hotel Holiday Inn Gdje? Dom omladine, Banja Luka Zašto otići? Kroz stručna predavanja na kojima će 60 Zašto otići? Ove godine deset svjetskih i priznatih stručnjaka izlagača predstaviće svoj izraz govoriti prvog dana o održivoj kreativnosti, a pored prezentacija arhitekturi, drugog o održivoj Šta? Noć istraživača planirano je održavanje i PopArt ekonomiji, a trećeg o kreiranju Marketa, kao i afterparty Muzička Kada? 28.9.2012. groznica. održivog grada sa fokusom na Sarajevo, posjetioci će moći i kroz Gdje? Više lokacija u Banja Luci 3 radionice, 11 izložbi i mnoštvo Zašto otići? Jeste li skoro poželjeli promotivnih neku promjenu, novu iskricu u aktivnosti vašoj svakodnevnici, nešto da vam uživati u novim probudi inspiraciju i udahne život i kreativnim u zaboravljene kreativne ideje? ostvarenjima. Ako jeste, Noć istraživača je baš ono što vam treba! Šta? Turneja Brit Floyd Šta? Koncert Damir Urban & 4 Kada? 03.11.2012. Kada? 28.09.2012. Gdje? Olimpijska dvorana Zetra, Gdje? Dom Mladih, Sarajevo Sarajevo Zašto otići? Hm, bolje pitanje je Zašto otići? Liverpoolski zašto ne otići, pogotovo što je sastav Brit Floyd, koji slavi Šta? Sajam koledža cijena ulaznice 8 KM. zadivljujuću muzičku ostavštinu Kada? 6.10. i 8.10. Pink Floyda, u sklopu ‘A Foot Gdje? Druga gimnazija, Sarajevo i In The Door World Tour-a 2012’ Američki kutak, Banja Luka svoj će veličanstveni tribute show predstaviti 3.11. (subota) Zašto otići? Ovo je prvi sajam te u Olimpijskoj dvorani Zetra – J. vrste, i posjetioci će imati priliku A. Samaranch u Sarajevu te 6.11. da razgovaraju sa predstavnicima (utorak) američkih koledža i univerziteta u Dvorani te da saznaju više o samom Borik u studiju u SAD, stipendijama koji ti Banjoj univerziteti daju i svemu ostalom Luci. što ih zanima. Šta? Premijera filma „Kombi“ Šta? Kampanja Ćutanje nije zlato – Progovori pametno! Kada? 29.9.2011. Kada? Do 7.10.2012 Gdje? Dom omladine, Banja Luka Gdje? Studentsko pozorište Banja Zašto otići? Ovaj kratkometražni Luka film na kojem je radila grupa Šta? Nastup Lord of the Dance Zašto? Banjalučko Studentsko mladih ljudi iz svijeta umjetnosti pozorište pokrenulo je kampanju Kada? 21.10.2012. govori o muško-ženskim “Ćutanje nije zlato – Progovori odnosima i klišeima prilikom pametno!” koju će završiti 6. Gdje? Zetra, Sarajevo upoznavanja. oktobra, na dan predizborne Zašto otići? Lord of the Dance Film je nastao tišine uoči lokalnih izbora u Bosni najveći je plesni show u svijetu, na ideji mladog i Herecgovini, a cilj je da skrene koji je pokrenuo irski step plesač fotografa pažnju svih relevantnih institucija Michael Flatley 1996. godine, od Bojana Janjića i nadležnih ministarstava u Vladi kada ruši sve rekorde gledanosti. koji je režirao Republike Srpske na teško stanje Njihove predstave dosad je vidjelo ovaj film, matične scene tog pozorišta. Najavljene su i izložbe različitih više od 60 miliona ljudi u čitavom a scenario umjetnika, a oktobar je rezervisan svijetu, a prodali su i više od pet potpisuje za gostujuće predstave i za nastupe miliona DVD-a i CD-a. Admir Skula. mladih banjalučkih bendova.6 | STUDENT INFO | SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012.
 6. 6. Šta? Koncert Šta? Prikazivanje Šta?Motherfunky live filma “Mi još Mobilni živimo ovdje” festivalKada? 29.9.2012. Kada? 3.10.2012. Kada?Gdje? DFK (DemoFestKlub), BanjaLuka Gdje? Dom 8.11.2012. omladine, Banja LukaZašto otići? m:tel Demo Gdje?takmičenje je završeno! Titulu Zašto otići? Izuzetno zapažen Skoplje,najpopularnijeg benda nosi nezavisni dokumentarac koji BitoljDeparted iz Banja Luke, dok je otkriva jezik i istoriju jednog (Makedonija)svirku u DFK klubu osvojio bend indijanskog plemena predstavićeMotherfunky iz Prijedora. sama autorica koja će nakon Zašto otići? “Mobilni festival” projekcije govoriti o filmu, te je trenutno jedini festival ove o svojim bogatim iskustvima vrste u regionu koji je uspio da u snimanju i produkciji opstane. Festival je do sadaŠta? Međunarodni dokumentaraca. Dan poslije,festival animiranog predstavio stotine domaćih i 4. oktobra u 10 časova, Anne inostranih filmova snimljenihfilma “Banjaluka Makepeace održaće i predavanje2012” mobilnim telefonom. Svako ko do na Akademiji umjetnosti uKada? Od 23- 28.10.2012. Banjaluci za sve zainteresovane 5. novembra pošalje film snimljen studente filma, režisere, mobilnim telefonom može daGdje? Više gradova u BiH učestvuje na konkursu. Više na producente i druge filmskeZašto otići? Jedan od najboljih profesionalce. http://mobilefestival.net/.animatora današnjice, Estonac PritParn, biće specijalni gost festivalaa ljubitelji animacije iz Banjaluke, Šta? Salon Zašto otići? Izložbu tradicionalnoGradiške, Mrkonjić Grada, Sarajeva,Trebinja, Bijeljine i Tuzle imaće fotografije organizuje Univerzitetski foto-priliku da pogledaju filmove sa “Banjaluka 2012” kino klub Banjaluka i “Foto Art”, afestivala kratkometražnog filma Kada? Od 18.10. - 12.11.2012. sigurni smo da ćete uživati u izboruKlermon Feran sa programom Gdje? Kulturni centar Banski dvor, fotografija koje ćete moći vidjetifrancuskih animiranih filmova. Višena www.banjalukanima.org. Banja Luka tokom perioda trajanja salona. SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012. | STUDENT INFO | 7
