Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Coğrafiya fakültəsi
İqtisadi və sosial coğrafiya
kafedrası
İxtisas:İqtisadi və sosial coğrafiya
Ad/soyad:Rasimzadə Elmira
...
Plan
1.Giriş.Fransanın qısa
səciyyəsi.
2.Fransa siyasi quruluşu.
3.Fransanın iqtisadiyyatı.
4.Fransanın sosial quruluşu.
5...
Fransa
Sahəsi :551 600 km2 Dövlət
gerbi
Əhalisi :66 630 602
İdarəetmə forması :Prezidentli respublika
Paytaxtı :Paris
Dili :Frans...
Giriş.Fransanın qısa səciyyəsi.
Mülayim və subtropik
iqlim qurşağında
yerləşməsi,Aralıq dənizi
,Atlantik okeanı
sahilində ...
Giriş.Fransanın qısa səciyyəsi
Fransanın ərаzisi 551,6 min kv. km,ehalisi 65.8 mln
nəfərdir.
Paytaxt Paris şəhəridir.
Ölkə...
Giriş.Fransanın qısa səciyyəsi
Fransa keçmiş müstəmləkə imperiyası olmuş və bir vaxtlar müstəmləkələrinin sayina
görə Böyü...
Fransanın siyasi quruluşu
Böyük Fransa inqilabından sonra ölkədə 5 respublika üsul-idarəsi (1792-1799;1848-
1852;1870-1940...
Fransanın siyasi quruluşu
Fransa dövləti prezidentli
respublika rejimi ilə idarə olunan
bir ölkədir. Hal-hazırda Fransa 5-...
Fransanın siyasi quruluşu
Ali qanunverici
orqan
Milli Məclis Senat
Yerli özünü
idarəetmələrXalq
Fransanın siyasi quruluşu
1985-ci ildən bəri Milli Məclis ümumi və birbaşa seçki hüququ əsasında
gizli səsvermə ilə 5 il m...
Fransanın siyasi quruluşu
Senat departamentləri təmsil edən orqan olub 321 üzvdən ibarətdir.
Departamentlərin təmsilçilik ...
Fransanın siyasi quruluşu
Digər ölkələrin parlamentləri kimi
Fransa parlamenti də qanunvericilik,
iqtisadiyyat, nəzarət, x...
Fransanın siyasi quruluşu
Prezident- Fransada prezident həm
dövlət başçısı , həm də icraedici
orqanın başçısıdır. Birbaşa ...
Fransanın idarəetmə quruluşu
Fransada mərkəzi
idarəetmə bölgə,əyalət və
mahal adlanan üç
vahiddən ibarətdir.
Bölgələr və ə...
Fransanın iqtisadiyyatı
Fransa yüksək inkişaf etmiş
dövlətdir.İqtisadi gücünə görə
Avropa Birliyində Almaniya və
Böyük Bri...
Fransa iqtisadiyyatı
Fransada Emal
sənayesi 5 ana
bölgədə
sıxlaşıb.Paris və
çevrəsinə çox
çeşidi sənaye
sahələri ,Lyon
çev...
Fransa İqtisadiyyatı
1950-2016-cı illər arasında ölkədə ÜDM-nin həcminin dəyişməsi(%-lə)
Fransanın İqtisadiyyatı
Fransa dünya sənayesində gücünə görə 4-cü
yerdədir.Həmçinin dünya iqtisadiyyatında ÜDM-
nin həcmin...
Fransanın İqtisadiyyatı
Fransa
(İEÖ)
Qeyri-
İstehsal
sahələri
78.9%
Sənaye
sahələri
19.4%
Kənd
təsərrüfatı
1.7%
Fransa iqtisadiyyatı
Sənaye.Əmək qabiliyyətli əhalinin təqribən 26%-i bu sahədə çalışır.Ən mühüm
sahələri energetika,maşın...
Fransa iqtisadiyyatı
Maşınqayırma kompleksinin strukturunda avtomobilqayırma və nəqliyyat
vasitələri istehsalı 1-ci yerdəd...
