Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mikael Hildén - What, if anything, is a programme - SET-pohdintaa energia- ja ilmastostrategiasta - Smart Energy Transition - 3.3.2017

133 views

Published on

Mikael Hildén - What, if anything, is a programme - SET-pohdintaa energia- ja ilmastostrategiasta - Smart Energy Transition - 3.3.2017 - Finland's Energy and Climate Strategy - Suomen energia- ja ilmastostrategia

Published in: Environment
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Mikael Hildén - What, if anything, is a programme - SET-pohdintaa energia- ja ilmastostrategiasta - Smart Energy Transition - 3.3.2017

  1. 1. What, if anything, is a programme? SET-pohdintaa energia- ja ilmastostrategiasta 3.3.2017 Mikael Hildén 1
  2. 2. 2 … Since then [article published in 1908], I have met no one who questions the existence of rabbits and hares, and I have been reluctantly forced to accept them.
  3. 3. Pressman and Wildavsky 1984. Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland; or, why it’s amazing that federal programs work at all. 3
  4. 4. Kansalliset energia- ja ilmasto- ohjelmat/strategiat ovat myös todellisia (vuodesta 2001) Linjauksilla on tavoite Transitio arenan kannalta on kiinnostavaa: 1. Minkä kausaaliketjun kautta tavoite toteutuu? (kuka tekee mitäkin ja miksi?) 2. Mitä oletuksia on tehty vaikuttavista tekijöistä? [erityisesti energiamurrokseen liittyvistä tekijöistä] 3. Mitä muuta voi tapahtua, kuin mitä on (implisiittisesti) oletettu ja mitä siitä seuraisi? 4
  5. 5. Ajatuksia TA:n kick-off tilaisuudesta 1. 2030 on välietappi, ei päätepiste – monet halusivat mennä pidemmälle sekä murroksessa että ajassa [mutta 2030 ohi ei voi hypätä ] 2. Pelkät kansalliset ratkaisut eivät ole kiinnostavia. Mitä ikinä Suomi tekee, sen täytyy olla käypää myös Suomen rajojen ulkopuolella [tarve katsoa mm. talvipakettia] 5
  6. 6. Edetään kaksivaiheisesti 1. Mitkä linjausryhmät ovat kiinnostavia TA:n ja energiamurroksen kannalta? 2. Mitä erityisen kiinnostavaa löytyy linjauksista [konkreettisia toimenpiteitä tai niiden alkuja, joista voi muodostua olennaisia suunnannäyttäjiä transitiopoluilla] 6
  7. 7. EI:n 15 linjausryhmää 3.1. Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja energian hankinnan omavaraisuus 3.2 Tuontiöljyn energiakäytön puolittaminen 3.3 Kivihiilen energiakäytöstä luopuminen 3.4 Puupohjainen energia 3.5 Biokaasun tuotanto ja käyttö 3.6 Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja lämmön tuotannon tuet 3.7.Kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen 3.8 Liikenteen toimet 3.9 Rakennettu ympäristö Alueiden käyttöä koskevat linjaukset 3.10 Tieliikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoite ja tarjonta 3.11 Nielupolitiikka 3.12 Sähkömarkkinat ja kaasumarkkinat 3.13 Energiatehokkuus 3.14 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 3.15 Energiateknologia ja -innovaatiot 7
  8. 8. Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja energian hankinnan omavaraisuus Uusiutuvaan energiaan perustuvaa hajautettua sähkön ja lämmön tuotantoa edistetään. Hajautettua pientuotantoa pyritään lisäämään pääosin markkinaehtoisesti ja nykyisin taloudellisin kannustein. Informaatio ohjauksella ja paikallisilla referenssikohteilla lisätään kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin kiinnostusta uusiutuvan energian hyödyntämiseen kiinteistökohtaisissa energiaratkaisuissa. Hajautetun tuotannon taloudellisiin kannustimiin kuten investointitukiin tehtävät muutokset toteutetaan maltillisesti riittävän pitkän aikavälin kuluessa ottaen huomioon hajautetun tuotannon kustannusten aleneminen. Mitä oletuksia, mitä tapahtuu, mitä voisi tapahtua? 8

×