Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta

245 views

Published on

METYK -metallialan ympäristö- ja kiertotalous
METYK IV -seminaari 28.2.2017

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta

 1. 1. Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta Arto Kotipelto Tekes 1 Metallialan ympäristö- ja kiertotalous/ METYK- seminaari 28.2.2017
 2. 2. 1.3.2017 Kiertotalous – ajavat voimat  Neitseelliset luonnonvarat vähenevät tai tulevat vaikeammin hyödynnettäväksi -> tarvitaan viisaampaa resurssien käyttöä, kiertotaloutta  Kiertotaloudessa pyritään maksimoimaan tuotteiden ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään.  Kiertotaloudella on vahvat ympäristö- ja ilmastoperusteet, mutta se kytkeytyy myös vahvasti talouskasvun mahdollisuuksiin ja digitalisaation hyödyntämiseen.
 3. 3. 1.3.2017 Kiertotaloudesta kansainvälistä liiketoimintaa Tekes auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan vientimarkkinoilla. • Asiakas maksaa tarpeen täyttymisestä ei yksittäisestä laitteesta / osaratkaisusta. Tuotelähtöisestä toiminnasta siirrytään kohti palvelun tuottamista. • Asiakastarpeen täyttämiseksi tarvitaan uusia verkostoja. • Miten tuotteet suunnitellaan pitkäikäisiksi ja modulaarisiksi? Miten ne hyödynnetään käyttöiän päätyttyä? Vaikuttaa jo tuotteen suunnitteluvaiheeseen Lähde: Kiertotalous Suomessa - raportti (Sitra 2014) • Miten digitalisuus mahdollistaa esim. materiaalivirtojen seurannan ja erilaiset ansaintalogiikat?
 4. 4. Kiertotalouden tiekartta (Sitra) –painopistealueet vs. esimerkkejä Tekes-ohjelmista ja kärkihankerahoituksesta  Kestävä ruokajärjestelmä  BioNets-ohjelma ja Bio/Clean-hankerahoitus  Biotalouden uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit  Metsäperäiset kierrot  BioNets-ohjelma, CleanWeb-ohjelma ja Bio/Clean-hankerahoitus  Biotalouden uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit  Kasvuhakuisten pk-yritysten cleantech-ratkaisut  Cleantech-pilotit  Tekniset kierrot  BioNets-ohjelma, CleanWeb-ohjelma ja Bio/Clean-hankerahoitus  Kasvuhakuisten pk-yritysten cleantech-ratkaisut  Cleantech-pilotit  Liikkuminen ja logistiikka  BioNets-ohjelma, CleanWeb-ohjelma ja Bio/Clean-hankerahoitus  Kasvuhakuisten pk-yritysten cleantech-ratkaisut  Cleantech-pilotit  Yhteiset toimenpiteet 1.3.2017 Lähde: Sitra: Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025
 5. 5. 1.3.2017 Verkoston kautta uutta liiketoimintaa! Tekes tukee yritysten ja tutkimusorganisatioiden rinnakkaishankkeita Yritys A T&K Yritys B T&K Yritys C T&K Julkinen tutkimus • Kokonaisuudessa mukana yritysten omat T&K- hankkeet sekä tarvittaessa yhteiseen tarpeeseen vastaava tutkimusorganisaation hanke. • Miten kokonaisuus edistää pk-yritysten kv- kasvua? Täydentyykö verkosto työn aikana erityisesti pk-yritysten projekteilla? • Kokonaiskustannusten painotuttava yritysten T&K-hankkeisiin (tutkimushanke max 30-50 % kokonaiskustannuksista). Lisätietoa: https://www.tekes.fi/rahoitus/ohjeet/yhteisprojektien-rahoitus/