Fransa iqtisadiyyatı
Sənaye istehsalının strukturunda 3-cü yerdə yüngül sənayedir.Yüngül
sənayenin mühüm sahəsi toxuculuqd...
Fransa iqtisadiyyatı
İstehsal
məhsullarının
həcmi və
müxtəlifliyinə
görə ölkədə
yeyinti sənayesi
xüsusi əhəmiyyət
kəsb edi...
Fransa iqtisadiyyatı
Кənd təsərrüfatı.Fransa
əkinçilik məhsulları ixracatına
görə ABŞ-dan sonra 2-ci
dir.İxracatının 49%-n...
. İxracatİdxal
Fransa iqtisadiyyatı
İcracatın həcmi 464mlrd $ təşkil edir.Əsas
ixracat məhsulları :maşın və
avadanlıqlar,t...
Fransa iqtisadiyyatı
Ad logo sector qeyd
Total Neft sektoru Dünyanın 4-cü ən böyük neft
şirkəti
Sanofi Dərman sektoru Düna...
Fransa iqtisadiyyatı
Fransada ortalama aylıq maaş 2500 dollar
Əmək qabiliyyetli əhalinin(xarici şöbələr daxil
olmaqla) 9.9...
Fransa iqtisadiyyatı
Fransa
Turizmi
1Paris-İldə 45 milyon turist ziyarətinə
görə dünyanın öndə gələn
şəhərlərindəndir.Bir ...
Fransanın iqtisadiyyatı
Strazbur
q
Lyon
Marsiliya
Loire vadisi
Bordo
Mont Saint-Michel
Cote d’Azure
Fransanın sosial səciyyəsi
66 630 602nəfər əhalisi olan Fransa əhalisinə görə 21-ci ,Avropa Birliyi içində
Almaniyadan son...
Fransanın sosial səciyyəsi
Fransız milləti qədim aborigen tayfaları qalların(keltlər),Roma işğalçılarının,german
tayfaları...
Fransanın sosial səciyyəsi
yaş mln
toplam
qadın
Yaş qrupları
Yaş-cins strukturu
Fransada qadınların sayı
34,336,315 ,kişil...
Fransanın sosial səciyyəsi
Fransızca danışılan ərazilər.
Fransa Hind-
avropa dil ailəsinin
Roman dil qrupuna
aiddir.
Fransanın sosial səciyyəsi
Fransanın
etnik tərkibi
rəngarəngdir,
dünyanın hər
yerinden
100den çox
etnik qrup
var,ancaq
bun...
Fransanın sosial səciyyəsi
Fransada əhalinin 85%-i “ağ” irqə,3.3%-i “qara” irqə,10%-i Şimali Amerika ,1.7%-i
Asyalılara mə...
Fransanıs sosial səciyyəsi
Fransada dinlər
Fransada əhalinin 83%-i xristiyan dininin katolik
məhzəbinə,2%-i protestant,5%-...
Fransanın sosial səciyyəsi
Fransada təhsil pulsuzdur. 6 yaşından 16 yaşınadək uşaqlar üçün icbari xarakter daşıyır.
Fransa...
Nous vous remercions de votre attention
Nəticə
Yuxarıda qeyd etdiklarimdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Fransanın dünya
ö...
Ədəbiyyat siyahısı
1.Axundov N.A,Məmmədov C.A-Dünya dövlətlərinin əsas
coğrafi,siyasi və iqtisadi göstəriciləri(Avrasiya ö...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fransanın iqtisadi,siyasi və sosial səciyyəsi.

1,220 views

Published on

Fransa haqqında hər şey olmasa da çox şey .

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Fransanın iqtisadi,siyasi və sosial səciyyəsi.

 1. 1. Coğrafiya fakültəsi İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası İxtisas:İqtisadi və sosial coğrafiya Ad/soyad:Rasimzadə Elmira Fənn:Coğrafiyanın müasir problemləri Mövzu: Fransanın İqtisadi,siyasi və sosial səciyyəsi.
