Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblio nätverk ht 2014 utvärdering

563 views

Published on

Nätverksträff om utvärdering på Carolina Rediviva 141110
UKÄ och kvalitetsutvärderingar – utvärdering för lärande och utbildning, PPT presentationen
Mona Fjellström, Universitetspedagogik & lärandestöd, Umeå universitet

Published in: Education
 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Biblio nätverk ht 2014 utvärdering

 1. 1. för lärande och utveckling Mona Fjellström, Universitetspedagogik och lärandestöd, Umeå universitet
 2. 2.  Utvärdering och demokrati  Ej värderingsneutralt, kontextberoende  Utvärdering för utveckling förutsätter dialog  Förändrad praxis förutsätter kommunikation, förståelse och lärande  Som stöd för processer  Långsiktig strategi, mötesplatser  Metoder som stöder syftet Se t ex Jennifer Green, Hallie S Preskill, Michael Quinn Patton och Peter Dahler Larsen
 3. 3.  Flera olika ”röster”; student, bibliotekarie, lärare  Fokusera studentens lärande  Grund för professionell dialog och reflektion  Flera källor – kvalitativa data  Utbildnings-/ämnesanpassat  Ingen generellt god undervisning  Nära undervisningen Se t ex artiklar i Assessment and Evaluation in Higher education, 2011, 36:5; Darwin, 2012; Freeman & Dobbins, 2013
 4. 4.  Varför utvärderar du?  För vem gör du utvärderingen?  Av vem görs den?  Hur skall du utvärdera?  När skall du utvärdera? Franke-Wikberg,1992
 5. 5. Formativ utvärdering  Förståelseinriktad  Kvalitetsbedömning  Process-/lärandestöd  Kvalitativa/kvant data  Förutsättningar, process, resultat Summativ utvärdering  Kontroll  Överblick  Kvalitetsbedömning  Nyckeluppgifter kvalitativa/kvantitativa  Jämförelse?
 6. 6. Bamber & Anderson (2012)
 7. 7.  Studenten  Bibliotekarien  Alla utbildningsbibliotekarier  Biblioteket  Institutionerna/Universitetet  Universitetskanslersämbetet
 8. 8. Vilka mål har verksamheten? Har högre utbildning? Har universitetet? Har biblioteket? Har undervisningsverksamheten?
 9. 9.  Feedback cards/”Rundor”  One minute papers/Lappskrivning  Gruppdiskussion  Kursmöte  Loggbok – lärare/studenter  Enkät t ex CEQ  SWOT  Kollegial bedömning
 10. 10. Stöd för bibliotekarien Start Slut Senare Summativt Blev det som vi tänkt? Stöd för studenten Formativt Processtöd Lära om lärandet Problemlösning Stöd för bibliotekarien Institutionen/Univ
 11. 11.  Stöd för en process!  Precist syfte vid varje tillfälle  Genomtänkt val av metod  Enkelhet – få frågor hellre än många  Väl kommunicerat  Gemensamt utvecklingsarbete efteråt är det viktiga
 12. 12. Mona Fjellström Universitetspedagogik och lärandestöd

×