Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga

22,795 views

Published on

Note: Some slides are from the internet.

Published in: Education
 • Login to see the comments

ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga

 1. 1. MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG NG PAGPAPAHALAGA
 2. 2. METAMORPOSIS
 3. 3. May pagkakatulad ba ang tao sa paru-paro?
 4. 4. Kailangan ko nang bumangon para hindi ako mahuli sa pagpasok.
 5. 5. Sorry po. Nabasag ko po ang vase dahil sa katigasan ng ulo ko. Hindi po ako nakinig sa paalala niyo.
 6. 6. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kailangan ko silang awatin, baka sila magkasakitan. Hayaan ko na lang kaya ang dalawang ito na mag-away.
 7. 7. Nelson, huwag mong sabihin sa Nanay ko na sumama ako sa kanila. Isang araw lang ako hindi makakauwi. Magpapaliwanag na lang ako pagdating ko. Hindi ko pwedeng gawin iyon. Mag-aalala ang nanay mo sa iyo.
 8. 8. Matagal man pero kailangan kong maghintay dahil ito ang nararapat.
 9. 9. Bakanteng oras naming ngayon, mas magandang magbasa ng aklat kaysa makipagkwentuhan sa mga kaklase ko.
 10. 10. MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG NG PAGPAPAHALAGA •Ito ay matatagpuan MISMO sa tao na nagtataglay ng pagpapahalaga.
 11. 11. • Mula sa salitang Latin na “cum,” or “con” – “with o mayroon “scire” - knowledge o kaalaman “with knowledge” o mayroong kaalaman
 12. 12. Mga Panloob na Salik na Nakaiimpluwensya sa Paghubog ng Pagpapahalaga 1. Konsensiya • Ito ang batas moral na itinanim ng Diyos sa isip at puso ng tao • praktikal na paghuhusgang moral ng isip
 13. 13. 1. Konsensiya • Kung nahubog ka na gamitin ang tamang konsensiya mula sa iyong paglaki bilang isang nagdadalaga o nagbibinata, napalalakas ang iyong kakayahang makabuo ng moral na paghusga. • Sa malalim na kakayahang ito nakasalalay ang paghubog ng tama at mataas na antas ng pagpapahalaga
 14. 14. 2. Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan Masasabi lamang na nagagawa ang tunay na kalayaan kung: (Esteban, 1990). (a) nakikilala ang tama at mali (b) sinusunod ng tao ang kaniyang likas na kakayahang gawin ang tama at iwasan ang masama
 15. 15. 2. Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan
 16. 16. Ang salitang kalayaan ay tumutukoy sa kakayahang maghusga sa dalawang pagpipilian at ang pagnais na tanggapin ang kahihinatnan ng kanyang pagpili.
 17. 17. Habang lumalaki ang kalayaan, lumalawak din ang ating pananagutan.
 18. 18. 3. Pagiging Sensitibo sa Gawang Masama Kung ang tao ay tapat sa paggawa ng tama, mag- aaalinlangan siya sa paggawa ng masama
 19. 19. Light Darknes
 20. 20. Light, electromagneti c radiation that can be detected by the human eye Darkness, lack of illumination or an absencehttps://www.britannica.com/science/light
 21. 21. 3. Pagiging Sensitibo sa Gawang Masama Ang pagtukoy sa pangkalahatang kabutihan o kasamaan ng kilos ng tao ay masusukat sa pamamagitan ng mga sumusunod: EMC a. layon (end) – tumutukoy sa layunin, dahilan o intensiyon ng kilos at ng gumagawa ng kilos b. pamamaraan (means) - ay ang mismong kilos o gawa c. mga pangyayari (circumstances) – konsiderasiyon sa oras, lugar, paraan o ang tumutugon sa tanong na kailan, saan, paano o gaano
 22. 22. The morality of human acts depends on (AIC): • act (MEANS) • Intention (END) • circumstances