 7. 7. tema Studenti filozofije i sociologije nailaze na razne probleme pri upisu na master studijeProblem dvostrukih smjerova na master studijama Još jedno od pitanja koje se pokreće uvođenjem Bolonjskog sistema studiranja na banjalučki Univerzitet jeste da li se studenti dvosmjera filozofije i sociologije koji su studirali po starom sistemu moraju odreći jednog dijela svoje diplome pri upisu na master studije?Razlike između Za vrijeme svojih diplomskih studija sam položio dosta ispitastarog i novog koji su sada predviđeni za master studije tako da su mi ti predmetisistema sada priznati. Nisam morao raditiPo novom sistemu studiranja ne nikakvo bodovanje diplome, opostoji smjer filozofija i sociologije tome niko nije ni pričao.već su to sada dva smjera, takoda se studenti koji su studirali po Ne iznenađuje me što se još uvijekstarom sistemu pri upisu na master ne zna dosta pojedinosti o masterstudije moraju odlučiti za jedan studijama na našem fakultetu, miod njih. smo eksperimentalna generacija i ko zna koliko će još generacijaProblem biti eksperimentalno i susretati Nakon toga sam pokušala da se sa problemima za koje niko navalorizacije upišem master u Novom Sadu, fakultetu ne zna rješenje.ili bodovanja prošla sam na prijemnom ispitu Redovno se susrećem sa raznim ali sam vrlo brzo naišla na komplikacijama koje se pokušavajudiploma novi problem, morala sam da riješiti tek kada se pojave u praksiIskustva studentice filozofije i izvršim valorizaciju tj. bodovanje pa je to veoma dug i konfuzansociologije koja je studirala po diplome kako bih se izjednačila proces.starom sistemu Tijane Savić sa studentima koji su diplomskegovore o mnogim propustima Tako će se vjerovatno i problem studije završili po novom,i nejasnoćama u vezi sa ovim diploma rješavati tek na kraju Bolonjskom sistemu. Na fakultetuproblemom. master studija kada postane u Novom Sadu su mi rekli da je neizbježno da se mora riješiti.“Po završetku diplomskih studija, kod njih to jednostavan proces koji košta 20 KM ali da ja toprošle godine, sam htjela da upišem moram uraditi na svom matičnom Za dvosmjerovemaster u Banjaluci ali su mi nafakultetu rekli da nema dovoljno fakultetu tj. u Banjaluci. Međutim, na ostalimzainteresovanih studenata i da kada sam to na svom fakultetumaster studije za moj smjer zbog pokušala uraditi saznala sam da fakultetima joštoga neće ni biti organizovane. je to ovdje dugotrajan proces koji traje i do nekoliko mjeseci i uvijek ne postoji da za to moram platiti 300 KM. master Bez mastera na FPN-u Nakon toga sam odustala od Filozofski fakultet nije jedini Studenti koji poslije završenog prvog ciklusa studija planiraju master studija u Novom Sadu i koji je imao duple smjerove, na da upišu master na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci, ove upisala master iz socijalnog rada u Filološkom fakultetu još uvijek godine to neće moći, zbog toga što je uprava ovog fakulteta Banjaluci za šta mi uopšte nije bilo postoji smjer Srpski i italijanski odlučila da ipak sačeka sa upisom novih postdiplomaca do oktobra potrebno bodovanje diplome.” jezik za koji ne postoji master u iduće godine. Prodekan za nastavu na Fakultetu političkih nauka Banjaluci. Univerziteta u Banjaluci Aleksandar Vranješ rekao je da idućeg Master studije iz filozofije su ipak mjeseca tek počinje drugi semestar tekućeg master studija, organizovane i u Banjaluci ali sa Takođe, na Prirodno zbog čega ne mogu otvoriti vrata novoj generaciji studenata. zakašnjenjem od nekoliko mjeseci. matematičkom fakultetu “Ministarstvo prosvjete i kulture RS lani je zakasnilo sa odlukom Student filozofije i sociologije postoji odsjek za Informatiku i o raspisivanju master studija, tako što su nam poslali dozvolu tek koji je, takođe, studije završio po matematiku koji nema master krajem kalendarske 2011. godine. Na osnovu toga prvi semestar starom sistemu je upisao master studije u Banjaluci. Za te smjerove master studija počeo je tek u martu ove godine. Da ne bismo i iz filozofije. Želio je da ostane se planiraju organizovati master sljedeće godine imali sličan problem ako bismo počeli od marta anoniman kako bi izbjegao studije narednih godina, ali kako će 2013. sa novom generacijom, ispravićemo grešku koja je nastala probleme na fakultetu. “Pošto se riješiti problem izjednačavanja usljed kašnjenja, pa ćemo iduću generaciju upisati u oktobru iduće sam završio dvosmjer filozofiju starog i novog sistema i odricanja godine”, istakao je Vranješ. i sociologiju pri upisu na master jednog dijela diplome to se još studije sam se odlučio za Filozofiju. uvijek ne zna.8 | STUDENT INFO | SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012.