 2. 2. Plan 1.Giriş.Fransanın qısa səciyyəsi. 2.Fransa siyasi quruluşu. 3.Fransanın iqtisadiyyatı. 4.Fransanın sosial quruluşu. 5.Nəticə.
 3. 3. Fransa
 4. 4. Sahəsi :551 600 km2 Dövlət gerbi Əhalisi :66 630 602 İdarəetmə forması :Prezidentli respublika Paytaxtı :Paris Dili :Fransızca Pul vahidi :Avro İnzibati-ərazi quruluşu :Unitar Sıxlığı :119nəfər/km2 Telefon kodu : 33 Göy rəng- Həqiqəti və sədaqəti təmsil edir Ağ rəng- Düzgünlüy ü və sülhü təmsil edir Qırmızı rəng-Güc və cəsarəti təmsil edir
 5. 5. Giriş.Fransanın qısa səciyyəsi. Mülayim və subtropik iqlim qurşağında yerləşməsi,Aralıq dənizi ,Atlantik okeanı sahilində yerləşməsi,Alp dağlarının zəngin turizm və rekreasiya ehtiyatı,əlverişli relyefə və dəmir filizi,boksit,kalium və daşduz,uran filizi və s. zəngin təbii ehtiyatlara sahib olması Fransanın bu gün ki,iqtisadii gücündə danılmaz faktorlardandır
 6. 6. Giriş.Fransanın qısa səciyyəsi Fransanın ərаzisi 551,6 min kv. km,ehalisi 65.8 mln nəfərdir. Paytaxt Paris şəhəridir. Ölkənin coğrafi mövqeyinin xüsusiyyətlərinə Atlantik okeanı ilə Aralıq dənizi arasında yerləşməsi;iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərdə qonşu olması;Afrikanın qərb ölkələrinə yaxınlığı ;Belçika və İsveçrənin fransız dilli əhalisinin yaşadığı bölgələrdə həmsərhəd olması ;sualtı La-Manş tuneli vasitəsilə Böyük Britaniya ilə rahat qonşuluq əlaqələrinin olması və s. aiddir.
 7. 7. Giriş.Fransanın qısa səciyyəsi Fransa keçmiş müstəmləkə imperiyası olmuş və bir vaxtlar müstəmləkələrinin sayina görə Böyük Britaniyadan sonra II yerdə idi.Hal-hazırdada Fransanın hakimiyyəti altında olan 20-dən çox asılı ərazilər vardır ki, onun regionlarını təşkil edir.Əhalisinin 2.1 milyonu bu erazilərdə yaşayır. Fransanın asılı əraziləri- ”Dənizarxası ərazilər” Qvadelupa Qviana Martinik Reunion Mayot Sent Pier Mikelon *Fransız Polinezyası Klipert on Kargele Amsterdam və Sent Paul Korsika Yeni Kaledoniy a Kroze Vallis və Futuna *Fransız Polineziyası: Tuamotu adaları Cəmiyyət adaları Markiz adaları
 8. 8. Fransanın siyasi quruluşu Böyük Fransa inqilabından sonra ölkədə 5 respublika üsul-idarəsi (1792-1799;1848- 1852;1870-1940;1946-1958;1958-ci ildən sonra) mövcud olmuşdur.5-ci respublika dövründə Fransa Avropa və dünya siyasətində lider mövqeyi ilə yanaşı iqtisadiyyatda da güclü dövlətə çevrilmişdir. « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple !»
 9. 9. Fransanın siyasi quruluşu Fransa dövləti prezidentli respublika rejimi ilə idarə olunan bir ölkədir. Hal-hazırda Fransa 5- ci Respublika dövrünü yaşayır. Fransa torpaqlarında yaşayan və vətəndaşlıq almış hər kəs Fransız hesab olunur. Bütün fransız vətəndaşları konstitusiya və qanunlar qarşısında dil, din, irq baxımından ayrıseçkilik olmadan bərabər hüquqlara sahibdir. Fransanın qanunverici orqanı 1958-ci il Konstitusiyasının 24 və 58-ci maddələrində qeyd olunmuş ətraflı və aydın prinsiplər əsasında qurulmuşdur.
