Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Töissä Suomessa – ESR-hanke

370 views

Published on

SAK:n Anna-Liisa Häkkisen esitys – SAK:n ammatillisten opettajien koulutuspäivät 23.–24.9.2016 Petäys Resortissa Hattulassa

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Töissä Suomessa – ESR-hanke

 1. 1. TÖISSÄ SUOMESSA-ESR HANKE 1.3.2015-31.8.2018
 2. 2. Yhteishanke tähtää maahanmuuttajien työllistymisen ja kotouttamisen edistämiseen.  Hankkeessa kehitetään ja koordinoidaan maahanmuuttajien neuvontapalveluita Tavoitteena International House Helsinki-konseptin perustaminen  Edistetään maahanmuuttajajärjestöjen kontakteja työelämään ja tehostetaan kotouttamispalveluita.  Hanke toimii myös linkkinä maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamisessa.  Hanke toimii verkostomaisesti
 3. 3.  Päätoteuttaja ja hallinnoija on Helsingin kaupunki  SAK on kumppanina toteuttamassa osahankettaan  Muita kumppaneita ovat:  Espoon kaupunki  Vantaan kaupunki  Helsingin seudun kauppakamari  Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli Ry  TE-hallinto  Hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto Hankkeen rakenne ja rahoitus
 4. 4. SAK:N OSAHANKKEEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET  Tarjota neuvontaa konkreettisissa työelämän ongelmatilanteissa  Lisätä maahanmuuttajien ja maahanmuuttajajärjestöjen työelämätietoutta  Kehittää työelämää koskevia neuvontapalveluita  Edistää ulkomaalaisten ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden edunvalvontaa  parantaa ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa suomalaisilla työmarkkinoilla  turvata yhdenvertainen kohtelu ja ennaltaehkäistä kaksien työmarkkinoiden syntymistä
 5. 5. TOIMINTA JA ALUSTAVA AIKATAULU  Työsuhdeneuvonta maahanmuuttajille ja ulkomaisille työntekijöille, SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta  Juridinen neuvonta työsuhdekysymyksissä (palkat, lomat, työajat yms.)  Neuvontapuhelin avautui 22.3.  Puhelimitse ja sähköpostitse, face to face neuvontaa testataan pop up- konseptilla syksyn 2016 aikana  Työsuhdeneuvonnan puhelin on avoinna ma-to klo 9-11 ja 12- 15  Ilmainen  Ei edellytä liiton jäsenyyttä!  Facebook: SAK Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta
 6. 6. TOIMINTA JA ALUSTAVA AIKATAULU  Maahanmuuttajajärjestöjen konsultointi Suomen työelämän pelisäännöistä (suunnitteilla)  Moniheli ry  Tietoiskut maahanmuuttajille ja ulkomaalaisille työntekijöille yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa (käynnissä)  Tehty yhteistyötä mm. Stadin ammattiopiston Kyky-hankkeen kanssa  Kehitetään ammattiliittojen valmiuksia ja osaamista ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden neuvonnassa järjestämällä liitoille ja luottamushenkilöille koulutus- ja infotilaisuuksia  Sisältö ja toimintatavat suunnitteilla (kevät 2017 ->)  Toimintamuodot kehittyvät edelleen projektin kuluessa
 7. 7. TÄHÄN MENNESSSÄ HAVAITTUA (22.3.- 31.7.2016)  Aloina nousseet esiin 1) Henkilökohtaiset avustajat 2) Kiinteistöpalveluala 3) Ravintola-ala 4) ICT-ala  Yhteydenotot koskeneet pääasiassa 1) Palkkaa (36 %) 2) Oleskelulupia (20%) 3) Työsopimusta (13%) 4) Työaikoja (10%) 5) Työsuhteen päättymistä (10%)
 8. 8. Ongelmien ennaltaehkäisy  Kirjallinen työsopimus  Palkkakuitti  Työvuorolista  Pyri neuvottelemaan minimi tuntimäärä työsopimukseen (0-tuntisopimukset)  Työluvan perusteen tarkastus
 9. 9. Ketkä soittavat??  70 % tapauksista soittaja on työntekijä  30 % tapauksista soittaja on työnantaja, läheinen, järjestön työntekijä yms.  80% soittajista ei ole minkään liiton jäsen  20% kuuluu johonkin liittoon
 10. 10. Case esimerkki 1. Loppupalkkaa ei makseta  Henkilö X on työskennellyt Suomessa 6 kuukautta määräaikaisella työsopimuksella. Työsuhteen päättyessä henkilö palaa takaisin kotimaahansa Viroon.  Palkka on maksettu käteisellä eikä kirjallista työsopimusta ole.  Työnantaja on maksanut palkan oikein ja ajallaan työsuhteen ajan. Loppupalkkaa ei kuitenkaan makseta pyynnöistä huolimatta.
 11. 11. Case-esimerkki 2. Henkilökohtaisena avustajana työskennellyt irtisanotaan. • Henkilö B on työskennellyt Z:n henkilökohtaisena avustajana 5 kuukautta. Yhtenä päivänä Z soittaa ennen vuoron alkamista B:lle ja kieltää tätä tulemasta töihin. Z ei selitä tilannetta B:lle. B:n pyynnöstä Z kuitenkin lähettää irtisanomisilmoituksen ja työtodistuksen hänelle. • Irtisanomisilmoituksessa lukee, että B on itse irtisanoutunut. Työtodistuksessa on väärä loppumispäivämäärä. • B:lle tulee karenssi työttömyyskorvaukseen. Z ei suostu korjaamaan irtisanomisilmoitusta eikä työtodistusta.
 12. 12. Case-esimerkki 3. Oleskeluluvan peruste on muuttunut • Henkilö Y on muuttanut Suomeen 1 vuosi sitten ja saanut oleskeluluvan perhesuhteen (avioliitto) perusteella. Oleskelulupa sisältää oikeuden tehdä töitä. Nyt avioliitto on kuitenkin päättynyt eroon. Y jatkaa työskentelyä vakituisessa työssään. Puoli vuotta myöhemmin Y hakee oleskelulupaa työnteon perusteella. • Viranomainen saattaa peruuttaa Y:n aiemman oleskeluluvan, sillä oleskeluluvan alkuperäisiä myöntämisen edellytyksiä ei ole enää olemassa. • Y ei saa tehdä töitä, jos hänellä ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa johon sisältyisi työnteko-oikeus. • Tilanteen välttämiseksi Y:n olisi tullut hakea uutta oleskelulupaa heti, jolloin vanha oleskelulupa olisi pysynyt voimassa kunnes uusi hakemus on ratkaistu.
 13. 13. Case-esimerkki 4. EU-kansalaisen oleskelu- oikeuden rekisteröinti (työntekijä) • Henkilö A on tullut Suomeen Espanjasta matkailualan töihin. Koska A on EU-kansalainen, A:lla on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. A:n on kuitenkin rekisteröitävä oleskelu-oikeutensa 3 kuukauden jälkeen poliisiasemalla. • A:n työsuhde puretaan koeajalla. A ei ole ennen purkamista rekisteröinyt oleskeluoikeuttaan. A:n on tarkoitus jäädä Suomeen töihin ja hän menee poliisiasemalle rekisteröimään oleskelu-oikeutensa. • Koska A:lla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta ja jos hän ei pysty muutoin osoittamaan, että hänellä on riittävät varat Suomessa elämiseen, poliisi ei rekisteröi A:n oleskeluoikeutta.

×