 8. 8. finansijeStudentski krediti Početak nove školske godine uvijek donosi veće troškove. Nije jednostavno u jednom mjesecu platiti studijsku godinu, naći i takođe uplatiti smještaj, a uz to „nabaciti“ i koju novu krpicu uz torbu. A hrana? Da i o tome treba razmišljati...Svi smo upoznati sa činjenicom da je studiranjeulaganje za koje vjerujemo da će nam se, nesamo vratiti, već i više puta uvećati nakonzavršetka fakulteta. Iznos koji su neki spremni,a drugi u mogućnosti da odvoje za sve troškovestudiranja mogu biti vrlo različiti. Tako naprimjer student koji cijelo vrijeme studiranja živisa roditeljima, kojem je fakultet dvije stanice odzgrade, koji je pri tom na budžetu na državnomfakultetu može da prođe tri puta jeftinije(naravno koji nije pobornik samo firmiraneodjeće i sl.) nego njegov kolega iz drugog grada,na privatnom fakultetu i sl.Tako i studentski život odražava dobro poznatuživotnu činjenicu da je jedno šta želimo a sasvimdrugo šta možemo. Međutim, nisu stvari takocrne. Naime, kako je to već praksa u cijelomesvijetu, i kod nas većina banaka nudi studentske e mail, mogućnost izdavanja VISA kartice za do visine troškova studija, odnosno zbirakredite, različitih iznosa i na različite periode. internet. godišnjih upisnina za vrijeme trajanja redovnogNjima možete prebroditi ovaj udarni talas Hypo banka nudi namjenske i nenamjenske studija, do 10 godina uz max. greis period odtroškova pred početak nove godine studija, ili studentske kredite za plaćanje diplomskih i 54 mjeseca. Kredit se studentima odobrava naiznos iskoristi za neka studijska putovanja i dr. postdiplomskih studija u BiH i inostranstvu, osnovu potvrde o redovnom studiju i računaPonuda je šarolika, a na vama je da izaberete za za upis u školsku godinu. Ukoliko student na osnovu profakture izdate od stranesebe najbolju opciju. nije u radnom odnosu, u kreditni odnos je visokoškolske ustanove. Studenti/postdiplomci,Ponuda banaka državljani BiH koji su u stalnom radnom potrebno uključiti sudužnika koji ima stalnaKako je konkurencija u bankarskom sektoru odnosu, stariji od 21 godine i za koje Banka mjesečna primanja te najmanje jednog jemca.sve veća, tako i njihovi proizvodi postaju sve utvrdi adekvatnu kreditnu sposobnost, odnosno Dodatni instrument obezbjeđenja možepovoljniji za krajnjeg korisnika, u ovom slučaju roditelji, bračni drug ili staratelji studenata/ biti i osiguranje kredita, što je definisanimstudenta. Naime, uz samo odobravanje kredita postdiplomaca ako student/postdiplomac nije u parametrima proizvoda ostavljeno kao opcija.često se dobijaju i neke druge pogodnosti. Tako stalnom radnom odnosu mogu da apliciraju za Studentski kredit je isključivo namijenjen zaNova banka nudi uz studentski kredi i besplatno ovaj kredit. Potrebno je da se uz kreditni zahtjev pokriće troškova školarine na visokoškolskimotvaranje računa, platnu karticu bez naknade za priloži potvrda o upisanoj godini studija. Iznos institucijama”, ističu u Raiffeisen Bank BiH.izdavanje i vođenje, besplatno slanje izvoda na kredita je do 15 hiljada KM, sa rokom otplate I većina drugih banaka nudi kreditne proizvode do 5 godina. namijenjene studentima, a svaka ima slobodu U Hypo banci smo saznali i da se krediti najviše da definiše sisteme obezbjeđenja kreditnog koriste upravo za plaćanje školarine i drugih plasmana. upisnih obaveza, ali i za nabavku didaktičkih Oprez: Sitna slova materijala. „Takođe, posebna pogodnost je i niža Ma koliko nekad na prvu studentski krediti naknada za obradu kreditnog zahtjeva u odnosu izgledaju kao najbolje rješenje, ne treba na klasičnu komercijalnu ponudu kredita, dok brzopleto se upuštati u njegovu realizaciju, čak je otvaranje i vođenje transakcionog računa za i ako se radi o manjim iznosima. Naš savjet je studente bez naknada. Svi studenti koji otvore da prije nego što se odlučite za bilo koju banku, transakcioni račun imaju mogućnost i pozajmice odvojite dovoljno vremena da se upoznate sa u iznosu do 200 KM“, poručuju iz ove banke. svim uslovima pod kojim dižete kredit, te da ne budete stidljivi i tražite sve potrebne informacije. Studentski kredit spada u vrstu namjenskih Tek kada prikupite sav materijal, na miru kredita, odnosno kredita koji imaju jasno uporedite ponude, i u dogovoru sa roditeljima, definisanu namjenu. Za ovom vrstom kredita rodbinom, partnerom donesite odluku. postoji interes, obzirom da su oni u pravilu cjenovno povoljniji u odnosu na nenamjenske, Takođe, informište se malo i o kretanjima kursa tj. novčane kredite, rekli su nam u Raiffeisen i uopšte o samom sistemu kreditiranja, a ugovor Bank BiH. pročitajte detaljno, i ne potpisujte sve dok vam i ona najmanja slova ne budu jasna. “Studentski kredit se odobrava u max. iznosu SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012. | STUDENT INFO | 9
 9. 9. psihologijaEdipov kompleks Sigmund Frojd je prvi definisao pojam Edipovog kompleksa, objašnjavajući ga kao vrstu konflikta koji nastaje u jednom periodu razvoja ličnosti čovjeka i koji može da ima pozitivan i negativan epilog.Frojd je uveo teoriju odlikuje: nepromišljenost,psihoanalize, po kojoj svaki nepokolebljivost, imaju previšepojedinac, u toku svog razvoja, samopouzdanja, mogu bitiprolazi kroz određene faze. To narcisoidne. Ove osobe su čestosu: oralna, analna, falusna, faza promiskuitetne ili razvijajulatencije i genitalni stadijum. druge neprihvatljive oblikeNazivi ovih stadijuma potiču seksualnog ponašanja. Boje se iliod glavnih razvojnih zadataka, su nesposobne da pokažu ljubav ikojima dijete treba da ovlada teško održavaju dugotrajne veze.u konkretnom periodu. Često se kod ovih ljudi javlja iNerazrješenje određenih problem prihvatanja autoriteta,konflikata tokom razvoja, Frojd pa mogu biti pretjeranosmatra odgovornim za neke dominantni ili totalno inferiornikarakteristike ličnosti u odraslom i skloni samopovrjeđivanju.dobu. Cjelokupno ponašanje Takođe, mogu biti nesigurni u usmjeravanje seksualne želje u suštini ima istu problematikučovjeka, po Frojdu, rezultat je pogledu seksualnog identiteta, prema roditelju suprotnog pola, i ishod. Naziva se Elektrinželje za doživljavanjem užitka. pa se Edipov kompleks dok roditelja istog pola dijete kompleks, a njega je opisaoTa motivacija je organizovana ponekad smatra korjenom doživljava kao rivala i prema švajcarski psihijatar i psihologu dva instinkta − seksualnost i homoseksualnosti. njemu se ponaša agresivno. Karl Gustav Jung, koji je jednoagresivnost. Ove osobe često biraju Kada dijete postane svjesno da vrijeme bio Frojdov prijatelj i uŠta je Edipov su njegove želje zabranjene i početku podržavao njegove teze zanimanja u kojima su važnikompleks? grešne, javlja se snažno osjećanje i mišljenja. izgled tijela, seksualnost iU falusnoj fazi razvoja ličnosti, krivice, odustajanje od libidalnih autoritativnost, pa postaju Posljedicekoja traje od treće do šeste i agresivnih poriva prema policajci, modeli, vojnici, nerazrješenoggodine života, djeca stiču prve roditeljima i taj momenat se prostitutke. Frojd je Edipov Edipovogpredstave o svojoj seksualnosti. smatra razrješenjem Edipovog kompleks smatrao inicijatorom kompleksaPočinju da uočavaju polne kompleksa. Razrješenje Edipovog osvajačkih težnji i umjetničkih U slučaju da se ne odbacirazlike, frojdshvataju da su dječak kompleksa kod dječaka nastupa djela mnogih istaknutih na kraju falusnog stadijuma,ili djevojčica, a takođe uviđaju i kada dječak uviđa da mu je velikana, kao što su Napoleon i Edipov kompleks se odražavada su mama i tata različiti. Vide otac previše moćan protivnik, i na ponašanje osobe i na neke Aleksandar Makedonski.razliku između muških i ženskih on se u strahu od očeve kazne karakteristike ličnosti u daljem Mit o Edipugenitalija i počinju da obraćaju poistovjećuje sa njim, a odustaje životu. Osoba zadržava erotske Edipov kompleks je naziv dobioviše pažnje na njih. od erotske privrženosti majci. To pobude prema majci pa obično po sinu tebanskog kralja Laja iEdipov kompleks, koji se je razvoj kastracione anksioznosti. za partnerku traži njoj sličnu njegove žene Jokaste − Edipu.normalno javlja i razrješava u Kod djevojčica je situacija malo osobu. On je, po grčkoj mitologiji, nefalusnom periodu, zapravo jeste složenija i nosi drugačiji naziv, ali Osobe sa Edipovim kompleksom znajući da mu je otac, ubio kralja i oženio se svojom majkom, sa kojom je imao četvoro djece. Frojd je Edipov kompleks smatrao inicijatorom osvajačkih Kraljica se saznavši istinu o težnji i umjetničkih djela mnogih istaknutih velikana, kao svom sinu Edipu objesila, a on je što su Napoleon i Aleksandar Makedonski. iskopao sebi oči i do kraja života lutao svijetom.10 | STUDENT INFO | SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012.