 10. 10. Fransanın siyasi quruluşu Ali qanunverici orqan Milli Məclis Senat Yerli özünü idarəetmələrXalq
 11. 11. Fransanın siyasi quruluşu 1985-ci ildən bəri Milli Məclis ümumi və birbaşa seçki hüququ əsasında gizli səsvermə ilə 5 il müddətinə seçilən 581 deputatdan ibarətdir.Deputatların 555-i bilavasitə Fransadan, 14-ü "dənizarxası ərazilər“dən, 12-i isə Fransadan kənarda yaşayan fransız vətəndaşlarından seçilir. Millət vəkilləri xalq səsverməsi ilə seçilir.
 12. 12. Fransanın siyasi quruluşu Senat departamentləri təmsil edən orqan olub 321 üzvdən ibarətdir. Departamentlərin təmsilçilik norması onların əhalisinin sayından asılıdır. Senatorlar Milli Məclis tərəfindən seçilir. Senator seçilmək üçün 35 yaşa çatmaq tələb olunur. Senatorların səlahiyyət müddəti 9 ildir. Hər 3 ildən bir Senatın tərkibinin üçdən bir hissəsi yenilənir.Senatın qanun gücü məhduddur.Senatla Milli Məclis arasında anlaşmazlıq olsa söz Milli Məclisə aiddir.
 13. 13. Fransanın siyasi quruluşu Digər ölkələrin parlamentləri kimi Fransa parlamenti də qanunvericilik, iqtisadiyyat, nəzarət, xarici siyasət, məhkəmə və başqa sahələrdə səlahiyyətlərə malikdir. Qanunvericilik sahəsində Fransa parlamenti aşağıdakı qanunları qəbul edə bilər:  konstitusiya qanunları;  üzvi qanunlar;  adi qanunlar.
 14. 14. Fransanın siyasi quruluşu Prezident- Fransada prezident həm dövlət başçısı , həm də icraedici orqanın başçısıdır. Birbaşa xalq tərəfindən 7 illiyə seçilir. Fransua Olland Baş nazir- səlahiyyətləri konstitusiyanın 20 və 21-ci maddələrinə əsasən, ölkədaxili tənzimləmələr etmək, hökumət işlərini idarə və koordinasiya etmək,qanunvericiliyi tətbiq etməkdən ibarətdir.Bununla yanaşı birbaşa baş nazirə tabe olan əhəmiyyətli qurumlar da vardır. Manuel Valls
 15. 15. Fransanın idarəetmə quruluşu Fransada mərkəzi idarəetmə bölgə,əyalət və mahal adlanan üç vahiddən ibarətdir. Bölgələr və əyalətlər eyni zamanda həm mərkəzi, həm də yerli idarəetmənin təşkilatlandığı idari vahidləridir. Nazirlər kabineti tərəfindən təyin olunan vali bölgə və əyalətlərdə mərkəzi hökuməti təmsil edir. Mahallar da məmurlar tərəfindən idarə olunur. 1990-cı ildən bəri Fransada 26 bölgə mövcuddur.
 16. 16. Fransanın iqtisadiyyatı Fransa yüksək inkişaf etmiş dövlətdir.İqtisadi gücünə görə Avropa Birliyində Almaniya və Böyük Britaniyadan sonra 3-cü, Dünyada isə 6-cı yerdədir.Bundan başqa əkinçilik məhsullarının bolluğu ve çeşidliliyinə görə Avropa İqtisadi Birliyində birinci yerdədir. ÜDM-nin həcmi(2015-cı il) üçün 2 421,560 milyon dollar təşkil edir.Adambaşına düşən ÜMM 43.080$ təşkil edir.Sənaye ölkə gəlirinin və ticarət qazancının
 17. 17. Fransa iqtisadiyyatı Fransada Emal sənayesi 5 ana bölgədə sıxlaşıb.Paris və çevrəsinə çox çeşidi sənaye sahələri ,Lyon çevrəsi və Saint Etienne-de kimya sənayesi,tarixi kömürə və toxumacılığa əsaslanan Nord- Pas-de-Calais bölgəsində aliminium,polad və motorlu nəqliyyat vasitələri,Tuluza və çevrəsində kosmos və havaçılıq sənayesi məskunlaşmışdır. Saint-Etienne
 18. 18. Fransa İqtisadiyyatı 1950-2016-cı illər arasında ölkədə ÜDM-nin həcminin dəyişməsi(%-lə)
 19. 19. Fransanın İqtisadiyyatı Fransa dünya sənayesində gücünə görə 4-cü yerdədir.Həmçinin dünya iqtisadiyyatında ÜDM- nin həcminə görə 5-ci,alıcılıq qabiliyyətinə görə isə 9-cu yerdədir(2016).Sənaye müəssisələri ÜDM-nin 12.6%-ni,ixracat məhsullarınınsa 96.5%-ni verir.
