Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

linkedin bg

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

linkedin bg

  1. 1. КОМПАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ Think Smart, be Smarter
  2. 2. ЗА НАС: Смартър ООД е лицензирана компания , която извършва посредническа дейност по наемане на работа на хора за България и чужбина . Ние помагаме на работодателите, предоставяйки им услуги в сферата на човешките ресурси, с което им спестяваме време и внимание при подбор на кадри, обучение, заплащане и оценка. Нашата цел – да намерим компания за всеки кандидат, където той да има не просто работа, но и място, към което принадлежи и в което да расте.
  3. 3. - Подбор на персонал, включваш изготвяне на профил на подходящия кандидат до завършване на процеса и назначаване на служител; - Администриране на персонала – трудови договори, осигуровки, изготвяне на трудови възнаграждения, комуникация с НАП, НОИ, Инспекция по труда; - Изготвяне на процедури, правилници,инструкции за работа; - Обучения, свързани с безопасност и действия при аварии и бедствия; - Оценка на персонала, набелязване на мерки за подобряване на представянето; - Създаване на работещи бонус схеми. Think Smart, be Smarter Дейности, в които сме специализирани:
  4. 4. Имате нужда от персонал – ние ще намерим подходящи служители, ще ви предложим подходящи планове за бързото им интегриране към работата и целите на компанията ви. Имате нужда от създаване на правила и процедури – ние ще ви помогнем да надградите своите текущи процедури на база на нуждите и идеите ви за промяна и подобрение. Think Smart, be Smarter Think Smart, be Smarter  Служителите ви напускат – ние ще ви дадем лостове, с които да подобрите ангажираността им и да ги запазите.  Имате нужда от професионална трудовоправна помощ - ние ще ви дадем отговорите и ще оформим документално вашите идеи. Как можем да Ви бъдем полезни:
  5. 5. НАШИЯТ ОПИТ:  Производство  Търговска дейност  Хотели, туризъм  Фармация  Селско стопанство  ИТ  Административен персонал Think Smart, be Smarter
  6. 6. Как да се свържете с нас: Пловдив ул. Булаир 1 А Тел. +359 887 988 669 Сайт : www.hr-smarter.com Email: career.hr.smarter@gmail.com Facebook: Smarter Human Resources
  7. 7. Благодарим Ви за вниманието! Think Smart, be Smarter Think Smart, be Smarter!

×