 10. 10. zdravljeDijeta za studenteMnogi studenti se tokomstudiranja svakodnevno hraneu studenskim menzama ipekarama, pritom ne paze nazdravlje i često nakupe višakkilograma. Istražili smo kakostudenti za mali budžet mogujesti zdravo i kvalitetnoMišljenjestručnjakaAko si student, to podrazumijevaskromniji budžet za prehranu,a istovremeno dinamičnosti puno obaveza ali i uz neštomanje novaca i nešto odvojenogvremena za sebe možemo dobroisplanirati svoju prehranu.Uzmimo za primjer – doručak. pahuljice (mekog tipa) i mlijeko time dobijaš vrlo hranjiv, a opet trening, popij prije jednu šoljuUmjesto da posjetiš studentsku od 1,5% m.m.. jeftin doručak, koji je definitivno zelenog, žutog ili bijelog čaja. Uzmenzu i pojedeš 2-3 jaja na oko i Svaki dan ‘’rezerviši’’ jednu novu najbitniji obrok. Tako nasjeckaj redovnu fizičku aktivnost i malopomfrit, ili pak paštetu ili masni voćku za doručak, u zavisnosti od 1 jabuku ili 1 krušku, 1 šolju samodiscipline, rezultati nećesirni namaz s bijelim hljebom, godišnjeg doba i dostupnosti te zobenih pahuljica i 3 dcl mlijeka izostati.za nekoliko KM kupi zobene i doručak je spreman. Bez izgovora Izbjegavaj “Nemam vremena” je jedan od pomfrit i prženo osnovnih izgovora da se jede meso brzo i često nekvalitetno. U Ako si na fakultetu ili negdje tom slučaju na raspolaganju su u pokretu, prijepodne pojedi vam restorani brze ali zdrave jednu bananu ili jednu jabuku. hrane, koji i kod nas postaju Ručak možeš u menzi odabrati sve popularniji. Iako se nije po principu varivo, piletina bez lako nositi sa tradicijom pita, kože i sezonska salata. Izbjegavaj ćevapa i ostalog, svijest o potrebi kombinaciju pomfrit/pire + raznovrsne ishrane polako prženo meso i svakako slatke postaje trend. Povrećem bogati deserte neposredno nakon sendviči, razne vrste žitarica, završenog obroka koji podstiču visokohranjive salate su ono Ponuda na novoj truljenje neprobavljene hrane u što će vam dati dovoljno snage probavi. lokaciji - Kampus za svakodnevne poduhvate, Borik Brokula i a istovremeno obezbjediti probiotik višečasovnu koncentraciju i Od sredine septembra Healthy je i na novoj lokaciji kod poslijepodne optimalno funkcionisanje cijelog “Slobodnog uma”. Poslijepodnevni obrok može organizma. Zato ako ste lijeni Iz ponude izdvajaju: biti šaka badema ili voćna salata, da si sami pripremite, pronađite  Zdrave musli doručke /po vašem izboru/; a večera riba, svježa salata ili u svome okruženju zdravi fast  Osvježavajuće vegetarijanske i italijanske salate; npr. kombinacija u menzi koja food i barem dva puta sedmično  Kao i posebne zahtjeve za mus desertima. je moguća i jeftina: brokula i obradujte svoje tijelo zdravim probiotički jogurt. Ako ideš na obrokom. SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012. | STUDENT INFO | 11
 11. 11. istraživanjeČuju li se “Glasovi mladih”? “Izgradnja boljeg svijeta: Partnerstvo sa mladima” je tema kojom se širom svijeta 12. avgusta obilježio Svjetski dan mladih. Ove godine je upućen globalni poziv da se pomogne rješavanju pitanja od velike važnosti za mlade, te da se mladi podstaknu da donose odluke koje su važne za njihov život.Istraživanje „Glasovi mladih“ da unaprijede vlastite živote, Šta su pokazaliprovedeno širom Bosne i potiče se stvaranje ekonomski rezultati?Hercegovine predstavlja uvid nezavisnih generacija koje su Prema rezultatima izvještajau stavove i razmišljanja mladih potpuno uključene u građanski “Glasovi mladih”, koji pokazujeosoba, njihove prioritete i želje. život i mogu aktivno doprinijeti s kojim se sve izazovima uOd 2,360 anketiranih osoba njih zajednici. Sa druge strane, mladi različitim područjima života75 odsto nezaposlenost smatra trebaju shvatiti da su i sami mladi u BiH susreću, troje odsvojim najvećim problemom, a odgovorni za to da budu nosioci četvero mladih su nezaposleni,čak 90% misli da da imaju mali inicijativa za razvoj neophodnih većina njih nisu u braku, nemajuili nikakav uticaj na donošenje životnih vještina i ključnihodluka koje ih se tiču. Ovi kompetencija koje će im pomoći djece i nisu riješili stambenorezultati su tek dio istraživanja u pronalaženju (i zadržavanju) pitanje, na svoju budućnost čestokoje ukazuje da se partnerstvo sa zaposlenja.” - napisali su u gledaju s pesimizmom, a svojmladima mora unaprijediti. zajedničkom predgovoru za životni standard u najboljem izvještaj „Glasovi mladih“ Yuri slučaju ocjenjuju “srednjim”.„Glasove mladih treba uzetiu obzir puno više nego što je Afanasiev, rezidentni koordinator Većina mladih, 71,9 odsto živi uto bio slučaj do sada. Bosna i UN-a i Florence Bauer, šefica kući koja je vlasništvo njihovih UNICEF-a u BiH. koji zajednički sprovodi pet UNHercegovina ima obavezu da roditelja ili supružnika, a ta agencija: UNDP, UNICEF,odgovori na zahtjeve mladih, Istraživanje „Glasovi mladih“ je brojka među punoljetnim UNFPA, IOM i UNV. Ua agencije UN-a su predane je provedeno u okviru UN ispitanicima čak 69,2 odsto. partnerstvu sa institucijama vlastida im pruže podršku. Kroz programa Zapošljavanje i Ranjive grupe naročito su na svim nivoima, YERP putempružanje mogućnosti mladima zadržavanje mladih (YERP), 16 Centara za informisanje, ugrožene, posebno kad je riječ savjetovanje i obuku širom o obrazovanju, zapošljavanju i države, pruža savjete i podršku prihodima. Kada je riječ o budućnosti, mladi za više od 35.000 mladih, te je Od ispitanih, tek njih 21,9 odsto su pesimistični i najčešće vjeruju za njih 2.400 omogućeno prvo je navelo kako su zaposleni na da se njihov životni standard neće radno iskustvo , a za preko pola ili puno radno vrijeme, ili na 1.600 mladih osoba osigurana je vlastitom imanju u poljoprivredi. promijeniti u iduće tri godine. besplatna informatička obuka i Uzevši u obzir samo punoljetne kursevi engleskog jezika. mlade, njih 28 odsto tvrdi da su12 | STUDENT INFO | SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012.
