Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation by Martin Sinclair, audit of COVID 19 related expenditures, SIGMA 14 December 2020

665 views

Published on

Presentation by Martin Sinclair on the challenges and opportunities for Sate Audit Institutions, at the SIGMA webinar on the audit of COVID-19 related expenditures, 14 December 2020.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation by Martin Sinclair, audit of COVID 19 related expenditures, SIGMA 14 December 2020

 1. 1. Audit of COVID -19 related expenditures The Challenges and Opportunities for SAIs Martin Sinclair, SIGMA Expert 14 December 2020
 2. 2. Impact of COVID-19 on public finances – Case Study - UK 18 major Departments plus Bank of England involved in COVID-19 response Over 190 new measures since 23 March 2020 – the day the UK announced lockdown measures. These cover: • Health and social care • Other public services and emergency response • Support for individuals • Support for business • Other support Major shock to the public finances: • Total cost of new measures £250 billion and rising ( £115billion, an additional 20% on top of planned public expenditure, in 2020-21). • Tax revenues to fall by 10% in 2020-21 • GDP fell by 10% during lockdown in Spring 2020 • Public sector borrowing to increase from £40billion (plan) to £370 billion (Estimate)
 3. 3. OECD – Financial management and Reporting Systems The impact of COVID-19 has placed enormous pressure on public expenditure, financial management and reporting systems. These pressures are in four key areas: • Funding COVID-19 related expenditure and the need to adjust existing budget frameworks • Allocating resources to evolving emergency policies • Delivering emergency spending • Enabling transparency and accountability
 4. 4. Funding COVID-19 expenditures • Most countries budget contain ‘flexibility measures’ allowing some room to accommodate new fiscal challenges or changes in government priorities – these were quickly exhausted • In some countries greater flexibility or discretion than usual was granted to government in the use of reserves and reallocating funds ( Portugal, Slovenia) • In all countries, budget reallocation and embedded reserves fell well short of very large COVID- 19 fiscal packages • Virtually all countries had to seek Parliamentary approval for new spending and new funding • In some countries governments had to remove or modify fiscal frameworks to accommodate the greatly increased spending in exceptional circumstances (Germany, Italy, Denmark) • The increased spending took place against a background of great economic uncertainty. Spending was approved without a clear understanding of how the government would raise the necessary funding (UK, Netherlands, Finland) • Some governments used emergency decree powers to authorise the unforeseen expenditure (Belgium)
 5. 5. Allocation of resources to evolving policies • Governments could not always define precisely all of the new measures or know exactly how additional funds would be spent when supplementary budgets were laid before Parliament • Some countries tabled successive supplementary budgets (Sweden) • In some countries the legislature provided authorisation to incur expenditure in advance of providing detailed appropriations (UK, Canada) • Extrabudgetary funds have been used to channel to COVID-19 expenditure (Hungary) • Many governments have also made extensive use of balance sheet measures (sometimes termed non-cash) to provide support to households and business. For example loan guarantee funds (UK, Netherlands)
 6. 6. Delivering emergency spending • Rapid delivery of emergency policies was key to the success and effectiveness of government action • In some countries existing processes and controls were considered suitable to address demands for crisis response ( Australia, UK employment support scheme) • In other countries simplified processes were authorised in cases of emergency (France, Lithuania) • Some countries sought to speed up processes, with the challenge that speed would not become expediency. (Austria, Canada) • Payment delays have been shortened to provide liquidity to business and deadlines for payment of tax have been extended
 7. 7. Transparency and accountability • Against the constantly changing demands of the COVID-19 pandemic and, sometimes, low levels of trust in government actions, clarity on new spending decisions and confidence in their implementation has been a major concern for governments and legislatures • Some countries have set up specific regimes to tackle COVID-19 related expenditure within the budget structure (France) • In the initial stages when agility and speed were of paramount importance the weakening of Parliamentary oversight and internal controls can lead to higher risk of loss through fraud and impropriety • These exceptional circumstances should not become the norm
 8. 8. SAI responses to the challenges of COVID-19 (1) – Strategy and plans ` ` Activiteiten rond COVID-19, versie 1 oktober 2020 De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft en rapporteert hierover aan de Tweede Kamer. Vanuit het perspectief van de publieke verantwoording volgen we nauwgezet maatschappelijke ontwikkelingen en het effect hiervan op de rijksuitgaven. De publieke verantwoording van de financiële coronamaatregelen houden we dan ook nauwgezet in de gaten. Activiteiten van de Algemene Rekenkamer rond COVID-19 Wij doen onderzoek naar de wijze waarop de Rijksoverheid met geld en maatregelen de gevolgen en effecten van de COVID-19 pandemie tracht te beperken. Daarnaast bouwen wij aan een coronamonitor, delen we kennis met departementen via het coronaloket en participeren we in internationale rekenkamerinitiatieven. Onderzoeken naar gevolgen