Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cập nhật chẩn đoán mề đay

ThS BS Trương Thị MộngThương

 • Login to see the comments

Cập nhật chẩn đoán mề đay

 1. 1. * ThS.BS. Trương Thị Mộng Thường CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN MỀ ĐAY
 2. 2. *NỘI DUNG 2 1 Đại cương Cơ chế bệnh sinh Chẩn đoán3
 3. 3. *ĐẠI CƯƠNG
 4. 4. * ĐẠI CƯƠNG Mề đay cấp Mề đay mạn
 5. 5. 20% ĐẠI CƯƠNG
 6. 6. *CƠ CHẾ BỆNH SINH
 7. 7. * CƠ CHẾ BỆNH SINH
 8. 8. * CƠ CHẾ BỆNH SINH
 9. 9. Mast là tế bào có vai trò chính Kích thích phóng hạt Các chất trung gian tiền viêm Giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch Thoát ra gian mô một lượng lớn protein huyết thanh Tự kháng thể Bạch cầu: Basophil,các bạch cầu khác Polypeptide ruột và các neuropeptide CƠ CHẾ BỆNH SINH
 10. 10. Phụ thuộc tế bào Mast Không phụ thuộc tế bào Mast Thiếu chất ức chế C1 esterase (C1 inh) CƠ CHẾ TẠO SẨN PHÙ MỀ ĐAY Phụ thuộc tế bào Mast CƠ CHẾ BỆNH SINH
 11. 11. *Phụ thuộc tế bào Mast CƠ CHẾ BỆNH SINH
 12. 12. CƠ CHẾ BỆNH SINH *Phụ thuộc tế bào Mast
 13. 13. Phụ thuộc tế bào Mast Không phụ thuộc tế bào Mast Thiếu chất ức chế C1 esterase (C1 inh) CƠ CHẾ TẠO SẨN PHÙ MỀ ĐAY CƠ CHẾ BỆNH SINH Không phụ thuộc tế bào Mast
 14. 14. CƠ CHẾ BỆNH SINH Không phụ thuộc tế bào Mast
 15. 15. Phụ thuộc tế bào Mast Không phụ thuộc tế bào Mast Thiếu chất ức chế C1 esterase (C1 inh) CƠ CHẾ TẠO SẨN PHÙ MỀ ĐAY CƠ CHẾ BỆNH SINH Thiếu chất ức chế C1 esterase (C1 inh)
 16. 16. Thiếu chất ức chế C1 esterase (C1 inh) CƠ CHẾ BỆNH SINH
 17. 17. *CHẨN ĐOÁN
 18. 18. 1Xác định bệnh nhân bị mề đay 2Xác định mề đay cấp hay mạn tính 3Điều tra các nguyên nhân gây mề đay mạn 4 Đánh giá độ nặng của bệnh CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ MỘT BỆNH NHÂN MỀ ĐAY CHẨN ĐOÁN 1
 19. 19. MỀ ĐAY SẨN PHÙ CHẨN ĐOÁN
 20. 20. 1Xác định bệnh nhân bị mề đay 2Xác định mề đay cấp hay mạn tính 3Điều tra các nguyên nhân gây mề đay mạn 4 Đánh giá độ nặng của bệnh CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ MỘT BỆNH NHÂN MỀ ĐAY CHẨN ĐOÁN 2 3
 21. 21. CHẨN ĐOÁN
 22. 22. 1Xác định bệnh nhân bị mề đay 2Xác định mề đay cấp hay mạn tính 3Điều tra các nguyên nhân gây mề đay mạn 4 Đánh giá độ nặng của bệnh CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ MỘT BỆNH NHÂN MỀ ĐAY CHẨN ĐOÁN 2 3
 23. 23. <10% 25 - 35% 30 - 40% 30% CHẨN ĐOÁN *NGUYÊN NHÂN
 24. 24. CHẨN ĐOÁN *CÁC DỊ NGUYÊN TỪ MÔI TRƯỜNG