 12. 12. nije glasalo 37,6 odsto mladih iz Trećina mladih ne vjeruje da će im obrazovanje koje su opšte, te čak 56,6 odsto mladih iz ranjivih grupa. Većina ispitanika, stekli ili stiču biti olakšavajuća okolnost za pronalazak posla. 87,2 odsto smatra da mladi imaju malo ili da nemaju uopšteuposleni i da ne traže posao. U odsto, prihvatila bi posao u bilo uticaja na odluke koje se donoseodnosu na mlade osobe iz opšte kojem sektoru, dok 10,6 odsto na lokalnom nivou. Mladi supopulacije, samo 11,1 odsto mladih traži posao u tačno rijetko i članovi određenihmladih iz ranjivih grupa navodi određenom sektoru. Njih 13,5 ne organizacija, a u volonterskimda su zaposleni na puno radno traži posao u tačno određenom aktivnostima se ne angažiraju “jervrijeme. sektoru, ali, takođe, ne bi to od njih niko nije tražio”. Svega prihvatili posao u bilo kojem”. 10,3 odsto ispitanih volontiraloIspitani koji imaju sreću da su je u zajednici.zaposleni kazali su kako im je Razlog zbog kojeg mnogi mladiu prosjeku trebalo 16 mjeseci ni ne pokušavaju naći posao jeste Kad je riječ o slobodnomda nađu posao nakon završetka taj što su izgubili povjerenje u vremenu mladih, čak 48 odstoškolovanja, dok je taj prosjek legalan način dobijanja posla, njih najčešće ga provode pa ih čak 61,6 odsto smatra gledajući TV dva do tri sata2008. iznosio 11 mjeseci. S kako je podmićivanje prisutno u dnevno, 47,5 odsto ih provedeobzirom na ovaj podatak, ne mjeseci do ispitivanja, naspram većini slučajeva dobijanja posla na internetu isto toliko vremena,iznenađuje činjenica da trećina 77,5 odsto u 2008. pa se čini da u javnoj administraciji, dok dok ih je čak 40 odsto odgovorilomladih ne vjeruje da će im je u BiH sve teže pronaći čak i ih tek 4,4 odsto smatra kako kako uopšte ne čitaju knjige.obrazovanje koje su stekli ili stiču privremeni ili honorarni posao. Mladi iz ranjivih grupa češće su spomenuta praksa ne odstoji.biti olakšavajuća okolnost za Među onima koji su posao među onima koji TV gledaju više Kad su u pitanju privatne firme,pronalazak posla. pokušavali naći, u mjesec do od pet sati dnevno. Na šetnji, 50,4 odsto ispitanih smatra da jeIako je tek 21,9 odsto mladih i tu potrebno podmititi nekoga ispitivanja njih 65,5 odsto nije rekreaciji ili sportu 47,2 odstozaposleno, čini se da mnogi da bi se dobio posao, a 6,6 % ih tražilo posao, dok ih je među mladih provede manje od satnezaposleni mladi ljudi uopšte ne smatra kako spomenuta praksa u ranjivim grupama 76,3 odsto. vremena dnevno.traže posao. privatnim firmama ne odstoji. Ispitanici iz ranjivih grupa Kada je riječ o budućnosti, navode kako bi pristali raditi“Izuzevši učenike i studente, Kad su u pitanju honorarni ispitanici su pesimistični i za prosječnu platu od 512 KM,otprilike četvrtina nezaposlenih, poslovi, 83,6 odsto nezaposlenih najčešće vjeruju da se njihov dok bi ispitanici opšte populacije25,7 odsto, navodi da ne traži nisu radili honorarno ili životni standard neće promijeniti pristali na minimalnih 633 KM.posao. Polovina mladih – 50,2 povremeno u periodu od šest u iduće tri godine, bilo da je riječ Politički i o prihodima, radnom statusu, društveni obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, Kad je riječ o slobodnom vremenu angažman stambenom pitanju ili kvalitetu Kad je učešće i angažovanje života generalno. Tako 36,6 mladih, čak 48 odsto njih najčešće mladih u političkom životu i odsto njih iz ranjivih grupa ga provode gledajući TV dva do tri nevladinom sektoru u pitanju, smatra da neće doći do promjene, svega 16,8 odsto ispitanika dok isto mišljenje dijeli 28,1 sata dnevno, 47,5 odsto ih provede navodi da su u određenoj mjeri odsto njih iz opće populacije. na internetu isto toliko vremena, dok zainteresovani za politiku, Dok je 2008. godine 7,3 odsto ispitanice u 47,2 odsto slučajeva ispitanih vjerovala da će im biti ih je čak 40 odsto odgovorilo kako navode kako ih politika uopšte gore, sada njih čak 13,6 odsto uopšte ne čitaju knjige. ne zanima, za razliku od 37,1 vjeruje da će budućnost biti gora odsto ispitanika. Na izborima od sadašnjosti. SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012. | STUDENT INFO | 13