 20. 20. Fransanın İqtisadiyyatı Fransa (İEÖ) Qeyri- İstehsal sahələri 78.9% Sənaye sahələri 19.4% Kənd təsərrüfatı 1.7%
 21. 21. Fransa iqtisadiyyatı Sənaye.Əmək qabiliyyətli əhalinin təqribən 26%-i bu sahədə çalışır.Ən mühüm sahələri energetika,maşınqayırma və kimyadır Sənaye.Əmək qabiliyyətli əhalinin təqribən 19.4%- i bu sahədə çalışır.Ən mühüm sahələri energetika,maşı nqayırma və kimyadır. Qara və əlvan metallurgiya Maşın, nəqliyyat, avadanlıq, elektrotexnika kimyəvi maddələr, rezin, süni liflər, süni gübrələr tekstil, geyim, dəri Qida emalı Sənaye mərkəzləri
 22. 22. Fransa iqtisadiyyatı Maşınqayırma kompleksinin strukturunda avtomobilqayırma və nəqliyyat vasitələri istehsalı 1-ci yerdədir.Fransa dünya bazarında avtomobil ,avia-kosmik avadanlıq və gəmilər istehsalına görə rəqabət aparır. Maşınqayırma məhsullarının 40%-i ixrac olunur.Aviaraket sənayesinin inkişafına görə Avropada liderdir. Sənауе istehsalının strukturunda maşınqayırmadan sоnrа 2-ci уеrdə kimya sənayesidir. Kimya sanayesi minеrаl gübrə, sintetik kauçuk və plastik kütlə, zərif kimya (раrfümeriya, əczaçılıq, kosmetika) üzrə ixtisaslaşmışdır Üzvi Kimya Qeyri-üzvi Kimya Yaxşı Kimya (əczaçılıq üçün) sabun, yuyucu və ətriyyat Xüsusi
 23. 23. Fransa iqtisadiyyatı Sənaye istehsalının strukturunda 3-cü yerdə yüngül sənayedir.Yüngül sənayenin mühüm sahəsi toxuculuqdur.Fransa parça və paltar istehsalına görə dünyada məşhurdur. Tikiş sənayesinin mühüm mərkəzi Parisdir.O,moda mərkəzi kimi dünyada məşhurdur və bu sahədə liderliyini saxlayır.
 24. 24. Fransa iqtisadiyyatı İstehsal məhsullarının həcmi və müxtəlifliyinə görə ölkədə yeyinti sənayesi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sаhədə şərabçılıq, şirniyyat və рendir, kоnsеrv və şirələr istehsalı xüsusilə seçilir.
