Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zagadjivanje životne sredine

16,660 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Zagadjivanje životne sredine

 1. 1.  Zemljište – definicija = tanak – površinski sloj zemljine kore (litosfere) koji nastaje kao proizvod geološke podloge uz učešće klimatskih faktora i živih bića. Pedologija (grč. πεδον, pedon — zemljište; grč. λόγος, logos — nauka) je nauka o zemljištu u prirodnom okruženju, koja se bavi proučavanjem nastanka zemljišta (pedogeneza), njihovom morfologijom, klasifikacijom, genezom i distribucijom zemljišta. Srodna nauka o zemljištu je edafologija.
 2. 2.  U zemljištu se uzajamno ‘’dodiruju’’ i prožimaju: LITOSFERA, ATMOSFERA, HIDROSFERA, BIOSFERA Zemljište je biogeno – klimatskog (= biogeno-abiogenog porekla) Na Mesecu nema zemljišta – zato što nema živih bića Zemljište – poseban ekološki faktor = EDAFSKI FAKTOR, često tretiran kao abiotički (besmisleno). Biološki kompleks u zemljištu obezbeđuje procese redukcije (humifikacije, mineralizacije) odnosno kruženje supstance. = Kompleks ekoloških faktora Da nema zemljišta, ne bi bilo ni kruženja supstance u prirodi
 3. 3.  Proces formiranja zemljišta- PEDOGENEZA. Spor i veoma složen proces.
 4. 4. 1. Neracionalno i neadekvatno iskorišćavanje zemljišta u poljoprivredne svrhe2. Neracionalno iskorišćavanje biljnog pokrivača, posebno šumskog3. Urbanizacija4. Izgradnja različite infrastrukture5. Hidrotehnički radovi6. Različiti (drugi) oblici zagađivanja zemljišta7. Eksploatacija uglja i ruda iz površinskih kopova
 5. 5. Procena UNEP – a prekomernom ispašom ugroženo je 34% svetskog zemljišta
 6. 6. Uzrok – kompletno isječene šume Posljedica – erozija zemljišta
 7. 7.  Nije utvrdjeno koliko je tačno urbanizacija zauzela plodne površine, ali se radi o velikim površinama. Najveca odgovornost- prostorno planiranje, urbanisti.
 8. 8.  Putevi, pruge, kanali, dalekovodi... SAD – 2,5% ukupne površine zemljišta „‟izgubljeno‟‟ (zauzeto) urbanizacijom + infrastrukturom
 9. 9. Hidroakumulacija na Drini Zaovinsko jezero
 10. 10.  Deponije komunalnog otpada Deponije floatacijske jalovine Indirektno zagadjivanje - preko vazduha i vode
 11. 11.  U Svijetu se godišnje (na ovaj način) uništi = „‟premesti‟‟ 40 miliona tona plodnog zemljišnog materijala.
 12. 12.  Za razliku od kontinenata, svi okeani na Zemlji povezani su u jedinstvenu celinu – povezanost.
 13. 13.  Varenius je 1650. podelio svjetsko more na okeane, mora, zalive i morske prolaze:  Tihi,  Atlantski,  Indijski,  Severni ledeni,  Južni ledeni
 14. 14.  Kontaminacija voda (engl. Contamination) - promjena kvaliteta vode koja nastaje unošenjem, ispuštanjem ili odlaganjem hranjivih i drugih materija, uticanjem energije ili drugih uzročnika, u količini kojom se mijenjaju korisna svojstva voda, pogoršava stanje vodenih ekosistema i ograničava namjenska upotreba vode.
 15. 15.  Zagađujuće materije se koncentrišu u tijelima organizama u lancima ishrane (proces bioakumulacije). Uticaj pojedinih zagađujućih materija se može manifestovati na velikim prostorima i u dugom vremenskom periodu. Uticaj ne samo na jedinke već na čitave zajednice i morske ekosisteme.
 16. 16. 1. Organske materije2. Sedimenti3. Buka4. Strane (nove) vrste5. Patogeni organizmi6. Termalni otpad7. Postojani toksini (PCB, teški metali, DDT ...)8. Plastika9. Radioaktivne materije10. Ulje (Nafta)
 17. 17. 1. Organske materije Iz kanalizacije 50%, s poljoprivrednih površina 50%. Posljedice: cvjetanje algi u priobalnim područijma.2. Sedimenti Izvori: erozija tla, sječe šuma... Posljedice: zatrpavanje ekosistema, zamućivanje vode.3. Buka Veliki broj brodova na moru. Posljedice: ometanje života u moru.
 18. 18. 4. Strane (nove) vrste Problemi: -konkurišu starim vrstama -šire bolesti u moru5. Patogeni organizmi Kontaminiraju obalu i hranu u moru.6. Termalno zagađenje Izvor: razhladjene vode iz fabrika i raznih postrojenja Posljedica: Ubijaju organizme u vodi osjetljive na temperaturu.
 19. 19. 7. Postojani toksini (PCB, teški metali, DDT ...) Izvori: fabrike, kanalizacija, otpad... Posljedice: truju, ubijaju morske organizme, zagadjuju hranu iz mora... 8. Plastika Izvori: Otpad s teretnih brodova, ribarske mreže s brodova, otpad s plaže, industrijski otpad. Posljedice: Morski organizmi greškom otpad smatraju za hranu ili se u njega zapliću. Služi kao zamka za ribu. Vizualno zagadjuje plaže i može trajati 200 do 400 godina.
 20. 20.  Izvori: Nuklearni otpad, nuklearne probe, havarije nuklearnih podmornica. Posljedice: mutageneza, mogu ući u lanac ishrane i prouzrokavti razne bolesti morskih organizama.
 21. 21.  Problemi: Pluta po površini Sprečava fotosintezu, disanje i ishranu Nakon izliva nafte aromatični ugljovodonici prouzrokuju neposrednu smrt mnogih organizama Smanjenje kiseonika u moru.
 22. 22.  Očuvanje klime jedan je od osnovnih strateških pravaca na globalnom nivou, pored očuvanja biodiverziteta. U Rio de Žaneiru je 1992. godine održana Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju, pod nazivom “Samit o planeti Zemlji”, na kojoj je usvojena čuvena Rio deklaracija o životnoj sredini i održivom razvoju.
 23. 23.  Globalno zagrijevajne ili povećanje efekta staklene bašte. Smanjenje ozonskog omotača, i pojavljivanje ozonskih rupa. Sve češća pojava kisjelih kiša.
 24. 24. Topljenje lednika na polovima i planinama
 25. 25. Potapanje velikih povšina na obalamaPotapanja priobalnih gradovai nestajanje ostrva
 26. 26.  Treba smanjiti broj fabrika i ugraditi razne vrste filtera. Smanjiti otpuštanje otpadnih voda iz fabrika. Smanjiti iznošenje freona u životnu sredinu.
 27. 27.  Prezentaciju napravio Saša Lekić Bar, Crna Gora

×