 13. 13. repotražaMoje putovanje u Poljsku Onog trenutka kada sam dobio pismo o prihvaćanju nominacije za obavljanje prakse u Poljskoj, tačno sam znao da će upravo tih 6 sedmica da budu nevjerovatno i nezaboravno iskustvo.I danas, nakon sumiranja utisaka i vraćanja u Nakon što sam se smjestio, upoznao sabh. svakodnevnicu, ne mogu a da ne priznam komšijama (koji su bili nevjerovatno bučni ida je vrijeme provedeno tamo bilo upravo to sa čudnim muzičkim repertoarom) i obišao– nevjerovatno i nezaboravno. dom, ništa mi drugo nije preostalo nego da15. juni 2012. Posljednji ispit. Kraj obaveza. krenem u osvajanje ovog grada. Tramvaj 15-Kraj neispavanim noćima. Kraj crtanju. Kraj ka (priznajem, prvi put sam se švercao), flašanervozi. Ali uvertira za početak IAESTE- vode i osmijeh na licu.ove prakse koja, iako nije ni počela, je već Danas ritam života u Lodzu više nemnogo obećavala. Na putovanje sam krenuo određuje fabrike i striktno industrijski rad.apsolutno nespreman. Ako izuzmem kofere, Iako grad još uvijek privlači industrijalcepasoš, novac i te osnovne stvari, mogu koji cijene svoje središnje mjesto, blizinuslobodno reći da se nisam nimalo spremao. kapitala, prijateljsku industrijsku politikuNiti jedne mape Poljske, niti jedne jedine rukovodstva grada, naučne i ljudskepoljske riječi, a o ostalim stvarima da ne resurse, vlasti Lodza poduzimaju i brojnepričam. Samo mi je bilo bitno da krenem. aktivnosti u cilju poboljšanja privlačnostI krenuo sam. 17. juna sam već bio u Piše: Senad Alibegović, grada i njegovog razvijanja u zračnu luku, uPoljskoj. Putovanje autobusom sa kolegicom Arhitektonski fakultet, izgradnju novih cesta i kvaliteta željezničkeAmrom me poprilično iscrpilo tako da sam Internacionalni Univerzitet u Sarajevu infrastrukture. Kao rezultat toga, Lodz sepred ulazak u ovu zemlju u srcu Evrope nalazi na vrhu atraktivnosti za goste, turiste, arhitekture miješa sa siluetama 20. vijeka, ali i strane studente. Sama Piotrkowskasamo razmišljao o krevetu i svojoj sobi, ali poslovnih zgrada, proizvodnih hala, objekataono što su moje oči vidjele poslije prve table ulica, jedna od najdužih evropskih ulica, kulture i sportskih zgrada. Savršeno mjesto pokazala mi je tu raznovrsnost i mnogena kojoj piše Polska bilo je odlično. Iako sam za mene.do dolaska bio malo zabrinut oko obavljanja potencijale.same stručne prakse, i onoga što će me čekati Malo naselje je bilo uspješno na početku Ono što je meni, kao budućem arhitekti,u studiju u kome sam dobio ljetnu praksu, 19. stoljeća i veoma brzo postalo jedno bilo interesantno je i to da Lodz takođesada sam već samo razmišljao o putovanjima, od najvećih i najbrže rastućih centara predstavlja dobar primjer naprednog procesapoljskim gradovima, prirodnim ljepotama tekstilne industrije u Evropi. U to vrijeme, revitalizacije sa poznatom manufakturom.i arhitektonskim atrakcijama (a vi čitajte identitet grada “obećane zemlje” i “grad Nekoliko godina unatrag, arhitekti io noćnom životu). A praksa... Nju sam na mnogih kultura” je polako dobio svoj oblik. dizajneri oživjeli su ovaj istorijski industrijskitrenutke zanemario. Ja sam ga doživio kao grad u kojem ljudi kompleks i to u moderni shopping centar,U Czestochowi sam presjeo u voz i bio različitih nacionalnosti i religija dijele isti centar zabave, kulture i mjesto za rekreaciju.na putu za moje odredište u narednih san o uspjehu i san o budućnosti. Zvuči vam A još kad sam saznao da je taj isti projekat,mjesec i po dana. Lodz. Grad smješten poznato?! projekat arhitektonskog biroa u kome samu samom centru Poljske treći je grad po zaposlen, mom oduševljenju nije bilo kraja. Po izlasku iz voza dočekalo me nasmijano Šetajući Manufakturom jasno mi je bilo daveličini sa 764.168 stanovnika. Bivše carstvo lice kolege Dareka, jednog od članovatekstilne industrije, danas je grad modernih je Lodz grad mladih i aktivnih ljudi. Tokom lokalnog komiteta IAESTE-a, koji me dana mogu se susresti na dvadeset sedamtehnologija, grad kulture i velikih događanja. uputio ka studentskom naselju Lumumbovo.To je metropola gdje se krajolik industrijske univerziteta i njihovih kompleksa i kampusa, Moram priznati da je bio interesantan prizor a tokom noći se mogu naći u nekim vidjeti cijeli kvart, sa 15-ak studentskih od pubova, stotinjak koji se nalaze duž domova, sportskim kompleksima, Piotrkowske ulice. Ne mogu pretjerivati i bibliotekama i sl., predodređen samo reći da su to uvijek nasmijana lica i susretljivi za studente i njihov studentski život. profili ljudi, ali životni tempo koji sam vidio Definitvno velika promjena kada uzmem tamo je sigurno potvrđivao da su i više nego u obzir naše studentske domove i postor aktivni. posvećen studentima. Nije nam dugo trebalo Međutim, Lodz pored svih tih napora da pronađemo moju stanicu za naredni revitalizacije ne može da se pohvali period jer smo znali da se dom zove „Tigar“. potpunim napretkom. Kada se skrene kroz I baš kao u američkim filmovima, ušetao ulice i posjete „sokaci“ jasno se vidi da ožiljci sam u bratstvo Tigris i dobio ključ 136. Iako iz prošlosti postoje i da se na neke, iako ne važi za neku sretnu kombinaciju, meni je istorijski i arhitektonski jako bitne objekte, bio sretan i to cijelih 6 sedmica boravka u ulaže jako malo i da su na pragu propadanja Lodzu. i rušenja. Malo je i tužno to da sam redovno14 | STUDENT INFO | SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012.