 25. 25. Các loại thuốc thường gây bệnh Mề đay - Aspirin (6,7-30%) - NSAID khác - ACE inhibitors - Alcohol - Codein, Morphine - Oral contraceptives *CÁC DỊ NGUYÊN TỪ MÔI TRƯỜNG
 26. 26. *CÁC DỊ NGUYÊN TỪ MÔI TRƯỜNG Vi trùng Ký sinh trùng - Herpes group viruses - HIV - Hepatitis B and C viruses - Mycoplasma pneumonia - Helicobacter pylori - Mycobacterium tuberculosis - Giardia lambia - Blastocytis hominis - Strongyloides stercoralis - Toxocara - Anasakis simplex CHẨN ĐOÁN
 27. 27. <10% 25 - 35% 30 - 40% 30% CHẨN ĐOÁN *NGUYÊN NHÂN
 28. 28. *CÁC YẾU TỐ KHỞI PHÁT 4 Dấu da vẽ nổi LạnhÁp lực Nhiệt, nước, rung 3 2 16 5 MỀ ĐAY Ánh sáng Phó giao cảm Dấu da vẽ nổi CHẨN ĐOÁN
 29. 29. *Dấu da vẽ nổi
 30. 30. *CÁC YẾU TỐ KHỞI PHÁT 4 Dấu da vẽ nổi LạnhÁp lực Nhiệt, nước, rung 3 2 16 5 MỀ ĐAY Ánh sáng Phó giao cảm Lạnh
 31. 31. * CHẨN ĐOÁN
 32. 32. *CÁC YẾU TỐ KHỞI PHÁT 4 Dấu da vẽ nổi LạnhÁp lực Nhiệt, nước, rung 3 2 16 5 MỀ ĐAY Ánh sáng Phó giao cảm Nhiệt, nước, rung CHẨN ĐOÁN
 33. 33. MỀ ĐAY DO NƯỚC, NHIỆT, RUNG CHẨN ĐOÁN
 34. 34. *CÁC YẾU TỐ KHỞI PHÁT 4 Dấu da vẽ nổi LạnhÁp lực Nhiệt, nước, rung 3 2 16 5 MỀ ĐAY Ánh sáng Phó giao cảm Ánh sáng CHẨN ĐOÁN
 35. 35. MỀ ĐAY DO ÁNH SÁNG CHẨN ĐOÁN
 36. 36. *CÁC YẾU TỐ KHỞI PHÁT 4 Dấu da vẽ nổi LạnhÁp lực Nhiệt, nước, rung 3 2 16 5 MỀ ĐAY Ánh sáng Phó giao cảm Áp lực CHẨN ĐOÁN
 37. 37. MỀ ĐAY DO ÁP LỰC CHẨN ĐOÁN
 38. 38. *CÁC YẾU TỐ KHỞI PHÁT 4 Dấu da vẽ nổi LạnhÁp lực Nhiệt, nước, rung 3 2 16 5 MỀ ĐAY Ánh sáng Phó giao cảmPhó giao cảm CHẨN ĐOÁN
 39. 39. MỀ ĐAY DO PHÓ GIAO CẢM CHẨN ĐOÁN
 40. 40. *CÁC YẾU TỐ KHỞI PHÁT 4 Dấu da vẽ nổi LạnhÁp lực Nhiệt, nước, rung 3 2 16 5 MỀ ĐAY Ánh sáng Phó giao cảm CHẨN ĐOÁN
 41. 41. <10% 25 - 35% 30 - 40% 30% CHẨN ĐOÁN *NGUYÊN NHÂN
 42. 42. BỆNH TỰ MIỄN CHẨN ĐOÁN
 43. 43. <10% 25 - 35% 30 - 40% 30% CHẨN ĐOÁN *NGUYÊN NHÂN
 44. 44. 1Xác định bệnh nhân bị mề đay 2Xác định mề đay cấp hay mạn tính 3Điều tra các nguyên nhân gây mề đay mạn 4 Đánh giá độ nặng của bệnh CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ MỘT BỆNH NHÂN MỀ ĐAY CHẨN ĐOÁN 2 4
 45. 45.  Số lượng Sang Thương (ST) Số lần lặp lại trong ngày Kích thước trung bình của ST (inches) Thời gian trung bình nổi ST (giờ) Mức độ ngứa Điểm 0 0 0 0 Không 0 1-10 1 < 0,5 0-4 Nhẹ 1 11-20 2-3 0,5-1 4-12 Trung bình 2 > 20 > 3 > 1 > 12 Nặng 3 Đánh giá độ nặng của bệnh
 46. 46. * CHẨN ĐOÁN

×