Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Perkembangan Bahasa
Kanak-Kanak
dan Teori-teori berkaitan
Teori Perkembangan Bahasa
 Teori

Pembelajaran
- Kanak-kanak belajar bertutur hasil daripada
pemelajaran.
- Ibu bapa akan...
Teori Perkembangan Bahasa
1.




Teori Nativisme (Chomsky)
Otak manusia telah diprogramkan secara
semulajadi untuk membo...
Teori Perkembangan Bahasa
2. Teori Behavioris
 Ahli bahasa aliran ini teori ialah Bloomfield,
Sapir, Fries dan Brook term...
Teori Perkembangan Bahasa
2.Teori Behavioris
 Watson – tingkah laku manusia
merupakan gerak balas terlazim.
 Guthrie – r...
Teori Perkembangan Bahasa
2. Behavioris
 Penguasaan bahasa adalah satu proses
mekanis – tidak perlu daya mental – diperol...
Teori Perkembangan Bahasa
2. Behavioris
 Bloomfield – penguasaan satu-satu bahasa
bukan satu pengetahuan tetapi satu lati...
Perkembangan Bahasa Mengikut Umur.
Umur
Lahir

Perkembangan bahasa
Lebih suka kepada kepada suara
manusia.
Boleh membeza...
Perkembangan Bahasa Mengikut Umur.
Umur

Perkembangan bahasa

12-18
bulan

Meniru

18 - 24
bulan



bunyi
Menyebut perk...
Perkembangan Bahasa Mengikut Umur.
Umur
Perkembangan bahasa
2 tahun  Menyebut gabungan dua perkataan
 boleh mencantum be...
Perkembangan Bahasa Mengikut Umur.
Umur
3 tahun

Perkembangan bahasa
 Menggunakan perkataan untuk
mendapatkan sesuatu per...
Perkembangan Bahasa Mengikut Umur.
Umur
4 tahun

Perkembangan bahasa
 gemar bercakap
Boleh berbual dengan ayat yang lebi...
Perkembangan Bahasa Mengikut Umur.
Umur
5 tahun

Perkembangan bahasa
 Menghadapi masalah dalam
mengelaskan tentang sesuat...
Perkembangan Bahasa Mengikut Umur.
Umur
6 tahun

Perkembangan bahasa
 Mula bertanya pelbagai soalan
Boleh menjelaskan ma...
Teori Kod Kognitif
Teori Kod Kognitif (Mentalis)
 Pemerolehan bahasa sebagai satu
proses pemikiran yang melibatkan
aktivi...
 Bahasa

dibawa sejak kanak-kanak dilahirkan
dan penutur-penuturnya boleh menghasilkan
unit-unit linguistik yang tidak te...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Minggu 4 teori perkembangan bahasa (kuliah)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minggu 4 teori perkembangan bahasa (kuliah)