 14. 14. Istražujući dalje ovo multikulturalno carstvo mogao da ne voli poziv za koji se školuje. naišao sam i na veliki broj bašti i odmarališta Već sada mogu reći da je arhitektura poziv koji su zaista bili pravo osvježenje u gradskoj mog života. jezgri. Zaljubljenici u prirodu ovdje mogu Pisati o svakom danu posebno, o svim provesti svoje vrijeme u jednom od 30 posjećenim stvarima i obilascima gradova parkova i zaboraviti da se nalaze u tako bilo bi previše. Ova moja kratka priča bi se velikom gradu. onda sigurno pretvorila u putešestvije od Naredni dani su bili itekako interesantni. stotinjak strana. A ko bi to onda čitao. Uz Upoznavanje sa radnim kolegama, rad osmijeh sa kojim ovo pišem biće dovoljno na projektima, posjete terena i poslovna još samo da kažem da ono što sam vidio i druženja. Ni na šta se nisam mogao požaliti. što nude Varšava, Gdansk, Sopot, Krakow, A strah od radnog mjesta koji sam imao, Lodz i ostali poljski gradovi i mjesta, ljudi nestao je već prvog dana. 9 mladih ljudi i koje sam upoznao, iskustvo koje sam dobio šef sa dugogodišnjim iskustvom pokazali su i uspomena koju sam stekao nikada, ali baš mi šta znači imati porodicu, i to porodicu nikada ne mogu biti izbrisani i zaboravljeni. na poslu. A kolega na praksi, koji je bio U srcu ostaje Poljska, praksa i ljeto 2012. A iz susjedne Srbije, nevjerovatni Dušan ostatak možete provjeriti i sami, dovoljnoprolazio pored objekata od čije izvorne Ranđelović iz Niša, bio je kao izmišljen. je samo da se prijavite na IAESTE praksu iljepote staje dah, ali od trenutnog stanja boli Isti smisao za humor, iste ambicije, isti doživiti iskustvo života. Pokajati se sigurnoduša. način rada. Naprosto, čovjek pored njih nije nećete. Predstavljamo:Dragan Jotić, entitetske i lokalne vlasti, kao i visokih kadrova u visokoškolskimstudent je prostornog planiranja na Prirodno- institucijama.matematičkom fakultetu u Banja Luci.Svoje slobodno vrijeme ispunjava svojimangažmanom u mnogim nevladinim Jelena Oroz, studentica je farmacije na Medicinskomorganizacijama. fakultetu u Banja Luci, a i presjednicaPored studiranja, aktivan si i u NVO IAESTEa Bosne i Hercegovine,sektoru. U kojim organizacijama si međunarodnog udruženja za razmjenuaktivan? studenata radi stručne prakse.Pored toga što sam redovan student treće godine prostornog Kako uspjevaš uskladiti obaveze naplaniranja na Prirodno-matematičkom fakultetu, aktivan sam u fakultetu i rad u IAESTEu?nekoliko organizacija. Najaktivniji sam u Studentskoj organizaciji S obzirom da sam apsolvent, i ne moram ićiPMF-a u kojoj obavljam dužnost sekretara. Takođe sam član na predavanja i vježbe, nije teško. Sa dobrim timom oko sebe i manjeStudentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci. Pored obaveza na fakultetu, može se sve uskladiti. Međutim, prošle godineorganizacija u kojima sam član, volontiram u Omladinskom savjetu dok sam bila Outgoing coordinator, a i peta godina farmacije, gdjeRepublike Srpske. Osim što sam aktivan u organizacijama, redovno sam bila obavezna ići na sva predavanja i vježbe, bilo je teško. Bilaidem na radionice koje uglavnom budu o temama neformalnog sam obavezna biti i na fakultetu, a i jedan dio dana u IAESTEu. Biloobrazovanja. je naporno, ali uz dobru organizaciju, sve se može uskladiti.Zašto NVO? Koliko je praksa potrebna studentima?Smatram da je neformalno obrazovanje veoma važno u obrazovanju Praksa studentima tehničkih fakulteta je neophodna, bez obzira da limladog čovjeka. U današnje vrijeme, pogotovo u našoj državi, školsko je oni obavljali ovdje ili negdje u inostranstvu. Mada, ukoliko imajui visokoškolsko obrazovanje nije dovoljno da se pronađe adekvatno priliku otići, u inostranstvu su svakako bolji uslovi za rad, modernijezaposlenje. Zbog toga bi se mladi ljudi trebali obučavati u više aparature, usavršenije laboratorije. Praksa u inostranstvu je i prilikasmjerova i sticati dragocjena iskustva koja će im služiti u budućem da naši studenti upoznaju druge kulture, običaje, a i da posjete nekeživotu i radu. druge zemlje.Da li su mladi ljudi zainteresovani za takav vid Kako vidiš status studenata u Bosni i Hercegovini?obrazovanja? Kako bi ti privukao mlade ljude u NVO? Status naših studenata uopšte nije na zavidnom nivou, ako smoMladi ljudi su veoma malo zainteresovani za neformalno obrazovanje. svjesni činjenice da ukoliko nemamo neku pozadinu iza sebe,Tačnije, mali broj mladih ljudi je aktivan u NVO sektoru. Mislim da poslije studiranja ćemo određeni period da provedemo na birou zaje to veliki problem za našu budućnost i budućnost naše države, ali zapošljavanje. Generalno, naš najveći problem je premalo prakse, ane vidim dobar način kako bih privukao mlade ljude u NVO. Svako previše teorije, koja nam je, neću reći, nepotrebna, ali nam svakakopojedinačno mora da shvati koliko je neformalno obrazovanje važno nedostaje praktičnog znanja. Uz svu današnju situaciju, i to je velikiza razvoj njegove ličnosti i tek onda se može očekivati da se neko razlog zašto teško dolazimo do zaposlenja poslije studija. Studiramo,aktivira. borimo se za bolju budućnost koja je samo iluzija za većinu studenataKako vidiš status studenata u BiH? u Bosni i Hercegovini.Status studenata u BiH je u globalu prilično loš. Razlog tome su Tvoja poruka kolegama studentima?nekvalitetne visokoškolske ustanove, korumpiranost, neadekvatna Drage kolege studenti, sve što radite, radite kvalitetno. Usavršavajteobuka nastavnog kadra, nepostojanje praktičnog usavršavanja... Moje se u oblasti koju ste izabrali, na sve moguće načine, da li kroz nekomišljenje je da svemu tome doprinosi i prasivnost studenata, ali neformalno obrazovanje ili sl.. Trudite se da se dobro organizujete iproblem bi se ipak trebao rješavati sa višeg nivoa. Počevši od državne, da postanete stručnjaci u svojoj struci. Borite se za svoju budućnost! SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012. | STUDENT INFO | 15