 25. 25. Fransa iqtisadiyyatı Кənd təsərrüfatı.Fransa əkinçilik məhsulları ixracatına görə ABŞ-dan sonra 2-ci dir.İxracatının 49%-ni Aİ ölkələri təşkil edir. О, ət, süd, taxıl, şəkər çuğunduru istehsalına görə Qərbi Avropada 1-ci, pendir istehsalına görə dünyada 2-ci, üzüm yetişdirilməsinə görə Avropada 2-ci (ltaliyadan sоnrа) уеrdədir. Salers Pendiri Brie pendiri Rokfor pendiri Bleu d’Auvergne Montrachet şərabı Chateau Lafite şərabı Chateau Mouton- Rothschild şərabı Château Cheval Blanc şərabı
 26. 26. . İxracatİdxal Fransa iqtisadiyyatı İcracatın həcmi 464mlrd $ təşkil edir.Əsas ixracat məhsulları :maşın və avadanlıqlar,təyyarə və kosmik avadanlıqlar,emal olunmuş neft məhsulları,plastik,kimyevi maddələr,dərmanlar,dəmir-çəlik,içki məhsulları. Esas partnyorları :Almaniya 16%,ABŞ7.3%,İspaniya 7.3%,İtaliya 7.1%,Böyük Britaniya 7.1%(2015) İdxalın həcmi 659.8 mlrd $ təşkil edir.Əsas idxal məhsulları :Maşın,xammal,avtomobil,neft,təyyarə hissələri,maşın və cihazlar,k/t məhsulları,avtomobil hissələri,dərman məhsulları,plastik məhsullarvə kimyəvi məhsullar. Əsas partnyorları:Almaniya17.1%,Çin9.2%,İt aliya 7.4%,ABŞ6.6%
 27. 27. Fransa iqtisadiyyatı Ad logo sector qeyd Total Neft sektoru Dünyanın 4-cü ən böyük neft şirkəti Sanofi Dərman sektoru Dünayın 100-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərir. AXA siğorta Dünayda ilk siğorta şirkəti Danone Süd məhsulları Dünyada mineral su və təzə süd məhsullarının ilk təchizatçısı L'Oreal kosmetika Kosmetika sənayesində dünya 1- cisi BNP Paribas bank 2010-cu ildə dünyanın ən böyük bankı seçilib Şirkətlər 2015-ci ildə dünyanın en böyük 500 şirkətindən 31-i Fransanın idi.
 28. 28. Fransa iqtisadiyyatı Fransada ortalama aylıq maaş 2500 dollar Əmək qabiliyyetli əhalinin(xarici şöbələr daxil olmaqla) 9.9%-i işsizdir.(2016)Fransada 2,845 milyon nəfər iş axtarır. 9.9% Fransada işsizliyin illər üzrə dəyişməsi(%-lə)
 29. 29. Fransa iqtisadiyyatı Fransa Turizmi 1Paris-İldə 45 milyon turist ziyarətinə görə dünyanın öndə gələn şəhərlərindəndir.Bir çox gəzməliyerləri vardır.Eyfel qülləsi,Zəfər tağı,Notre Dame kilsəsi,Louvre və Orsay muzeyləri və s. Fransa dünyanın en çox turist cəlb edən ölkələrindəndir.2015-ci il də görə Fransaya 85milyon turist səyahət etmişdir.
 30. 30. Fransanın iqtisadiyyatı Strazbur q Lyon Marsiliya Loire vadisi Bordo Mont Saint-Michel Cote d’Azure
 31. 31. Fransanın sosial səciyyəsi 66 630 602nəfər əhalisi olan Fransa əhalisinə görə 21-ci ,Avropa Birliyi içində Almaniyadan sonra 2-ci ölkədir.Dünya əhalisinin 0.88%-ni təşkil edir.Ölkənin ən böyük şəhərləri Paris, Marsilya,Lyon, Lille, Toulouse, Nice ve Nantesdir.Ölkə əhalisinin 84%-i şəhərlərdə yaşayır.
 32. 32. Fransanın sosial səciyyəsi Fransız milləti qədim aborigen tayfaları qalların(keltlər),Roma işğalçılarının,german tayfalarının qarışması nəticəsində formalaşmışdır."Fransız",həm də "Fransa" toponimlərinin mənşəyi V əsrdə ölkənin şimal hisssəsini zəbt edən german tayfalarından olan frankların adından götürülmüşdür. Əhalisinin 90%-i fransızlardır.Orta ömür müddəti 82.3 ildir(qadınlar 85.4,kişilər üçün 79.2). Fransanın ehali artımı.