 1. 1. Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak dan Teori-teori berkaitan
 2. 2. Teori Perkembangan Bahasa  Teori Pembelajaran - Kanak-kanak belajar bertutur hasil daripada pemelajaran. - Ibu bapa akan memberi peneguhan apabila kanak-kanak berkenaan berjaya mengikut bunyi dan cara orang dewasa bertutur  Teori Pemelajaran Sosial - Kanak-kanak memperolehi keupayaan bertutur dengan cara memerhati dan meniru pertuturan orang dewasa.
 3. 3. Teori Perkembangan Bahasa 1.   Teori Nativisme (Chomsky) Otak manusia telah diprogramkan secara semulajadi untuk membolehkan ia bertutur dan memahami bahasa dengan adanya LAD (Language Acquisition Device). LAD yang akan membolehkan kanak-kanak menganalisa bahasa yang mereka dengar dan membolehkan mereka membentuk tatabahasa yang betul.
 4. 4. Teori Perkembangan Bahasa 2. Teori Behavioris  Ahli bahasa aliran ini teori ialah Bloomfield, Sapir, Fries dan Brook termasuk J.B. Watson, E.R. Guthrie, E.L. Thorndike, I.P Pavlov dan B.F. Skinner.  Pemerolehan sesuatu lakuan melalui ulangan lakuan.  Thondike – pemerolehan bahasa manusia berlaku melali proses cuba jaya.
 5. 5. Teori Perkembangan Bahasa 2.Teori Behavioris  Watson – tingkah laku manusia merupakan gerak balas terlazim.  Guthrie – rangsangan dan gerak balas mestilah berlaku secara bersama-sama untuk mewujudkan pembelajaran.  Skinner – pengukuhan adalah asas dalam proses pembelajaran dan berlaku apabila diberi ganjaran.
 6. 6. Teori Perkembangan Bahasa 2. Behavioris  Penguasaan bahasa adalah satu proses mekanis – tidak perlu daya mental – diperoleh melalui latihan dan pengulangan.  Pengukuhan dalam pembelajaran melalui ganjaran.  Ganjaran dorong pengulangan  Pengulangan – penguasaan /pemerolehan bahasa.
 7. 7. Teori Perkembangan Bahasa 2. Behavioris  Bloomfield – penguasaan satu-satu bahasa bukan satu pengetahuan tetapi satu latihan.  Latihan perlu dalam keadaan yang bermakna.  Teori pembentukan kebiasaan ini juga menekankan kemahiran lisan.  Pengukuhan, pemerhatian, sifat-sifat ingin tahu dan aktiviti meniru menjadi faktor utama dalam penguasaan bahasa.
 8. 8. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur Lahir Perkembangan bahasa Lebih suka kepada kepada suara manusia. Boleh membezakan fonem Menangis 1-4 bulan Mendekut 6 bulan 9-12 bulan  Mericau (Ulangan bunyi vokal)  Lebih banyak ricauan. Mula menunujukkan gerak tangan.
 9. 9. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur Perkembangan bahasa 12-18 bulan Meniru 18 - 24 bulan  bunyi Menyebut perkataan (holoprasa) Mula guna bahasa untuk berkomunikasi Faham > 50 patah perkataan cetusan perbendaharaan kata
 10. 10. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur Perkembangan bahasa 2 tahun  Menyebut gabungan dua perkataan  boleh mencantum beberapa perkataan mudah untuk menjadi ayat pendek Boleh menyebut dan mengenal perkataan yang mudah dari objek atau gambar menguasai hampir 30 perbendaharaan kata
 11. 11. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur 3 tahun Perkembangan bahasa  Menggunakan perkataan untuk mendapatkan sesuatu perkataan nama dan perbuatan dalam percakapan Mengenalpasti perlakuan atau pergerakan di dalam gambar
 12. 12. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur 4 tahun Perkembangan bahasa  gemar bercakap Boleh berbual dengan ayat yang lebih panjang. Boleh membaca pantun, rhymes dan bercerita menggunakan perkataan untuk menyebut warna, huruf dan bentuk. Suka menyebut perkataan-perkataan yang baru dan suka menyanyi.
 13. 13. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur 5 tahun Perkembangan bahasa  Menghadapi masalah dalam mengelaskan tentang sesuatu hal atau keperluan. Berbual di dalam ayat yang lebih panjang. Bercerita tentang pengalaman seharian. Suka kepada perkataan yang pelikpelik.
 14. 14. Perkembangan Bahasa Mengikut Umur. Umur 6 tahun Perkembangan bahasa  Mula bertanya pelbagai soalan Boleh menjelaskan maksud sesuatu perkataan/ ayat. Boleh membina ayat yang lebih panjang. Mula membaca dengan sendiri. Bercakap seperti orang dewasa. Suka kepada perkataan baru.
 15. 15. Teori Kod Kognitif Teori Kod Kognitif (Mentalis)  Pemerolehan bahasa sebagai satu proses pemikiran yang melibatkan aktiviti mental.  Bahasa adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf.  Sejak lahir manusia telah mempunyai alat pemerolehan bahasa.(LAD)
 16. 16.  Bahasa dibawa sejak kanak-kanak dilahirkan dan penutur-penuturnya boleh menghasilkan unit-unit linguistik yang tidak terhad bilangannya.  Manusia mempunyai kecekapan (rumusrumus dalam mental) dan prestasi merupakan aspek penggunaan bahasa berdasarkan kecekapan.  Kecekapan penguasaan bahasa akan mempengaruhi prestasi berbahasa.

×