 15. 15. intervju Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BH)Vratiti diskurs o ustavnimpromjenama u sferu javnosti YIHR BH u svojoj mreži ima preko 100 aktivista iz različitih dijelova BiH, a rad se bazira na zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda, tranzicijskoj pravdi, borbi protiv diskriminacije i segregacije, kao i promociji pitanja vezanih za integraciju država regiona u Evropsku uniju. YIHR BH u svome radu ostvaruje punu saradnju sa YIHR kancelarijama u regionu. YIHR su osnovali 2003. godine aktivisti kako bi u zemljama u regiona unaprijedili učešće mladih u demokratizaciji društva, osnažili vladavinu prava, obezbjedili procese suočavanja sa prošlošću i uspostavili nove progresivne veze u regionu zemalja bivše Jugoslavije, te da se danas ovi programi realizuju u Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.Koje su osnovne aktivnosti Inicijative su: ukidanje diskriminacije, efikasnamladih za ljudska prava u BiH? implementacija presude Sejdić Finci i jednak položaj za one koji ne pripadaju konstitutivnimKrajem 2006. godine, formirana je Inicijativa narodima.mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine(YIHR BH), koja danas obrazuje mlade ljude Uopšteno kao biste ocijenili uticajda kritički razmišljaju o svom okruženju i da mladih na bilo kakve promjene use aktivno angažuju u promjenama u društvu našem društvu?na način da grade mreže sa mladima u cijeloj U društvu bezbrojnih podjela, nedostatkaBiH uključujući i podijeljene zajednice, te da komunikacije između mladih ljudi iz entiteta,ohrabruje europeizaciju zapadnog Balkana lošeg obrazovnog sistema, podučavanja trikroz regionalnu saradnju mladih ljudi iz Evrope u Sarajevu, Edin Šarčević - profesor i istorije, straha i netrepeljivosti koji su prisutnizemalja Balkana. YIHR BH se zalaže za direktor Centra za javno pravo, Peđa Kojović prema drugom i drugačijem, a koje nisu nasocijalnu i političku akciju o pitanjima koja - zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo strani mladih ljudi i njihovog zadžavanja usu bitna za mlade ljude – i upravo njima, i delegat u Domu naroda Federacije BiH i BiH, YIHR BH se zalaže da mladi kritičkiaktivistima i aktivistkinjama, prepušta da Dennis Gratz - doktor pravnih nauka. razmišljaju o svom okruženju, učestvuju upreuzimaju odgovornost za svoju budućnost, Javne rasprave su bila koncipirane sa ciljem da promjenama u društvu, te je upravo izlaznostali i da budu svjesni svoje prošlosti i sadašnjosti se prezentuje šira platforma prijedloga rješenja mladih na predstojećim izborima jedan odkroz organizovanje različitih aktivnosti. za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine, alata u njihovim rukama, a kojim pored toga,Osnovne aktivnosti YIHR BH su: promocija koju je kreirao prof. dr. Edin Šarčević, odnosno ostvaruju jedno od prava iz seta građanskih ikulture sjećanja o ratu u BiH 1992 - 1995. Centar za javno pravo. Mnogi prisutni su političkih prava, a to je aktivno biračko pravo.godine, zalaganje za zaštitu ljudskih prava, se složili da predstavljena rješenja trenutnomanjinskih prava, promovisanje pitanja Koje sličnosti i razlike nam možete i nemaju dovoljan broj glasova za promjenuvezanih za integraciju BiH u Evropsku Uniju dati u odnosu mladih i ljudskih Ustava, ali je prioritet javnih rasprava biloi demokratizaciju BiH i regije zapadnog prava kod nas i u drugim zemljama u vratiti diskurs o ustavnim promjenama iz krugaBalkana. kojima djeluje Inicijativa? lidera političkih stranaka u sferu javnosti, što seU avgustu ste organizovali javne kroz ove rasprave i postiglo. Aktivisti i aktivistkinje ureda YIHR-a urasprave o ustavnim promjenama. uzimaju učešće na brojnim susretima mladih Za koje i kakve ustavne promjene seKoliko ste zadovoljni odazivom i iz drugih kancelarija YIHR-a u regionu, YIHR BiH zalaže?kakve ste utiske stekli o postojećem na zajedničkim projektima razmjene, krozstanju kada je u pitanju reforma Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni direktno učešće na kulturnim dešavanjimaUstava? i Hercegovini djeluje na zagovaranju (Docu Corner na Sarajevo Film Festivalu, ustavnih reformi u skladu sa postavljenim volontiranje na Međunarodnom teatarskomYIHR BH uz podršku kancelarije Savjeta principima organizacije, među kojima jeEvrope u Sarajevu, organizovala je niz javnih festival MESS), kao i festivalu Dani Sarajeva prioritet dat transparentnosti procesa javnerasprava na temu ustavnih promjena u Banja u Beogradu (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i rasprave, racionalnom rješavanju postojećihLuci (Dom omladine - 25.08, 12h), Mostaru 2012). Upravo ovo je jedan od alata kojim se problema te svijesti o realnom kontekstu(OKC Abrašević - 26.08, 11h) i Sarajevu koristimo kako bi „razbili“ predrasude među bosanskohercegovačkog društva, pri tome(Centar za interdisciplinarne postdiplomske mladim ljudima, kako bi oni na ovaj način uzimajući u obzir obavezu da se podiže stepenstudije: Kampus Univerziteta - 27.08, shvatili da imaju mnogo toga zajedničkog, a zaštite ljudskih prava i to u pravcu podizanja11h), na kojim je pristustvovalo više od 100 posebno da imaju slične ili čak iste probleme, svijesti o individualnim pravima, u odnosu nazainteresovanih građana i građanki ovih te da zajednički trebaju da kritički razmišljaju ona kolektivna, koja su se do sada postavljalagradova. Panelisti na skupovima bili su: Mary o istim, i da jedni od drugih uče koji su načini kao prioritet. Temeljni principi za koje seAnn Hennessey - šefica kancelarije Savjeta prevazilaženja istih. YIHR BH zalaže u ustavnim promjenama16 | STUDENT INFO | SEPTEMBAR/OKTOBAR 2012.

×