 6. 6. 1.3.2017 Vaihe 1: Avustusta pilotoinnin ja demonstroinnin valmiuksia kehittävään työhön ja toteutettavuuden tutkimiseen Vaihe 2: Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia pilottien ja demonstraatioiden toteutukseen ja uuteen liiketoimintaan Ota yhteyttä (bio- ja kiertotalous): Heikki Aro ja Sebastian Johansson, etunimi.sukunimi@tekes.fi, puh: 029 50 55000 Risto Huhta-Koivisto, etunimi.sukunimi@finpro.fi, puh: 029 46951 Laura Strandberg ja Jyrki Isotalo, etunimi.sukunimi@finnvera.fi, puh: 029 46911 Pilotoinnin kautta markkinoille: Bio-, cleantech- ja digiliiketoiminnan pilotit ja demot Tavoitteena testata kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan innovatiivisen ratkaisun toimintaa yhdessä asiakkaan kanssa.
 7. 7. 1.3.2017 Vaihe 1: Valmiuksien kehittäminen (pk, midcaps) • Pilotteihin tai demoihin liittyvän liiketoimintamallin, kansainvälistymisstrategian tai markkinointistrategian tekeminen. • Asiakas- ja markkinaselvitykset. • Immateriaalioikeuksiin ja niiden suojaukseen liittyvät selvitykset. Valmiuksia kehittävä rahoitus on 50% de minimis -ehtoista avustusta pk-yrityksille hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (max myönnettävä määrä 100.000€). •Hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. työntekijöiden palkkakulut, ostetut palvelut muilta yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta sekä matkakustannukset. •Rahoitusta ei voi saada kaupallisten investointiprojektien suunnitteluun. Lisätietoja: www.tekes.fi -> ohjelmat -> SmartGreen-Growth -> biocleandigi-pilotit-ja-demot Bio-, clean- ja digi-liiketoiminnan pilotit ja demot
 8. 8. 1.3.2017 Vaihe 1: Toteutettavuustutkimus (pk, midcaps, suuret yritykset) Kannattaako demoa tehdä, miten demo olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa? Rahoitus on tarkoitettu olemassa olevan suunnitelman toteuttamiskelpoisuuden selvittämiseen. Toteutettavuustutkimus ei edellytä varsinaisen demon toteuttamista. •Toteutettavuustutkimuksen rahoitustaso on 50% avustus hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista •Hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. työntekijöiden palkkakulut, ostetut palvelut muilta yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta sekä matkakustannukset. •Rahoitusta ei voi saada kaupallisten investointiprojektien suunnitteluun. Lisätietoja: www.tekes.fi -> ohjelmat -> SmartGreen-Growth -> biocleandigi-pilotit-ja-demot Bio-, clean ja digi-liiketoiminnan pilotit ja demot
 9. 9. 1.3.2017 Vaihe 2: Pilottien ja demojen toteutus (pk, midcaps, suuret yritykset) Bio-, clean ja digi-liiketoiminnan pilotit ja demot • Pilotointi ja demonstrointivaiheeseen Tekesin lainaa: - Aiemmin kokeilemattoman teknologian ja/tai liiketoimintamallin pilotointiin. - Tuotteen toimivuus voidaan osoittaa tarpeeksi suuressa mittakaavassa, todellisessa toimintaympäristössä. Kohde voi sijaita Suomessa tai ulkomailla. - Tekesin rahoitus on lainaa ja sen enimmäismäärä on 50-70% pk-yrityksille ja 50% midcapeille ja suurille yrityksille. - Rahoitusta ei voi saada kaupallisten investointiprojektien suunnitteluun. • Kaupallisiin toimituksiin Finnveran rahoitusta: - Rahoitusta kauppojen toteutumiseen, yrityksen kasvuun ja käyttöpääomaan sekä investointeihin. - Kotimaisille pk- ja midcap-yrityksille lainoja ja takauksia. Kaikki yritykset voivat hyödyntää vientitakuita, jotka kohdistuvat viejäyrityksen ulkomaisen asiakkaan rahoitukseen.
 10. 10. 1.3.2017 Boosting the growth of your business!
 11. 11. 1.3.2017 Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille

×