 33. 33. Fransanın sosial səciyyəsi yaş mln toplam qadın Yaş qrupları Yaş-cins strukturu Fransada qadınların sayı 34,336,315 ,kişilərin sayı 32,291,287 nəfərdir.(51% qadınlar,48.68% kişilər) Ölkədə təbii artım 2015-ci il üçün 0.4%-dir.Əhali tərkibində yaşlı əhalinin payı getdikcə artır.
 34. 34. Fransanın sosial səciyyəsi Fransızca danışılan ərazilər. Fransa Hind- avropa dil ailəsinin Roman dil qrupuna aiddir.
 35. 35. Fransanın sosial səciyyəsi Fransanın etnik tərkibi rəngarəngdir, dünyanın hər yerinden 100den çox etnik qrup var,ancaq buna baxmayaraq ölkədə tək dil fransız dilidir. Oksitan-10.2% Alsak-2.1% Flamand-0.2% Lotaring-0.4% Breton-0.8% Katalon-0.4% Korsikalilar- 0.3% Bask-0.1% Alman-2.5%
 36. 36. Fransanın sosial səciyyəsi Fransada əhalinin 85%-i “ağ” irqə,3.3%-i “qara” irqə,10%-i Şimali Amerika ,1.7%-i Asyalılara mənsubdur. 2014-cü ildə Fransada olan 229 000 xaricinin təxminən 8%-i portuqal,5%-i ingilis,5%-i ispan,4%-i italiyan,4%-i alman,3%-i roman,3%-i belçikalı idi.
 37. 37. Fransanıs sosial səciyyəsi Fransada dinlər Fransada əhalinin 83%-i xristiyan dininin katolik məhzəbinə,2%-i protestant,5%-i müsəlman(4milyona yaxın),4%-i ateist ,1%-i yəhudi və 5%-i digər dinlərə mənsubdur.
 38. 38. Fransanın sosial səciyyəsi Fransada təhsil pulsuzdur. 6 yaşından 16 yaşınadək uşaqlar üçün icbari xarakter daşıyır. Fransanın təhsil sistemi aşağıdakı struktura malikdir: * məktəbəqədər təhsil (enseignement primaire)(6 yaşınadək); * ibtidai təhsil (6-11 yaş); * orta təhsil(enseignement secondaire) (11-18 yaş) (orta təhsilin sonunda bakalavriat diplomu verilir. Bu diplom imtahansız universitetə qəbul olmaq hüququ verir); * ali təhsil(enseignement supérieur).
 39. 39. Nous vous remercions de votre attention Nəticə Yuxarıda qeyd etdiklarimdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Fransanın dünya ölkələri arasindakı böyük nüfuzunun səbəbləri əvvəla tarixi inkişaf gedişində ölkənin aparıcı ölkələr içərisində olması,ölkə iqtisadiyyatının düzgün prinsiplər əsasında qurulması,istehsalın və əmək bölgüsünün düzgün tənzimlənməsi ,bundan başqa digər ölkələrlə siyasi- iqtisadi əlaqəlaərin dügün qurulması,güclü siyasi sistem yaratması və tətbiq etməsi və s. faktorların sayəsində baş vermişdir və verəcəkdir.Fikrimcə ölkənin qarşıdakı illər ərzində üzləşəcəyi ən vacib problem demoqrafiyayla bağlı olacaq.Yaşlı əhalinin sayındakı üstunluk ,təbii artımın aşağı olması ölkənin etnik strukturu ilə bağlı problemlərə gətirib çıxaracaq. Nous vous remercions de votre attention!
 40. 40. Ədəbiyyat siyahısı 1.Axundov N.A,Məmmədov C.A-Dünya dövlətlərinin əsas coğrafi,siyasi və iqtisadi göstəriciləri(Avrasiya ölkələri) 2.Həbibə Soltanova ,C.A.Məmmədov -Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. 3. https://fr.wikipedia.org/wiki/France 4. https://www.academia.edu 5.http://country.eiu.com 6.http://www.slideshare.net 7.http://www.populationlabs.com 8. http://www.map-france.com 9. https://www.insee.fr/en/statistiques 10. http://www.religionfacts.com 11. https://www.reference.com

×