en effecten Steun aan grote ondernemingen Afgelopen maanden kondigde het kabinet verschillende steunpakketten aan voor grote ondernemingen als de KLM en Royal IHC. In het verleden heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar steunverleningsoperaties aan individuele bedrijven, zoals Fokker, Daf en NedCar. Ook de Tweede Kamer heeft in parlementaire enquêtes operaties als deze onderzocht. Een overzicht van de lessen uit het verleden publiceerden wij 26 juni jl. in de vorm van een brief aan de Eerste en Tweede kamer. Op dit moment onderzoeken wij of en hoe deze lessen worden toegepast bij de huidige steun aan grote ondernemingen. De geplande publicatiedatum van het rapport is 4 november 2020. Risico’s voor overheidsfinanciën De overheid treft financiële maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Die maatregelen leiden tot een hogere staatsschuld en de gevolgen van het afgeven van garanties kunnen op de lange termijn fors zijn. De Algemene Rekenkamer onderzoekt welke risico’s voor de overheidsfinanciën hierbij aan de orde zijn. De geplande publicatiedatum van dit onderzoek is 12 november 2020. Risico’s misbruik en oneigenlijk gebruik van steunmaatregel NOW Het kabinet heeft vanaf maart 2020 uiteenlopende steunmaatregelen ingezet om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen. Met € 18,8 miljard is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) de grootste regeling. De snelheid waarmee deze regeling tot stand is gekomen, brengt verschillende risico’s met zich mee. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de minister van SZW en het UWV de risico’s op misbruik van de NOW-regeling in beeld heeft. Bij de nieuwe ronde van de NOW-regeling kan meer aandacht komen voor controles vooraf om misbruik te beperken. Het onderzoek is 26 september gepubliceerd. Testen op corona. Wat er in het voorjaar gebeurde Het testen van risicogroepen is een cruciaal onderdeel van de aanpak om verspreiding van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) tegen te gaan en te monitoren. De Algemene Rekenkamer onderzocht de capaciteit tot 1 juni om mensen te testen en concludeerde dat in de eerste maanden van de coronacrisis waarschijnlijk een groter aantal mensen getest had kunnen worden. Ondanks tekorten aan testmateriaal was er meer laboratoriumcapaciteit beschikbaar. Het onderzoek is 26 september gepubliceerd met het oog op de besluitvorming door kabinet en Kamer. Kennisdeling Coronaloket De Algemene Rekenkamer opende een ‘coronaloket’ voor departementen om desgevraagd beschikbare kennis te delen ten behoeve van urgente coronamaatregelen dan wel de registratie daarvan. Departementen kunnen zich melden op het moment dat er behoefte is aan kennis van de Algemene Rekenkamer bij voorliggende beslissingen. Het coronaloket is te bereiken via tfc@rekenkamer.nl. Internationale activiteiten De Algemene Rekenkamer participeert in verschillende activiteiten op internationaal niveau: we maakten een overzicht van alle EU-maatregelen, participeren in initiatieven van EUROSAI (de koepelorganisatie van rekenkamers binnen Europa)en delen kennis met buitenlandse rekenkamers. Coronarekening Om de inzet van publiek geld ter bestrijding van de pandemie te kunnen volgen, hebben wij in aanloop naar Verantwoordingsdag 2021 de coronarekening gebouwd. Deze monitor is via https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/corona/cor onarekening te raadplegen en wordt de komende periode verder uitgebouwd. De coronarekening biedt een systematisch, integraal en onafhankelijk inzicht in financiële coronamaatregelen van het Rijk, voor wie het geld bedoeld is en in welke mate gebruik wordt gemaakt van de maatregelen. De coronarekening biedt inzicht in financiële en niet-financiële gevolgen. Verantwoordingsonderzoek 2020 Contact met de Taskforce Corona van de Algemene Rekenkamer Tfc@rekenkamer.nl Focus op samenwerkings- ICT bij het Rijk Door de coronacrisis is werkend Nederland noodgedwongen massaal thuis gaan werken. Ambtenaren en bewindspersonen gebruiken hierbij allerlei ICT-applicaties en – diensten. De Algemene Rekenkamer onderzoekt welke ICT-middelen er binnen het Rijk worden gebuikt, welk beleid het Rijk hanteert voor deze ICT-middelen en wat de achtergronden, voor- en nadelen zijn. De geplande publicatiedatum is 28 oktober 2020. Netherlands - https://english.rekenkamer.nl/publications /publications/2020/11/06/the- netherlands-court-of-audit%E2%80%99s- covid-19-related-activities Latvia - https://www.lrvk.gov.lv/en/covid- 19/covid-19/areas-of-intervention- by-sai-latvia-during-covid-19 UK – http://nao.org.uk/
 9. 9. SAI responses to the challenges of COVID-19 (2) – Keeping track Scotland - https://www.audit- scotland.gov.uk/covid-19 UK - tps://www.nao.org.uk/covid-19/
 10. 10. SAI responses to the challenges of COVID-19 (3) – Sharing good practice Ireland - https://www.audit.gov.ie/en/Audit- Insights/Updates%20and%20Presentation s/Audit-insights-impact-of-Covid-19-on- the-control-environment.pd France - https://www.ccomptes.fr/en/news/health- emergency-sai-france-provides-guidance
 11. 11. SAI responses to the challenges of COVID-19 (4) – Compliance Audit UK - https://www.nao.org.uk/report/bounce-back-loan-scheme/
 12. 12. SAI responses to the challenges of COVID-19 (5) - Performance audit Slovakia - https://www.nku.gov.sk/aktuality/- /asset_publisher/9A3u/content/slovensko-nebolo- pripravene-na-pandemiu-stat-nemal-zasoby- zdravotnickych-pomocok UK - https://www.nao.org.uk/report/supplying- the-nhs-and-adult-social-care-sector-with- personal-protective-equipment-ppe/
 13. 13. SAI – challenges and opportunities Challenges: • Pragmatic • Flexible • Responsive Opportunities: • Demonstrate relevance • Raise profile • Improved service delivery
 14. 14. Thank you Questions?

×