Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

It differentiering transfer-310316_m_riis

1,241 views

Published on

Oplæg på EVA-opstartsseminar i fou-programmet om it som pædagogisk værktøj. Torsdag d. 31. 03.16.

Published in: Education
 • Login to see the comments

It differentiering transfer-310316_m_riis

 1. 1. + It, undervisningsdifferentiering og kobling mellem teori og praksis Marianne Riis, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Metropol
 2. 2. + Agenda Fokus på undervisningsdifferentierin g og transfer Modeller/tænkeværktøjer Eksempler med it OBS! Ikke ret meget teori!
 3. 3. + Teknologibaseret aktivitet – generelt Skriv Tal Vis Berør Bevæg Tænk i forskellige udtryksformer og skab variation - både i undervisningen og i forhold til læreprocesserne
 4. 4. + Differentiering med it
 5. 5. + eDifferentiering http://www.ventures.dk/edifferentiering/
 6. 6. + 8 differentieringsaspekter @ventures 1. Stofmængde 2. Tidsforbrug 3. Kompleksitetsgrad 4. Nødvendige gennemgange 5. Selvstændighedsgrad 6. Læringsstil 7. Intelligenser 8. Samarbejdsevne Lær med underviser • Instruktivisme Lær selv med andre • Socialkonstruktivisme Lær selv med underviser • Konstruktivisme Hertil kan man med fordel tilføje 9. Opgaveform og 10. Evalueringsform
 7. 7. + Teknologibasering i forskellige faser Tilegnelse Flipped learning læreroplæg Gentagelse QR-koder lærerinstruktion Rodfæstnin g Blogs elevrepetition Anvendelse Film elevproduktion
 8. 8. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering - 1 Forskellige opgavetyper , udtryksformer og lærerstøtte
 9. 9. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering - 2 Enkel dokumentation Tag et billede Tilføjelse af information Skab et interaktivt billede Bearbejdning af information Skab en fortælling A B Del på FB Forskellige læringsstier og forskellig kompleksitet
 10. 10. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering - 3 Tag billeder (og evt. video) af processen Kamera app Skab en collage Pic Collage app Skab et interaktivt billede af collagen Thinglink app Skriv en blogpost, hvor ovenstående integreres Blogger app Sværhedsgrad
 11. 11. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering - 4 Opret en wiki/blog Bidrag med tekst Bidrag med billeder Bidrag med video Indholds- redaktion Teknisk redaktion Fælles mål, forskellige delmål – lad opgaver og ansvar gå på skift over tid
 12. 12. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for differentiering - 5 Test dit læringsudbytte - Via Socrative (individuel) Kortlæg dit læringsudbytte - Via Popplet (individuel/ kollaborativ) Beskriv dit læringsudbytte - Via Padlet (individuel/ kollaborativ) Forskellige evalueringsformer og sværhedsgrader
 13. 13. + Kobling og transfer med it
 14. 14. + Transfer – hvad virker bedst? Bjarne Wahlgren (video) Bjarne Wahlgren Transferklima både i skolen og i virksomheden er afgørende!
 15. 15. + Transfer? Transfer ikke en uomgængelige effekt af læring! Det lærte fra tilegnelseskonteksten skal bringes i ny anvendelse i applikationskonteksten.
 16. 16. 1 2 3 4 5 6 A-C
 17. 17. + Design af transferforløb - under afprøvning
 18. 18. + 5 transfermedierende værktøjer Baseret på Henningsen & Mogensen (2013) Konstruktions- værktøjer  Viden i praksis Interaktions- værktøjer  Samspil og samarbejde i praksis Simulations- værktøjer  Simulation af praksis Refleksions- værktøjer  Refleksion i og over praksis Informations- og kommunikationsværktøjer (Ikt)
 19. 19. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for transfer - 1 Information Eleverne ser en video om tilberedning af X Interaktion Eleverne drøfter tilberedningsmetoden og stiller spørgsmål til læreren Konstruktion Eleverne tilbereder X og tager billeder af processen Refleksion Eleverne poster billederne og reflekterer over det Fokus på identiske elementer Specifik/generel (indholdet) Nær/fjern (anvendelses- situationer)
 20. 20. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for transfer - 2 Konstruktion - Eleverne optager video af praksis Interaktion - Eleverne diskuterer ligheder og forskelle mellem skole- og virksomhedspraksis Simulation - Eleverne simulerer praksis via spil Refleksion - Eleverne reflekterer over praksis Fokus på identiske elementer Specifik/generel (indholdet) Nær/fjern (anvendelses- situationer)
 21. 21. + Teknologibaseret aktivitet med mulighed for transfer - 3 Værksteds- undervisning Teori- undervisning Via en Padlet stiller eleverne spørgsmål i løbet af værkstedsundervisningen. I teoriundervisningen drøftes disse spørgsmål efterfølgende. Husk at transfer bør gå begge veje, og både baseres på Praksisnær teoriundervisning og teorinær praksisundervisning
 22. 22. + Og husk Praktikum-opgaver
 23. 23. + Følg projektet på vores blog https://iktogtransferieud.wordpress.com/
 24. 24. + Referencer Henningsen, S.E. & Mortensen, F. (red.) (2013). Mellem teori og praksis. Om transfer i professionsuddannelser. VIA SYSTIME. Wahlgren B. (video). https://www.youtube.com/watch?v=BmTPFATe_Vo

×