 23. 23. 3. Pagiging Sensitibo sa Gawang Masama • lax conscience- when you see no sin where there actually is sin
 24. 24. 4. Pagsasabuhay ng mga Birtud (Practice of virtues). Kapag isinasabuhay na ang mga pagpapahalaga, nangangahulugan ito na unti-unti nang mahuhubog ang iyong kilos o gawi (attitude) na siya namang mahalaga upang mahubog ang iyong magandang ugali o asal (behavior).
 25. 25. 5. Disiplinang Pansarili (Self-Discipline)
 26. 26. 5. Disiplinang Pansarili (Self-Discipline) Upang mahubog ang disiplinang pansarili, Ma. mag-isip at magpasiya nang makatuwiran (rational) Mb. maging mapanagutan sa lahat ng kanyang kilos (accountable) K c. tanggapin ang kalalabasan (consequence) ng pasya at kilos K d. gamitin nang wasto ang kanyang kalayaan
 27. 27. 5. Disiplinang Pansarili (Self-Discipline) delayed gratification
 28. 28. 6. Moral na Integridad (Moral Integrity)
 29. 29. 6. Moral na Integridad (Moral Integrity)
 30. 30. 6. Moral na Integridad (Moral Integrity) pakikibaka sa katotohanan at kabutihan pagsasaloob ng katotohanang unibersal at pagpapahalagang moral nalilinang sa maingat na paghusga ng konsensiya at pagsasabuhay ng mga birtud.
 31. 31. ISIP KILOS-LOOB KAKAYAHAN NAKAAALAM PUMILI, MAGPASYA AT ISAKATUPARAN ANG PINILI GAMIT PAG-UNAWA MANGATUWIRAN KUMILOS/ GUMAWA TUNGUHIN _______________ ______________
 32. 32. 6.1 Ang pagkakaroon ng moral na integridad, ayon kay Carter, S. (Olson, L.) ay bunga ng pagsasama ng sumusunod a. Masusing Pag-iisip batay sa Moral na Pamantayan (Moral Discernment). kakayahan na masuri at maihiwalay ang tama sa mali kakayahan na bumuo ng konklusiyon o prinsipyo mula sa pag-aaral o pagsusuri (discernment) upang makabuo ng sariling paniniwala (convictions).
 33. 33. 6.1 Ang pagkakaroon ng moral na integridad, ayon kay Carter, S. (Olson, L.) ay bunga ng pagsasama ng sumusunod b. Matibay na Pagkapit sa Sariling Paniniwala (Consistent Behavior). Kung ang isang tao ay may matibay na paninindigan sa sariling paniniwala (convictions), ang lahat ng kanyang kilos ay naaayon sa mga ito nananatiling matatag kanyang sariling paniniwala
 34. 34. 6.1 Ang pagkakaroon ng moral na integridad, ayon kay Carter, S. (Olson, L.) ay bunga ng pagsasama ng sumusunod 3. Hayagang Paninindigan (Public Justification). hindi nahihiyang gawin ang anumang pinaniniwalaan niyang tama sa gitna ng mga nagtutunggaling paniniwala
 35. 35. •Ano ang pagkakaiba ng tatlong tauhan sa bawat sitwasyon? Sa tatlong tauhan, sino ang may positibong pagkakaiba? Ipaliwanag.
 36. 36. • Punan ang bawat kahon ng mga tiyak na hakbang na iyong ilalapat sa pang araw-araw na gawain at pagpapasiya na makatutulong sa paghubog ng bawat na panloob na salik. Gabay mo ang unang kahon.
 37. 37. Katangian ng Pagpapahalaga “Homeless Man” Mga Pagkakataon na Naipamalas ang mga Salik 1.Konsensya 2.Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan 3. Pagiging Sensitibo sa Gawang Masama 4. Pagsasabuhay ng mga Birtud 5.Disiplinang Pansarili 6.Moral na Integridad
 38. 38. Katangian ng Pagpapahalaga “Homeless Man” Mga Pagkakataon na Naipamalas ang mga Salik 1.Konsensya 2.Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan 3. Pagiging Sensitibo sa Gawang Masama 4. Pagsasabuhay ng mga Birtud 5.Disiplinang Pansarili 6.Moral na Integridad

×